Uit een rapport van de regering van president Joe Biden is gebleken dat Israëlische strijdkrachten waarschijnlijk door de Verenigde Staten geleverde wapens hebben gebruikt op een manier die “in strijd” is met het internationaal recht, maar dat er geen schendingen zijn vastgesteld die een einde zouden maken aan de voortdurende militaire hulp.

In het rapport, dat vrijdag na vertraging werd vrijgegeven, gaf het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat Israël niet voldoende informatie heeft verstrekt om te verifiëren of Amerikaanse wapens zijn gebruikt bij mogelijke schendingen van het internationaal recht tijdens de oorlog in Gaza.

Het Witte Huis van Biden had in februari een nationaal veiligheidsmemorandum uitgegeven, NSM-20, waarin Israël en andere landen die militaire hulp ontvingen, werden verplicht schriftelijke garanties te geven dat alle door de VS geleverde wapens werden gebruikt op een manier die in overeenstemming was met het internationaal recht.

De VS zouden dan een besluit nemen over toekomstige militaire hulp op basis van die schriftelijke garanties. Het rapport van vrijdag is een bijproduct van dat memorandum.

“Het is redelijk om te beoordelen dat defensieartikelen die vallen onder NSM-20 sinds 7 oktober door Israëlische veiligheidstroepen zijn gebruikt in gevallen die niet stroken met het IHR. [international humanitarian law] verplichtingen of met gevestigde beste praktijken voor het beperken van schade aan burgers”, aldus het rapport.

Het rapport voegt er niettemin aan toe dat de regering-Biden gelooft dat Israël “passende stappen” neemt om dergelijke zorgen weg te nemen.

Politieke tegenreactie

De VS zijn een consistente bondgenoot van Israël geweest tijdens de zeven maanden durende militaire campagne in Gaza, die op 7 oktober begon.

Die oorlog heeft echter geleid tot internationale verontwaardiging nu de humanitaire zorgen toenemen.

Bijna 35.000 Palestijnen zijn gedood in Gaza, velen van hen vrouwen en kinderen, en het hoofd van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft een “volledige hongersnood” uitgeroepen in het noordelijke deel van de smalle enclave.

Toch gaat de Israëlische belegering van Gaza door, waarbij de toegang tot voedsel, water en elektriciteit ernstig beperkt is. VN-experts hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor een “risico van genocide” in het gebied.

Als gevolg hiervan heeft de regering-Biden te maken gekregen met druk, vooral van de progressieve flank van de Democratische Partij, om de humanitaire problemen aan te pakken door voorwaarden te stellen aan militaire hulp aan Israël.

Na de publicatie van het rapport op vrijdag uitten progressieve wetgevers hun teleurstelling over de conclusies ervan.

Senator Chris Van Hollen zei bijvoorbeeld dat het “er niet in slaagt het harde werk van het maken van een beoordeling te doen en de ultieme vragen te ontwijken die het rapport moest beantwoorden”.

Ondertussen verwierpen de Republikeinen het rapport als een ondermijning van Israël in zijn campagne tegen de Palestijnse groepering Hamas.

Senator Jim Risch noemde het document bijvoorbeeld ‘politiek schadelijk’ en zei dat het op de lange termijn schade zou toebrengen aan Amerikaanse bondgenoten buiten Israël.

“NSM-20 is op de korte termijn regelrecht op Israël gericht, maar de aanvullende sterk gepolitiseerde rapportagevereisten zullen uiteindelijk gericht zijn op andere Amerikaanse bondgenoten en partners over de hele wereld, waardoor de levering van veiligheidshulp verder wordt belemmerd en ons vermogen om af te schrikken wordt ondermijnd. China en Rusland”, schreef hij in een verklaring.

Belemmeringen voor het rapport

Het rapport van vrijdag erkent de beperkingen van de bevindingen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en wijst erop dat de informatie die Israël verstrekte niet alomvattend was.

“Hoewel we inzicht hebben gekregen in de Israëlische procedures en regels, hebben we geen volledige informatie over hoe deze processen worden geïmplementeerd”, aldus het rapport.

Het zei ook dat de oorlog zelf barrières opwerpt voor het begrijpen van wat er ter plaatse gebeurt.

“Het is moeilijk om individuele incidenten te beoordelen of tot sluitende bevindingen te komen” in Gaza, aldus het rapport, daarbij verwijzend naar een gebrek aan Amerikaans overheidspersoneel ter plaatse.

Het herhaalde ook de Israëlische beschuldigingen dat Hamas burgerslachtoffers zou kunnen manipuleren voor eigen gewin.

Gaza vertegenwoordigt, aldus het rapport, “een even moeilijk strijdgebied als welk leger dan ook in de moderne oorlogvoering heeft meegemaakt”.

Het volgen van de hulpstroom

Het rapport probeerde ook te beoordelen of Israël de hulpstroom naar Gaza belemmerde, een andere mogelijke schending van het internationaal humanitair recht en de Amerikaanse wetgeving.

Het vond “talrijke gevallen tijdens de periode van Israëlische acties die de levering van hulp aan Gaza vertraagden of een negatief effect hadden”.

Niettemin concludeerde het rapport dat het niet kon beoordelen dat de “Israëlische regering het transport of de levering van Amerikaanse humanitaire hulp verbiedt of anderszins beperkt in de zin van sectie 620I van de Foreign Assistance Act”.

Humanitaire groeperingen melden echter al maanden dat Israël systematisch grote hoeveelheden hulp de toegang tot de Gazastrook blokkeert.

Over het algemeen zei het rapport dat de Amerikaanse inlichtingendiensten “geen directe indicatie hebben dat Israël zich opzettelijk op burgers richt”, maar zij oordeelden dat “Israël meer zou kunnen doen om schade aan de burgerbevolking te voorkomen”.

Bovendien beloofde het ministerie van Buitenlandse Zaken de situatie in Gaza te blijven volgen, vooral met betrekking tot de hulpverlening.

“Dit is een voortdurende beoordeling en we zullen in de toekomst eventuele problemen bij de levering van hulp aan Palestijnse burgers in Gaza blijven monitoren en erop reageren.”
Bron: www.aljazeera.comLaat een antwoord achter