Canada’s meest prominente rechtse denktank heeft in de loop der jaren nogal wat brullen gepubliceerd, van een blog die Mary Poppins aan de kaak stelde als communistische propaganda tot een jaarverslag dat verschillende soorten methodologische hokum gebruikt om de belastingen die mensen betalen wild te overdrijven. Om deze reden was er aanvankelijk goede reden om de krantenkoppen over nieuwe peilingen van het Fraser Institute (FI) over de kwestie van steun aan het socialisme met een korreltje zout te nemen. Maar de gegevens – in opdracht van FI hoewel feitelijk uitgevoerd door het reguliere bedrijf Leger – zijn eigenlijk best interessant, ook al is de framing die door het instituut wordt aangeboden typisch reactionair.

Vorig jaar uitgevoerd onder in totaal iets meer dan vierduizend respondenten in Canada, de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk, is de belangrijkste bevinding van het onderzoek dat het idee van socialisme in alle vier de landen verrassend warm wordt onthaald, vooral de jonge.

“Een belangrijk doel van deze studie is om de percepties van en steun voor het kapitalisme en, nog belangrijker, het socialisme beter te begrijpen, evenals hoe de houding ten opzichte van kapitalisme en socialisme verschilt tussen leeftijdsgroepen”, schrijven de auteurs en voegen hun bevindingen toe: “Misschien wel het meest indicatief van de brede steun voor het socialisme onder de respondenten is het feit dat alle leeftijdsgroepen in alle vier de landen het er in verschillende mate over eens waren dat een overgang naar het socialisme de economie en het welzijn van hun burgers zou verbeteren.”

Van de jongere respondenten zijn de resultaten vooral opmerkelijk:

De steun voor het kapitalisme onder de leeftijdsgroep van 18-34 jaar is buiten de Verenigde Staten op zijn best lauw. . . . De steun voor het socialisme als het ideale economische systeem is het sterkst onder de 18-34-jarigen, ongeacht het land. De totale overeenstemming (helemaal mee eens en mee eens) dat socialisme het ideale economische systeem is onder de leeftijdscohort van 18-34 jaar varieerde van 43 procent in de Verenigde Staten tot 53 procent in het Verenigd Koninkrijk.

Een kritische vraag is wat de ondervraagden eigenlijk onder ‘socialisme’ verstaan. Hiertoe bood Leger de respondenten op nuttige wijze drie afzonderlijke definities aan: 1) “de overheid neemt de controle over bedrijven en industrieën zodat de staat in plaats van individuen de economie controleert”; 2) “de overheid levert meer diensten aan mensen”; 3) “de overheid biedt haar burgers een minimumniveau van gegarandeerd inkomen.”

De eerste hiervan, die het Fraser Institute beschouwt als de traditionele definitie van socialisme, scoorde minder dan 50 procent in elke leeftijdsgroep, waarbij slechts een minderheid van de respondenten het daarmee eens was, terwijl definities twee en drie veel meer gedeeld werden door de ondervraagden. Meerderheden in elke leeftijdsgroep en in alle vier de landen beschouwden beide in feite als synoniemen van socialisme (de enige uitzondering waren de vijfenvijftigplussers in de Verenigde Staten als het ging om de derde definitie). Elders ontdekten de peilingen ook een sterke meerderheid voor een vermogensbelasting in elke leeftijdscategorie.

Dus wat betekent het allemaal? Het rapport van de FI is relatief licht van analyse, hoewel een opiniestuk dat in samenhang met het onderzoek is gepubliceerd, speculeert dat de steun van jongere respondenten voor ‘socialisme’ vermoedelijk gedeeltelijk te wijten is aan hun gebrek aan ervaring in de echte wereld met echt socialisme en de ellende het opgelegd.” Een meer accurate (en minder ideologisch verwrongen) lezing zou kunnen zijn dat jongere mensen slecht gediend zijn door het kapitalisme en daarom onevenredig geïnteresseerd zijn in alternatieven daarvoor – een trend die vooral duidelijk is geworden in het afgelopen decennium.

Hoe dan ook, misschien wel de meest bemoedigende conclusie van de peilingen is dat het woord ‘socialisme’ nog steeds een positieve connotatie heeft met grote veelvouden in grote Engelssprekende landen. En blijft sterk geassocieerd met zowel sociale voorzieningen als economische herverdeling. Het lijkt erop dat decennia van antisocialistische propaganda slechts beperkt succes hebben gehad bij het ondermijnen van de democratische staat of het verkopen van meerderheden op basis van het inherente kwaad van inbreuk op de markt. Kwalitatieve sociale programma’s, de herverdeling van rijkdom en openbare diensten die door de staat worden verleend en gefinancierd door middel van progressieve belastingen, blijven allemaal populaire voorstellen. (Nationalisatie en publiek eigendom – twee pijlers van het traditionele socialisme – werden minder sterk geassocieerd met socialisme, maar een minder negatieve formulering had misschien andere cijfers opgeleverd.)

Demografie kan natuurlijk niet als het lot worden beschouwd, en de publieke opinie op zich betekent heel weinig zonder politieke organisatie. Wat deze cijfers echter wel suggereren, is dat er een vruchtbare bodem bestaat voor een strategie die sterk links staat van de centristische triangulatie die wordt verdedigd door liberalen als de Democraten en de Australische Labourpartij. Naarmate de ongelijkheid blijft toenemen en regeringen bezuinigingen blijven omarmen, zal een partij of beweging die in staat is om een ​​effectief populistisch pleidooi te houden voor democratisch-socialistisch beleid en degenen onder de veertig in voldoende aantallen kan mobiliseren, een krachtige coalitie achter zich vinden.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter