De NAVO-leden zijn overeengekomen om de civiele en militaire budgetten van de organisatie voor 2024 aanzienlijk te verhogen. De extra operationele financiering wordt aangeprezen als een teken van solidariteit binnen het door de VS geleide militaire blok.

Volgens een NAVO-verklaring werd de uitgavenverhoging woensdag tijdens een bijeenkomst van de regerende Noord-Atlantische Raad goedgekeurd. Het civiele budget voor volgend jaar is ten opzichte van 2023 met 18,2% verhoogd, tot 477 miljoen dollar. Het militaire budget zal met 12% stijgen vergeleken met vorig jaar, wat neerkomt op 2,2 miljard dollar.

Het NAVO-Veiligheidsinvesteringsprogramma (NSIP), de derde grote uitgavencomponent, zal jaarlijks met 30% stijgen tot 1,4 miljard dollar in 2024.

“Gemeenschappelijke financiering getuigt van geallieerde solidariteit en collectieve wil. In turbulente tijden hebben we dit meer dan ooit nodig.” De vice-secretaris-generaal van het blok, Mircea Geoana, zei over de begrotingen.

De NAVO coördineert normaal gesproken de bijdragen van de lidstaten aan haar missies, in tegenstelling tot het inzetten van een eigen militaire macht. Het heeft richtlijnen over het niveau van de defensie-uitgaven en de voorkeur voor militaire hardware, maar verder zijn de deelnemers technisch gezien vrij om hun middelen naar eigen goeddunken toe te wijzen, tenzij de hoeksteenclausule van wederzijdse verdediging wordt ingeroepen.


Oekraïense veiligheidschef bekritiseert de NAVO

In de praktijk, zo zeggen critici, fungeert de NAVO als een voertuig voor de geopolitieke en economische belangen van haar grootste defensie-uitgever, de VS, die andere leden bescherming biedt in ruil voor het steunen van de agenda van Washington.

De gemeenschappelijke financiering dekt de kosten van NAVO-operaties, inclusief personeelssalarissen, gezamenlijke luchtverdediging en communicatie, evenals bepaalde trainingsoefeningen. De kosten worden verdeeld over de lidstaten op basis van de omvang van hun economieën, waarbij de VS ongeveer de helft van de rekening voor haar rekening nemen.

LEES VERDER:
Marktleider waarschuwt voor een wereldwijd tekort aan buskruit

Rusland, dat de NAVO als een vijandige organisatie en een bedreiging voor zijn nationale veiligheid beschouwt, heeft gewaarschuwd dat het blok een steeds mondialere rol nastreeft, vooral nu de VS de concurrentie met China opvoeren.

Moskou heeft de uitbreiding van de NAVO in Europa en het voornemen om Oekraïne uiteindelijk op te nemen genoemd als een belangrijke oorzaak van de aanhoudende vijandelijkheden met zijn buurland. NAVO-leden en leiders beweren dat de crisis in Oekraïne hogere uitgaven van de leden noodzakelijk maakt.

Je kunt dit verhaal delen op sociale media:
Bron: www.rt.comLaat een antwoord achter