Activisten die worstelen om de toename van het aantal nieuwe kolencentrales over de hele wereld ongedaan te maken, hebben opnieuw een gevecht te wachten: een van ‘s werelds meest ambitieuze antikolenbeloftes ziet er fragiel uit.

In 2021 kondigde de Chinese president Xi Jinping aan dat het gigantische investeringsprogramma van 70 miljard dollar per jaar, bekend als het Belt and Road Initiative (BRI), zijn steun zou werpen op groene energie en investeringen in steenkoolprojecten in het buitenland zou verbieden.

De BRI is verreweg de meest gedurfde buitenlandse investeringstoezegging van welk land dan ook. In omvang doet het het Partnership for Global Infrastructure Investment van de Amerikaanse president Joe Biden in het niet vallen – een tegenwicht voor het BRI dat de komende vijf jaar 200 miljard dollar wil vrijmaken. En hoewel de Amerikaanse versie details ontbeert, afgezien van een handvol vlaggenschipvoorstellen, kunnen Chinese beleidsmakers wijzen op een meerjarige staat van dienst op het gebied van groene investeringen.

Maar net als veel ingrijpende verklaringen over goede klimaatintenties was de belofte van Xi Jinping misschien te mooi om waar te zijn.

Dankzij mazen in de wet en grijze gebieden zijn verschillende grote steenkoolprojecten nu al met Chinese steun doorgang kunnen vinden. Nu landen over de hele wereld de energiezekerheid op alle mogelijke manieren willen versterken in de nasleep van een energiecrisis na de Russische invasie van Oekraïne, staan ​​er mogelijk meer steenkoolprojecten in het verschiet, waardoor het vooruitzicht op steeds meer emissies van de smerigste fossiele brandstoffen toeneemt. Gevoed door weinig begeleiding vanuit Peking is de Chinese overzeese steenkoolpijpleiding een groot risico geworden.

“Het is zorgwekkend als het gaat om wat er in de toekomst gaat gebeuren”, zegt Nandikesh Sivalingam, directeur van het Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Voor ontwikkelingslanden die grote infrastructuur willen financieren, is de BRI, gefinancierd door een netwerk van Chinese banken en instellingen die leningen verstrekken aan 148 landen, vrijwel het enige spel in de stad. In de tien jaar sinds de lancering van het initiatief in 2013 is ruim 1 biljoen dollar aan financiering en investeringen grotendeels in het Zuiden gestroomd, blijkt uit gegevens van het Green Finance and Development Center van de Fudan Universiteit in Shanghai.

Toen Xi in 2021 aan de Algemene Vergadering van de VN beloofde dat China geen nieuwe kolencentrales in het buitenland zou bouwen als onderdeel van dit grootschalige initiatief, werd dit toegejuicht door klimaatactivisten. Bovendien voegde Xi eraan toe dat China de uitgaven aan groene brandstoffen zou opvoeren, waarmee een groots nieuw ‘groen’ BRI zou worden ingeluid. In 2022 ging China verder en verhoogde de groene investeringen van het land met de helft. Vervolgens kondigde China eind vorig jaar nog eens 100 miljard dollar aan financiering aan en een nieuwe pijplijn voor groene projecten die potentiële kansen zal helpen identificeren.

Maar achter de krantenkoppen is het beeld minder duidelijk. Een van de belangrijkste problemen: het Chinese steenkoolverbod was alleen van toepassing op nieuw projecten.

Uit gegevens van CREA, gepubliceerd in oktober vorig jaar, blijkt dat van de 103 kolencentrales in achtentwintig landen die zich op het moment van de toezegging in verschillende stadia van planning en vergunning bevonden, er slechts zesendertig volledig werden geannuleerd. In elf gevallen, zo vermeldt het rapport, werden fabrieken die voorheen op de plank lagen of geannuleerd waren, stilletjes nieuw leven ingeblazen, hoewel ten minste één van die projecten, de Tuzla 7-fabriek in Bosnië en Herzegovina, opnieuw lijkt te zijn gesloopt.

Een grote klap voor de dromen van groene-energieactivisten is dat een aantal van de projecten die door de mazen van de wet glippen enorm zijn.

Neem de Pakistaanse kolencentrale Gwandar, gelegen in een havenstad in het zuidwestelijke deel van Pakistan en onderdeel van een cruciale economische corridor die Peking al bijna tien jaar probeert te ontwikkelen. De centrale werd voor het eerst goedgekeurd in 2016, vervolgens uitgesteld en vervolgens officieel verlaten toen het Pakistaanse ministerie van Energie aankondigde dat de centrale zou worden vervangen door een ambitieus zonne-energieproject.

Het zonne-energieproject was destijds in overeenstemming met de gelofte van Pakistan uit 2020 om niet meer nieuwe kolencentrales te bouwen – een belofte die in 2023 snel werd ingetrokken toen het land, geconfronteerd met een energiecrisis, zei dat het zijn kolencentrales zou verviervoudigen. afgevuurd vermogen. De fabriek van Gwandar, een uitgestrekt project van driehonderd megawatt, is slechts een deel van dat initiatief.

Een ander groot maas in de wet waar campagnevoerders op wijzen is het gebrek aan duidelijkheid over de vraag of de toezeggingen van China ook van toepassing zijn op eigen fabrieken, of op fabrieken die verbonden zijn met industriële faciliteiten die alleen worden gebruikt om diezelfde faciliteiten van stroom te voorzien.

Dergelijke in gevangenschap levende planten zijn in Indonesië enorm in populariteit gestegen, vaak met Chinese steun. Volgens een rapport van CREA en de Global Energy Monitor is de uitbreiding van de steenkoolcapaciteit groter dan die van hernieuwbare energiebronnen, nu Indonesië struikelt in zijn poging om de uitstoot te beperken. Van de elf slapende, door China gesteunde projecten die door CREA zijn geïdentificeerd en die nu zijn vernieuwd, zijn er vijf in gevangenschap levende Indonesische fabrieken.

Ondertussen werd in het oktoberrapport van CREA opgemerkt dat er twee geheel nieuwe captive-projecten zijn ontstaan ​​(die niet openbaar waren gemaakt vóór de aankondiging van Xi voor de VN). Beide projecten bevinden zich in Indonesië en vertegenwoordigen een gecombineerde uitstoot van meer dan tweehonderd miljoen ton kooldioxide.

Sivalingam van CREA voegde eraan toe dat een deel van het probleem een ​​gebrek aan duidelijkheid bij de Chinese regering is over welke fabrieken zullen worden geannuleerd onder de voorwaarden van de belofte voor 2021 en welke zullen doorgaan.

“De dubbelzinnigheid rond gevangenen is een uitdagend probleem”, zei hij. “Er is veel ruimte om de transparantie rond de inzet van gevangenen te vergroten, en natuurlijk om ze op de lange termijn groener te maken.”

China’s halfslachtige uitvoering van de belofte heeft een grote klap toegebracht aan de pogingen om de steenkool te beteugelen, vooral nu landen over de hele wereld hun binnenlandse energiecapaciteit proberen te versterken nadat het conflict in Oekraïne de regeringen in de war bracht.

Uit gegevens van de steenkooltracker van de Global Energy Monitor blijkt dat de nieuwe steenkoolenergiecapaciteit in 2022 met zevenenveertig gigawatt is toegenomen, nadat deze sinds 2019 gestaag was afgenomen. In de eerste helft van 2023 had de wereld al zesentwintig gigawatt extra aan steenkool toegevoegd. stroom. Twee derde van de kolencentrales in de wereld die momenteel in aanbouw zijn, bevindt zich intussen in China, op de voet gevolgd door India en Indonesië.

Maar ondanks alle tegenslagen zegt Sivalingam van CREA dat hij optimistisch blijft over de toekomst van het BRI. Over het geheel genomen zijn er redenen om te vieren.

Ten eerste heeft de focus van Xi Jinping op groene investeringen in het buitenland resultaten opgeleverd. In een beoordeling concludeerde het Green Finance and Development Centre dat de eerste helft van 2023 de groenste was in alle zes maanden in de geschiedenis van het BRI. In die maanden ging 41 procent van China’s investeringen en financiering naar zonne- en windenergieprojecten en 14 procent naar waterkracht, een engagement van ongeveer 4,8 miljard dollar. Tegelijkertijd heeft de BRI de investeringen in de olie- en gassector teruggebracht tot een historisch dieptepunt.

Dat wordt steeds belangrijker nu de inspanningen om kwetsbare landen te helpen mislukken. Het Groene Klimaatfonds van de VN heeft gewaarschuwd dat nadat de Verenigde Staten er herhaaldelijk niet in zijn geslaagd geld te verstrekken, het land wellicht zijn activiteiten moet beperken. Voormalig president Donald Trump heeft ook beloofd zelfs de schamele $ 3 miljard die door de regering-Biden aan het fonds is beloofd, te schrappen als Trump in 2024 terugkeert naar het Witte Huis.

Ondertussen hebben de fabrieken die China besloot te annuleren geholpen. CREA-cijfers laten zien dat tussen alle gesloopte steenkoolprojecten de wereld in totaal 4,1 miljard ton steenkooluitstoot bespaard bleef. Als China alle geplande steenkoolcapaciteit zou annuleren, zou dit resulteren in een emissiereductie van 227 miljoen ton kooldioxide per jaar, een cruciale, zij het onvoldoende stap voor actievoerders.

“Op dit moment gaat het om ambitie, hoeveel landen willen investeren, hoe ambitieus ze willen worden om de voortgang richting transitie te versnellen”, aldus Sivalingam. “De transitie is onvermijdelijk. Hoe snel kan het gebeuren?”

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter