Er zijn twee kanten aan de huisvestingscrisis in Australië.

Aan de ene kant staan ​​de rijken. De komende vier jaar gaat de federale Labour-regering 100 miljard dollar geven aan rijke investeerders. Het geld zal worden overhandigd als verlaging van de inkomstenbelasting door negatieve gearing, die vorig jaar $ 18 miljard kostte en dit jaar zal naar verwachting $ 24 miljard bedragen.

Met negatieve gearing kunnen beleggers verliezen in verband met hun vastgoedbeleggingen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Als het inkomen uit huur lager is dan de betaalde rente op leningen, afschrijvingen en andere kosten, komt dat verschil van hun belastbaar inkomen. Gecombineerd met kortingen op vermogenswinstbelasting (de belasting op geld dat investeerders verdienen wanneer ze een woning verkopen), stelt dit rijke landheren in staat om eigendommen te kopen, hun inkomstenbelasting te verlagen en vervolgens het onroerend goed te verkopen voor een moord als de prijzen stijgen.

In tegenstelling tot de mythes van Labour, de Liberale Partij en de vastgoedsector over ‘mama en papa’-investeerders, bezitten de rijken de meeste vastgoedbeleggingen in Australië. De meest voorkomende investeerders zijn chirurgen en advocaten, en de meerderheid van de investeerders bezit twee of meer eigendommen.

Aan de andere kant van de crisis bevinden zich arbeiders, studenten en armen, en voor hen is het een heel ander verhaal. De huren in heel Australië stegen vorig jaar met 12,8 procent, de grootste stijging ooit gemeten, en zullen in 2023 nog eens met 11 procent stijgen. In Sydney zijn de huurprijzen voor units met 18,6 procent gestegen, terwijl ze in Melbourne met 20 procent zijn gestegen. Om de gemiddelde huurprijs van $ 575 in Sydney te betalen zonder huurstress (meer dan 30 procent van uw inkomen betalen), zou u $ 100.000 per jaar moeten verdienen. Stijgende huurprijzen, lage leegstand en stijgende kosten van levensonderhoud zorgen ervoor dat steeds meer huurders worden geconfronteerd met huisuitzettingen, onveilige leefomstandigheden en dakloosheid.

Volkshuisvesting is uitgehold doordat deelstaatregeringen bestaande woningen aan ontwikkelaars verkopen en de toegang beperken in plaats van eigendommen te bouwen. In de afgelopen 30 jaar is het aanbod van woningen vrijwel gehalveerd, terwijl alleen al in New South Wales het aantal aanvragers in dringende nood in slechts drie jaar tijd is verdubbeld. Landelijk staan ​​er 176.000 huishoudens op de wachtlijsten, en nog veel meer hebben naar schatting een woning nodig.

Dit zijn de twee kanten van de huisvestingscrisis. De rijken worden rijker van investeringen en overheidsuitgaven, terwijl arbeiders, studenten en armen naar de muur gaan.

De Labour-regering heeft duidelijk gemaakt aan wiens kant ze staat. Toen Anthony Albanese, die zelf een aantal vastgoedbeleggingen bezit, werd gevraagd of zijn regering de vermogenswinstbelastingkortingen voor de rijken zou verminderen, was zijn antwoord een ondubbelzinnig “nee”, met een “punt, uitroepteken”.

De 100 miljard dollar die naar de rijken gaat, kan in plaats daarvan worden gebruikt om huisvesting betaalbaarder te maken. Het is voldoende om 330.000 sociale huurwoningen te bouwen of de toelage voor werkzoekenden onmiddellijk boven de armoedegrens te brengen. Tel daarbij op de belastingverlaging van 256 miljard dollar die de regering de hoogste inkomens van Australië geeft en de 348 miljard dollar die aan nucleaire onderzeeërs wordt uitgegeven, en bedenk eens hoeveel het leven van de arbeidersklasse zou kunnen verbeteren als het geld zou worden besteed aan huisvesting, volksgezondheid en onderwijs. Maar in plaats daarvan zet de Labour-regering zich in om de winsten van de rijken te vergroten en zich voor te bereiden op oorlog.

Laten we, om de huisvestingscrisis op te lossen, beginnen met wat geld van de rijken af ​​te pakken en een strijd aan te gaan tegen hun winsten en de politici die hun bevelen uitvoeren.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter