Op deze dag, 234 jaar geleden, kwamen de inwoners van Parijs in opstand om de geschiedenis in eigen handen te nemen. De herinnering aan de bestorming van de Bastille en soortgelijke momenten van revolutionair elan – van de “augustusopstand” drie jaar later tot de aanval op het Winterpaleis in Petrograd meer dan een eeuw later – hebben links een reeks opwindende tableaus van populaire triomf, ingeprent in de publieke opinie door voorstellingen zoals de schilderijen van Jacques-Louis David of de films van Sergei Eisenstein. Die beelden zijn een kostbare erfenis, maar ze kunnen ons misleiden als we niet oppassen.

Het gevaar is vooral acuut op een moment als het heden, wanneer de politieke horizon van links lijkt te zijn verdwenen en de middellange afstand er somber uitziet. In de Verenigde Staten, slechts drie jaar geleden, wekte een opstand onder leiding van Bernie Sanders de hoop van velen – vooral degenen die te jong waren om het vreemde, syncopische tempo van radicale politiek te voelen – dat er een politieke revolutie op handen was, een die zou het openbare leven doordrenken met een ethos van solidariteit en democratische gelijkheid. Nu is de kans groot dat we over een jaar in de loop van een rematch tussen Joe Biden en Donald Trump staren.

Vergelijkbare politieke opstanden zijn elders nog bruter neergeslagen, van de zuiveringen en showprocessen van de Britse Labour Party van Keir Starmer tot de ineenstorting van Syriza na de capitulatie in Griekenland of de terugtrekking van Podemos in Spanje. Overal voelt het politieke moment in toenemende mate vijandig aan, waarbij de verveling van een “terugkeer naar normaliteit” wordt gecombineerd met de omringende dreiging van een Thermidor.

De natuurlijke reactie is om terug te kijken op de euforische triomfen van, laten we zeggen, de sansculottes in de straten van Parijs, en te wanhopen over ons relatieve falen om de politieke status quo te doorbreken. Maar om dat te doen, wordt het slachtoffer van een van die retrospectieve optische illusies waarmee de geschiedenis ons voortdurend presenteert. Want als het huidige moment aanvoelt als een Thermidor, dan komt dat omdat de oorspronkelijke Thermidor het definitieve einde was van de radicale fase van de Franse Revolutie, die werd gevolgd door jaren van repressie, volksapathie en demobilisatie, de vernietiging van de revolutionaire Republiek zelf , en uiteindelijk het herstel van de Bourbon-monarchie die de Parijse menigte decennia eerder ten val had gebracht – voelde veel als het heden.

De executie van Robespierre in 1794 en de machtsovername door conservatieven waren gebeurtenissen die grotendeels met onverschilligheid werden onthaald door de Parijse menigten – dezelfde menigten die slechts een jaar eerder de radicalisering van de revolutie op straat hadden aangewakkerd. Nu werd de stemming gedomineerd door bezorgdheid over inflatie, angst voor politiek disfunctioneren en toenemend ongeduld jegens de revolutionairen zelf en wat de historicus Isser Woloch hun ‘neiging tot verbale overdrijving en eigengerechtigheid’ noemde.

En toch overleefden de Jacobijnse clubs en kranten de repressie van Thermidor en hielden ze de revolutionaire geest levend: van basisdemocratie, van toewijding aan sociale gelijkheid, van de ijverige verdediging van revolutionaire principes. Dit maakte het voor de reactionairen die in de daaropvolgende decennia regeerden – zowel de liberalen als de conservatieven – onmogelijk om haar verworvenheden volledig uit te wissen en de loop van de geschiedenis om te keren.

En wat waren die prestaties? Alles. Bijna alles wat het openbare leven in de moderne wereld de moeite waard maakt, werd doorslaggevend bevorderd door de revolutie die Bastille Day herdenkt. Vanaf de oprichting van het eerste moderne burgerleger ter vervanging van de traditionele brigades van monarchistische huurlingen; tot het opleggen van volksjury’s waar ooit de ‘gerechtigheid’ van lokale oligarchen heerste; tot de eerste nationale afschaffing van de slavernij; tot het abstracte principe van volkssoevereiniteit en de concrete praktijk van het algemeen kiesrecht.

De prestaties van de revolutie waren immens en kunnen onder andere worden gemeten in miljoenen levens die zijn gered en verlengd. Want pas met de revolutie begonnen de sterftecijfers van Frankrijk aan hun lange moderne daling, en het was alleen in Frankrijk – niet in een van zijn Europese buurlanden – dat ze in zo’n tempo daalden: na decennia van trendloze fluctuaties daalden de sterftecijfers gestaag vanaf de jaren 1790, waardoor de gemiddelde levensverwachting in 1820 maar liefst 40 procent hoger lag dan ten tijde van de overgave van de Bastille.

Evenzo was het revolutionair Frankrijk – samen met de revolutionaire Verenigde Staten – dat de grote ‘vruchtbaarheidstransitie’ van de moderne tijd op gang bracht. Het wijdverspreide gebruik van anticonceptie, hogere leeftijden voor vrouwen bij de eerste geboorte, lagere algehele reproductiecijfers – een patroon dat zich vervolgens wereldwijd verspreidde en de vooruitzichten op gezondheid en economische ontwikkeling van miljarden mensen heeft veranderd – begon allemaal met de omverwerping van de Bourbons.

De Franse Revolutie luidde deze planetaire keerpunten op talloze manieren in: door het vertrouwen van arbeiders te wekken om hogere lonen te eisen (in eerste instantie natuurlijk geholpen door krappe arbeidsmarkten in oorlogstijd); door vrouwen aan te moedigen om het patriarchale gezag thuis uit te dagen; door land te herverdelen onder boeren. Maar waarschijnlijk was de belangrijkste factor simpelweg het Jacobijnse idee: het idee dat het leven beter kan worden gemaakt door de collectieve actie van de klassen beneden tegen de onwettige belangen van de klassen boven.

De straatvechtende veteranen van de onstuimige dagen van 1789 en 1792-1793, terugkijkend op hun revolutie vanuit het gezichtspunt van 1795, konden – en deden ook – vrezen dat het een mislukking was gebleken. Maar vanwege de kracht van het Jacobijnse idee, en omdat er genoeg van hen leefden om nog een dag te vechten, veranderde de revolutie de wereld. Wij zijn allemaal de begunstigden.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter