Waarom concurreren we zoveel? Elk jaar krijgen tienduizenden studenten van jaar 12 hun academische verdiensten nauwkeurig van boven naar beneden beoordeeld met een Australische tertiaire toelatingsrang. We strijden om ons levensonderhoud – om banen, huisvesting en promoties. Bedrijven strijden in de economie om marktaandeel. Landen strijden om wereldwijde invloed. De uitkomst van deze wedstrijden bepaalt het lot van iedereen in de wereld. Concurrentie leidt vaak tot oorlog.

Aangezien ons leven doorspekt is met een miljoen kleine wedstrijden voor beloning, kan het lijken alsof economische en militaire competitie voortkomt uit dezelfde essentiële menselijke drive als in bordspellen en zwemcarnavals. Er zijn immers zelfs wedstrijden wie de grootste pompoen kan kweken (Stefano Cutrupi, 1.225 kg) en wie de meeste hotdogs kan eten (Joey Chestnut, 63 in 60 seconden).

Darwins theorie van evolutie door natuurlijke selectie – ‘survival of the fittest’ – wordt nog steeds vaak aangevoerd als wetenschappelijk bewijs dat onze natuur vastbesloten is om alle anderen te zien als rivalen die we moeten overtreffen. Toch is dit verkeerd. Het kapitalisme bestaat nog maar een paar honderd jaar; de mensheid daarentegen heeft meer dan 200.000 overleefd. Concurrentie was gedurende het grootste deel van die tijd helemaal geen kenmerk van de samenleving, terwijl het nu de centrale dynamiek is. De economische concurrentie in het hart van het kapitalisme kweekt talloze andere vormen – niet andersom.

Deze competitieve drang slingert ons naar een zinloze vernietiging van de beschaving. Het lijkt alsof we, ondanks dat we weten wat er gebeurt, niet bij machte zijn het te stoppen. Waarom? Het antwoord ligt in onze marktmaatschappij.

Markten zijn een ongeplande, chaotische strijd van particuliere spelers om zo snel mogelijk zoveel mogelijk winst te maken; bijna alle goederen en diensten die in ons kapitalistische systeem worden geleverd, worden geproduceerd voor een markt. Als iets geen winst maakt op een markt, zullen kapitalisten er niet in investeren – ook al is het essentieel, nuttig of plezierig voor het menselijk leven. De waanzin van het kapitalisme is dat enkele van de meest winstgevende industrieën het meest destructief zijn voor onze samenleving: fossiele brandstoffen, militaire hardware, financiële speculatie.

In het geïdealiseerde marktsysteem kan iedereen met genoeg geld een bedrijf opzetten en goederen produceren of een dienst leveren om aan anderen te verkopen. Als dat bedrijf een winst kan maken die rijke mensen een waardig rendement op hun investering vinden, kunnen de eigenaren hun activiteiten uitbreiden en zichzelf ook rijk maken. Als hun bedrijf lage of onbetrouwbare winsten maakt, zal het hoogstwaarschijnlijk ten onder gaan of worden overgenomen door een grotere concurrent.

Kapitalisten kunnen zich niet zomaar met elkaars zaken bemoeien. “Ik begrijp niet hoe iemand een miljard dollar kan hebben en het gevoel heeft dat hij meer nodig heeft”, is een algemeen en verstandig refrein van mensen over de hele wereld. Toch is de hebzucht van ‘s werelds rijkste mensen geen eigenaardigheid: het is het logische gevolg van produceren met winstoogmerk. Ze kunnen niet rustig in hun hoekje van de markt werken en alleen zoveel geld verdienen als ze voldoende achten voor hun eigen smaak. Kapitalisten vechten voortdurend om de concurrentie voor te blijven, zodat investeerders worden aangetrokken door het hoge rendement en zodat het bedrijf het geld heeft om verder uit te breiden en zo zijn rivalen te verdringen.

Het effect van deze concurrentie op de langere termijn is het uitdunnen van het speelveld. Meer winstgevende bedrijven worden groter. Grotere bedrijven kunnen zich geavanceerdere machines veroorloven, meer winkels openen en op grote schaal produceren die de markt overspoelt. Ze kunnen dan andere bedrijven kopen en opslorpen (zoals Google deed met YouTube) of hun rivalen naar de muur drijven (zoals Facebook deed met MySpace). De “mom-and-pop” kruideniers, slagers en bakkers kunnen niet concurreren met het gemak, de prijzen en het bereik van Coles en Woolworths.

