Jakob Hauri, een gepensioneerde conciërge, nam geen blad voor de mond: “Die gepensioneerde ministers met hun pensioen van twintigduizend dollar per maand hebben het contact verloren met de realiteit waarin normale werkende mensen leven.” Hauri, een van de ongeveer vijfhonderd gepensioneerden die zich verzamelden op het Federale Plein in de Zwitserse hoofdstad Bern, verwees naar een controversiële brief geschreven door drie voormalige ministers, gestuurd naar duizenden huishoudens, waarin de kiezers werden opgeroepen een ‘gevaarlijk’ voorstel van de vakbonden te verwerpen. de pensioenuitkeringen verhogen in het licht van de stijgende kosten van levensonderhoud. Het was een hoogtepunt van wat waarnemers al een van de meest controversiële stemmingen in de Zwitserse geschiedenis hebben genoemd.

Via een zogenaamd volksinitiatief kunnen Zwitserse burgers of politieke organisaties een nationale stemming over vrijwel alles uitlokken, als ze de handtekeningen krijgen van minstens honderdduizend volwassen burgers. Op 3 maart gingen Zwitserse kiezers naar de stembus om te beslissen over twee afzonderlijke, maar verwante initiatieven. Eén daarvan werd gelanceerd door de jeugdafdeling van de centrumrechtse Liberale Partij en stelde voor om de pensioenleeftijd van het land te verhogen, eerst van vijfenzestig naar zesenzestig en vervolgens continu en automatisch te verhogen op basis van de gemiddelde levensverwachting.

De andere was het tegenovergestelde: in plaats van de pensioenleeftijd te verhogen, eiste een initiatief van de Zwitserse Vakbondsfederatie dat de pensioenuitkeringen zelf zouden worden verhoogd. Concreet riep het op tot een “dertiende maandelijkse pensioenbetaling”, analoog aan het extra maandsalaris dat is vastgelegd in de meeste vakbondscontracten en dat vaak aan het eind van elk jaar wordt uitbetaald.

Hoewel het verzamelen van de benodigde handtekeningen voor de gevestigde politieke actoren niet echt een hindernis is, slagen de initiatieven zelf zelden, waardoor de reputatie van Zwitserland als land van langzame politieke veranderingen wordt versterkt. In de hele geschiedenis van Zwitserland zijn slechts zesentwintig van de ruim tweehonderd volksinitiatieven in wetgeving omgezet – en de progressieve overwinningen kun je op één hand tellen. Het leek onwaarschijnlijk dat de pensioenverhogingsregeling van de vakbonden zou worden aangenomen, en het politieke establishment maakte zich aanvankelijk weinig zorgen. Zowel het overwegend rechtse parlement als de uit meerdere partijen bestaande Federale Raad, de uitvoerende macht van het land, weigerden zelfs maar een tegenvoorstel in te dienen, een gemeenschappelijk instrument om een ​​initiatief te ondermijnen door kiezers een ‘gematigde optie’ te geven.

Omdat ze een meerderheid van stemmen moest winnen – en tegelijkertijd het bod van de liberalen om de pensioenleeftijd te verhogen moest verslaan – moest de vakbondsbeweging een strategie bedenken. Hoewel het reactionaire voorstel van de liberalen zeker gevaarlijk was, was de steun in de opiniepeilingen somber. Mede om deze reden besloten de vakbonden hun campagne te richten op het winnen van stemmen voor hun eigen oproep tot een extra pensioenuitkering.

In wezen omarmden de vakbonden een taal van ‘gezond verstand-solidariteit’ en economisch populisme en omlijstten deze kwestie grotendeels als een universeel goed. Over het algemeen weigerden ze specifieke demografische groepen of identiteiten te veel te benadrukken, maar hun retoriek concentreerde zich op het laten zien hoe bijna iedereen baat zou hebben bij hun voorstel – behalve de rijken.

Het enorme potentieel van een dergelijke aanpak ging niet verloren bij waarnemers, zelfs niet bij degenen die niet noodzakelijkerwijs sympathiek tegenover links stonden. Zoals politicoloog Michael Hermann kort voor de stemming opmerkte: “Als de [initiative for an additional pension payment] voorbijgaat, zou dat een teken zijn [Union Federation president Pierre-Yves] Het linkse populisme van Maillard, dat ook kritisch staat tegenover de Europese Unie, is tegenwoordig bijna krachtiger dan het neoliberale populisme van de Europese Unie. [right-wing, conservative] Zwitserse Volkspartij.”

Een opmerkelijk brede en actieve basiscampagne begon vorm te krijgen, wat zelfs vakbondsfunctionarissen verraste. Hun voorstel had duidelijk een gevoelige snaar geraakt. Van vakbondsactivisten die flyers uitdeelden op marktplaatsen tot haastig georganiseerde bijeenkomsten en zelfs aanwezigheid bij lokale sportevenementen zoals hockeywedstrijden, er leek een zekere organische dynamiek in het spel te zijn.

Op het gebied van de campagnebegroting hadden de tegenstanders van de vakbonden duidelijk de overhand. Aan het begin van het jaar verklaarde de Zwitserse Vakbondsfederatie, samen met bijdragen van de sociaal-democraten, dat ze iets meer dan 1,5 miljoen frank konden vrijmaken. Het kamp van de tegenstander, onder leiding van Economiesuisse, de overkoepelende organisatie voor grote bedrijven en ook gesteund door de Zwitserse werkgeversorganisatie, onthulde dat het over een budget van ruim 3,5 miljoen euro beschikte.

Maar hoewel de anti-vakbondscampagne beter gefinancierd werd, bleek deze zowel saai als onhandig en struikelde van de ene blunder naar de volgende. Het feit dat bijna al haar publieke voorstanders leiders van grote bedrijven of gepensioneerde politici met aanzienlijke (door de belastingbetaler gefinancierde) pensioenen waren, stond duidelijk in contrast met het economische populisme van de vakbonden.

Hoewel de campagne van de vakbondsbeweging zich concentreerde op eigen initiatief, negeerde ze niet de poging van de Liberale Partij om de pensioenleeftijd te verhogen. Gedeeltelijk was dit om nare verrassingen op de verkiezingsdag te voorkomen. Maar het heeft strategisch ook juist dit andere voorstel ter discussie gesteld omdat van zijn flagrante impopulariteit. Ervan overtuigd dat de uiteindelijke weg naar de overwinning voor de extra pensioenuitkering niet zozeer een kwestie was van het overtuigen van de kiezers – de mening van de mensen was grotendeels vastbesloten – maar meer een kwestie van het weghalen van de stemming, probeerden de vakbonden gebruik te maken van de woede die veel werkende mensen voelden over de suggestie dat ze langer zouden moeten werken.

Deze woede was vooral uitgesproken in goed georganiseerde arbeidersindustrieën zoals de bouwsector en werd alleen maar vergroot door publieke verklaringen van mensen als Christoph Maeder, de rijke zakenman en president van de bovengenoemde Economiesuisse, die stoutmoedig verklaarde dat hij zelf graag zou willen werken tot zeventig en zag het probleem niet.

Toen de stemdag uiteindelijk op 3 maart aanbrak, veroorzaakten zelfs de eerste projecties schokgolven door het politieke landschap. Kort nadat de stemlocaties waren gesloten, werd het steeds duidelijker dat de vakbond ondanks alle verwachtingen een grote overwinning had behaald. Uiteindelijk werd het voorstel van de Liberale Partij om de pensioenleeftijd te verhogen verworpen – met 75 procent geen stem – en werd het vakbondsvoorstel voor een verhoging van de pensioenbetalingen gesteund door 58 procent van de kiezers. Het was de eerste keer in de Zwitserse geschiedenis dat vakbonden – of welke politieke actor dan ook – een stemming hadden gewonnen over een volksinitiatief om de verzorgingsstaat uit te breiden.

De grote bedrijven en politiek rechts waren razend. Publieke figuren zoals Monika Rühl, directeur van Economiesuisse, waren duidelijk niet gewend om te verliezen en bekritiseerden de kiezers omdat ze ‘alleen maar voor zichzelf zorgden’. Omgekeerd werd het belang van de stemming ook opgemerkt in de buurlanden, waarbij bekende linkse partijen, van Gregor Gysi tot Sahra Wagenknecht, in Duitsland hetzelfde opriepen.

Naast de overwinning van het referendum zelf, kan de echte politieke aardbeving zich verder onder de oppervlakte bevinden. Want ondanks de extreem vijandige reguliere media en alle belangrijke politieke partijen, behalve de sociaal-democraten en de groenen, die hun basis opriepen om de pensioenverhoging af te wijzen, zijn de vakbonden er duidelijk in geslaagd de partijlijnen te overstijgen.

Hoewel zelfs theoretisch linkse partijen momenteel een gecombineerd nationaal stemaandeel hebben van slechts 29 procent, steunden bijna twee keer zoveel kiezers dit duidelijk progressieve project. Uit representatieve vervolgonderzoeken in de nasleep van de verkiezingen bleek zelfs dat enorme aantallen mensen die normaal gesproken op rechtse partijen zouden stemmen, het vakbondsvoorstel hadden gesteund. Opmerkelijk genoeg koos zelfs een duidelijke meerderheid van de kiezers van de extreemrechtse Zwitserse Volkspartij ervoor om het pleidooi van hun leiderschap te negeren en in plaats daarvan de uitbreiding van de pensioenuitkeringen te steunen.

Dus waar werd de grens getrokken? De leidende Zwitserse mediagroep Tamedia kwam tot de kern van de zaak met een artikel over de eerder genoemde vervolgonderzoeken, getiteld: “Een overwinning voor de armen op de rijken.” De afstemming van het stemgedrag langs klassenlijnen was inderdaad opmerkelijk: hoe lager het gezinsinkomen, hoe groter de kans dat men ja heeft gestemd tegen een verhoging van de pensioenuitkeringen, en omgekeerd. Tegelijkertijd leek de stemming de typische patronen van ‘brahminisering’ te omzeilen, waarbij de steun voor progressieve ideeën de afgelopen decennia in verband werd gebracht met hogere opleidingsniveaus. Er was een verband, maar het ging juist de andere kant op: hoe hoger je academische kwalificaties, hoe kleiner de kans dat je achter de pensioenverhoging stond, en omgekeerd.

Het enige waarschuwingssignaal waar de vakbonden rekening mee moeten houden is echter het feit – niet verrassend gezien het onderwerp – dat jongere kiezers sceptischer stonden tegenover het vakbondsvoorstel. Dit is vooral belangrijk omdat de kwestie van de financiering nog moet worden beslist door het parlement van het land, waarbij een centrum-rechtse meerderheid wellicht zal proberen de werkende mensen de kosten te laten dragen. De vakbonden zijn zich zeker bewust van dit risico – de pensioenactie was en is nog steeds ingebed in een overkoepelende campagne van “het verhogen van de lonen, de pensioenen en de koopkracht” – maar het is zeker iets om waakzaam over te blijven.

De paniekerige reactie van het establishment op de overwinning van de georganiseerde arbeidersbeweging bij de verkiezingen is gegrond. De uitkomst is inderdaad een seismische gebeurtenis in een land dat erom bekend staat abrupte politieke veranderingen te schuwen. Hoewel de vakbonden zichzelf zeker kunnen feliciteren met een effectieve campagne, wijzen verschillende indicatoren erop dat er iets diepers aan de hand kan zijn in het huidige post-pandemische tijdperk met hoge inflatie.

Nog geen tien jaar geleden kwamen de vakbonden met een vrijwel identiek voorstel en werden met een meerderheid van 60 procent tegen. Nu wonnen ze groot met precies de omgekeerde verhouding. En in 2014 behaalde een vakbondsinitiatief om een ​​nationaal minimumloon in te voeren niet eens 25 procent van de stemmen. Sindsdien heeft de vakbond niet alleen het initiatief genomen tot verschillende volksstemmingen over lokale minimumlonen in een aantal kantons (het Zwitserse equivalent van staten), maar deze ook gewonnen, waaronder enkele die slechts jaren daarvoor in de nationale stemming beslist hadden afgewezen. Ook won een door de vakbonden gesteund initiatief dat betere arbeidsomstandigheden, een eerlijker financieringssysteem en betere opleiding in de gezondheidszorg eiste, in 2021 een meerderheid, net na het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie.

Kort voor de pensioenstemming van dit jaar verscheen zelfs de neoliberaal georiënteerde krant NZZ merkte op dat kiezers steeds meer dingen omarmden die ze pas jaren daarvoor expliciet hadden verworpen: “De Zwitsers zijn naar links gekeerd – en stemmen steeds vaker met hun portemonnee.” Het artikel wijst er echter ook op dat dit zich niet heeft vertaald in grotere verkiezingsoverwinningen voor de linkse partijen, die net geen 30 procent van de stemmen halen.

Claude Longchamp, een bekende politicoloog in Zwitserland, wijst in een soortgelijke richting en koos zelfs de term ‘links-conservatieve verschuiving’ om zowel het ‘historische moment’ te beschrijven dat de overwinning van de vakbonden op de pensioenen vertegenwoordigt, als de enigszins dubbelzinnige stemdynamiek waarbinnen het is ingebed. Longchamp suggereert zelfs dat de Zwitserse vakbonden in de nabije toekomst de rol van partijvervanger op zich zouden kunnen nemen – een politieke stem voor degenen die geen thuis vinden in wat zij zien als de hyperprogressieve sociaal-democraten of groenen, noch in een rechtse partij als deze. zoals de Zwitserse Volkspartij, die gezien wordt als pseudopopulistisch en demagogisch als het om solidariteitsvraagstukken gaat. Gegeven het Zwitserse systeem van ‘directe democratie’ met zijn politieke instrumenten van volksinitiatieven en referenda, zou de vakbeweging inderdaad (gewillig of ongewild) een dergelijke rol kunnen vervullen – althans op de korte termijn.

De vakbonden in Zwitserland zullen er de komende jaren in ieder geval de handen vol aan hebben. Of het nu gaat om dreigende contractgevechten zoals die in de bouw, het organiseren van de nog steeds zeer ongeorganiseerde gezondheidszorgsector, of om de talrijke aankomende volksstemmingen over kwesties die rechtstreeks van invloed zijn op de arbeidersklasse. Hoewel elke strijd anders zal zijn, kan het blijven opbouwen van solidariteit op basis van gezond verstand, zowel op de werkvloer als bij de verkiezingen, een winnend recept blijken te zijn in wat al een uniek politiek tijdperk is gebleken.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter