If We Burn: het massaprotestdecennium en de ontbrekende revolutie

Door Vincent Bevins; Openbare aangelegenheden; 352 pagina’s.

——————-

De jaren 2010 werden opgeschrikt door massale protestbewegingen over de hele wereld. Miljoenen mensen bezetten stadspleinen, trotseerden dictators, confronteerden de politie en legden de dramatische ongelijkheden bloot die zich tijdens het neoliberale tijdperk in de hele wereld hadden verankerd.

Maar tegen het einde van het decennium was de wereld nog ongelijker, ondemocratischer en onrechtvaardiger dan voorheen. Dit was zelfs het geval in de landen die de grootste protestbewegingen in hun geschiedenis hadden meegemaakt.

In Egypte kwamen miljoenen mensen samen op het Tahirplein om het regime van Hosni Mubarak omver te werpen. Toch was er in 2013 een nieuwe militaire regering geïnstalleerd. In Brazilië verwoestte een enorme protestbeweging tegen hogere transporttarieven, geïnitieerd door extreem-linkse activisten, de stabiliteit van de regering van de Arbeiderspartij. Toch koos het land in 2019 een extreemrechtse president, Jair Bolsonaro.

Dat jaar richtte een enorme golf van protesten, straatgevechten en stakingen zich in Chili op dertig jaar neoliberalisme door zowel centrumrechtse als centrumlinkse regeringen. Binnen een paar jaar kreeg de nieuw gekozen linkse president Gabriel Boric, een voormalige studentenactivist, echter te maken met een krachtige rechtse beweging die aanzienlijke wijzigingen in de autoritaire grondwet van Chili verhinderde. De lijst kan doorgaan.

Het probleem is niet alleen dat deze bewegingen er niet in slaagden de samenleving te transformeren, noch dat ze er niet in slaagden een periode van serieuze vooruitgang voor socialistisch links en de arbeidersbeweging in te luiden. Het probleem is dat in veel gevallen rechtse of extreemrechtse politieke krachten in staat waren te profiteren van de crisis die door deze protestbewegingen werd veroorzaakt om hun eigen doelen na te streven.

De Egyptische staatsgreep van Sisi werd voorafgegaan door enorme protesten tegen de regering van de Moslimbroederschap die na de val van Moebarak was gekozen, protesten die door velen werden gezien als een voortzetting van die van 2011. Ook in Brazilië ontstonden in 2015 protesten tegen de Arbeiderspartij. regering, die veel van de beelden gebruikte van een eerdere beweging tegen de stijging van de transporttarieven, maar die nu wordt gedomineerd door rechtse activisten en zich volledig richt op het verwijderen van de centrumlinkse partij uit haar ambt.

Het is dit dilemma dat het centrale thema is van het boek van Vincent Bevins If We Burn: het massaprotestdecennium en de ontbrekende revolutie.

Bevins interviewde honderden activisten die betrokken waren bij de protesten van de jaren 2010 om te proberen te begrijpen wat er mis ging. “De mensen die bij mij om de tafel zaten, wilden hun analyse niet stoppen bij de erkenning dat repressieve krachten repressief waren”, schrijft hij. Veel activisten vonden dat “dit soort antwoorden te gemakkelijk waren. Ze wilden zichzelf aan een hogere standaard houden”.

Het eerste punt dat Bevins uit zijn onderzoek naar voren haalt, is dat er niet zoiets bestaat als een politiek vacuüm: “Als je een gat in het centrum van het politieke systeem blaast en de macht wegneemt van degenen die die macht hebben, dan gaat iemand anders om de lege ruimte binnen te gaan en deze in te nemen”.

In een situatie van toenemende ongelijkheid, politieke apathie en sociale instabiliteit kunnen de acties van kleine groepen radicalen, soms slechts in tientallen, kruisen met groeiende onvrede en op straat exploderen, waardoor honderdduizenden en soms zelfs miljoenen mensen worden aangetrokken.

Maar “een diffuse groep individuen die om heel verschillende redenen de straat op gaat, kan niet zomaar zelf de macht overnemen”. Zoals Karl Marx schreef in de 18e Brumaire van Louis Bonaparte: “Wie zichzelf niet kan vertegenwoordigen, moet vertegenwoordigd worden”.

Het is precies in deze context dat de politiek die de protestbewegingen van het decennium beïnvloedde een probleem werd. Bevins stelt dat het gezonde verstand van een groot deel van de mondiale activistische en linkse scene in het begin van de jaren 2000 werd gedomineerd door een focus op prefiguratieve politiek die ‘leiderloze’, ‘horizontaal georganiseerde’ en ‘spontane’ vormen van protest fetisjeerde. Dit soort politiek vereerde het diffuse karakter van de protestbewegingen in plaats van te worstelen met hun beperkingen.

De keuze voor acties van deze bewegingen – de bezetting van pleinen, straatgevechten, massavergaderingen – in plaats van andere acties zoals stakingen, weerspiegelde het feit dat ze ontstonden na tientallen jaren van verval en nederlaag van de arbeidersbeweging en socialistisch links in de loop van de tijd. wereld. Zoals Bevins stelt: “Het zou duidelijk moeten zijn dat mensen niet spontaan de juiste reactie aannemen op een gegeven reeks onrechtvaardigheden”.

“Als je een protestbeweging bent die het opneemt tegen de machtigste regering in de geschiedenis van Azië”, merkt hij op, verwijzend naar de protesten in Hong Kong van 2019, “moet je je strategie niet kiezen op basis van welk bericht de meeste stemmen krijgt op een forum als Redditt. . We kunnen er zeker van zijn dat geen enkele waardige tegenstander zijn beslissingen op die manier neemt”.

Het meest interessante aan het boek van Bevins zijn echter de conclusies die veel activisten zelf uit hun eigen ervaringen trokken. “Ik heb jarenlang interviews gedaan, en niemand vertelde me dat ze meer horizontaal waren geworden, of meer anarchistisch, of meer voorstander van spontaniteit en structuurloosheid”, schrijft hij. “[S]Sommige mensen bleven op dezelfde plek. Maar iedereen die zijn visie op de kwestie van de organisatie veranderde, kwam dichter bij de klassiek ‘leninistische’ opvattingen.”

“Ik had veel plezier op straat”, vertelt Theo, een activist uit Hong Kong, aan Bevins, “maar door het gedecentraliseerde karakter van de beweging was er geen ruimte voor discussie over hoe deze zou moeten werken, of hoe een coherente strategie zou kunnen worden opgezet. ontwikkeld worden”.

“Na Maidan besloot ik dat ik niet in zelforganisatie geloof”, legt Artem Tidva uit, een linkse activist die betrokken was bij de Oekraïense Maidan-protesten totdat deze werden gedomineerd door rechtse nationalistische groeperingen. “Vroeger was ik meer anarchistisch. Destijds wilde iedereen een vergadering houden, telkens als er een protest was… Maar ik denk dat elke revolutie zonder georganiseerde arbeiderspartij alleen maar meer macht zal geven aan de economische elites die al zeer goed georganiseerd zijn”.

Bevins stelt dat de misdaden van het stalinisme en het falen van veel linkse partijen en regeringen over de hele wereld in de twintigste eeuw ertoe hebben geleid dat velen de noodzaak van organisatie geheel hebben verworpen. “Ja, we moeten onder ogen zien dat ze potentieel misbruik kunnen maken”, betoogt Bevins. Echter, “als het je doel is om het probleem waarmee de mensheid wordt geconfronteerd aan te pakken, betekent dat een focus op doelen, en het betekent het opbouwen van een beweging die de tand des tijds kan doorstaan, naast democratisch en verantwoordelijk blijven”.

Dit roept natuurlijk de netelige vraag op wat voor soort organisatie we nodig hebben, iets dat buiten het bestek van dit overzicht valt. Maar dat wij behoefte organisatie die volgens mij niet meer serieus kan worden betwist. Het idee dat we moeten wachten op een spontane opstand of onze organisatie in het hier en nu moeten beperken tot een kleine, diffuse, zogenaamd ‘niet-hiërarchische’ vriendenkring, is volkomen onverantwoord. En er is een rijke geschiedenis van revolutionairen die socialistische organisaties opbouwden in bijna elke denkbare context: van de meest liberale kapitalistische democratieën tot de meest autoritaire dictaturen.

De jaren 2010 waren een decennium van radicale mogelijkheden en gemiste kansen. Die jaren hebben het idee begraven dat we in een stabiele, veilige en gelijkwaardige samenleving leven, en hebben op grimmige wijze de misdaden van de rijken en de machtigen aan het licht gebracht. Bij de protesten die uitbrak waren meer mensen betrokken dan op enig ander moment in de wereldgeschiedenis, en werd bevestigd dat mensen terug zullen vechten tegen het systeem – en tegen degenen die het potentieel voor een massale opstand hadden afgeschreven. Die jaren benadrukten echter ook dat het ontbreken van een georganiseerde socialistische beweging de mogelijkheden ondermijnde.

“Ik hoorde keer op keer, op vijf continenten, ondanks duidelijke tegenslagen, ernstige tragedies en wijdverbreide depressies, mensen tegen me zeiden: dit is nog maar het begin, we hebben het zaadje geplant voor iets groters”, schrijft Bevins. “Op de lange termijn kunnen deze strijd deel uitmaken van iets groters, en kunnen we sterker dan ooit terugkomen en winnen.”

Laten we in de jaren 2020 niet dezelfde fouten maken, laten we ervoor zorgen dat we sterker terugkomen – en winnen.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter