Dit verhaal verscheen oorspronkelijk in Labour Notes op 14 mei 2024. Het wordt hier met toestemming gedeeld.

Terwijl de protesten op de campus – en de gewelddadige repressie door de politie – door het hele land blijven stromen, raken sommige vakbonden erbij betrokken.

Sinds de eerste arrestaties op Columbia University in New York op 18 april zijn ruim 2.700 demonstranten op 64 universiteitscampussen gearresteerd. Op 184 campussen over de hele wereld zijn kampementen verschenen. De protesterende studenten roepen op tot volledige openbaarmaking van de financiën van hun universiteiten en tot het afstoten van alle financiële banden met wapenfabrikanten en de Israëlische oorlog tegen Gaza.

Academische werknemers van vakbonden eisen beslissingsmacht over hun werk en waarvoor het wordt gebruikt. Academische medewerkers van de astronomieafdeling van de Universiteit van Californië in Santa Cruz hebben zich bijvoorbeeld georganiseerd om te weigeren financiering aan te vragen of te accepteren van het Amerikaanse ministerie van Defensie, wapenfabrikanten en militaire aannemers.

In een open brief gepubliceerd door het tijdschrift Wetenschap voor het volk in januari schreven ze: “UC heeft alleen al in boekjaar 2022 295 miljoen dollar aan onderzoeksfinanciering ontvangen van het ministerie van Defensie… Technologie die astronomen voor de wetenschap hebben ontwikkeld, wordt misbruikt om mensen binnen en buiten de VS te monitoren en te targeten”

Voor anderen zijn de aanvallen van de politie op demonstranten en de aanvallen van universiteitsbestuurders op de vrijheid van meningsuiting op de campus kwesties geworden van contractovertredingen en veiligheid op de werkplek. Auto Workers (UAW) Local 4811, die 48.000 academische werknemers binnen het systeem van de Universiteit van Californië vertegenwoordigt, heeft een aanklacht wegens oneerlijke arbeidspraktijken (ULP) ingediend tegen hun werkgever wegens gewelddadige politie-aanvallen op het studentenkamp van de UCLA.

“UCLA heeft haar beleid inzake vrijheid van meningsuiting op de werkplek eenzijdig gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving of onderhandeling”, aldus Local 4811 in een verklaring. “Door dit te doen schond het zijn beleid van inhoudelijke neutraliteit ten opzichte van meningsuiting door degenen die zich bezighouden met anti-Palestijnse uitingen te bevoordelen boven degenen die zich bezighouden met pro-Palestijnse uitingen.”

De lokale bevolking zal van 13 tot 15 mei een stakingsstemming houden over de ULP. De stemming zou ertoe kunnen leiden dat duizenden academische werknemers in staking gaan voor de vrijheid van meningsuiting en uit solidariteit met de studentenbeweging voor Palestina.

DEMOCRATIE BOUWDE VERTROUWEN

Bij UC Santa Cruz zorgde de organisatie binnen afdelingen ervoor dat vakbondsleden op 1 mei op een eendaagse wilde staking uitkwamen. Het idee werd voor het eerst ter sprake gebracht tijdens een maandelijkse ledenvergadering een week daarvoor.

“Niemand kwam de vergadering binnen en dacht: ‘Dit is het voorstel en we willen het aangenomen krijgen.’ Het was meer zoiets als: ‘Laten we praten over hoe wij als vakbondsleden het moment kunnen aanpakken’”, zegt Sarah Mason, steward van de sociologieafdeling.

Er werden ideeën geopperd voor stakingen van één dag, stakingen totdat aan de eisen van studenten voor afstoting en openbaarmaking was voldaan, en als antwoord op de oproep van de Palestijnse Federatie van Vakbonden voor een wereldwijde werkonderbreking op 1 mei. Maar omdat er slechts 75 van de 1.000 leden aanwezig waren, wisten ze dat ze daar de beslissing niet konden nemen.

In plaats daarvan riepen stewards afdelingsvergaderingen bijeen om open discussies te voeren. Van de 33 afdelingen hielden er 23 bijeenkomsten – een teken dat de vakbond een robuuste beheerdersstructuur heeft ontwikkeld.

De avond vóór de voorgestelde staking woonden 300 vakbondsleden een spoedvergadering bij, 150 persoonlijk en 150 via Zoom. “Stewards stonden in de rij om verslag uit te brengen over hoe de bijeenkomsten op hun afdelingen waren”, aldus Mason. “Het was ongelooflijk om te zien.”

Ze besloten de volgende dag tot een staking van één dag en vormden een commissie om eisen voor de langere termijn vast te stellen en toekomstige stakingen te bespreken.

Mason schrijft een staking van zes weken in 2022 toe omdat hij de arbeiders van Santa Cruz heeft aangemoedigd om weer weg te lopen. Transparantie in het besluitvormingsproces was belangrijk. “Bij elke stap discussieerden en beraadslaagden mensen respectvol, over zaken als strategie en risico’s”, zei ze. “Het hebben van dat heel duidelijke beeld zorgde voor vertrouwen bij mensen.”

POLITIEGEWELD OP HET WERK

“Dit is een moment waarop we het belang zien van de studenten-arbeidersbeweging bij het bevorderen van politieke doelen”, zegt Joanna Lee, afdelingsorganisator bij de Student Workers of Columbia, UAW Local 2710. van het brede bewustzijn in de arbeidersbeweging om in deze internationalistische termen te denken, maar we zien momenteel een verschuiving.”

SWC vertegenwoordigt 3.000 afgestudeerde en niet-gegradueerde academische medewerkers aan de universiteit. De vakbond stemde in november 2023 voor toetreding tot de Columbia University Apartheid Divest-coalitie nadat twee studentenorganisaties, Students for Justice in Palestine en Jewish Voice for Peace, van de campus van Columbia waren verbannen.

Lee zei dat toen Columbia de politie belde, die studentenactivisten – waaronder veel vakbondsleden – gewelddadig aanvielen, dit hielp om andere vakbondsleden te laten zien waarom dit een veiligheidsprobleem op de werkplek was voor de vakbond.

SWC heeft sindsdien grieven en ULP-aanklachten ingediend vanwege politiegeweld tegen haar leden. A Columbia-toeschouwer Het rapport beschreef de arrestaties van 30 april, waaronder een student die van de trap viel nadat hij naar verluidt door de politie was geduwd. Een NYPD-officier vuurde per ongeluk zijn pistool af terwijl hij de bezetting van Hamilton Hall opruimde.

SWC-leden coördineerden dit jaar met de vakbonden van Columbia die postdocs en docenten vertegenwoordigden tijdens de Labour Notes Conference in Chicago, zei Lee.

Tijdens de gecoördineerde doorzoekingen van de kampen door de NYPD in Columbia en City College in New York werden 282 demonstranten gearresteerd. Maar in het hele land zijn nieuwe protestkampen op campussen ontstaan. Volgens Students 4 Gaza zijn er studentenkampen geweest op minstens 184 universiteitscampussen over de hele wereld. Sommigen hebben hun eisen geheel of gedeeltelijk ingewilligd, zoals de open onderhandelingssessies die honderden studentendemonstranten aan de San Francisco State University met hun universiteitsvoorzitter hielden.

Bij de UAW is er actie geweest van zowel de achterban als de vakbondsleiders. UAW Regio 9A hield op 26 april een solidariteitsbijeenkomst “Stand Up for Gaza”, waarbij docenten en studenten van NYU, Columbia en The New School bijeenkwamen ter ondersteuning van protesterende studenten. De rally eindigde met een marcheren naar het studentenkamp aan NYU.

UAW Region 9A-directeur Brandon Mancilla zei in een interview met Jacobin: “Dit is een studentenkwestie, het is een kwestie van academische vrijheid van meningsuiting – maar het is ook een arbeidskwestie, omdat onze leden dit zo hebben gemaakt en hebben laten zien hoeveel invloed dit heeft op de rechten van iedereen op de campus, niet alleen van hun eigen onderhandelingseenheden.”

BESTRIJDING VAN CONTRACTSCHENDINGEN

Sommige vakbondsleden hebben actie ondernomen door simpelweg naar hun vakbondscontracten te verwijzen. Stadsbuschauffeurs georganiseerd met TWU Local 100 weigerden gearresteerde demonstranten naar de gevangenis te vervoeren tijdens een protest van de Jewish Voice for Peace op 23 april – een Pesach “Seder in the Streets” buiten het huis van de New Yorkse senator Chuck Schumer.

De politie van New York (NYPD) had stadsbussen gevorderd om de demonstranten naar de gevangenis te brengen. Zes TWU Local 100-leden verlieten in plaats daarvan hun baan en verklaarden dat de taak buiten hun toegewezen routes viel en geen deel uitmaakte van hun vakbondscontract.

De NYPD vond uiteindelijk politieagenten met commerciële rijbewijzen om de bussen te besturen, maar arrestanten meldden gevaarlijke omstandigheden toen de chauffeurs te hard reden, verschillende stoepranden raakten en verdwaald raakten, aldus de politie. De natie.

RECHTVAARDIGHEID IN BINNEN- EN BUITENLAND

“De systemen die de arbeiders hier beroven van betere arbeidsomstandigheden, van eerlijke lonen en van gelijkheid, zijn dezelfde systemen die de Israëlische bezetting financieren en ondersteunen”, zegt Taher Dahleh, een gewoon lid van Communications Workers Local 1109. in Brooklyn, en organisator bij de Palestijnse Jeugdbeweging. “Dezelfde repressieve instrumenten die door Israël zijn ontwikkeld, worden door onderdrukkende regimes gekocht en gebruikt om allerlei soorten organisatoren aan te vallen, inclusief de arbeidersbeweging.”

Via zijn vakbond heeft Dahleh moeilijke gesprekken kunnen voeren met collega’s over het belang van vechten voor gerechtigheid in Palestina. Dahleh zei een collega die een politiek conservatieve achtergrond heeft en aanvankelijk onzeker was over wat hij op het nieuws zag. “We hebben nauw samengewerkt op het gebied van werk en vakbondskwesties, en hij vertrouwt mij als collega en mede-vakbondslid. Dankzij dit vertrouwen kon ik persoonlijke verhalen delen over dingen die familieleden en geliefden in Palestina meemaken.”

“Ik vroeg hem: ‘Waarom moeten we elke keer dat we met Verizon onderhandelen, met hen vechten voor loonsverhogingen om gelijke tred te houden met de kosten van levensonderhoud… terwijl dit land duidelijk het geld heeft om in onze behoeften te voorzien?’ ?’”

Deze collega sloot zich aan bij Dahleh en andere CWA 1109-leden tijdens een mars van de Palestijnse Jeugdbeweging. “Dit was het allereerste protest van mijn vriend, en hij vertrok met de mededeling dat hij de volgende keer zijn zoon en vrouw mee zou nemen!” zei Dahleh. “We zijn altijd op ons sterkst geweest als we strijden voor brede bewegingen voor gerechtigheid en tegen onderdrukking.”

Creative Commons-licentie

Publiceer onze artikelen gratis opnieuw, online of in gedrukte vorm, onder een Creative Commons-licentie.

Bron: therealnews.comLaat een antwoord achter