De inspanningen om een ​​spot ETH ETF in de Verenigde Staten te implementeren worden steeds intensiever, maar worden geconfronteerd met aanhoudende aarzelingen van de Securities and Exchange Commission (SEC), die traditioneel een voorzichtige houding heeft aangenomen ten aanzien van op cryptocurrency gebaseerde producten. Onlangs kreeg de eerste Bitcoin ETF ondanks aanzienlijke vertragingen groen licht, maar het stilzwijgen van de SEC over op Ether gebaseerde ETF’s gaat door.

Met nog maar een paar weken te gaan voor de deadline hebben Ark Invest en 21Shares, geleid door de bekende Cathie Wood, hun Ether spot ETF-voorstel aanzienlijk herzien. Bij een strategische verandering hebben ze de stakingoptie uit hun voorstel geschrapt. Eerder gaf het document aan dat “de sponsor van tijd tot tijd een deel van de activa van de Trust kan inzetten via een of meer vertrouwde stakingaanbieders.” Dit besluit lijkt een poging te zijn om de goedkeuring door de SEC te vereenvoudigen door potentieel controversiële elementen te verwijderen.

Deze beoordeling komt in een context waarin staking een cruciaal onderdeel is van het functioneren van het Ethereum-netwerk, waarbij beloningen in ETH worden aangeboden. Het schrappen van deze optie door 21Shares zou kunnen worden geïnterpreteerd als zowel een conservatieve manoeuvre als een strategie om verdere hindernissen op regelgevingsgebied te vermijden.

Eric Balchunas, ETF-expert bij Bloomberg, geeft commentaar op de voorstelupdate: “21Shares laat zijn voorstel ‘in vorm’ voor commentaar van de SEC.” Hij suggereert dat dit een truc zou kunnen zijn om “de SEC één ding minder te geven om te gebruiken bij haar afwijzing.”

Naarmate de deadline dichterbij komt, groeit de bezorgdheid over de mogelijke reactie van de SEC. Historisch gezien heeft de SEC de maximale periode van 240 dagen gebruikt om over dergelijke voorstellen te beslissen, een periode die voor veel emittenten in mei eindigt.

Bovendien zorgen het lopende onderzoek naar de Ethereum Foundation en de opmerkingen van marktfiguren als Michael Saylor, die suggereren dat de SEC Ethereum na de fusie als een effect zou kunnen classificeren, alleen maar voor meer onzekerheid in het proces.

De SEC heeft ook weerstand getoond tegen het staken van ETH, wat blijkt uit verschillende regelgevende maatregelen tegen het staken van producten. Aan de andere kant heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ETH onlangs geclassificeerd als een grondstof, wat leidde tot de goedkeuring van ETH futures-ETF’s.

Het stilzwijgen van de SEC houdt ETF-emittenten alert en past hun voorstellen aan in de hoop een weg naar goedkeuring te vinden. De uiteindelijke beslissing van de SEC, of ​​deze nu wordt goedgekeurd of afgewezen, zal cruciaal zijn bij het bepalen van de onmiddellijke toekomst van op ether gebaseerde financiële producten.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/ark-21shares-reformula-proposta-de-etf-ethereum-sem-staking-em-tentativa-de-aprovacao-da-sec/Laat een antwoord achter