Kunstmatige intelligentie (AI) is een arbeidsprobleem. Misschien hebben we geluk en blijkt het een marginale arbeidskwestie te zijn. Of misschien zal het een existentiële, baanbrekende arbeidskwestie blijken te zijn die vergelijkbaar is met de industrialisatie of de mondialisering, die elk een revolutie teweegbrachten in hun eigen arbeidstijdperken. Voordat we ons echter volledig kunnen verdiepen in de strijd over de gevolgen van AI voor werknemers, is het belangrijk om het speelveld correct in te kaderen. Dit is geen strijd tussen een achterwaarts gerichte arbeidersbeweging aan de ene kant en technologische vooruitgang aan de andere kant. Dit is veeleer een kwestie van waar de welvaarts- en efficiëntiewinsten die door AI worden gecreëerd, naartoe zullen vloeien.

Wil je de wereld veranderen? Deel.

Het is gemakkelijk om de werknemers van vandaag die zich verzetten tegen de indringers van AI af te schilderen als slechts de nieuwste versie van een heel oud verhaal. Zij zijn de mythische Luddieten die uit onwetendheid weefgetouwen kapot slaan; het zijn de knorrige ambachtslieden die verdrongen zijn door de wonderbaarlijke productiviteit van fabrieken; zij zijn de paarden-en-wagenchauffeurs die de suprematie van de auto niet willen erkennen. Vanuit het perspectief van het kapitaal is dit een aantrekkelijk verhaal. Het beschouwt technologische verandering als een bijna biologisch proces, een mars naar vooruitgang die wordt ingeluid door behulpzame zakenmensen die de samenleving herschikken voor meer efficiëntie en de rechtvaardige beloningen plukken voor hun slimheid.

Werknemers zijn ongelukkige bijproducten die achterblijven door de inherente creatieve vernietiging van het kapitalisme. Het is begrijpelijk dat ze bang zijn voor verandering, zeker, maar er mag geen rekening worden gehouden met hun primitieve eigenbelang. Het kenmerk van een leider is het verhogen van de totale productiviteit, ook al betekent dit dat specifieke delen van de beroepsbevolking van gisteren naar de bittere armoede moeten worden verwezen. Dit was de triomf van het neoliberalisme, en wij leven allemaal in het kielzog ervan.

Dit verhaal bevat, zoals de meeste sprookjes, een kern van waarheid en een grotere mate van bedrog. Het is waar dat werkende mensen in een hele regenboog van industrieën – media, marketing, recht, architectuur, entertainment, horeca, transport en meer – nerveus zijn over wat AI voor hun carrière zal betekenen. En met goede reden! Dit is een technologie die een hoge mate van onzekerheid over de capaciteiten ervan combineert met een hoge mate van zekerheid dat, wat die capaciteiten ook zijn, werkgevers ze zullen gebruiken om te proberen van menselijke werknemers af te komen. De stakingen van Hollywood-schrijvers en -acteurs vorig jaar werden in grote mate veroorzaakt door deze op gezond verstand gebaseerde berekening. Niemand weet precies wat bedrijven met AI kunnen doen, maar ze zijn er wel zeker van dat bedrijven dingen zullen doen die werknemers en eigenaren ten goede komen als ze aan hun lot worden overgelaten.

In mijn eigen journalistieke sector is bijvoorbeeld het verschil tussenAI als hulpmiddel om journalisten te helpen beter werk te doen” enAI als een goedkope, slordige, onethische vervanging voor menselijke journalisten” zal neerkomen op de vraag of de arbeidskracht bedrijven kan dwingen het goede pad te bewandelen. In sectoren zonder sterke vakbonden is de enige hoop wellicht overheidsregulering van de manier waarop AI wordt geïmplementeerd. Hoe dan ook, het is nu tijd om te handelen. Dat zegt het Internationale Monetaire Fonds 40 procent van de werknemers ter wereld heeft banen diezal worden beïnvloed door kunstmatige intelligentie.” Dat zijn veel mensen wier angst volkomen terecht is.

Werkende mensen en de arbeidersbeweging die hen macht geeft, moeten een ander verhaal vertellen. Een verhaal dat het keiharde realisme bevat waar de zakenwereld graag aanspraak op maakt, samen met een zorg voor de mensheid die de zakenwereld ontbeert. Het is ongelooflijk moeilijk om de verspreiding van efficiëntieverhogende technologische veranderingen te voorkomen. Het internet, de mondialisering en de apps voor het aanbieden van taxi’s zijn hier allemaal een bewijs van.

Het kapitalisme zal ervoor zorgen dat dingen die de productiviteit verhogen zich snel verspreiden. AI (wat het nuttige deel ervan ook blijkt te zijn) zal in deze categorie vallen. Zoals bij alle nieuwe technologieën kunnen vakbonden waakzaam zijn om ervoor te zorgen dat de uitrol ervan geen zorgeloze, beledigende race naar de bodem wordt. Maar dat is slechts een secundaire strijd. Het belangrijkste dat de georganiseerde arbeid moet doen, is ervoor zorgen dat de winsten die door AI worden voortgebracht – economische winsten, efficiëntiewinsten, productiviteitswinsten – worden gedeeld met de werknemers, in plaats van te worden opgepikt door management en investeerders.

Stel je voor dat AI een bedrijf in staat stelt dezelfde hoeveelheid werk te doen met de helft van de werknemers in de helft van de tijd. De wonderen van de wetenschap! Stel je nu twee verschillende wegen voor deze transitie voor: in het ene geval ontslaat het bedrijf de helft van de werknemers, halveert de arbeidskosten, verdubbelt de productiviteit per uur, en alle winsten die door die verandering worden gecreëerd, komen ten goede aan de investeerders van het bedrijf en aan de leidinggevenden die met plezier iedereen ontslagen.

In een ander scenario wordt elke werknemer wiens baan wordt vervangen door AI omgeschoold voor een andere interne rol, waardoor het bedrijf kan uitbreiden (of een flink ontslagvergoeding krijgt en een opleiding krijgt voor een andere carrière). De overige werknemers kunnen minder uren per week werken. hetzelfde loon dankzij de efficiëntiewinsten, en de winststijgingen worden verdeeld onder de beroepsbevolking, hetzij door winstdeling, hetzij door werknemerseigendom van het bedrijf.

In het eerste voorbeeld heeft AI de ongelijkheid verergerd en het leven van werknemers onzekerder gemaakt. In het tweede voorbeeld heeft het het tegenovergestelde gedaan. Het is nog vroeg genoeg in het leven van deze technologie dat beide wegen voor ons openstaan.

Dit is de echte strijd die voor ons ligt. Wanneer Hollywood-scenarioschrijvers staken om door AI geschreven scripts te voorkomen, of horecamedewerkers in Las Vegas waarschuwen voor de nadelen van robotbarista’s, zijn het geen onwetende primitieven die er niet in slagen de netto productiviteitswinst te begrijpen die deze nieuwe technologie zal opleveren. Integendeel, ze begrijpen heel goed dat als ze hun eigen macht niet uitoefenen, al die prachtige winsten naar de top zullen gaan en dat ze niets meer over zullen hebben.

Pas op voor iedereen die rijk wordt met behulp van AI en die werknemers karakteriseert als achterlijke antitechnologen. Het doet vaag denken aan de briljante economen die uitlegden dat de gemondialiseerde vrijhandel geglobaliseerde winsten zou opleveren, zonder rekening te houden met het feit dat al die winsten naar de economie zouden gaan. 1 procent van de mensen. Dit is geen debat over technologie, maar een debat over politieke economie: zal de vooruitgang in de automatisering ons allemaal redden van sleur en ons leven gemakkelijker maken? Of zal het alleen maar banen vernietigen en het leven van miljoenen mensen moeilijker maken?

Voor zover AI echt blijkt te zijn, moet het worden gezien als een publiek goed en niet als een particulier goed. (Amerika heeft op dit gebied een slechte staat van dienst, maar het is nooit een slecht moment om daar verandering in te brengen.) Vakbonden zullen er niet in slagen AI buiten hun sector te houden, maar ze kunnen er wel in slagen bedrijven te dwingen de voordelen van AI voor iedereen te verspreiden.

Of het nu gaat om het maken van grind of halfgeleiders, elk bedrijf neemt een bepaalde hoeveelheid arbeid in beslag en spuugt een bepaalde hoeveelheid winst uit, die het vervolgens verdeelt tussen werknemers, managers en investeerders. Als fabriekslijnen, vrijhandelsverdragen of kunstmatige intelligentie meer winst opleveren voor minder werk, prima – maar werknemers hebben meer recht op die winsten dan welke andere belanghebbenden dan ook. De chauffeurs met paard en wagen zullen niet zo chagrijnig zijn als ze weten dat ze een baan zullen krijgen in het besturen van de fraaie nieuwe vrachtwagens. Technologie werkt voor mensen, en niet andersom.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter