Onder verwijzing naar het bedrijf “Het onvermogen om antwoorden te geven op belangrijke vragen,” dringen Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., en Bernie Sanders, I-Vt., aan bij Meta, eigenaar van Facebook en Instagram, om te reageren op berichten over onevenredige censuur rond de Israëlische oorlog op Gaza.

“Meta benadrukt dat er geen sprake is van discriminatie van Palestijns-gerelateerde inhoud op hun platforms, maar weigert tegelijkertijd ons enig bewijs of gegevens te verstrekken om deze bewering te ondersteunen,” vertelde Warren aan The Intercept. “Als de ad-hocwijzigingen en het verwijderen van miljoenen berichten de Palestijns-gerelateerde inhoud niet discrimineerden, wat verbergt Meta dan?”

In een brief aan Meta-CEO Mark Zuckerberg afgelopen december, voor het eerst gerapporteerd door The Intercept, stelde Warren het bedrijf tientallen specifieke vragen over de Gaza-gerelateerde inspanningen voor het modereren van inhoud. Warren vroeg naar het exacte aantal berichten over de oorlog, uitgesplitst naar Hebreeuws of Arabisch, die zijn verwijderd of anderszins onderdrukt.

De brief werd geschreven na wijdverspreide berichtgeving in The Intercept en andere media waarin gedetailleerd werd beschreven hoe berichten op Meta-platforms die sympathiseren met de Palestijnen, of die alleen maar de vernietiging in Gaza weergeven, routinematig worden verwijderd of verborgen zonder uitleg.

Een maand later antwoordde Meta naar Warrens kantoor met een brief van zes pagina’s, verkregen door The Intercept, die een overzicht gaf van de gematigde reactie op de oorlog, maar weinig details of nieuwe informatie.

Uit het antwoord van Meta bleek enige censuur: “In de negen dagen na 7 oktober hebben we meer dan 2.200.000 stukken inhoud in het Hebreeuws en Arabisch verwijderd of als storend gemarkeerd wegens schending van ons beleid.” Het bedrijf weigerde echter een uitsplitsing te geven van de verwijderingen per taal of markt, waardoor het onmogelijk is om te zeggen of dit cijfer discriminerende moderatiepraktijken weerspiegelt.

Een groot deel van Meta’s brief is een herhaling van een update die zij aan het begin van de oorlog via haar PR-portaal heeft verstrekt, waarvan een deel woordelijk.Een tweede brief van Warren aan Meta, deze keer vergezeld door Sanders, zegt dat dit niet genoeg is. “Het antwoord van Meta, gedateerd 29 januari 2024, leverde niet de gevraagde informatie op die nodig is om Meta’s behandeling van Arabische taal of Palestina-gerelateerde inhoud versus andere vormen van inhoud te begrijpen”, schreven de senatoren.

Beide senatoren vragen Meta opnieuw de specifieke vragen van Warren te beantwoorden over de mate waarin Arabische en Hebreeuwse berichten over de oorlog verschillend zijn behandeld, hoe vaak gecensureerde berichten worden hersteld, Meta’s gebruik van geautomatiseerde op machine learning gebaseerde censuurtools, en meer.

Beschuldigingen van systematische gematigdheid jegens Palestijnen zijn bevestigd door onderzoek van rechtengroepen.

“Sinds 7 oktober heeft Human Rights Watch meer dan 1.000 gevallen gedocumenteerd van ongerechtvaardigde verwijderingen en andere onderdrukking van inhoud op Instagram en Facebook met betrekking tot Palestina en Palestijnen, inclusief over mensenrechtenschendingen”, zei Human Rights Watch eind december in een rapport. “De censuur van inhoud gerelateerd aan Palestina op Instagram en Facebook is systemisch, mondiaal en een product van het onvermogen van het bedrijf om te voldoen aan zijn due diligence-verantwoordelijkheden op het gebied van de mensenrechten.”

In een rapport van AccessNow uit februari staat dat Meta “de accounts van Palestijnse journalisten en activisten zowel binnen als buiten Gaza heeft opgeschort of beperkt, en willekeurig een aanzienlijke hoeveelheid inhoud heeft verwijderd, inclusief documentatie van wreedheden en mensenrechtenschendingen.”

Een externe audit in opdracht van Meta zelf kwam eerder tot de conclusie dat het korte metten had gemaakt met de Palestijnse rechten tijdens een opflakkering van het geweld in mei 2021 tussen Israël en Hamas, de militante groepering die de Gazastrook controleert. “De acties van Meta in mei 2021 lijken een negatieve impact op de mensenrechten te hebben gehad … op de rechten van Palestijnse gebruikers op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, politieke participatie en non-discriminatie, en daarom op het vermogen van Palestijnen om informatie te delen en inzichten over hun ervaringen zoals die zich hebben voorgedaan”, aldus het accountantsrapport.

Als reactie op deze audit heeft Meta een reeks hervormingen toegezegd, waarvan voorstanders van vrije meningsuiting en digitale rechten zeggen dat ze nog geen materiële verbetering hebben opgeleverd.

In haar rapport van december merkte Human Rights Watch op: “Meer dan twee jaar na de toezegging om gegevens te publiceren over overheidsverzoeken om inhoud te verwijderen die niet noodzakelijkerwijs illegaal is, is Meta er niet in geslaagd de transparantie op dit gebied te vergroten.”
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter