Toen Martin Sellner op 23 februari Chemnitz, Oost-Duitsland, bezocht, zorgden ongeveer driehonderd demonstranten, opgeroepen door de Nazi-Free Chemnitz-groep, ervoor dat de Oostenrijkse agitator wist dat hij niet welkom was. Sellner, voormalig woordvoerder van de radicaalrechtse Identitaire Beweging Oostenrijk, is de afgelopen weken berucht geworden in Duitsland.

In januari onafhankelijk onderzoeksplatform Correctiv meldde dat Sellner zijn racistische stellingen had gepresenteerd tijdens een geheime bijeenkomst georganiseerd door twee zakenlieden in Potsdam. Aanwezig waren leden van de centrumrechtse Christen-Democraten (CDU) en de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD). De CDU-aanwezigen waren laaggeplaatste figuren en de partij werkt aan hun uitzetting. Maar onder de AfD-deelnemers bevond zich Roland Hartwig – destijds een persoonlijke assistent van partijleider Alice Weidel, tot de Correctiv onthullingen dwongen hen uit elkaar te gaan – en Ulrich Siegmund, de parlementaire leider van de AfD in de deelstaat Saksen-Anhalt.

Sellners presentatie in Potsdam draaide om het concept van ‘remigratie’. De term is niet nieuw, maar werd onheilspellend specifiek tijdens de bijeenkomst in Potsdam. Volgens de Oostenrijkse anti-immigratieactivist zou een extreemrechtse regering in Duitsland de deportatie van asielzoekers, niet-Duitsers met verblijfsrechten en ‘niet-geassimileerde’ Duitse burgers moeten plannen. De Correctiv onthullingen hebben geleid tot massale demonstraties in Duitsland tegen extreemrechts. In het protest tegen Sellner in Chemnitz werd specifiek zijn plan tegengesproken: “Zeg het luid, zeg het duidelijk, vluchtelingen zijn hier welkom.”

Dat blijkt uit opiniepeilingen die kort na de verkiezingen werden gehouden Correctiv Na onthullingen daalde de AfD in een maand tijd van 22 procent van de stemmen naar 19 procent. Dit plaatste het land nog steeds op een comfortabele tweede plaats op nationaal niveau, achter de CDU alleen – en vooral drie partijen in de huidige federale regering. De heersende coalitie, bestaande uit de sociaaldemocraten, de groenen en de neoliberale haviken van de vrije democraten, is zeer impopulair.

Ik sprak met dr. Johannes Kiess, een socioloog en adjunct-directeur van het Else-Frenkel-Brunswik-Instituut aan de Universiteit van Leipzig, dat onderzoek doet naar antidemocratische bewegingen. Hij merkte op dat delen van de Duitse civiele samenleving een moment nodig hadden zoals de Correctiv onthullingen om zich verder te mobiliseren tegen extreemrechts. De socioloog voegde eraan toe dat het nieuws over de bijeenkomst in Potsdam een ​​goed startpunt vormt voor een campagne tegen de AfD. Een andere vraag is of een dergelijke campagne een oproep zou moeten omvatten voor een verbod op de AfD door het Duitse constitutionele hof. Over dit onderwerp is de afgelopen weken fel gedebatteerd, waarbij de standpunten voor en tegen een verbod de partijgrenzen overschreden. Volgens Kiess is één argument vóór het verbieden van de AfD dat dit een krachtige boodschap zou afgeven aan de CDU dat het bereiken van een akkoord met de extreemrechtse partij onaanvaardbaar is.

Een dergelijke boodschap zou in de huidige context bijzonder belangrijk zijn. Hoe zorgwekkend de peilingen voor de volgende Duitse federale verkiezingen ook zijn, ze zullen pas eind 2025 plaatsvinden. Het directere gevaar zijn de verkiezingen van september in de deelstaten Saksen, Thüringen en Brandenburg. In de drie oostelijke LandenVolgens peilingen staat de AfD op de eerste plaats, met een steun van rond of boven de 30 procent. Het officiële standpunt van de CDU is dat zij niet zal toetreden tot een coalitieregering met de AfD of de linkse Die Linke. Hoewel dit in Saksen en Brandenburg mogelijk zou kunnen zijn met de herhaling van de huidige ‘Kenia’-coalities (genoemd naar de respectievelijke partijkleuren van de CDU, sociaal-democraten en de groenen), zijn de zaken in Thüringen anders.

Daar is Die Linke sterker; het heeft sinds 2014 vrijwel onafgebroken het presidentschap van de regio bekleed, met Bodo Ramelow aan het roer. Hoewel Die Linke nu op de derde plaats staat in Thüringen, zal de CDU bij gebrek aan een grote verandering vóór september worden geconfronteerd met het dilemma om zich aan te sluiten bij de AfD of Die Linke. Er zijn sterke redenen om eraan te twijfelen dat de CDU voor de linkse optie zal kiezen. In het Thüringer parlement heeft de CDU al samen met de AfD gestemd, en hetzelfde geldt voor veel subregionale parlementen in het oosten van het land. Landen.

De AfD in Thüringen is bijzonder extreem. Zijn leider, Björn Höcke, heeft openlijk nazi-termen gebruikt als ‘raciale zelfmoord’.leefgebied‘(leefruimte), en ‘cultureel bolsjewisme’. Bovendien is hij een sleutelfactor geweest in de algemene radicalisering van deze partij op verschillende kantelpunten, zoals de partijcongressen van 2015 en 2017 en de verkiezing van kandidaten voor de regionale verkiezingen in Oost-Duitsland in 2019. Höcke bereikte dit via Der Flügel (The Wing), een groepering binnen de AfD die in 2020 formeel werd ontbonden, maar die in werkelijkheid steeds machtiger wordt. Höcke en zijn bondgenoten zijn er, net als de voormalige AfD-leider in de deelstaat Brandenburg, Andreas Kalbitz, in geslaagd de AfD nog verder naar rechts te bewegen en tegelijkertijd in de peilingen te stijgen.

Het was ook de vleugel van Höcke, legt journaliste Eva Kienholz uit in haar boek Jouw gevecht (Hun strijd), dat nauwe contacten versterkte met de Identitaire Beweging Duitsland, dat wil zeggen de tak van Sellners organisatie in Oostenrijk. In 2017 huurden leden van de Duitse Identitariërs samen met andere rechtsextremisten uit Frankrijk en Italië een schip om te voorkomen dat ngo’s in de Middellandse Zee boten in nood zouden helpen. Nadat ze op technische problemen stuitten, moesten de racistische agitatoren geholpen worden door Sea Eye, een Duitse NGO die ze eerder hadden gedemoniseerd.

Hoewel de AfD een grote verantwoordelijkheid draagt ​​voor het afbeelden van migranten en asielzoekers als bedreigingen, gaat het probleem dieper. In een opiniepeiling eind 2023 voor de publieke omroep werd Duitsers gevraagd de twee belangrijkste problemen te noemen waarmee hun land wordt geconfronteerd. Een verbazingwekkende 44 procent noemde migratie – net zo goed als klimaatverandering, sociale ongelijkheid of de economie opgeteld. Duitsland heeft de laatste tijd een aanzienlijke toename ervaren in het aantal migranten en asielzoekers dat arriveert, en het aantal asielaanvragen bedroeg in 2023 334.000. Hoewel de absolute aantallen hoog zijn, zijn de aanvragen per hoofd van de bevolking veel lager dan in landen als Cyprus of Griekenland, en alleen iets hoger dan in Spanje. Geen van deze landen is bijna zo rijk als Duitsland.

Regionale en lokale overheden in Duitsland hebben redelijke zorgen geuit over hun moeilijkheden bij het omgaan met de nieuwkomers, en de federale overheid heeft tot op zekere hoogte inspanningen geleverd om de kwestie aan te pakken. De tijdgeest op de verschillende bestuursniveaus is er echter niet één van het verbeteren van de omstandigheden voor mensen die Duitsland bereiken. In januari keurde de Duitse regering maatregelen goed om de integratie van nieuwkomers in de beroepsbevolking te vergemakkelijken, maar dit zal ook de deportatie van mislukte asielzoekers versnellen. De politie zal huiszoekingen in de woningen van migranten mogen uitvoeren of hen zonder voorafgaande kennisgeving kunnen uitzetten.

De huidige trend is om Duitsland minder aantrekkelijk te maken voor niet-inwoners, in de nogal twijfelachtige overtuiging dat dit het aantal aankomsten zal verminderen. Dit is de motivatie achter de introductie van een betaalkaart voor asielzoekers, die straks nog maar een fractie van hun maandelijkse uitkering in contanten ontvangen. De rest zal moeten worden besteed in de winkels in de buurt van hun woonplaats, waar betaling met een kaart is toegestaan. In Duitsland, vooral op het platteland, is betaling via creditcard vaak niet mogelijk. De onafhankelijke organisatie Pro asyl beschrijft de betaalkaart als een “instrument van discriminatie” dat het leven van asielzoekers alleen maar ingewikkelder zal maken.

Bovendien pleit de CDU voor een zogenaamd Rwanda-plan om te voorkomen dat migranten überhaupt Duitsland bereiken. Het idee, gemodelleerd naar het Britse project om irreguliere migranten direct na hun aankomst naar Rwanda te vliegen en asielaanvragen in het Afrikaanse land te verwerken, is in tegenspraak met de meest fundamentele mensenrechtenwetgeving. Het Britse Hooggerechtshof zag de zaken ook zo toen het het voorstel van de regering van Rishi Sunak verwierp. Ook Oostenrijk en Denemarken spelen met het idee.

In Duitsland is de mogelijkheid om asielaanvragen in Afrikaanse landen te verwerken niet alleen een idee van de rechtse oppositie; Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestudeert naar verluidt soortgelijke opties. Zoals in veel Europese landen is er in Duitsland een wijdverbreide roep om gecontroleerde migratiestromen, vaak gericht op de noodzaak voor migranten om banen te vervullen naarmate de Duitse bevolking ouder wordt. Dit is te zien aan de steun van veel bedrijfsleiders voor de anti-AfD-demonstraties, maar ook aan de staatsburgerschapswet die onlangs door het parlement is goedgekeurd.

De nieuwe wetgeving versnelt het burgerschapsproces voor mensen met een migratieachtergrond, op voorwaarde dat zij niet afhankelijk zijn van sociale voorzieningen. Toch is het proces nu ingewikkelder voor degenen die staatssteun nodig hebben en voor degenen die niet voltijds kunnen werken omdat ze een handicap hebben of zelf kinderen opvoeden. Er zijn theoretische voorzieningen voor ontberingen, maar het is niet duidelijk hoe deze in de praktijk zouden werken.

Toen ik sprak met twee leden van Nazi-Free Chemnitz, die het protest tegen Martin Sellner organiseerden, vertelden ze me over het steeds vijandiger klimaat voor migranten en asielzoekers in Duitsland. Ze legden uit dat het huidige migratiedebat volkomen in strijd is met de werkelijkheid – en beschrijven hoe nieuwkomers er vaak van worden beschuldigd niet bereid te zijn om te werken, terwijl het feitelijk juridische hindernissen zijn die hen daarvan weerhouden. Wat betreft de ingewikkelde weg naar het Duitse staatsburgerschap voor mensen die afhankelijk zijn van de sociale zekerheid, merken de activisten op dat “mensen niet het recht zouden moeten verdienen om als mens behandeld te worden.”

Het activisme van de Nazi-Free Chemnitz-groep tegen extreemrechts is geen gemakkelijke taak in een stad waar de AfD al 21,6 procent van de stemmen veroverde bij de laatste federale verkiezingen in het najaar van 2021 – tweemaal het nationale gemiddelde van de partij destijds. Maar de situatie, zo leggen zij uit, is nog ingewikkelder in plattelandsgebieden, waar activisme voor de mensenrechten en de democratie op ernstige bedreigingen stuit. In het kiesdistrict dat de steden rondom Chemnitz omvat, kreeg de AfD in 2021 ruim een ​​kwart van alle stemmen.

Alsof de aanwezigheid van de AfD en de Identitaire Beweging in Chemnitz nog niet genoeg was, kent de regio ook nog twee andere extreemrechtse bewegingen: Vrij Saksen en Pro Chemnitz. Deze laatste organiseerde, samen met AfD-leden, de protesten die in augustus 2018 leidden tot massale aanvallen op mensen met een migratieachtergrond in Chemnitz. De geweldscènes volgden op de dood van een Cubaanse Duitser in een gevecht met twee migranten in het stadscentrum. Geconfronteerd met de passiviteit van de politie, die doorgaans meer onderzoek doet naar geweldloze linkse groeperingen dan naar rechtsextremisten, duurden de aanvallen op mensen die als buitenlanders werden beschouwd twee dagen lang.

In Oost-Duitsland zijn de AfD en andere radicaal-rechtse bewegingen sterker aanwezig dan in andere delen van het land, en dit zal hoogstwaarschijnlijk tot uiting komen in de regionale verkiezingen van volgend jaar september. Desondanks heeft Oost-Duitsland ook een burgermaatschappij die al lang op de hoogte is van de gevaren van het laten groeien van rechtsradicalisme, en die de straat op gaat in dezelfde steden waar de inzet het hoogst is. Ondanks de moeilijke omstandigheden lijkt dit urgenter dan ooit.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter