Achin Vanaik

Dat klopt. Maar wat we moeten begrijpen is dat de verwerving van kernwapens door Pakistan vooral op India gericht was.

De logica was simpel: als India ze heeft, moet Pakistan ze ook hebben. Dit was een voorspelling die ik publiekelijk deed, misschien wel een van de weinige die dat destijds deed.

Ik zei dat als de BJP aan de macht komt, ze kernwapens zullen gaan gebruiken. De reden dat ik dit zei had niets te maken met China of Pakistan – het had alles te maken met de ideologie van de BJP en de RSS. Ze hadden een sterk, gespierd India voor ogen, en kernwapens pasten in die visie.

Deze neiging was niet nieuw; zelfs de eerdere incarnatie van de Janata-partij eind jaren vijftig pleitte ervoor dat India over nucleaire capaciteiten zou beschikken, beïnvloed door de ideologie van hun mentor, Veer Savarkar. Toen India in 1974 zijn eerste kernproef uitvoerde en zichzelf positioneerde als een nucleaire drempelmacht, gaf het land blijk van een duidelijke intentie om de nucleaire optie open te houden.

Alle partijen, inclusief mainstream links, steunden India bij het behouden van de nucleaire optie zonder deze noodzakelijkerwijs te gebruiken. De BJP was de enige partij die pleitte voor het bezit van kernwapens in India.

Landen streven naar kernwapens, hetzij vanwege verschuivingen in hun zelfpercepties, hetzij als reactie op waargenomen bedreigingen. De Verenigde Staten waren de eersten die nucleaire capaciteiten ontwikkelden, niet uit bezorgdheid over een onmiddellijke dreiging, maar eerder om hun dominantie op het wereldtoneel te laten gelden. Ondanks dat ze wisten dat Duitsland na 1944 geen kernwapens meer nastreefde, gingen de Verenigde Staten door met de ontwikkeling ervan. Het deed dit om zichzelf te profileren als een formidabele kracht en om een ​​boodschap te sturen naar de Sovjet-Unie en andere communistische landen.

Groot-Brittannië en Frankrijk namen kernwapens, niet vanwege de perceptie van dreiging. Ze deden het meer om zichzelf aan de hoge tafel van de wereldmachten te handhaven, omdat zij de in verval rakende koloniale machten waren.

China en de Sovjet-Unie streefden naar kernwapens vanwege de perceptie van dreiging – de ‘als zij het hebben, moeten wij het hebben’-mentaliteit. China streefde, vooral in 1964, te midden van de gespannen betrekkingen met zowel de VS als de Sovjet-Unie, om veiligheidsredenen naar nucleaire capaciteiten.

India voerde in 1998 kernproeven uit, ondanks de verbeterde betrekkingen met China, meer als een weerspiegeling van veranderende zelfpercepties, vergelijkbaar met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Omgekeerd werd het Pakistaanse nucleaire programma grotendeels ingegeven door percepties van dreigingen, vooral met betrekking tot India. Interessant genoeg heeft Pakistan tussen 1987 en 1998 nooit een kernproef uitgevoerd die kon tippen aan de proef van 1974.

Pakistan stelde herhaaldelijk denuclearisatie aan India voor, maar stuitte op Indiase weerleggingen waarin bezorgdheid over China werd aangehaald. Maar nadat het zijn eigen kernproeven had uitgevoerd, werd Pakistan steeds ongeruster over de aanzienlijke conventionele militaire superioriteit van India.

Zoals u al zei, heeft Pakistan zijn voornemen uitgesproken om kernwapens te gebruiken als reactie op de Indiase vooruitgang op het gebied van conventionele wapens, waarbij vooral wordt gedreigd Indiase soldaten op zijn grondgebied aan te vallen. India heeft op zijn beurt gewaarschuwd dat elke aanval op Indiase soldaten een grootschalige nucleaire vergelding zou uitlokken.

Uiteindelijk zijn beide oplichters – beide zijn beschamend. Het idee dat er zoiets bestaat als ‘verantwoordelijke kernenergie’ is belachelijk. Het echte gevaar schuilt echter in de mogelijkheid van escalatie, en niet in een doelbewuste beslissing van een van beide partijen om een ​​eerste aanval te lanceren. Dit gevaar wordt nog verergerd door wat een escalatiedynamiek kan worden genoemd.

Dit deel van de wereld verkeert sinds de onafhankelijkheid in een voortdurende staat van spanning. In tegenstelling tot de Koude Oorlog tussen de VS en de Sovjet-Unie, die periodes van relatieve rust kende, is de situatie hier voortdurend beladen. India en Pakistan zijn, als buurlanden met een geschiedenis van conflicten, verwikkeld in vier hete oorlogen.

Het gevaar is duidelijk: een conventioneel conflict zou gemakkelijk kunnen escaleren tot iets veel catastrofaler. Aanvankelijk overweegt geen van beide partijen kernwapens te gebruiken, maar de angst dat de andere partij dat wel doet, kan de spanningen snel doen escaleren en het schrikbeeld van een nucleaire oorlog doen rijzen.

In 1999, tijdens de Kargil-oorlog, maakten beide partijen hun kernwapens feitelijk gereed voor gebruik. Het risico op escalatie is dus reëel, en wordt nog verergerd door de extreme arrogantie van groepen als de RSS in India. Er bestaat het idee dat India “Pakistan een lesje moet leren”, gedreven door een diepgewortelde woede die elke vergelijking tussen de twee landen verwerpt.

Dit sentiment beperkt zich niet tot de RSS, maar strekt zich zelfs uit tot liberale kringen in India, waardoor de minachting voor elke associatie tussen India en Pakistan wordt aangewakkerd. “We moeten laten zien dat we een grote wereldmacht zijn. Maar om te laten zien dat we Zijn Als we een grote wereldmacht zijn, moeten we eerst een grote regionale macht zijn. En die verdomde Pakistani zijn een groot probleem.”

Dus wat gebeurt er? In een historische zet, vlak voor Modi’s herverkiezingsbod in februari 2019, lanceerde India een grote luchtaanval diep op Pakistaans grondgebied, gericht op Balakot. Dit was de eerste keer sinds 1945 dat een kernmacht een dergelijke belangrijke aanval op een andere kernmacht lanceerde.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter