Nu het referendum nadert, wordt de belangrijkste dynamiek in het debat duidelijk. Conservatief rechts beschouwt een nederlaag voor The Voice als een kans om een ​​verwoestende slag toe te brengen aan de steun voor inheemse rechten onder de Australische bevolking. Ondertussen blaast het elke racistische mythe uit het speelboek nieuw leven in: inheemse volkeren zouden geen “speciale privileges” moeten krijgen; het verzet tegen anti-Aboriginal racisme is feitelijk “het verdelen van de natie”; en de kolonisatie van Australië had alleen maar een ‘positieve impact’, in de woorden van Jacinta Price.

Het Voice-voorstel zelf is oppervlakkige symboliek, en de campagne om het te steunen door de Labour-regering, NGO’s, prominente inheemse figuren en het Australische bedrijfsleven is ongetwijfeld gematigd en conservatief. Als de nee-stem echter wint, zal dit vrijwel zeker een stap achteruit zijn voor de inheemse bevolking. De boodschap die het zal uitzenden is dat zelfs volledig symbolische gebaren naar de rechten van de inheemse bevolking moeten worden opgegeven omdat ze te radicaal zijn. Dit zal waarschijnlijk een slechtere situatie zijn om de strijd voor de rechten van de inheemse bevolking voort te zetten dan wanneer de ja-stem zou winnen.

Voor links zou de keuze dus, hoewel verre van ideaal, duidelijk moeten zijn. Welke kritiek we ook hebben op de Stem, we moeten een ja-stem steunen. Het lijkt erop dat de meeste linkse mensen het met deze stelling eens zijn, waaronder 77 procent van de Groenen-kiezers en 57 procent van de Labour-aanhangers, volgens een Redbridge-peiling van september. Uit een peiling van YouGov bleek dat 83 procent van de inheemse bevolking een ja-stem steunt.

Toch steunt een minderheid van de linkse mensen de “progressieve” Nee-campagne. Deze benadering van het referendum zal racistisch rechts alleen maar helpen een overwinning te boeken tegen de inheemse bevolking.

Vaak wordt deze aanpak gerechtvaardigd op basis van het feit dat een grote nee-stem een ​​klap zou zijn voor de gematigde centristische benadering van inheemse kwesties die door de Labour-partij wordt bepleit en ruimte zou openen voor radicalere perspectieven. Ben Abbatangelo, een schrijver en journalist uit Gunaikurnai en Wotjobaluk, vertelde bijvoorbeeld aan het ABC dat hij denkt dat de nee-stemming een positief moment zou kunnen zijn. “Weet je, alsof er een bosbrand doorbreekt en het hele tafereel zal verwoesten”, betoogde hij. “Maar als je zes maanden later terugkomt op die plek… en je ziet dat groen erdoorheen barsten.” Op dezelfde manier betoogt de Black Peoples Union: “Niet elk nee is racistisch, maar elk ja is regressief”.

Dat is fantasieland spul. Een nee-overwinning in het referendum zou het waarschijnlijk moeilijker en niet gemakkelijker maken om voor de rechten van de inheemse bevolking te vechten. Het zou elke racist in het land aanmoedigen en het vertrouwen ondermijnen van degenen die de inheemse bevolking steunen.

Slechts een klein aantal mensen zal op progressieve basis tegen de Stem stemmen. Uit een peiling van Guardian Essential in juni bleek dat 34 procent van de tegenstanders van de Voice zei dat hun voornaamste bezwaar was dat het “Australië zou verdelen”. Nog eens 33 procent gelooft dat het “inheemse Australiërs rechten en privileges zou geven die andere Australiërs niet hebben”. Zesentwintig procent zei dat een stem “geen echt verschil zal maken voor de gewone inheemse bevolking” – dit is echter een gespreksonderwerp dat ook rechtsen hebben opgepakt, met het argument dat de inheemse bevolking niets geeft om “wakker worden” problemen.

De “progressieve” No-campagne bagatelliseert op gevaarlijke wijze de realiteit van de racistische reacties die door de officiële No-troepen worden aangewakkerd. In een verklaring op haar website stelt de Black Peoples Union: “Ja, campagnevoerders hebben geen voeling met de realiteit als ze denken dat een nee-stem racisme zal aanmoedigen”.

Dit druist in tegen de realiteit van niet alleen wat de uitslag van het referendum waarschijnlijk zal betekenen, maar ook van de impact die de rechtse Nee-campagne al heeft. Rechtsen hebben de racistische sfeer die door hun campagne werd gecreëerd gebruikt om allerlei soorten aanvallen op de rechten van de inheemse bevolking te bewerkstelligen.

In West-Australië lanceerde een coalitie van rechtse partijen, gesteund door de Pastoral and Graziers Association, een succesvolle racistische kruistocht tegen de Aboriginal Cultural Heritage Act, die snel werd ingetrokken door de Labour-regering van de deelstaat. Bijeenkomsten van vrijwilligers voor de Yes-campagne in Casey en Boroondara in Victoria zijn verstoord door extreemrechtse misdadigers die racistische uitlatingen uitten en nazi-symbolen vertoonden. Het reguliere discours concentreert zich nu op de vraag of inheemse volkeren te veel ‘privileges’ hebben, of de NSW Aboriginal Land Council in het geheim plannen heeft om de controle over de helft van Mosman over te nemen en of het oneerlijk en intimiderend is om rechtse mensen die de inheemse bevolking haten racistisch te noemen.

Deze sfeer heeft invloed op de inheemse bevolking in hun dagelijks leven. Marjorie Anderson, de nationale manager van 13Yarn, een crisisondersteuningslijn voor First Nations Australians, vertelde de BBC dat er de afgelopen vier maanden een toename van 106 procent is geweest in het aantal misbruikoproepen. Megan Krakouer, een vrouw uit Menang die helpt bij het runnen van het National Suicide Prevention and Trauma Recovery Project, meldt ook een piek in racistisch misbruik.

En dit heeft plaatsgevonden zonder enig tegenwicht. Er zijn geen protesten geweest tegen het racisme van de Nee-campagne, geen serieuze discussie daarover aan de linkerkant, geen gevoel van verontwaardiging en vastberadenheid om de racisten de klok over inheemse kwesties niet te laten terugdraaien. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de politiek van de Yes-campagne, die confrontatie en controverse verafschuwt. Zij concentreert haar inspanningen op het voor zich winnen van meer gematigde conservatieve kiezers en wil de kwestie niet polariseren door het racisme van de Nee-campagne serieus te bestrijden.

Het gebrek aan weerstand tegen rechts komt echter ook doordat de argumenten voor een ‘progressief’ Nee een deel van de linkse mensen hebben gedesoriënteerd, vooral degenen die betrokken zijn bij activistische kringen die gewend waren protesten bij te wonen of te organiseren. Door niet te begrijpen dat het racisme van de Nee-campagne de belangrijkste dynamiek in het referendum is, heeft de “progressieve” Nee-campagne ernstig verkeerd geïnterpreteerd wat er aan de hand is.

Het is ook verre van zo dat de “progressieve” Nee-campagne zich consequent en duidelijk heeft onderscheiden van de veel grotere rechtse Nee-campagne. Toen Peter Dutton bizarre beweringen begon te doen dat de Australische kiescommissie van plan was het referendum te manipuleren, deelden prominente ‘progressieve’ socialemediapagina’s, waaronder Treaty before Voice en Aboriginal Tent Embassy, ​​berichten die deze extreemrechtse complottheorie ondersteunden.

Toen senator Lidia Thorpe probeerde in de commissie te komen om de officiële Nee-zaak in het referendumpamflet op te stellen, in plaats van het betrokken racistische uitschot aan de kaak te stellen, zei ze tegen het ABC: ‘Ik kijk er naar uit. We zullen in een kamer moeten zitten met mensen met wie we normaal niet goed overweg kunnen, dus we kijken uit naar die reis”.

De conservatieve lobbygroep Advance heeft een Facebook-pagina opgezet met de naam Not Enough, die betaalde advertenties promoot met behulp van afbeeldingen en citaten van ‘progressieve’ No-woordvoerders. Deze betaalde advertenties zijn gericht op jonge progressieve kiezers in New South Wales en Victoria. Terwijl sommige ‘progressieve’ figuren zich van deze pagina’s hebben gedistantieerd, hebben anderen dat niet gedaan. Dit helpt alleen maar rechts en extreemrechts.

Thorpe heeft betoogd dat ze campagne voert voor een nee-stem, omdat ze niet wil dat de inheemse bevolking wordt opgenomen in een racistische grondwet. Onderdrukte mensen hebben echter gevochten om progressieve hervormingen in grondwetten over de hele wereld te bewerkstelligen. Was het een vergissing van Afro-Amerikanen om de slavernij af te schaffen via het 13e amendement op de ongetwijfeld koloniale Amerikaanse grondwet? Was het referendum van 1967 in Australië een regressieve zet voor de inheemse bevolking, omdat het een grondwetswijziging met zich meebracht?

Het probleem met The Voice is dat het de inheemse bevolking geen grotere rechten binnen de grondwet geeft, en niet dat het een stap achteruit is om erin te worden opgenomen. Thorpe stelt een verdrag voor als alternatief voor de Voice, maar een verdrag zou ook onderhandelingen met de Australische staat met zich meebrengen, en elke ondertekende deal zou de erkenning van de legitimiteit van de grondwet inhouden. De enige manier om deze situatie fundamenteel te veranderen zou zijn door middel van een revolutie die de racistische instellingen van het Australische kapitalisme omverwerpt.

Als antwoord hierop beweren aanhangers van een ‘progressief’ Nee dat het misleidend is om het referendum te presenteren als een stem tussen een racistisch Nee en een antiracistisch Ja, en dat er rechtse mensen zijn met een geschiedenis van racisme die de Ja-stem steunen. inclusief liberale politici en mijnbouwbazen.

Het is waar dat de Ja-campagne bepaald niet een principiële antiracistische coalitie is en dat er onder haar leiding een aantal gruwelijke mensen zitten. Het is ook waar dat Labour-regeringen, zowel op federaal als op staatsniveau, inheemse kinderen opsluiten en landrechten ondermijnen om projecten op het gebied van fossiele brandstoffen door te drukken.

Maar de “progressieve” No gebruikt deze kritiek op The Voice om te pleiten voor een totaal passieve benadering van de racistische aanvallen door rechts, een benadering die ook niets doet om het racisme van de Labour-regeringen aan te vechten. Het op één lijn stellen met het recht om op te roepen tot een Nee-stem in het referendum zet Labour niet onder enige druk, het laat niet zien hoe het niets doet om de verschrikkelijke omstandigheden waaronder de inheemse bevolking leeft te verlichten, het helpt niet om links aan te moedigen -wing inheemse en niet-inheemse volkeren om te denken dat ze kunnen vechten voor een betere wereld.

Om hun standpunt te rechtvaardigen moeten de aanhangers van een “progressief” Nee beargumenteren dat de Ja-stem net zo racistisch, zo niet racistischer is dan de Nee-campagne. Het enige wat dit doet is het extreem racistische karakter van de campagnes van de Liberale Partij en One Nation verdoezelen. Er is hier geen sprake van dat, als er geen weerstand is, conservatief rechts de politiek in een meer racistische richting kan duwen, dat de bredere politieke context de ontwikkeling van antiracistische strijd kan helpen of belemmeren, dat we het soort bewegingen kunnen opbouwen en organisaties die we nodig hebben om niet alleen rechts en de Labour Party te bestrijden, maar ook de wortels van de inheemse onderdrukking in economische ongelijkheid en structureel racisme.

Als we het soort verzet willen opbouwen dat we nodig hebben tegen het alomtegenwoordige anti-inheemse racisme in onze samenleving, dan zal links een radicaal andere politiek nodig hebben dan die belichaamd in de “progressieve” Nee-campagne.




Bron: redflag.org.au



Laat een antwoord achter