De Amerikaanse senator Mike Lee heeft onlangs een gewaagd wetsvoorstel ingediend dat oproept tot de afschaffing van het Federal Reserve-systeem, de centrale bank van de Verenigde Staten, samen met haar raad van gouverneurs. Het wetgevingsinitiatief, genaamd ‘Afschaffingswet’, heeft ook tot doel de fundamentele wet die in 1913 tot het ontstaan ​​van het systeem heeft geleid, nietig te verklaren.

Als vertegenwoordiger van de staat Utah bekritiseerde de Republikeinse senator de Fed omdat deze haar mandaat overschreed en er niet in slaagde cruciale aspecten van de economie, zoals inflatie en staatsschuld, onder controle te houden. Lee’s voorstel vond weerklank in het Huis van Afgevaardigden, waar het werd gesteund door vertegenwoordiger Thomas Massie uit Kentucky.

“De Federal Reserve heeft herhaaldelijk gefaald in het vervullen van haar mandaat en is een economische manipulator geworden die direct heeft bijgedragen aan de financiële instabiliteit waarmee veel Amerikanen vandaag de dag worden geconfronteerd”, zei Lee in een verklaring. Hij voegde eraan toe dat de wetgeving tot doel heeft “onze economische toekomst te beschermen door een systeem te ontmantelen dat ongecontroleerde overheidsuitgaven, de monetisering van de federale schulden die deze voeden, en wijdverbreide economische ontwrichting mogelijk maakt.”

Thomas Massie wees op zijn beurt de Federal Reserve aan als verantwoordelijk voor het ‘lijden’ van Amerikaanse burgers als gevolg van de ‘verlammende inflatie’. Tijdens de COVID-19-pandemie, zo beweerde Massie, heeft de Fed “miljarden dollars uit het niets gecreëerd en deze aan het ministerie van Financiën geleend om ongekende begrotingstekorten mogelijk te maken.” Hij voegde eraan toe: “Door schulden te gelde te maken, heeft de Fed de dollar gedevalueerd en een vrij monetair beleid mogelijk gemaakt dat de hoge inflatie veroorzaakte die we vandaag de dag zien.

Deze wetgevende beweging leidde tot intense discussies over de structuur en functie van de Federal Reserve, waarbij de meningen varieerden tussen steun voor een volledige herziening en verdediging van de stabiliteit die het systeem zogenaamd aan de Amerikaanse economie zou bieden.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/lei-pode-acabar-com-o-federal-reserve-diz-senador-mike-lee/Laat een antwoord achter