Van de opstanden in de jaren 60 tot de huidige solidariteitskampen in Gaza, studenten zijn al lang de voorlopers van radicale strijd. Studenten hebben campussen gesloten, geholpen dictators ten val te brengen en algemene stakingen ontketend. Hun militantie heeft anderen geïnspireerd om zich aan te sluiten bij campagnes tegen oorlog, racisme en politieke repressie. Er is veel dat de studentenactivisten van vandaag kunnen leren van de overwinningen en nederlagen van de bewegingen uit het verleden.

1. De ‘studentenlente’ van Brazilië

“Mijn eerste vraag is: wie is de eigenaar van de school? Van wie is het? Ik denk dat je het antwoord al weet.” Zo begon de toespraak van de 16-jarige Ana Júlia Ribeiro tot de wetgevende vergadering van de staat Paraná in 2016. Terwijl ze sprak, bezetten studenten honderden scholen in heel Brazilië.

De bezettingen begonnen in september 2015 nadat de gouverneur van São Paulo een plan aankondigde om bijna 100 openbare scholen te sluiten. In een gesprek met openDemocracy vertelde een student die bij de eerste bezetting betrokken was: “Een student vond een nieuwsbericht over de revolutie van de pinguïns in Chili. Niemand wist wat een bezetting was. Dus leerden we wat een bezetting inhield en besloten we het te doen.”

Jarenlange aanvallen op het onderwijs en andere sociale diensten zorgden ervoor dat waar studenten waren, er ontevredenheid was. Er ontstonden beroepen om gedwongen sluitingen, fusies, corruptie, seksistische schoolbestuurders en meer aan te vechten. De beroepen begonnen sterk, maar namen uiteindelijk af.

In september 2016 bracht een nieuwe ronde aanvallen op het openbaar onderwijs hen terug. De eerste aanval stelde ingrijpende veranderingen voor in het curriculum. De tweede stelde een amendement op de grondwet voor dat de overheidsuitgaven twintig jaar lang zou bevriezen. De derde, ingediend door extreemrechts, was de wet “School Without Parties”, die leraren wilde vervolgen voor “ideologische indoctrinaties” en elke “marxistische” invloed op scholen wilde verbieden.

Deze keer was de respons nog groter. Volgens de Braziliaanse Unie van Middelbare Schoolstudenten waren meer dan 1.000 middelbare scholen bezet. Studenten begonnen uit te zoeken hoe ze de scholen zelf konden runnen: koken, schoonmaken, toezicht houden en hun eigen lessen geven. In overvolle klaslokalen, op studentenconferenties en op straat debatteerden de studenten over de richting van de strijd. De documentaire uit 2019 over de beweging, Jouw beurttoont autonomisten, centristen, revolutionairen, anarchisten en sociaaldemocraten die debatteren over horizontale organisatie, de strijd tegen seksisme, de politie en hoe openbaar onderwijs eruit zou moeten zien.

Uiteindelijk hebben de bezettingen de macht van de rechtse regering niet gebroken. Maar de studenten hielden stand tegen brute politierepressie en aanvallen van de georganiseerde rechterzijde, en transformeerden zichzelf in het proces.

Zoals Ana Julia zei: “Een week van bezettingen heeft ons meer geleerd over politiek en burgerschap dan de jaren die we in klaslokalen doorbrengen”.

2. De Berkeley Free Speech Movement

De Berkeley Free Speech Movement van 1964 hielp een golf van studentenactivisme op gang te brengen die tot ver in de jaren 70 zou aanhouden. Het bestuur van de University of California Berkeley verbood alle activiteiten die verband hielden met “off-campus politieke en sociale actie”, wat betekende dat studentenactivisten geen informatiestands mochten organiseren, vergaderingen mochten houden of geld mochten inzamelen.

De aanval was vooral gericht op activisten van het Congress of Racial Equality (CORE). Geïnspireerd door zwarte burgerrechtenstudentenactivisten uit het zuiden organiseerden zij zich in de Bay Area van San Francisco tegen de racistische aannamepraktijken van lokale bedrijven.

Drie dagen nadat het verbod werd aangekondigd, arresteerde de politie een CORE-activist die een kraam had opgezet. Studenten omsingelden de politieauto en begonnen een sit-in die 36 uur duurde. Joel Geier, een socialist en leidende activist in de beweging voor vrije meningsuiting, herinnerde zich in een artikel voor Jacobijn magazine: “Binnen een paar uur hadden drieduizend mensen zich aangesloten bij het sit-down protest. Het dak van de patrouillewagen was omgetoverd tot een podium, een openbaar platform waarop iedereen kon klimmen en de menigte kon toespreken. Het was democratie in actie, het levende tegenovergestelde van repressie door de universiteitspolitie”.

De beweging voor vrije meningsuiting was begonnen.

In de maanden daarna produceerde de campus left talloze pamfletten, kranten en pamfletten, en hield vergaderingen, bijeenkomsten en sit-ins. Via de Free Speech Movement vonden radicalen en revolutionairen een aanzienlijk publiek onder de studenten.

Begin december was de beweging geëscaleerd tot een studentenstaking. “Toen ik opkeek, waren er een paar dozijn mensen aan het picket, maar binnen enkele minuten, als een vloedgolf, hadden honderden zich bij de picket line aangesloten. In minder dan een uur werkte ons plan. We sloten de universiteit daadwerkelijk”, herinnert Geier zich. De verschillende vakbonden die de campuswerkers vertegenwoordigden, stemden ermee in de studentenstaking te steunen en weigerden de week lang de studentenpickets te passeren.

Het radicalisme van de Berkeley Free Speech Movement zette de toon voor de studentenbeweging in het hele land. De tactieken die het gebruikte, werden de toetssteen voor veel andere campussen. Het bewees aan een generatie dat de liberale waarden die door universiteitsbesturen en politici van de Democratische Partij werden omarmd, volkomen bankroet waren. En het liet zien dat massa’s studenten konden worden gewonnen voor radicale politiek en zich in de strijd tegen het kapitalisme konden storten.

3. De opstand in Soweto

De moord op de 12-jarige Hector Pieterson door de Zuid-Afrikaanse politie markeerde een keerpunt in de beweging tegen de Zuid-Afrikaanse apartheid. Pieterson werd samen met 22 andere studenten gedood toen de politie op 16 juni 1976 het vuur opende op een demonstratie van 20.000 middelbare scholieren in Soweto. In een interview in januari 1977 legde Tebello Motapanyane, de secretaris-generaal van de South African Students’ Movement, uit dat studenten waren weggelopen om te protesteren tegen de invoering van verplicht Afrikaans op scholen. Nadat ze door de politie waren aangevallen, braken er rellen uit en staken ze gebouwen in brand in de townships.

In het hele land braken protesten uit uit solidariteit met de studenten van Soweto en uit protest tegen de apartheid zelf. Op 18 juni schoot de politie op een demonstratie van studenten en arbeiders in Alexandra, waarbij vier demonstranten omkwamen. De regering verdedigde de politie en de protesten gingen door.

Van 23 tot 25 augustus lag Soweto plat door een algemene staking. De studenten richtten hun aandacht op de taak om zoveel mogelijk arbeiders bij de volgende staking te betrekken.

“De SSRC had van tevoren pamfletten verspreid in het Zoeloe, Sotho en Engels in heel Soweto, waarin de arbeiders werden opgeroepen om van 13 tot 15 september thuis te blijven”, schreef historicus Archie Mafeje in zijn artikel “Soweto and Its Aftermath” uit 1978. “De staking bleek een enorme demonstratie van solidariteit van de onderdrukten te zijn, zelfs groter dan de vorige. Ongeveer een half miljoen arbeiders in het Reef reageerden. En niet alleen dat, het kreeg ook echo’s van zo ver weg als Kaapstad, waar massa’s gekleurde en Afrikaanse arbeiders opkwamen om Soweto te steunen.”

De opstand in Soweto markeerde een nieuwe fase in de strijd tegen apartheid. Uiteindelijk brachten zwarte arbeiders het apartheidssysteem ten val. De studenten van Soweto hielpen de vonk van die strijd aan te wakkeren.

4. Indonesië totale hervorming

In 1998 werd Suharto, de gehate Indonesische dictator, neergehaald door een massabeweging van studenten en arbeiders. Generaal Suharto was in 1965 aan de macht gekomen in een wrede militaire staatsgreep die meer dan 400.000 communisten en linkse activisten afslachtte, volgens het onderzoek van het International People’s Tribunal naar misdaden tegen de menselijkheid, Indonesië 1965.

Max Lane’s geschiedenis van Indonesië, Onvoltooide natievertelt het verhaal van de opstand, die begon in 1996. Ondanks zware politierepressie gingen duizenden de straat op om te protesteren tegen de dictator. Toen er in 1997 een economische crisis uitbrak, verdiepte dit de politieke crisis die door de protesten werd veroorzaakt.

Studenten zetten de eerste beslissende stap door campusprotesten te organiseren en prijsplafonds voor basisgoederen te eisen. Begin mei 1998 kondigde de overheid een verhoging van de elektriciteits- en brandstofprijzen aan. De demonstraties escaleerden als reactie.

Op de Universiteit van Trisakti in Jakarta schoot het leger op een demonstratie, waarbij vier studenten omkwamen. In heel Jakarta braken studentenrellen uit. “Studenten en kampungbewoners … namen straten over en hielden open fora”, beschrijft Lane. “Lokale parlementsgebouwen, gouverneurskantoren en andere officiële gebouwen werden bezet. In sommige steden namen studenten de staatsradiostations over en maakten hun eigen uitzendingen. Ze vielen zelfs militaire buitenposten aan.”

Op 19 mei begonnen studenten met een bezetting buiten het Indonesische parlement en eisten dat Suharto zou aftreden. De volgende dag vonden er massademonstraties plaats in het hele land ter ondersteuning van de bezetting. De dag erna trad Suharto af.

Maar de beweging was nog niet voorbij. De massa’s vochten voor totale hervorming (volledige hervorming)—elk compromis met de figuren van het oude regime was onaanvaardbaar.

In november kwam een ​​speciale parlementaire sessie bijeen om de overgang naar democratie te plannen. Studenten mobiliseerden zich door het hele land. Het leger reageerde op hun demonstraties met messen, speren, geweren en traangas. In de stedelijke centra kwamen arbeiders en armen de studenten te hulp. Ze bouwden barricades, maakten molotovcocktails en gooiden stenen naar het leger. Nadat ze het leger hadden teruggeslagen, stormden de studenten naar voren en bezetten het parlementaire complex enkele uren lang.

Uiteindelijk wonnen de krachten van de gematigdheid, die pleitten voor een “langzamere” overgang naar democratie. De straatbeweging was ongeorganiseerd en niet in staat de macht van de gematigde politieke partijen uit te dagen.

Maar de moed van de studenten bracht een massabeweging op gang die een verachte dictator ten val bracht en de radicale politiek nieuw leven inblies in een land waar de slachting van links nog maar een levende herinnering was.

5. De Fransen mogen

Begin 1968 was Frankrijk een kapitalistisch succesverhaal. Na de Tweede Wereldoorlog kende het land een vrijwel ononderbroken economische groei en weinig massaprotest. De maatschappij leek stabiel en velen, ook links, hadden de potentie voor een radicale opleving afgeschreven. In mei stortte dit alles in.

In Het vuur de laatste keerDe Britse marxist Chris Harman beschrijft de gebeurtenissen die de Franse mei inluidden. Op de avond van 10 mei hielden studenten een demonstratie in het Quartier Latin in Parijs. De politie, die zeven dagen eerder door de Franse overheid was ingezet om de Sorbonne-universiteit met geweld te sluiten, uit angst voor de protesten tegen de Vietnamoorlog die de campus hadden overspoeld, viel het protest aan. Maar de studenten waren voorbereid. Ze bouwden barricades van kapotte kasseien en voorwerpen die door lokale bewoners naar hen waren gegooid, en vochten tot diep in de nacht tegen de politie. Tegen de ochtend was het oordeel unaniem. De studenten hadden gewonnen.

De strijd werd live uitgezonden op de radio. Miljoenen arbeiders luisterden toen de studenten de politie terugdrongen. Onder druk van hun leden, van wie velen geïnspireerd waren door de studenten, riepen de twee belangrijkste vakbondsfederaties, de CGT (gedomineerd door de stalinistische communistische partij) en CFDT, een algemene staking uit voor 13 mei. Bijna een miljoen arbeiders deden mee.

Wat begon als een eendaagse actie, ontwikkelde zich tot een onbepaalde staking. Arbeiders verzetten zich tegen het conservatisme van hun vakbondsfunctionarissen en bezetten hun fabrieken. De verbroedering tussen studenten- en arbeidersmilitanten leidde tot een opbloei van politieke discussie.

In zijn memoires uit 1968, Mei meidoornFrancois Le Madec, een arbeider, vertelde over de sfeer van de eerste bezetting bij Sud Aviation, een fabriek buiten de westelijke stad Nantes: “Rond de schuilplaatsen, in de koude nacht, eten we, drinken we broederlijk en bovenal discussiëren we. Maar waarover! Als het niet de opstand is, de revolutie, de verhoudingen tussen arbeiders en studenten, de noodzaak om de strijd te verenigen in één strijd, van de vrije universiteit, van de macht van de studenten, van de macht van de arbeiders”.

Gelukkig voor het Franse kapitalisme, en ongelukkig voor de studenten- en arbeidersbeweging, waren de gematigden in de CGT meer bang voor de mogelijkheid van een revolutie dan voor een nederlaag. Zonder een georganiseerde politieke kracht die de omvang en het gewicht van de Communistische Partij kon evenaren, werd de bezettingsbeweging beëindigd door de belofte van nationale verkiezingen.

Hoewel de Franse Mei voorbij was, namen studenten en arbeiders over de hele wereld de mantel van hun Franse kameraden over. In de daaropvolgende jaren braken er strijd uit van Italië tot Mexico. De schijn van een stabiel naoorlogs compromis was verbrijzeld en het idee dat studenten en arbeiders de wereld konden veranderen, was met wraak terug.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter