Hé, laten we debatteren internationaal fiscaal beleid! De Verenigde Naties hebben een voorlopige versie vrijgegeven van een rapport van secretaris-generaal António Guterres getiteld “Bevordering van inclusieve en effectieve internationale belastingsamenwerking bij de Verenigde Naties”, waarin expliciet kritiek wordt geuit op de door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voorgestelde grondslaguitholling en winst verschuivende 2.0-hervormingen, wat op zijn beurt uiteraard betekent dat zzzzxvcaspppmmmdzzzzzzzzzz.

Dit is het probleem met praten over belastingen, vooral belastingen op internationale bedrijven. In een beroemd essay 100 jaar geleden betoogde HL Mencken dat het onderwerp belastingheffing “eeuwig levendig moet zijn; het gaat negen tiende van ons directer aan dan pokken of golf, en er zit net zoveel drama in.” Immers, met de mogelijke uitzondering van seks, is er niets dat mensen meer fascineert dan geld en wie krijgt hoeveel.

Maar op de een of andere manier, zoals Mencken zei, blijven belastingen en aanverwante onderwerpen ‘gehuld in saaiheid’. Het is moeilijk te geloven dat deze sombere mist met opzet wordt gegenereerd. Zoals John Oliver zei: “Als je iets slechts wilt doen, verstop het dan in iets saais.”

Het kwaadaardige doel in deze situatie zijn verschillende vormen van internationaal belastingmisbruik, een overkoepelende term die zowel belastingontduiking als belastingontwijking dekt. In theorie zijn deze twee dingen verschillend. Belastingontduiking wordt grotendeels uitgevoerd door verschillende verschrikkelijke outlaw oligarchen en is in strijd met de wet. Belastingontwijking daarentegen wordt bedreven door ‘s werelds meest prestigieuze bedrijven en is volkomen legaal, omdat de belastingontwijkers de belastingwetten schrijven.

In de praktijk is de grens tussen belastingontduiking en belastingontwijking troebel en verschuivend. Het Tax Justice Network, dat tot doel heeft allerlei soorten internationaal belastingmisbruik een halt toe te roepen, schat dat de twee praktijken samen bedrijven en superrijken in staat zullen stellen om hun belastingen de komende 10 jaar met 5 biljoen dollar te weinig te betalen. Een groot deel hiervan zal te danken zijn aan de “legale” ontwijking van de vennootschapsbelasting.

Dat is veel geld, en het kan een hoop verveling opleveren, zoals blijkt uit het feit dat slechts 14 mensen ooit op dit artikel zullen klikken. Maar u gelukkige 14 moet weten dat dit probleem fascinerend en eigenlijk vrij eenvoudig is – en de oplossingen zijn eenvoudig, zelfs als ze politiek moeilijk zijn. Het belang van het nieuwe rapport van de Verenigde Naties is dat het aantoont dat er echte vooruitgang begint te worden geboekt.

Het algemene probleem is gemakkelijk te begrijpen. Het wordt veroorzaakt door het feit dat 1) mensen en bedrijven niet graag belasting betalen en 2) landen graag belasting innen. Deze dynamiek zorgt voor een natuurlijke neerwaartse druk op de belastingtarieven.

Multinationals zullen op hun beurt beweren dat de meest winstgevende dochterondernemingen van het bedrijf gevestigd zijn in landen met lage belastingtarieven. Dit is een bijzonder populaire strategie geweest voor technologie- en farmaceutische bedrijven. Veel van hun waarde ligt in hun intellectuele eigendom, dat veel gemakkelijker is dan bijvoorbeeld fabrieken om naar Ierland te ‘verplaatsen’.

Ondertussen zijn landen als Ierland of Bermuda blij om in wezen belastinginkomsten van andere landen te stelen door belastingtarieven aan bedrijven aan te bieden die veel lager zijn dan in de landen waar de bedrijven een groot deel van hun productie doen of hun producten verkopen. Het huidige officiële vennootschapsbelastingtarief in Ierland is 12,5 procent. Het hoogste officiële vennootschapsbelastingtarief in de VS was vroeger 35 procent, en het effectieve tarief – dat wil zeggen, wat bedrijven daadwerkelijk betaalden – was pas in 2000 30 procent. Het officiële tarief werd in 2017 verlaagd tot 21 procent door de Tax Cuts and Jobs Act, en het effectieve tarief is nu ongeveer 15 procent. Een van de argumenten voor de TCJA was dat Amerika moest concurreren met plaatsen als Ierland.

De belangrijkste oplossing voor dit probleem is een internationale overeenkomst om een ​​unitair belastingstelsel op te zetten. Op dit moment worden de winsten die een multinational behaalt door het bedrijf toegerekend aan verschillende dochterondernemingen (met de sterke prikkel om winstgevende, grotendeels nep-dochterondernemingen op te richten in landen met lage belastingen). Onder een eenheidsbelasting zouden alle winsten van het bedrijf worden toegeschreven aan het bedrijf als geheel. Dan zouden de winsten op verschillende locaties als “verdiend” worden beschouwd op basis van een eenvoudige formule, waarschijnlijk gebaseerd op het aantal werknemers en verkopen in elk land. Als de helft van de bedrijfsactiviteiten van bijvoorbeeld Apple in de VS zou plaatsvinden, zouden de VS het recht hebben om belasting te heffen over 50 procent van de winst van Apple.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling werkt naar verluidt al tien jaar aan internationale belastinghervormingen. En inderdaad, het heeft enige vooruitgang geboekt. Maar de OESO bestaat uit 38 landen die grotendeels de rijkste ter wereld zijn, met de rijkste en machtigste bedrijven. Het was altijd onrealistisch om van deze regeringen te verwachten dat ze de handen in elkaar zouden slaan en hard zouden optreden tegen hun belangrijkste kiezers.

Het belang van het nieuwe VN-rapport is dat het tot stand is gekomen in een proces waarbij een groot deel van de wereld betrokken was, inclusief landen die echt misdrijven door bedrijven willen beperken en willen voorkomen dat hun rijkste burgers hun geld over de grenzen heen smokkelen.

Het rapport van Guterres roept de Algemene Vergadering dit najaar op om “een juridisch bindend multilateraal instrument” te overwegen [that] een alomvattend systeem van internationale belastinggovernance tot stand zou brengen [and] zou de kernprincipes van toekomstige internationale fiscale samenwerking schetsen.”

Dat is de sleutel: landen realiseren zich dat in plaats van tegen elkaar te concurreren om een ​​klein deel van de totale inkomsten van grote bedrijven binnen te halen, ze moeten samenwerken en substantieel meer moeten inzamelen. De enige verliezers zijn belastingparadijzen en louche miljardairs. Het is een uiterst niet-saaie strijd van Lilliputters tegen een enorme Gulliver, en de Lilliputters kunnen winnen als ze erin slagen geïnteresseerd te blijven.
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter