In een tijdsbestek van een paar jaar slaagde het Congres van Industriële Organisaties (CIO) erin de arbeidsverhoudingen in de Verenigde Staten volledig te transformeren. Industrieën die tientallen jaren gewelddadig tegen de vakbonden waren geweest, raakten zeer snel georganiseerd en werden dat in sommige gevallen ook volledig georganiseerd. Hoe kon de CIO dat doen? Waarom was dit het moment waarop een beginnende vakbondsfederatie het machtsevenwicht tussen kapitaal en arbeid dramatisch kon veranderen?


Deze aflevering schetst vier factoren die de sleutel vormden tot het succes van de CIO. Ten eerste was er een politieke kans waar de CIO gebruik van maakte. Ten tweede werden er militante en ontwrichtende tactieken toegepast die effectief waren, gegeven de politieke kans. Ten derde was er de grote energie en toewijding van links, die werd gekanaliseerd naar het stabiele doel van collectieve onderhandelingen. En tot slot was er wat podcastgast Lizabeth Cohen de ‘cultuur van eenheid’ heeft genoemd die door de CIO is voortgebracht. De eerste factor kwam aan bod in aflevering 2 en de tweede in aflevering 3. Deze aflevering concentreert zich dus op de laatste twee: de invloed van links en de eenheidscultuur.

Verder lezen:

 • Roger Keeran, De Communistische Partij en de AutoarbeidersvakbondenHoofdstuk 7
 • Judith Stepan-Norris en Maurice Zeitlin, Weggelaten: Reds en de Amerikaanse industriële vakbonden
 • Harvey Levenstein, Communisme, anticommunisme en de CIOhoofdstukken 1–2
 • Bert Cochan, Arbeid en communisme: het conflict dat de Amerikaanse vakbonden heeft gevormdhoofdstukken 4–5
 • Bernard Karsh, ‘De impact van politiek links’, in Labour en de New Deal, red. Milton Derber en Edwin Young
 • Nelson Lichtenstein, “De communistische ervaring in Amerikaanse vakbonden”
 • Lizabeth Cohen, Een New Deal sluiten: industriële arbeiders in Chicago, 1919–1939Hoofdstuk 8
 • Augustus Meier en Elliott Rudwick, Zwart Detroit en de opkomst van de UAWHoofdstuk 2
 • Michael Goldfield, “Race en de CIO”
 • Nancy Gabin, “Vrouwelijke arbeiders en de UAW in de periode na de Tweede Wereldoorlog: 1945-1954”
 • Ruth Milkman, “Vrouwelijke fabrieksarbeid en industriële structuur: controle en conflict over de ‘vrouwelijke plaats’ in de auto- en elektrische productie”

Luisteren:

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter