Het is meer dan vijftig jaar geleden dat wetenschappers voor het eerst tot het inzicht kwamen dat de uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen door menselijke activiteiten de oorzaak zou kunnen zijn van een potentieel catastrofale opwarming van het klimaat in de wereld. Het is meer dan dertig jaar geleden dat de kwestie serieuze aandacht kreeg en politici begonnen te beloven er iets aan te doen.

In 1992 kwamen wereldleiders bijeen in Rio de Janeiro, Brazilië, voor de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling, beter bekend als de Rio Earth Summit. Het was daar dat de eerste grote mondiale klimaatovereenkomst, het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, werd ondertekend.

In een toespraak op de top pochte de Amerikaanse president George HW Bush dat hij “naar Rio was gekomen met een actieplan tegen klimaatverandering. Het benadrukt energie-efficiëntie, schonere lucht en herbebossing [and] nieuwe technologie”. Hij deed een beroep op de leiders van andere geïndustrialiseerde landen om ‘snel een begin te maken met de [Framework] Implementatie van het Verdrag… Laten we meewerken aan het vertalen van de hier gesproken woorden in concrete actie om de planeet te beschermen”.

De ster van de conferentie was echter niet Bush of een van de vele andere aanwezige wereldleiders en beroemdheden. Het was een 12-jarig Canadees meisje met de naam Severn Cullis-Suzuki – de dochter van wetenschapper en milieuactivist David Suzuki. Cullis-Suzuki had samen met haar 9-jarige zusje en een paar vrienden een groep gevormd genaamd de Environmental Children’s Organization en een inzamelingsactie gelanceerd om hun reis naar Rio te betalen.

Cullis-Suzuki hield wat bekend zou worden als “de toespraak die de wereld tot zwijgen bracht”. “Ik ben hier om te spreken voor alle komende generaties”, zei ze. “Ik ben hier om te spreken voor de talloze dieren die op deze planeet sterven, omdat ze nergens meer heen kunnen. Ik ben nu bang om de zon in te gaan, vanwege de gaten in onze ozon. Ik ben bang om de lucht in te ademen, omdat ik niet weet welke chemicaliën erin zitten.

“Dit gebeurt allemaal voor onze ogen en toch doen we alsof we alle tijd hebben die we willen en alle oplossingen … [But] je weet niet hoe je de zalm in een dode stroom terug naar boven moet brengen. Je weet niet hoe je een uitgestorven dier terug moet brengen. En je kunt de bossen die ooit groeiden niet terugbrengen waar nu een woestijn is. Als je niet weet hoe je het moet repareren, stop dan alsjeblieft met het breken ervan.”

In de nasleep van de top werd Cullis-Suzuki in het zonnetje gezet en reisde hij de wereld rond als milieuactivist. Je had een tijdje kunnen denken dat haar oproep zijn doel had bereikt – dat, hoewel de uitdagingen van de vernietiging van het milieu en de klimaatverandering enorm waren, de wereldleiders de zaken op zijn minst in de goede richting stuurden.

We weten vandaag dat dit niet het geval was. Al het gepraat van Bush en andere wereldleiders over ‘concrete actie om de planeet te beschermen’ was alleen maar voor de show. Achter de schermen, weg van de camera’s en de ongemakkelijke blootstelling aan de angsten van kinderen over de toekomst, ging de ‘business as usual’ van de kapitalistische doodsmachine onverminderd door. Het ging door tijdens de klimaattop van Kyoto in 1997, door Kopenhagen in 2009, Parijs in 2015 en Glasgow in 2021. Het ging door ondanks de eindeloze stroom van woorden en beloofde daden, en ondanks de periodieke verklaringen van politici en media dat deze of gene doorbraak Was gemaakt.

Tegenwoordig is Cullis-Suzuki midden veertig, en in alle opzichten is de situatie voor het klimaat en het milieu in de wereld enorm slechter dan toen ze als twaalfjarige haar toespraak hield in Rio.

In 1992 bedroeg de mondiale CO2-uitstoot 22,6 miljard ton. In 2022 waren ze gestegen tot 37,2 miljard ton – een stijging van 65 procent. De levensondersteunende systemen van de aarde – de ecosystemen en natuurlijke processen waarvan de menselijke samenleving afhankelijk is voor haar voortbestaan ​​– bevinden zich overal in een staat van crisis, zo niet regelrechte ineenstorting. Het aantal uitstervingen versnelt nog verder ten opzichte van de reeds recordhoogten, waarbij de komende decennia waarschijnlijk wel een miljoen soorten verloren zullen gaan.

De atmosfeer van de wereld en haar oceanen, meren en rivieren worden vervuild met steeds grotere hoeveelheden giftige chemicaliën, plastic en ander afval van de menselijke samenleving, met verwoestende gevolgen voor zowel het milieu als de menselijke gezondheid.

De afgelopen twee jaar zijn we getuige geweest van een opeenstapeling van signalen die erop wijzen dat de klimaatcrisis wellicht sneller zal versnellen dan wat de toch al zorgwekkende modellen van wetenschappers hebben voorspeld. Dit jaar zal met een aanzienlijke marge het warmste jaar ooit worden. De mondiale gemiddelde temperatuur voor 2023 ligt momenteel op 1,46 graden Celsius boven het pre-industriële niveau, slechts een fractie onder de ‘veilige limiet’ van 1,5 graden die op de top van Parijs in 2015 als mondiale doelstelling werd vastgesteld.

Een recent artikel van James Hanson – onder meer beroemd omdat hij een van de eersten was die alarm sloeg over de opwarming van de aarde in een getuigenis voor de Amerikaanse Senaat in 1988 – beweert dat wetenschappers hebben onderschat hoe snel de planeet opwarmt. Uit het artikel, gepubliceerd in Oxford Open Climate Change, blijkt dat de aarde in 2030 waarschijnlijk 1,5 graden opwarming zal doorstaan ​​en vóór 2050 een opwarming van 2 graden zal bereiken. Dit is een niveau van opwarming dat, volgens wetenschappers, het risico met zich meebrengt dat er feedbackloops ontstaan ​​zoals de vrijlating van klimaatverandering. van grote hoeveelheden methaan uit de permafrost in het Noordpoolgebied, die ons in een “broeikas-aarde”-scenario van op hol geslagen opwarming zouden kunnen brengen, dat de levensvatbaarheid van de menselijke beschaving als geheel zou kunnen bedreigen.

In een rationele samenleving zouden deze ontwikkelingen door de machthebbers zijn begroet met toenemende ongerustheid en erkenning van de noodzaak van snelle veranderingen. Wij leven echter niet in een rationele samenleving. We leven in een kapitalistisch systeem dat dag na dag verder afdaalt in een staat van irrationaliteit en barbarij op elk niveau.

Ondanks de toenemende omvang van de vernietiging blijft de reactie van de wereldleiders in de politiek en het zakenleven min of meer hetzelfde als in de jaren negentig. Wanneer de noodzaak zich voordoet – zoals wanneer ze bijeenkomen voor het laatste mondiale klimaatpraatfestijn – verkondigen ze hun enthousiasme voor een groene transitie waarin, net als het Amerikaanse plan waar George HW Bush in Rio over opschepte, zaken als “energie-efficiëntie, schonere lucht, herbebossing, [and] nieuwe technologie” zal op de een of andere manier op magische wijze alles in de nabije toekomst oplossen.

Er is in ieder geval sprake van achteruitgang op dit front. Het is moeilijk voor te stellen dat de Rio Earth Summit werd georganiseerd door het hoofd van een grote mondiale oliemaatschappij. Toch is dat precies wat we hebben gezien tijdens de laatste topconferentie van de VN-Conferentie van de Partijen – COP28 – die begin december plaatsvond in de oliestaat aan de Perzische Golf van de Verenigde Arabische Emiraten en werd georganiseerd door Sultan Al Jaber, voorzitter van de Abu Dhabi-organisatie. Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Het was voorspelbaar dat Al Jaber de top gebruikte om te pleiten tegen het uitfaseren van fossiele brandstoffen, waarbij hij zei dat dit “de wereld weer in grotten zou brengen”. ADNOC produceerde in 2021 2,7 miljoen vaten olie per dag en is van plan dat tegen 2027 te verdubbelen.

Hoe kon dit gebeuren? Hoe kan het dat Severn Cullis-Suzuki’s ‘toespraak die de wereld het zwijgen oplegde’ uit 1992 vandaag de dag in schoolcurricula en op bedrijfsretraites kan worden gebruikt als een voorbeeld van ‘overtuigende communicatie’, terwijl het, als je afgaat op wat er sindsdien is gebeurd, niemand van de politieke of zakelijke leiders in de zaal die dag van wat dan ook?

Mensen praten over Cullis-Suzuki als de jaren negentig-versie van Greta Thunberg. Het is een goede vergelijking. Beiden waren kinderen die zeer bekwaam zeer beladen en emotionele, maar ook volkomen rationele, pleidooien hielden voor de wereldleiders om de verandering teweeg te brengen die we nodig hebben om een ​​catastrofale ineenstorting van het klimaat en het milieu te voorkomen. Beiden werden, aanvankelijk althans in het geval van Thunberg, alom gevierd en werden over de hele wereld beroemd als de “stem van hun generatie”. En beide werden, als je naar de bredere geschiedenis van de geschiedenis kijkt, volledig genegeerd.

De klimaat- en milieubewegingen zijn zelf gedeeltelijk verantwoordelijk hiervoor. Een overdaad aan goedgelovigheid en vertrouwen in de machthebbers is misschien wel de grootste zwakte geweest. Mensen zijn veel te bereid geweest om leiders als Bush, of vandaag de dag, zoals onze eigen premier Anthony Albanese, te geloven als zij zich inzetten voor een groene transitie die op de een of andere manier altijd voor de deur staat.

Deelnemers aan deze bewegingen, vooral op leiderschapsniveau, zijn veel te geneigd geweest politici te beschouwen als actoren die te goeder trouw beslissingen nemen op basis van wat, zo bezien, in het algemeen belang is. Op deze manier bezien kan het lijken alsof het probleem een ​​kwestie van onwetendheid blijft – dat ze de wetenschap eenvoudigweg niet begrijpen en daarom de werkelijke kosten van hun passiviteit. Dit zou in de jaren negentig misschien voor sommigen waar zijn geweest, maar vandaag de dag heeft het geen enkele zin meer. De wetenschap achter klimaatverandering is helder, en politici hebben geen tekort aan intelligente mensen om dit aan hen uit te leggen.

Iets anders dat de afgelopen decennia de klimaat- en milieubewegingen heeft gehinderd, is wat de Indiase activist en schrijver Arundhati Roy ‘de NGO-isering van het verzet’ heeft genoemd. Al in de jaren negentig bestond er een aanzienlijk aantal goed gefinancierde mondiale milieuorganisaties, waarvan de leiders gemakkelijk toegang hadden tot de machtscentra. In de daaropvolgende decennia is deze sector blijven groeien en wordt in Australië vertegenwoordigd door organisaties als de Australian Conservation Foundation.

De miljoenenbudgetten van dergelijke organisaties – die worden gebruikt om, in de woorden van Roy, een soort ‘verzet’ te financieren dat ‘welgemanierd, redelijk, [and] in loondienst… met een paar extraatjes” – hangt af van de bijdragen van rijke donoren. Deze afhankelijkheid vormt zowel een ontmoediging voor radicalisme als een stimulans om regelmatig aanspraak te maken op ‘overwinningen’ die zogenaamd de effectiviteit van de organisatie aantonen.

Hun bestaan ​​is verbonden met het idee dat er geen noodzaak is voor een radicale hervorming van de economie en de samenleving en dat verandering kan komen via de “juiste kanalen” van lobbyen en beleefde discussies. Dat maakt ze, het volstaat te zeggen, zeer nuttig voor politici als de Albanezen die een groene stempel willen krijgen voor hun nieuwste ‘ambitieuze’ klimaat-non-plan.

Als we enige hoop willen hebben om het afglijden van de wereld naar een totale ineenstorting van het klimaat en het milieu een halt toe te roepen, moeten we alle illusies over wat er aan de hand is verdrijven. Als je het terugbrengt naar de basis, is het allemaal heel duidelijk. De immense en steeds toenemende winsten die door de mondiale kapitalistische klasse worden gegenereerd uit de uitbuiting van de menselijke en natuurlijke hulpbronnen van de wereld zouden worden bedreigd door elke serieuze poging om de samenleving te transformeren in het belang van duurzaamheid en een veilig klimaat. De mensen die de wereld besturen – zowel de captains of industry zelf als de politici die hen dienen – zijn daarom vastbesloten de status quo zo lang mogelijk te handhaven.

Deze mensen zijn psychopaten. Ze knikken wellicht mee op de emotionele oproep van kinderen om de planeet te behouden voor toekomstige generaties. Maar hun visie op de toekomst is er een waarin tientallen, zo niet honderden, miljoenen kinderen zullen lijden en sterven ter wille van de kapitalistische macht en winst. Als de afgelopen dertig jaar van mislukking op klimaatgebied iets hebben aangetoond, dan is het wel dat geen enkele hoeveelheid lobbywerk, rationele argumenten of beleefde discussies hen ervan zal kunnen overtuigen hun koers te veranderen. We moeten een beweging opbouwen die zo krachtig en ontwrichtend is voor de werking van het kapitalistische systeem dat zij onze leiders tot actie dwingt of hen uit de weg duwt.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter