Op 5 februari kondigde de Spaanse regering 3,8 miljoen dollar aan extra noodfinanciering aan voor UNRWA, de belangrijkste humanitaire organisatie van de Verenigde Naties in Gaza. Het geld is bedoeld om ervoor te zorgen dat het agentschap op korte termijn essentiële humanitaire hulp aan de Palestijnen kan blijven leveren, geconfronteerd met het besluit van de belangrijkste donoren om de financiering te verlagen. De stap van Spanje is grotendeels een symbolische verhoging, vergeleken met het totale budget van 1,17 miljard dollar van het agentschap. Maar nu een reeks landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannië, de financiering van de VN-missie hebben opgeschort, was Spanje een van de weinige Europese staten die deze stap openlijk verwierpen.

Zoals de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares opmerkte, hadden de Israëlische beschuldigingen dat UNRWA-werknemers betrokken waren bij de aanslagen van 7 oktober slechts betrekking op ongeveer “tien van de bijna 30.000 werknemers.” Minister van Sociale Zaken Pablo Bustinduy, van het linkse Sumar-platform, ging verderwaarin de opschorting van de UNRWA-fondsen door andere westerse landen wordt bestempeld als “een niet te rechtvaardigen operatie van collectieve bestraffing van het Palestijnse volk.”

Dit was het zoveelste voorbeeld van hoe de regering onder leiding van de Socialistische Arbeiderspartij (PSOE) en Sumar zichzelf consequent heeft gepositioneerd als een soort uitschieter, waarbij zij de meest pro-Palestijnse standpunten tegenover de Europese Unie heeft ingenomen. Vóór Kerstmis, toen Spanje het roulerende EU-voorzitterschap bekleedde, riep de centrumlinkse premier Pedro Sánchez de “willekeurige slachting van onschuldige beschavingen, waaronder duizenden kinderen” uit en eiste een “onmiddellijk” en “duurzaam” staakt-het-vuren – op een bepaald moment. terwijl andere Europese leiders eenvoudigweg hun onvoorwaardelijke steun aan de regering van Benjamin Netanyahu aanboden. Ministers van de linkse coalitie Sumar zijn waarschijnlijk verder gegaan dan ambtenaren waar dan ook in het Westen karakteriserend De campagne van Israël als een geval van ‘genocide tegen het Palestijnse volk’.

Maar hoewel de duidelijkheid van dergelijke uitspraken in schril contrast staat met de morele lafheid elders, is het daadwerkelijk vertalen van dergelijke gevoelens in concrete maatregelen ingewikkelder geweest. Als NAVO-macht uit het middensegment die binnen de multilaterale structuren van de EU opereert, is de marge van Spanje om inhoudelijk in te grijpen zeer klein. Maar het is ook duidelijk dat Sánchez zich grotendeels heeft teruggetrokken voor agressievere diplomatieke acties die voor hem openstaan. Waar de coalitie heeft gehandeld, zoals bij de gematigde verhoging van de UNRWA-fondsen, waren de stappen niet in verhouding tot de campagne van uitroeiing en etnische zuivering die door het Israëlische leger (IDF) werd gevoerd.

Wat de grenzen ook mogen zijn, de sleutel tot het verklaren van de pro-Palestijnse opstelling van Spanje is de binnenlandse politieke consensus, die al tientallen jaren teruggaat, en die kritisch staat tegenover de Israëlische bezetting. “Aan Spaans links is er historisch gezien een brede consensus geweest ter verdediging van Palestina, terwijl Spaans rechts traditioneel niet erg zionistisch is geweest – hoewel er enkele pogingen zijn geweest van [far-right] Vox om recentelijk die richting op te gaan”, vertelt Sumar-parlementslid Txema Guijarro Jacobijn. “Zowel onder Franco als daarna hebben zelfs velen ter rechterzijde prioriteit gegeven aan de betrekkingen met Arabische staten, in het bijzonder wat betreft het veiligstellen van de energievoorziening, maar ook om invloed in het zuidelijke Middellandse Zeegebied en de Golf te verzekeren”, voegt hij eraan toe.

Bovendien zijn beschuldigingen van antisemitisme – die nu in heel Europa gewoonlijk worden gebruikt om de critici van Israël te belasteren – in Spanje niet met succes ingezet om protesten neer te slaan of linkse stemmen te disciplineren. Pogingen van conservatieve media in de nasleep van de terroristische aanslagen van 7 oktober om pro-Palestijnse commentaren van Sumar- en Podemos-parlementsleden te framen als steun voor Hamas, hebben nooit blijvende aandacht gekregen.

Een duidelijk voorbeeld is het schril contrast tussen de politieke heksenjacht die Rashida Tlaib in de Verenigde Staten heeft moeten doorstaan ​​en de reactie in Spanje op de ervaringen uit de eerste hand van minister van Kinderen en Jeugd Sira Rego met de bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Rego’s vader is Palestijns en ze bracht een aanzienlijk deel van haar jeugd door in het bezette Oost-Jeruzalem. Tegenwoordig is ze lid van de Spaanse Communistische Partij. Op 7 oktober, slechts enkele uren na de door Hamas geleide aanval, schreef ze verder sociale media:

Palestina heeft het recht zich te verzetten na tientallen jaren van bezetting, apartheid en ballingschap. Tegenover degenen die vandaag de dag pleiten voor een terugkeer naar collectieve bestraffing door de Gazastrook te bombarderen, is het dringend nodig om het internationaal recht te verdedigen. De enige oplossing is een einde aan de bezetting.

Als dergelijke duidelijke antizionistische uitspraken elders tot demonisering zouden leiden, werd Rego iets meer dan een maand later benoemd tot minister, waarbij haar benoeming zeer weinig controverse veroorzaakte in de reguliere media.

In de context van de brede steun voor Palestina in de hele Spaanse samenleving zijn Sánchez’ kritiek op de Israëlische wreedheden en zijn diverse diplomatieke initiatieven op Europees niveau duidelijk gemaakt met één oog op zijn publieke opinie thuis. Met zijn duidelijke politieke behoefte om de aandacht van de media af te leiden van de onderhandelingen over een impopulaire amnestiewet voor de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, De voorhoede correspondent Enric Juliana beschreef Sánchez als iemand die op zoek was naar een effect op de publieke opinie dat vergelijkbaar is met dat van ‘een tweede terugtrekking uit Irak’. Dit was een verwijzing naar het besluit van de toenmalige PSOE-leider José Luis Rodríguez Zapatero om onmiddellijk alle Spaanse troepen uit het door de VS bezette Irak terug te trekken toen hij in 2004 premier werd. Ook die stap veroorzaakte consternatie in Washington, maar was in eigen land zeer populair.

Maar zoals directeur van de Fundació Sentit Comú-denktank Mario Ríos betoogt, heeft Sánchez zichzelf gepositioneerd als “een wereldleider die bereid is een sterk principieel standpunt in te nemen ten aanzien van Gaza – een standpunt dat in eigen land goed werkt – maar tegelijkertijd is er geen eenvoudige vertaling in beleidstermen.” Voor Ríos heeft dit vooral te maken met het feit dat “er niet genoeg Europese staten zijn die een soortgelijk standpunt als dat van Spanje steunen om de positie van het blok te heroriënteren, terwijl de EU vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni nog steeds naar rechts beweegt.”

Dit werd onderstreept met de gezamenlijke verklaring van 14 februari waarin de Europese Commissie werd gevraagd een dringende herziening van de overeenkomst tussen de EU en Israël uit te voeren in het licht van de op handen zijnde aanval op Rafah in het zuiden van Gaza. Van alle zevenentwintig lidstaten hebben alleen Spanje en Ierland ondertekend. “Het is heel moeilijk om een ​​echt sterk progressief standpunt in te nemen als heel Europa om je heen in een reactionaire positie verandert en als je op andere gebieden met deze staten moet samenwerken”, benadrukt Ríos. “Bovendien beschikt Spanje op zichzelf niet over het soort harde macht dat nodig is om serieuze druk op Israël uit te oefenen.”

Maar zoals politiek analist Xan López opmerkt: “Door ervoor te zorgen dat we binnen de aanvaardbare grenzen van een NAVO-land blijven en niets te willen riskeren”, is Sánchez niet eens op zoek gegaan naar “laaghangend fruit, zoals het publiekelijk steunen van het Internationaal Gerechtshof.” [International Court of Justice]’s voorlopige bevindingen in de genocidezaak van Zuid-Afrika tegen Israël.’ In dezelfde geest heeft de PSOE ook herhaaldelijk de oproepen van haar junior coalitiepartner, Sumar, voor een volledig embargo op de wapenhandel met Israël afgewezen.

Spanje heeft een standaard juridisch protocol op grond waarvan alle wapenverkopen aan conflictgebieden tijdelijk worden bevroren zodra de vijandelijkheden uitbreken. Bij minstens één gelegenheid sinds 7 oktober zijn de Spaanse staatsfunctionarissen er echter niet in geslaagd dit zelfs maar af te dwingen, met de export van munitie ter waarde van bijna € 1 miljoen naar Israël in november. Nu Spanje de afgelopen tien jaar voor honderden miljoenen euro’s aan wapens uit Israël heeft geïmporteerd en belangrijke binnenlandse defensieproductiecontracten heeft ondertekend met internationale consortia waar ook Israëlische bedrijven deel van uitmaken, is er binnen de partij van Sánchez geen behoefte aan een breder embargo.

Guijarro van zijn kant accepteert dat de Spaanse coalitieregering op verschillende fronten verder moet gaan. ‘Het moet de zaak van het Internationaal Gerechtshof steunen, hoewel wij dat ook doen [in Sumar] zijn erin geslaagd overheidsfinanciering veilig te stellen voor het onderzoek van het Internationaal Strafhof naar deze kwestie [specific] Israëlische oorlogsmisdaden”, legt het parlementslid uit. Afgezien daarvan ziet hij echter dat Sumar op dit moment prioriteit heeft bij het veiligstellen van verdere fondsen voor de UNRWA, waarvan ten minste 60 procent van de begroting bevroren is. Zoals hij uitlegt:

Het terugtrekken van de diensten van de missie zou tot onnoemelijk veel menselijk lijden leiden en het hoogtepunt vormen van het aanhoudende genocidale beleid. We hebben de minister van Buitenlandse Zaken herhaaldelijk gevraagd een substantieel cijfer toe te zeggen dat aansluit bij de dringende kortetermijnbehoefte van de situatie. Tot nu toe blijft de $3,8 miljoen aan extra financiering grotendeels symbolisch. Het is niet niets, maar we moeten ambitieuzer zijn en onze diplomatieke macht in bepaalde regio’s gebruiken om andere landen ertoe aan te zetten noodfinanciering aan te bieden. Ik zou graag zien dat Spanje een meer leidende rol speelt bij de coördinatie hiervan.

“PSOE bewaakt angstvallig hun recht om beleid te bepalen op het gebied van buitenlandse zaken en defensie”, merkt Guijarro op. Maar hij benadrukt dat we in Sumar “blijven ingrijpen en aandringen op verdere maatregelen, omdat fundamentele fundamentele verschillen ons van hen scheiden.” Eén zo’n verschil is het standpunt van de twee partijen ten opzichte van de NAVO, waarbij de wens van Sánchez om een ​​regeringscrisis te vermijden een sleutelfactor was bij zijn besluit om niet deel te nemen aan de recente door de VS geleide aanvallen op de Houthi’s in Jemen.

Voor López is de marge voor Sumar om in te grijpen en PSOE verder te pushen erg klein. “In het ideale geval zou je willen dat Spanje ernstige economische sancties oplegt aan Israël en alle diplomatieke betrekkingen verbreekt. Maar parlementair links moet zich tevreden stellen met het bevorderen van meer haalbare, indien nog noodzakelijke, doelstellingen rond de financiering van de UNRWA of misschien het bewegen van de coalitie om de zaak van Zuid-Afrika te steunen”, betoogt hij.

De positionering van Sumar is nog ingewikkelder geworden na de breuk met de achterban van de Podemos-partij. Deze laatste beschouwt de uitsluiting uit de ministeries aan het begin van de tweede termijn van de coalitie afgelopen november als een product van haar sterke standpunt ten aanzien van Gaza. In werkelijkheid was de uitsluiting van de partij eerder te danken aan een bittere, twee jaar durende strijd om leiderschap binnen Spaans links. Het Sumar-platform werd in 2022 opgezet door de huidige vice-premier Yolanda Díaz om meer autonomie te verwerven ten opzichte van haar voorganger Pablo Iglesias en om een ​​gefragmenteerde linkerruimte rond haar leiderschap opnieuw te configureren. Dit lokte op zijn beurt openlijke vijandigheid uit van de praetoriaanse garde van Iglesias die Podemos onder controle had.

Nu in de overlevingsmodus, na het grootste deel van zijn leidende kader en institutionele gewicht de afgelopen twee jaar te hebben verloren, probeert Podemos een standpunt in te nemen bij de Europese verkiezingen van juni, onder leiding van voormalig minister van gelijkheid Irene Montero. “In dit stadium is Podemos feitelijk een partij met één kwestie geworden, die zichzelf positioneert als een partij die in staat is tot een sterke morele verdediging van Palestina en die Gaza gebruikt als belangrijkste aanvalspunt tegen Díaz en de rest van Spaans links”, betoogt Ríos. .

Voor Spaans links zijn er duidelijke tegenstrijdigheden bij het betreden van de regering als junior coalitiepartner in een NAVO-lidstaat. Het waren tegenstrijdigheden die de huidige leider van Iglesias en Podemos, Ione Belarra, bereid waren aan te nemen toen ze eind 2019 onderhandelden over de eerste PSOE-Unidas Podemos-coalitie. Díaz is de hoogste functionaris in welke Europese regering dan ook die de aanval van Israël in Gaza als genocidaal bestempelt. . Nu de IDF zich steeds meer op Rafah richt, kondigde ze woensdag aan dat ze de komende dagen naar Palestina zal reizen op wat waarschijnlijk een zeer beladen reis zal worden.

‘Spanje kan meer doen’, benadrukte ze toen ze het bezoek aankondigde. “Het is niet voldoende om de EU tot actie aan te sporen. We moeten meer doen.”

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter