De Europese Unie heeft een belangrijke stap gezet in de richting van het reguleren van de cryptocurrency-sector. Op 25 maart 2024 maakte de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) haar eerste reeks regelgeving bekend die gericht is op aanbieders van crypto-activadiensten. Dit initiatief, ingekaderd onder de Crypto Assets Market Law (MiCA), heeft tot doel een solide basis te leggen voor de toekomst van de handel in cryptocurrency op het continent.

De EU zet zich in voor het vormgeven van een veilige en transparante cryptocurrency-markt. Met de nieuwe wetgeving is het doel om de transparantie en veiligheid voor investeerders te vergroten, en tegelijkertijd de regelgeving voor het hele blok te verduidelijken. ESMA heeft een reeks vereisten geschetst voor crypto-activabedrijven die in de EU willen opereren, waarbij cruciale aspecten worden behandeld zoals het verkrijgen van goedkeuring van de regelgevende instanties, details van de aangeboden diensten en procedures voor de behandeling van klachten van klanten.

Na een consultatieproces dat in juli 2023 van start ging en feedback bevatte van 36 entiteiten, waaronder vertrouwelijke bijdragen van tien, werd het rapport van ESMA doorgestuurd naar de Europese Commissie, waarmee werd aangegeven dat de autoriteit bereid was om indien nodig aanvullende richtlijnen te geven. Tegelijkertijd is ESMA begonnen aan haar derde consultatiefase in het kader van MiCA, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om mee te denken over nieuwe regels die alles omvatten, van het opsporen en rapporteren van marktmisbruik tot de operationele veerkracht van crypto-activadiensten. Deze consultatiefase loopt tot 25 juni 2024 en toont de openheid van de EU voor publieke betrokkenheid bij de ontwikkeling van haar cryptobeleid.

Het debat over de classificatie van cryptocurrencies als financiële instrumenten is eveneens aan de gang, waarbij ESMA in januari 2024 voorstelde om cryptocurrencies die binnen de MiFID II-definities vallen op deze manier te classificeren. Deze classificatie is van cruciaal belang bij het bepalen of een token als een crypto-activum kan worden beschouwd, waarbij de publieke commentaarperiode open is tot 29 april 2024.

Met deze acties onderstreept de EU haar inzet voor het balanceren van innovatie en beleggersbescherming in de dynamische cryptocurrency-sector, waardoor een precedent wordt geschapen voor de regulering van de mondiale markt.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/ue-avanca-na-regulacao-das-criptomoedas-com-novo-conjunto-de-regras/Laat een antwoord achter