Terwijl kleinere bedrijven worden uitgeschakeld, krijgt een steeds hechtere kring van superrijken de controle over de nationale economie. De meeste industrieën in een land worden gedomineerd door drie of vier grote bedrijven. Wereldwijd zijn er minder dan 750 bedrijven die samen goed zijn voor 80 procent van alle zakelijke rijkdom. Silicium-microchips, een van de meest essentiële goederen van het mondiale kapitalisme, hebben dit naar een heel nieuw niveau getild. Het bouwen van een enkele fabriek kan 20 miljard dollar kosten. Het is dan ook geen verrassing dat een enkel bedrijf in Taiwan, TSMC, 55 procent van alle microchips ter wereld produceert, en tot 90 procent van de meest geavanceerde versies.

In tegenstelling tot de slogan ‘wealth trickles down’ van de vrije marketeers, komt een gigantische vloedgolf van onze maatschappelijke rijkdom in een stroomversnelling. Daarom is volgens schattingen van Oxfam International de afgelopen vier jaar tweederde van alle in de wereld geproduceerde rijkdom naar de rijkste 1 procent gegaan. En de rijkdom van ‘s werelds miljardairs neemt met 2,7 miljard dollar per dag toe.

Eén procent klinkt als een kleine minderheid – en dat is het ook. Maar in Australië zijn dat nog steeds ongeveer 250.000 mensen. Na mijnbouwmagnaten Gina Rinehart en Twiggy Forrest, mediamagnaat James Packer, Gerry Harvey van Harvey Norman en Andrew Pratt de kartonnen miljardair, blijven er 249.995 kapitalisten over van wie niemand van ons ooit heeft gehoord. Dit leger van aandeelhouders, directeuren, CEO’s en leidinggevenden stuwt de grote bedrijven voortdurend vooruit.

De algemene concurrentie mag dan worden aangestuurd door de grote bedrijven, maar dit betekent niet dat kleine bedrijven een aardiger spel spelen. Kleine bedrijven zeggen graag: “We zijn hier net een familie”. Dat doet de Siciliaanse maffia ook. Maar omdat de winstmarges van kleine bedrijven vaak klein zijn en de eigenaren meestal niet over grote financiële reserves beschikken, is het verschil tussen een goed en een slecht jaar een faillissement. Tot 60 procent van alle kleine bedrijven in Australië gaat in de eerste drie jaar failliet. Om het hoofd boven water te houden, moeten ze de output maximaliseren en de kosten verlagen. Eigenaren van kleine bedrijven zijn daarom enkele van de meest moordende werkgevers, zoals elke werknemer in een plaatselijk restaurant of café je kan vertellen. Uit een FairWork-onderzoek uit 2018 bleek zelfs dat 80 procent van alle restaurants in de drukke straten van Sydney en Melbourne hun personeel illegaal onderbetaalde – en ermee wegkwam.

Concurrentie vindt niet alleen tussen bedrijven plaats. Als individuen, ongeacht wie we zijn, moeten we concurreren op de markt. De huidige waanzin van de huurmarkt in Sydney is daar een perfect voorbeeld van. Bij elke woninginspectie staan ​​tientallen mensen in de rij met de wanhopige hoop op een woning. Dit zou een fundamenteel mensenrecht moeten zijn. Mensen voelen de druk om alle anderen daar te overbieden door een privébod te doen dat hoger is dan de aanbieding. Ondertussen staan ​​150.000 panden leeg in de stad, worden ze gebruikt als te dure Airbnb’s, of worden ze gewoon leeggehouden om schaarste op te drijven en de prijzen kunstmatig op te drijven.

Het is hetzelfde voor de meeste benodigdheden. Om de dingen te kopen die we nodig hebben, hebben we eerst geld nodig. De meesten van ons hebben niets dat we kunnen verkopen, behalve ons vermogen om te werken. We moeten dus naar een kapitalist, groot of klein, gaan die arbeiders wil en onze diensten aanbieden om het geld te krijgen dat we nodig hebben om te overleven. Ook hier is er concurrentie. Een baas zal Andy niet inhuren voor $30 per uur als hij Bilal aan het werk kan krijgen voor $25 per uur. Als Carlotta zichzelf aanbiedt voor 22 dollar per uur, krijgt ze waarschijnlijk de baan. Het is een race naar de bodem tussen de arbeiders.

Aanhangers van het kapitalisme zeggen dat het twee kanten op gaat. Werknemers zijn vrij om elke baan uit eigen beweging aan te nemen of te verlaten, zeggen ze. En als een andere baas betere lonen biedt, kunnen ze die arbeider afpakken. Maar er is een duidelijke onevenwichtigheid in de markteconomie. Werknemers worden tot losgeld gedwongen door het feit dat ze honger, dakloosheid en armoede riskeren als ze zichzelf niet aan iemand verkopen. Als werknemers kunnen we in theorie onze baas kiezen, maar we kunnen er niet voor kiezen om er geen te hebben. Bazen daarentegen hebben het kapitaalvoordeel aan hun kant. Ze hebben activa en goederen die ze kunnen verkopen om geld te verdienen – activa en goederen geproduceerd door de arbeiders die ze inhuren. Zelfs in de beste economische omstandigheden zijn er altijd genoeg wanhopige werklozen om uit te kiezen en om te strijden voor een baan.

We kunnen de langetermijneffecten zien van deze eindeloze drang om werknemers nog harder uit te buiten. In 1975, een tijd die volgens politici en de pers voortdurend de economische “slechte oude tijd” was, ging ongeveer 58 procent van al het inkomen dat in Australië werd geproduceerd naar arbeiderslonen. Tegenwoordig ontvangen werknemers echter een laagterecord van slechts 44 procent van al het gecreëerde inkomen. Dit komt omdat, aangezien bazen vakbonden hebben aangevallen (een deel van hun taak is om de concurrentie te verminderen en de samenwerking tussen arbeiders te vergroten), arbeiders veel van hun collectieve macht hebben verloren en gedwongen zijn om als individuen in de economie te handelen.

Kapitalisme is een wereldwijd systeem. Economische concurrentie overschrijdt de landsgrenzen – en blijft niet puur ‘economisch’. Daarom is de moderne geschiedenis geteisterd door destructieve en grootschalige conflicten: de koloniale strijd om Afrika, twee wereldoorlogen, de Koude Oorlog en de toenemende conflicten van de 21e eeuw. Het kapitalistische systeem van natiestaten die strijden om hun bedrijven de sterkste positie in de wereldeconomie te geven, heeft geleid tot een wapenwedloop die al meer dan honderd jaar aan de gang is. Tegenwoordig wordt elk jaar 2 biljoen dollar uitgegeven aan legers over de hele wereld, waarvan een fractie schoon drinkwater zou kunnen bieden aan iedereen op de planeet.

De concurrentie in het hart van het kapitalisme zou essentieel zijn voor innovatie en efficiëntie. Het lijdt geen twijfel dat concurrentie de afgelopen eeuwen tot enorme technologische veranderingen heeft geleid. Bedrijven en staten hebben geprobeerd een voordeel te behalen ten opzichte van hun rivalen door snellere en goedkopere manieren te vinden om geavanceerdere goederen en diensten te produceren, en grotere hoeveelheden daarvan.

Het doel van deze innovatie is echter niet geweest om het leven van werkende mensen te verbeteren. Dat is de reden waarom arbeidsbesparende technologieën zoals automatisering en computers de werkdag niet veel hebben verkort, ondanks de enorm toenemende economische output. Ook wordt innovatie belemmerd door in dienst te staan ​​van de winst. Veel goederen zijn bijvoorbeeld “innovatief” ontworpen om kapot te gaan of verouderd te raken, zodat mensen in relatief korte tijd een andere moeten kopen. En in plaats van de resultaten van onderzoek en ontwikkeling te delen, verbergen particuliere bedrijven – of het nu gaat om farmaceutica, computers of groene energie – angstvallig hun bevindingen en patenteren ze hun uitvindingen om te voorkomen dat ze worden gerepliceerd of verbeterd.

Door menselijke kennis en wetenschap samen te brengen, kunnen we kwalitatieve stappen vooruit zetten: denk aan de snelle vooruitgang die is geboekt bij de ontwikkeling van COVID-19-vaccins in de zeldzame gelegenheid dat er meer samenwerking tot stand kwam tussen ‘s werelds meest geavanceerde medische onderzoeksinstituten. Maar uiteindelijk mocht het winstoogmerk van concurrentie weer de boventoon voeren: een handvol bedrijven verdiende miljarden en heeft sindsdien het onderzoek naar betere vaccins vertraagd.

Kortom, concurrentie is niet ‘natuurlijk’; het is genaturaliseerd omdat het de kern vormt van hoe het kapitalisme werkt. De wereld zou een betere plek zijn, en het leven zou veel gemakkelijker zijn voor werknemers, als samenwerking centraal zou staan ​​in hoe we leven en de samenleving organiseren.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter