Volgens een plaatselijke krant werden sporen van de drug ontdekt in badkamers in het Riksdag-gebouw in Stockholm

Volgens een rapport van de tabloid Aftonbladet zijn sporen van cocaïne ontdekt tijdens een verdovende middelenanalyse van badkamers in het Zweedse parlement.

In het artikel van woensdag zei de veelgelezen krant dat de verslaggever uitstrijkjes van zeven badkamers in de Riksdag in Stockholm heeft uitgevoerd met ‘cocaïnedoekjes’, die sporen van de stof kunnen detecteren op oppervlakken die in contact zijn gekomen met het verdovende middel.

Het dagblad beweerde dat de uitstrijkjes de aanwezigheid van cocaïne in vier badkamers binnen de nationale wetgevende macht aan het licht brachten.

‘In alle monsters die we ontvingen, vonden we cocaïne’ ziekenhuischemicus Anders Helander, die daaropvolgende analyses op de monsters uitvoerde, zei volgens Aftonbladet.

De krant voegde eraan toe dat de drug werd aangetroffen in badkamers die voornamelijk werden gebruikt door wetgevers van vier politieke partijen: de sociaal-democraten, de Zweedse democraten, de linkse partij en de liberalen.


Witte Huis prijst cocaïneonderzoek nadat zaak onopgelost blijft

Vertegenwoordigers van elk van de partijen zeiden verrast te zijn door de bevindingen van de analyse, maar voegden er aan Aftonbladet aan toe dat de badkamers in kwestie toegankelijk zijn voor het publiek en door iedereen gebruikt hadden kunnen worden.

“Onze 28 toiletten zijn beschikbaar voor iedereen die ze nodig heeft”, Erik Kristow, een hooggeplaatst lid van de Zweedse Democraten, zei tegen de roddelbladen en voegde eraan toe dat onder meer mensen “journalisten, administratief personeel en andere bezoekers van ons kantoor” toegang hebben tot de faciliteiten.

Een woordvoerder van de sociaal-democraten zei dat de prevalentie van drugs in de moderne samenleving een groot aantal is “groot probleem” maar benadrukte dat van de Riksdag-badkamers “We kunnen niet controleren wie er toegang toe heeft.” De vertegenwoordiger van de partij voegde er echter aan toe dat zij de resultaten van drugstests verwerkt “heel serieus.”

Onder verwijzing naar een anonieme bron schreef Aftonbladet dat er deze week een interne bijeenkomst binnen de wetgevende macht heeft plaatsgevonden waarin ambtenaren zeiden dat ze iedereen zouden steunen die mogelijke drugsproblemen heeft. Ze sloten echter gedwongen drugstests bij wetgevers en parlementsmedewerkers uit.

Niklas Astrom, hoofd veiligheid bij de Riksdag, zei volgens de krant ook dat de lokale politie op de hoogte is van de kwestie en dat er een officieel rapport wordt voorbereid.

Zweden hanteert al jaren een ‘nultolerantie’-aanpak op het gebied van drugspreventie als onderdeel van een breder plan dat erop gericht is zowel het aanbod als de vraag naar illegale verdovende middelen binnen zijn grenzen terug te dringen.

Ondanks dit agressieve beleid is een haven in het zuiden van het land een Europees knooppunt geworden voor drugs die vanuit Zuid-Amerika naar het continent worden gesmokkeld, zeiden Zweedse douanebeambten vorig jaar. Tussen september 2022 en mei 2023 werd ongeveer 1,3 ton cocaïne, bestemd voor de Europese markt, in beslag genomen door de Zweedse douaneautoriteiten.

Je kunt dit verhaal delen op sociale media:
Bron: www.rt.comLaat een antwoord achter