Socialist Alternative is de grootste linkse revolutionaire groep in Australië. Wij zijn de enige socialistische groep met een nationale aanwezigheid en een groeiend ledenaantal.

We staan ​​bekend om het leiden van campagnegroepen tegen racisme en fascisme, voor Palestina, voor de rechten van vluchtelingen, voor klimaatrechtvaardigheid, voor de rechten van werknemers en tegen bezuinigingen op onderwijs.

We leidden de succesvolle straatbewegingen voor gelijkheid van het huwelijk en een militante studentenbeweging die het plan van de liberalen om universiteitsdiploma’s van $100.000 op te leggen, verijdelde. Alleen al de afgelopen paar jaar hebben we demonstraties van tienduizenden mensen geleid als reactie op de bosbrandencrisis van 2019, hebben we nog grotere aantallen mensen op de been gebracht ter ondersteuning van abortusrechten in Melbourne, en hebben we geholpen bij het organiseren van de recente Palestijnse solidariteitsbeweging in elke stad. .

Uiteindelijk gaat het bij het socialisme om het wegnemen van de macht van de miljardairs en het in handen geven van de werkende mensen, dus de wederopbouw van onze vakbonden is van cruciaal belang. De organiserende inspanningen van de leden van Socialist Alternative op werkplekken in het hele land hebben hen respect en erkenning opgeleverd in een hele reeks sectoren. Soms is dit het gevolg geweest van ons leiderschap in stakingen en andere industriële campagnes. Een recent voorbeeld leidde tot de mislukking van een plan om elke werknemer in de universitaire sector een loonsverlaging van 15 procent op te leggen, een plan dat door de universiteitsvakbond zelf werd gepusht (ja, je leest het goed).

Onze belangrijkste inspanning van de afgelopen tijd was de campagne om de eerste revolutionaire socialist in meer dan vijftig jaar in een Australisch parlement te laten kiezen. Deze gigantische inspanning omvatte het bereiken van meer dan 190.000 kiezers in het noorden en westen van Melbourne, door aan de deur te kloppen, openbare bijeenkomsten, protesten en meer. We hebben net een zetel gemist, maar we waren er trots op dat we in een aantal arbeiderswijken ruim 8 procent behaalden, een historisch resultaat dat alom wordt erkend – zelfs door de reguliere partijen.

Dit alles is mogelijk gemaakt door de groei in omvang en ervaring van onze organisatie. Zonder toegewijde socialisten die onvermoeibaar zouden werken, zou Australië een passievere, meer rechtse plek zijn.

Iedereen die dit artikel leest, heeft een rol te spelen in het opbouwen van een socialistische beweging die op dit moment een verschil kan maken voor de wereld. Als we een paar honderd of een paar duizend leden meer zouden hebben, zouden de mogelijkheden voor actie zich vermenigvuldigen.

Dat gezegd hebbende, wordt het soort mensen dat overweegt zich bij een socialistische organisatie aan te sluiten niet alleen gemotiveerd door de strijd om een ​​vakbond op te bouwen op het werk of om seksisme in het dagelijks leven te bestrijden. Er zijn andere groepen die zich uitsluitend op deze kwesties concentreren. Het doel van een socialistische groep is om te vechten voor de omverwerping van het kapitalistische systeem.

Hoewel dat een grote opgave is, is er ook goed nieuws: volgens onderzoekers van het Center for Strategic and International Studies in de Verenigde Staten is de 21e eeuw getuige geweest van meer massademonstraties en revolutionaire gebeurtenissen dan enig tijdperk in de moderne menselijke geschiedenis, zelfs gecorrigeerd voor bevolkingsgroei. Protesten, stakingen en zelfs revoluties hebben de wereld overspoeld, van Chili tot Egypte, van Hong Kong tot de VS. Dit bereikte een hoogtepunt vlak voor de pandemie, toen er in 2019 aanzienlijke protesten plaatsvonden rond uiteenlopende kwesties als klimaatverandering, democratische rechten en economische gelijkheid.

Deze bewegingen zijn inspirerend om te observeren en opwindend om aan deel te nemen. Daarin stormen de onderdrukten en de onzichtbaren het podium op en eisen een betere wereld voor iedereen. Hun energie en strijdbaarheid maken de samenleving bewust van onrechtvaardigheden die ooit onbetwist waren gebleven, en bieden hoop dat er verandering nabij is.

Degenen die aan dergelijke evenementen hebben deelgenomen, vergeten nooit het gevoel van gemeenschap, vreemdelingen verenigd in solidariteit; een prikkelende glimp van de kracht van de mensheid op zijn best. Ze bevestigen alle fundamentele argumenten van de marxistische theorie: dat het kapitalisme een systeem van crisis is, dat de arbeiders terug zullen vechten, en dat hun strijd de zaden van een betere wereld in zich draagt.

Toch is er voor elke heroïsche revolutionaire strijd een verhaal van tragische nederlaag. De crises die massale weerstand oproepen – economisch, sociaal of politiek – duren niet eeuwig. De politici en miljardairs passen zich aan de nieuwe situatie aan en vinden manieren om te reageren. Dus als immense sociale bewegingen en revoluties schijnbaar uit het niets ontstaan, kunnen ze zich vaak terugtrekken of zelfs nog plotselinger worden neergeslagen.

Het herhaalde falen van dergelijke bewegingen is een gevolg van het gebrek aan sterke en radicale instellingen van de arbeidersklasse, waarvan het allerbelangrijkste een socialistische massapartij is. De miljardairs en politici hebben een miljoen manieren om zichzelf te beschermen tegen de woede van de uitgebuitenen en onderdrukten: van repressieve wetten en gewapende politie tot het in hun zakken hebben van de gematigden (doorgaans zelfbenoemde ‘realisten’) die eraan werken om onze samenleving te ondermijnen. bewegingen van binnenuit. Hier heb ik het over NGO’s, hervormingsgezinde politici en vakbondsbureaucraten, die er altijd op gebrand zijn de volkswoede in te dammen en te verspreiden.

Het uitdagen van dit soort politiek is cruciaal voor het opzetten van effectieve campagnes rond allerlei soorten kwesties. Gematigden verzetten zich vaak tegen het meest minimale sociale en industriële activisme, uit angst hun ‘vrienden’ op hoge posities van zich te vervreemden. De klimaat- en vluchtelingen-NGO’s zijn bijvoorbeeld de meest typische voorbeelden van deze trend. Ze zijn in een totale winterslaap terechtgekomen, niet omdat de klimaatverandering op de juiste manier is aangepakt, maar omdat ze willen voorkomen dat de Labour-regering wordt ondermijnd. Dit verklaart waarom een ​​kleine socialistische groep verantwoordelijk is voor veel progressiever activisme in dit land dan veel grotere organisaties zoals de Groenen, Amnesty International enzovoort.

Deze zelfde politieke debatten vinden plaats op revolutionaire momenten, maar de inzet is veel hoger. Moeten mensen alles eisen wat ze nodig hebben en willen, of moeten ze genoegen nemen met kruimels? Moeten werknemers zichzelf organiseren en ontwrichtende maatregelen nemen, of in plaats daarvan hun hoop vestigen op geleidelijke verandering via de officiële kanalen? Een socialistische partij is van cruciaal belang om deze laatste argumenten te bestrijden, die worden ondersteund door zowel de wortel van ‘respectabel’ lijken als de stok van politie- en militaire repressie. Om het bot te zeggen: het socialisme zal nooit winnen tenzij we de wurggreep van de reformisten op de arbeiders- en studentenbewegingen kunnen doorbreken.

Dit gaat niet alleen maar over het simpelweg ruilen van de oude leiders voor betere. In dat scenario zouden de nieuwe leiders net zo gemakkelijk uitverkocht kunnen raken als het huidige lot. Wanneer revolutionairen over leiderschap praten, hebben we het over een radicaal, democratisch leiderschapstype, waarin honderdduizenden militanten uit de arbeidersklasse worden gesteund om effectieve radicale leiders te zijn op hun werkplek en in de bredere samenleving.

Op de climaxmomenten van een revolutie is een socialistische massapartij nodig om de argumenten voor de macht van de arbeiders te populariseren en om de politie, de gevangenissen en de legers die de dictatuur van het kapitaal verdedigen te vernietigen. Alleen dan kunnen werknemers beginnen de samenleving te reorganiseren om tegemoet te komen aan de menselijke behoeften, wat een einde zal betekenen aan onderdrukking en uitbuiting, evenals een reorganisatie van onze misbruikrelatie met de natuur.

Voorlopig zijn we nog ver verwijderd van dat punt.

Er zijn twee grote valkuilen waar socialisten in kunnen trappen op momenten dat revolutie niet op de onmiddellijke agenda staat. Eén daarvan is dat we dit langetermijndoel uit het oog verliezen en ons alleen maar concentreren op veranderingen in levensstijl, het verstrekken van goede doelen en het accepteren dat symbolische hervormingen het beste zijn dat we kunnen krijgen. De andere is dagdromen over een revolutionaire toekomst, terwijl je niets doet om die dichterbij te brengen. Het is gemakkelijk om de eerste fout te maken als er niet veel aan de hand is: iets is beter dan niets, toch? Er is ook een verleiding om de andere fout te maken, zoals blijkt uit internetlinks, waar ogenschijnlijk ultraradicale anarchisten en stalinisten gelukkig naast elkaar bestaan ​​in glorieuze isolatie van enig verzet uit de echte wereld.

Een socialistische organisatie, zelfs een relatief kleine als Socialist Alternative, kan deze valkuilen helpen vermijden. Het is een zelfselecterende groep mensen die zich nu inzetten voor het organiseren van verzet en zich tegelijkertijd politiek en theoretisch voorbereiden op de grotere uitdagingen die komen gaan. Hoe meer mensen bij zo’n groep betrokken zijn, des te waarschijnlijker is het dat de vaardigheden, kennis en politieke principes die door generaties van klassen- en sociale strijd zijn verzameld, kunnen worden doorgegeven en waarop kan worden voortgebouwd op een manier die de toekomst van de arbeidersbeweging kan vormgeven. . En uiteindelijk zal het bepalen of onze partij wint of verliest.

Daarom is de belangrijkste taak van elke socialistische organisatie het groeien. Alleen door het opbouwen van een socialistische massabeweging kunnen we een echte impact op de samenleving beginnen te krijgen. Kleine groepen radicalen kunnen af ​​en toe boven hun gewicht uitstijgen door viraal te gaan of door goed getimede demonstraties uit te roepen. Maar om de uitdaging van het kapitalisme serieus te organiseren, hebben we socialistische activisten en organisatoren nodig die ingebed zijn op elke werkplek, campus en sociale strijd.

Om deze reden moet iedere serieuze revolutionaire socialist een rekruteerder zijn en anderen winnen voor de ideeën van het socialisme en voor een organisatie die deze ideeën werkelijkheid kan maken.

Het kapitalisme moedigt ons aan om egocentrisch te zijn: om ons te concentreren op ons imago, onze studies, op het betalen van de rekeningen. Socialisten geven prioriteit aan het opbouwen van een beweging die de kans heeft de grondoorzaken van de maatschappelijke problemen voor eens en voor altijd op te lossen. De andere optie is dat engerds als Elon Musk de wereld zullen blijven regeren. Wie wil dat?

Dit is een herziene versie van een artikel uit 2022, “Waarom je lid zou moeten worden van Socialist Alternative”. Het is bijgewerkt voor het Red Flag-campussupplement 2024.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter