WATERPUT

Boorputten, waarin voornamelijk grondwater wordt verzameld, zijn gevaarlijk. Dat zeggen ook professionele tankreinigers. Er kunnen zich altijd gassen opstapelen, ook in regenputten trouwens, al komt dat laatste minder voor. Een gouden regel is om nooit alleen aan of in zo’n put te werken en een aantal veiligheidsvoorschriften na te leven.

Hoe werkt een waterput?

Een waterput is een gat in de grond dat is gegraven of geboord om toegang te krijgen tot grondwater. Grondwater is water dat in de grond zit, opgeslagen in poreuze gesteentelagen of aquifers. Waterputten worden al eeuwenlang gebruikt om water te leveren voor huishoudelijk, agrarisch en industrieel gebruik.

Er zijn twee hoofdtypen waterputten:

1. Open putten:

 • Dit zijn de eenvoudigste en oudste type waterputten.
 • Ze worden gegraven met de hand of met machines totdat ze het grondwater bereiken.
 • Open putten zijn relatief goedkoop om te bouwen, maar ze zijn ook vatbaarder voor vervuiling.

2. Geboorde putten:

 • Deze putten worden geboord met behulp van gespecialiseerde apparatuur.
 • Ze kunnen veel dieper zijn dan open putten en bereiken vaak aquifers die onder ondoordringbare lagen gesteente liggen.
 • Geboorde putten zijn duurder om te bouwen dan open putten, maar ze zijn beter beschermd tegen vervuiling.

Hoe water uit een put wordt gehaald:

 • De methode om water uit een put te halen hangt af van de diepte van de put en het type pomp dat wordt gebruikt.
 • Handpompen: Deze pompen worden gebruikt voor ondiepe putten en werken door een zuigkracht te creëren die het water omhoog trekt.
 • Windmolens: Deze pompen gebruiken de kracht van de wind om water uit de put te pompen.
 • Elektrische pompen: Deze pompen zijn de meest efficiënte en worden gebruikt voor diepe putten.

Belang van waterputten:

Waterputten zijn een belangrijke bron van water voor miljoenen mensen over de hele wereld. Ze bieden een betrouwbare en duurzame manier om toegang te krijgen tot schoon water, wat essentieel is voor de menselijke gezondheid en ontwikkeling.

Naast het leveren van drinkwater, worden waterputten ook gebruikt voor:

 • Irrigatie van landbouwgewassen
 • Veehouderij
 • Industriële processen
 • Brandbestrijding

Duurzaam gebruik van waterputten:

Het is belangrijk om waterputten op een duurzame manier te gebruiken om te voorkomen dat de watervoorraden uitgeput raken. Dit kan worden gedaan door:

 • Waterverbruik te minimaliseren: Gebruik water efficiënt en verspill geen water.
 • Grondwatervervuiling te voorkomen: Gebruik geen chemicaliën of andere schadelijke stoffen in de buurt van waterputten.
 • Waterputten te onderhouden: Zorg ervoor dat waterputten goed worden onderhouden om lekkage en vervuiling te voorkomen.

Door waterputten op een duurzame manier te gebruiken, kunnen we deze belangrijke bron van water voor toekomstige generaties behouden.Laat een antwoord achter