Vreemdelingenhaat is een wereldwijde crisis, maar in Zuid-Afrika neemt het een bijzonder gewelddadige vorm aan. De dagelijkse opeenstapeling van beledigingen en intimidatie vanuit de staat en de samenleving muteert periodiek in geweld op straat waarbij mensen worden geslagen, gehackt en verbrand. Als er een bruikbaar punt van wereldwijde vergelijking is, dan is het misschien met de gemeenschappelijke rellen die Indiase steden van tijd tot tijd verscheuren.

De staat heeft de neiging zich terug te trekken terwijl een buurt wordt geteisterd door xenofoob geweld. Als het binnenkomt, nadat de vernietiging, de verwijdering van mensen uit hun huizen en het doden zijn gestopt, arriveert het meestal om migranten te arresteren in plaats van de daders van de aanslagen. Het zijn overweldigend verarmde Afrikaanse en Aziatische migranten uit de arbeidersklasse die het hoofd moeten bieden aan deze tangbeweging van de maffia en de politie.

De ernst van de situatie in Zuid-Afrika kwam voor het eerst wereldwijd onder de aandacht in mei 2008, toen xenofoob geweld, soms gecombineerd met etnisch sentiment, 62 levens kostte. In die tijd werd het land geregeerd door Thabo Mbeki, een man met diepe en oprechte pan-Afrikaanse verplichtingen. Maar tegen het einde van 2007 was Jacob Zuma’s weg naar het presidentschap duidelijk en tierde het etnisch chauvinisme dat hij in de publieke sfeer had geïntroduceerd hoogtij. De beperkte sociale steun die door de staat werd geboden, werd steeds meer gezien als gebonden aan identiteiten zoals etniciteit, nationaliteit en aanspraken deel uit te maken van reeds lang bestaande gemeenschappen.

Tegen de tijd dat Zuma in mei 2009 president werd, was het gebruikelijk dat partijfunctionarissen in zijn thuisprovincie KwaZulu-Natal verarmde mensen vertelden dat ze geen huizen of andere rechten hadden gekregen vanwege een “toestroom” van “buitenlanders”. ‘ of mensen ‘uit andere provincies’ – een eufemisme voor etnische identiteit. Er waren gevallen waarin mensen, op zoek naar de goedkeuring van de politieke autoriteit, hun gemeenschappen zelf begonnen te ‘schoonmaken’.

Nu, bijna 15 jaar na de aanslagen van 2008, is de situatie veel erger. De meeste Zuid-Afrikanen leven sinds de koloniale verovering van land, vee en autonomie in een staat van permanente crisis. Maar voor de meeste jonge mensen neemt die permanente crisis niet langer de vorm aan van meedogenloze uitbuiting van arbeid onder raciaal kapitalisme. Vorig jaar bereikte de jeugdwerkloosheid 77,4 procent, het hoogste van alle G20-landen. Zoals Achille Mbembe, de Kameroense filosoof die vanuit Johannesburg schrijft, in 2011 betoogde, heeft de kruising van ras en kapitalisme mensen tot ‘afval’ gemaakt.

De pijn van jonge levens die permanent worden opgeschort, is vaak naar binnen gekeerd. Er is een massale heroïne-epidemie, depressie en angst zijn alomtegenwoordig en de geweldspercentages, waarvan een groot deel gendergerelateerd is, zijn angstaanjagend.

In deze crisis van aanhoudende sociale verlatenheid zijn er pogingen, soms buitengewoon moedig, om vormen van politiek op te bouwen rond de bevestiging van de menselijke waardigheid. Ze hebben vaak te maken gehad met ernstige repressie, waaronder moord. Maar het is niet verwonderlijk dat er ook pogingen zijn om vormen van volkspolitiek rond xenofobie op te bouwen, waarvan sommige met fascistische elementen. Jonge mensen, meestal mannen, worden opgeroepen voor het gezag van een demagogische leider, krijgen een rudimentair uniform in de vorm van een T-shirt en krijgen de kans om enige macht uit te oefenen in naam van de ‘schoonmaak’ van de samenleving. Perversiteit is verkleed als deugd.

Tegelijkertijd zijn alle grote politieke partijen, inclusief het regerende Afrikaans Nationaal Congres (ANC), sterk naar rechts opgeschoven en steeds xenofober geworden. In de regering heeft het ANC altijd een zeer exclusief migratieregime gevoerd en is nu bezig een einde te maken aan de vergunningen, die meer dan 10 jaar geleden werden afgegeven en die ongeveer 178.000 Zimbabwanen het recht gaven om in Zuid-Afrika te wonen, werken en studeren.

De retoriek is ook sterk naar rechts opgeschoven. De woordvoerder van de partij, Pule Mabe, verklaarde onlangs “open seizoen voor alle illegale vreemdelingen”, eraan toevoegend: “we kunnen hun veiligheid niet langer garanderen”. De beleidsconferentie van de partij begin augustus stelde “een goed gecoördineerde strategie voor het opsporen van illegale buitenlanders” voor. In die strategie was expliciet de aanbeveling opgenomen dat “ANC-filialen hierin het voortouw moeten nemen”.

Veel analisten zijn van mening dat het ANC, dat de controle over veel van de grote steden van Zuid-Afrika al heeft verloren, de volgende nationale verkiezingen in 2024 niet zal kunnen winnen. einde van de apartheid neemt de verleiding toe om migranten tot zondebok te maken voor hun mislukkingen. Het is verontrustend dat de nieuwe partijen die de politieke ruimte innemen die is ontstaan ​​door de snelle afname van de steun voor het ANC, min of meer uniforme vormen van autoritair populisme zijn, centraal georganiseerd rond xenofobie.

Voormalig zakenmagnaat werd politicus Herman Mashaba’s ActionSA-partij, die snelle electorale vorderingen maakt, vermengt hardcore neoliberalisme met xenofobie. In 2018 organiseerde Mashaba een “burgerarrestatie” van een migrant en twitterde vervolgens: “We zijn [not] achterover leunen en toestaan ​​dat mensen zoals jij ons ebola brengen in naam van kleine bedrijven. Gezondheid van onze mensen voorop. Onze gezondheidsfaciliteiten zijn al tot het uiterste opgerekt.” Deze samensmelting van een kwetsbare minderheid met ziekte roept de verschrikkingen op van historische vormen van fascistische mobilisatie.

Openbare toespraken van de staat, de regering en de meeste politieke partijen verwarren migranten met en zonder papieren routinematig als “illegale buitenlanders”, “illegale buitenlanders” met criminelen, en de afgelopen dagen, na een gruwelijke groepsverkrachting aan de rand van een vervallen mijnstad, verkrachters. Wanneer de politie onder druk komt te staan ​​om te reageren op bezorgdheid over criminaliteit, arresteert ze vaak migranten, vaak ook mensen met papieren in plaats van daders van daadwerkelijke misdaden.

De op massa gebaseerde organisaties van links, met politieke identiteiten die in belangrijke mate geworteld zijn in de fabriek, de mijn of de landbezetting, hebben zich vaak verzet tegen de omslag naar xenofobie, en het is gebruikelijk dat migranten in deze posities leidende posities bekleden. soorten organisaties. Maar hoewel ze toevluchtsoorden kunnen bieden, missen ze de macht om zich effectief te verzetten tegen de snel verslechterende situatie op nationaal niveau.

Zonder nationale kracht met de visie en de macht om een ​​emancipatorisch alternatief te bieden voor de giftige politiek, soms met fascistische elementen, die buren tegen elkaar opzet, staat het land op het scherp van de snee.
Bron: www.neweurope.euLaat een antwoord achter