In 2021 en 2022 stuurden twee conservatieve, door miljardairs gefinancierde juridische belangengroepen meer dan honderd federale rechters op 251 reizen naar conferenties en seminars op comfortabele locaties in het hele land en daarbuiten, volgens een Hefboom herziening van honderden federale financiële openbaarmakingsformulieren.

In totaal financierden de George Mason University (GMU) en de Federalist Society, een conservatief advocatennetwerk, meer dan 40 procent van de reisgerelateerde betalingen die in die jaren door federale rechters werden gerapporteerd, veel meer dan welke andere groep dan ook.

Het duizelingwekkende aantal junkets geeft aan dat, nu de conservatieve rechters van het Hooggerechtshof onder de loep worden genomen omdat ze er niet in slagen privé-luxereizen openbaar te maken die worden aangeboden door donoren van miljardairs, rechtse juridische belangen die worden gefinancierd door de megarijken routinematig rechters van lagere rechtbanken in de maling nemen en hen op alle kosten trakteren. -betaalde reizen naar verre oorden. Net als de geschenken aan de rechters van het Hooggerechtshof fungeren de reizen feitelijk als een beloningssysteem voor rechters die harde conservatieve juridische standpunten omarmen en handhaven.

GMU – een in Virginia gevestigde openbare onderzoeksuniversiteit waar de conservatieve Antonin Scalia Law School en haar pro-business, anti-regulering Law and Economics-programma is gevestigd – betaalde tussen 2021 en 2021 minstens 152 keer voor het vervoer, de maaltijden of het verblijf van federale rechters. 22. De in Washington gevestigde Federalist Society vergoedde in dezelfde periode minstens negenennegentig keer de reis- of voedselkosten. De jury hoeft niet bekend te maken hoeveel de excursies kosten.

De Federalist Society en GMU zijn beide nauw verbonden met de conservatieve juridische beweging en miljardairdonoren die een financieel belang hebben bij de manier waarop de federale rechterlijke macht wetten interpreteert. Beide instellingen accepteren ook donaties van bedrijven.

“De gegevens zijn werkelijk overtuigend”, zegt Caroline Fredrickson, een vooraanstaande gastprofessor uit de praktijk bij Georgetown Law. “Het bevestigt wat we allemaal intuïtief wisten: de Federalist Society en George Mason hebben een diep bereik in de federale rechterlijke macht en gebruiken dit om ervoor te zorgen dat een heel specifiek standpunt over juridische analyse aan rechters wordt overgebracht en wordt uitgevoerd in luxe accommodaties. , zodat rechters veel vaker aanwezig zullen zijn.”

De Hefboom evalueerde elektronisch beschikbare financiële openbaarmakingsformulieren die in 2021 en 2022 door meer dan 1.300 federale rechters waren ingediend, en identificeerde ten minste 595 gevallen waarin rechters vergoedingen voor reisgerelateerde kosten bekendmaakten.

GMU en de Federalist Society waren verreweg de belangrijkste bronnen van dergelijke betalingen, samen goed voor 42 procent van alle door de federale rechters opgesomde terugbetalingen. Geen enkele andere organisatie kwam ook maar in de buurt van hun vrijgevigheid: de op twee na meest voorkomende bronnen op de lijst – Notre Dame, Georgetown en George Washington University – waren elk goed voor dertien terugbetalingen.

De Federalist Society wordt mede voorgezeten door voormalig gerechtelijk adviseur Leonard Leo van Donald Trump, vooral bekend als de architect van de conservatieve supermeerderheid van het Hooggerechtshof, en de organisatie ontvangt aanzienlijke financiering van zijn dark money-netwerk. Vorig jaar vernietigde het Hooggerechtshof, dat Leo hielp opbouwen, tientallen jaren van precedent en elimineerde de federale bescherming van abortusrechten.

Leo, de begunstigde van een historische schenking van 1,6 miljard dollar in donker geld in 2021, bemiddelde eerder in een anonieme schenking van 20 miljoen dollar om de rechtenfaculteit van GMU te hernoemen naar de overleden rechter Antonin Scalia van het Hooggerechtshof in 2016. Hefboom En ProPublica hebben gerapporteerd, dat geschenk aan GMU blijkbaar werd gedaan door Barre Seid, een weinig bekende industrieel uit Chicago die zijn imperium voor elektrische overspanningsbeveiligingen omzette in financiering voor Leo’s ongekende donkergeldoperatie.

GMU heeft afzonderlijk tientallen miljoenen aan donaties ontvangen van stichtingen die verbonden zijn met de miljardair olie- en gastitan Charles Koch, een libertaire activist en al jarenlang tegenstander van milieuregelgeving. Dat omvatte een bijdrage van $ 10 miljoen ter ondersteuning van de hernoeming van de rechtenfaculteit. De stichtingen van Koch hebben ook de Federalist Society gesteund.

“Rechtse pogingen om via onze rechtbanken wetgeving te maken – geleid en gefinancierd door de conservatieve koning Leonard Leo – zijn doorgedrongen tot alle niveaus van de federale rechterlijke macht”, zegt Caroline Ciccone, voorzitter van de progressieve waakhondgroep Accountable.US. “Het is geen verrassing dat Leo’s Federalist Society en Scalia Law School nu belangrijke knooppunten zijn voor conservatieve rechters om gratis luxe reizen en ongebruikelijke voordelen te scoren, waardoor de juridische integriteit wordt ondermijnd en wordt bijgedragen aan het kelderen van het vertrouwen van het publiek in onze rechtbanken.”

Woordvoerders van Leo, de liefdadigheidsstichting van Koch, de Antonin Scalia Law School van GMU en de Federalist Society reageerden niet op de Hefboom‘s verzoeken om commentaar.

Het negenenveertig jaar oude Law and Economics Center, dat een pro-business, anti-regulatoir juridisch perspectief promoot, is sinds 1986 bij GMU gehuisvest. Zoals het centrum vorig jaar in een evenementenagenda opmerkte, is het doel ervan om samen “tijdig, relevant en onaantastbaar onderzoek naar publieke beleidskwesties” en deel dit met “degenen die rechtstreeks vormgeven aan de publieke beleidsdiscussies van ons land.”

“Met onderzoeksafdelingen die zich toeleggen op juridische beleidsanalyses van topkwaliteit en educatieve activiteiten voor rechters, procureurs-generaal en andere beleidsmakers, [Law and Economics Center] is uniek uitgerust om de nationale beleidsresultaten positief te beïnvloeden”, schreef het centrum.

Een evaluatie uit 2022 van uitspraken van rechters die tientallen jaren geleden deelnamen aan een vroege versie van dit Law and Economics-programma door onderzoekers van Columbia University, ETH Zurich en de Toulouse School of Economics suggereert dat de kernmissie van het project zeer succesvol is geweest.

“Economisch geschoolde rechters veranderen de juridische uitkomsten in Amerikaanse rechtbanken aanzienlijk”, schreven de onderzoekers. “Ze gebruiken economische analyses in hun schriftelijke adviezen, brengen conservatieve stemmen en uitspraken uit, verzetten zich tegen regelgeving, zijn iets toleranter op het gebied van antitrust en leggen zwaardere strafrechtelijke straffen op. Wanneer ideeën van de economie naar het recht gaan, zijn er belangrijke beleidsconsequenties.”

De juridische onderwijsprogramma’s van het Law and Economics Center vinden meestal plaats op zeer chique junkets. Tussen 2021 en 2022 bracht GMU federale rechters naar bestemmingen, waaronder de thuisbasis van de universiteit, Arlington, Virginia; de stranden van Napels en Destin, Florida, en Maui, Hawaii; de bergen van Colorado en Montana; en het Verenigd Koninkrijk en Italië. Het programma organiseerde ook een evenement in Leo’s geadopteerde huis Bar Harbor, Maine, precies rond de tijd dat het Hooggerechtshof zijn mijlpaal vernietigde Roe tegen Wade besluit over abortusrechten.

“Meestal worden deze dingen van George Mason niet vastgehouden in, weet je, Arlington, Virginia,” zei Fredrickson, de rechtenprofessor in Georgetown. “Ze worden gehouden in de Rockies of in resorts in Florida, of op een andere plaats waar de rechter niet zelf hoeft te betalen, en het is best leuk om zo’n gratis ritje te krijgen.”

Ze vervolgde: “Als je naar hun agenda kijkt, werken ze een uur of twee per dag, en dan hebben ze ‘studietijd’, waar ze in de middag naartoe kunnen gaan om te ‘studeren’ – terwijl ze ongetwijfeld ook , slaan golfballen. . . . Het wordt uiteindelijk een heel oppervlakkig educatief programma, het is het enige dat werkt, en het is ontzettend leuk om op het strand rond te hangen en na te denken over de antitrustwetgeving.”

De agenda voor een aankomend, een week lang ‘Economics Institute for Federal Judges & State Supreme Court Justices’, dat in maart volgend jaar zal worden gehouden in het Henderson Beach and Spa Resort in Destin, Florida, biedt voldoende ‘studietijd’. middagpauzes” en vrije tijd. De educatieve programmering eindigt effectief elke dag om 12.15 uur.

“Er is niemand anders die dit doet”, zei Fredrickson over het Law and Economics-programma van GMU. “Zij zijn degenen die al vroeg begonnen zijn met het aanbieden van deze juridische educatieve seminars, en er is niemand met diepe zakken geweest die de stap heeft gezet om hetzelfde te doen. . . . De grote donaties die van Barre Seid en van de Koch Brothers aan George Mason zijn binnengekomen, hebben hen in staat gesteld deze programma’s op te zetten.”

De gerechtelijke vergoedingen van de Federalist Society klinken niet zo chic – of zo opvallend als vakanties. Over het algemeen zijn de rechters aanwezig om lezingen te geven of om met lokale advocaten of rechtenstudenten te spreken.

Toch stuurt de groep voortdurend rechters door het hele land. In 2021–2022 vergoedde de Federalist Society de reizen van rechters naar Arizona, Californië, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Nevada, New York, North Carolina, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia , de staat Washington en Washington, DC.

“De hele zaak is echt verontrustend”, zegt Fredrickson, die eerder president was van de American Constitution Society (ACS), het veel kleinere, liberale tegenwicht van de Federalist Society.

Terwijl Fredrickson opmerkte dat ACS niet over de budgettaire middelen beschikt voor soortgelijke evenementen, zei ze: “Ik denk niet dat organisaties als de Federalist Society – of misschien zelfs zoals ACS, die beslist minder scherp is dan de Federalist Society – [should] dit soort junkets aan rechters aanbieden. Het past niet bij de rol die zij geacht worden te spelen in ons rechtssysteem.”

De federale gerechtelijke terugbetalingsgegevens beoordeeld door de Hefboom laat zien dat meer dan honderd federale rechters tussen 2021 en 2022 betaalde reiskosten van GMU of de Federalist Society accepteerden.

Sommige rechters vallen op door de frequentie waarmee ze op kosten van die instellingen reizen – met name de rechters van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Zesde Circuit. Deze rechters maakten bekend dat ze ten minste vierenvijftig vergoedingen hadden ontvangen van de Federalist Society of GMU.

Opperrechter Jeffrey Sutton, aangesteld door George W. Bush, somde tweeënveertig vergoedingen op in 2021 en 2022, meer dan enige andere federale rechter wiens financiële openbaarmakingsformulieren online beschikbaar waren. GMU en de Federalist Society waren goed voor twintig van Suttons terugbetalingen.

Uit de gegevens blijkt dat het National Security Institute van de Antonin Scalia Law School van GMU vorig jaar Sutton naar Padua, Italië, stuurde om les te geven en studenten te ontmoeten, volgens zijn jaarlijkse openbaarmaking. De Federalist Society stuurde Sutton naar Alabama, Arizona, Californië, Illinois, Kansas, Michigan, Utah, Virginia en Washington, DC om lezingen te houden en deel te nemen aan conferentiepanels.

Rechter Chad Readler, die in 2019 door Trump werd benoemd, somde vierentwintig vergoedingen op, waarvan er twintig werden verstrekt door GMU en de Federalist Society.

Rechter Amul Thapar, in 2017 benoemd door Trump, somde veertien vergoedingen op in 2021. Acht van die reiskosten werden betaald door de Federalist Society. Thapar en Sutton staan ​​beiden bekend als top “feederjuryleden”; Veel van hun griffiers gaan werken voor de rechters van het Hooggerechtshof.

Gevraagd naar de reis van de juryleden grapte Fredrickson: “Klinkt best aardig. Wanneer hebben ze tijd om rechter te zijn?”

Het Zesde Circuit reageerde niet op een verzoek om commentaar per e-mail.

Eerder dit jaar bracht Sutton een advies uit waarin hij een bufferzonewet schrapte die bedoeld was om anti-abortusactivisten te verbieden patiënten lastig te vallen en het trottoir voor een abortuskliniek in Louisville, Kentucky te blokkeren.

Dit najaar hebben Sutton en Thapar een besluit uitgevaardigd waardoor Tennessee en Kentucky wetten kunnen handhaven die genderbevestigende zorg voor minderjarigen verbieden, wat betekent dat artsen moeten stoppen met het gebruik van puberteitsblokkers, hormonen en operaties om transgenderjongeren te behandelen. De uitspraak kwam tegemoet aan de eisen van de Republikeinse procureur-generaal van Tennessee en eenentwintig andere procureurs-generaal van de GOP, die een amicusbrief in de zaak hadden ingediend.

Leo’s dark money-netwerk is lange tijd de belangrijkste financier geweest van de Republikeinse Attorneys General Association, die de wetshandhavingshoofden van de Republikeinse Partij kiest en helpt bij het coördineren van hun inspanningen om het beleid te beïnvloeden en rechterlijke beslissingen vorm te geven. Volgens gegevens van Political MoneyLine schonk het Leo-netwerk eerder dit jaar $1 miljoen aan de vereniging en $6,5 miljoen tijdens de verkiezingscyclus van 2022.

De Sixth Circuit-zaak over genderbevestigende zorg zou binnenkort voor het Hooggerechtshof en zijn conservatieve meerderheid kunnen komen, omdat de families en artsen die bij de zaak betrokken zijn rechters hebben verzocht de beslissing van de lagere rechtbank te herzien.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter