Nu dat de De partijkandidaten voor het presidentschap zijn zo goed als beslist, de hele verkiezingsinfrastructuur van Amerika ligt onder vuur, van buitenlandse regeringen, hackers en extremisten. Of dat is tenminste de waanzinnige boodschap die tegenwoordig van bovenaf wordt overgebracht. Russische waarschuwingslichten knipperen. Denktanks draaien overuren om paniekerige rapporten over cyberveiligheid en desinformatie uit te werken. De angstzaaierij verspreidt zich aan beide kanten van het politieke gangpad.

Maar het is de federale regering die het meest actief is in deze inspanning, en in haar ijver om de verkiezingen te ‘beschermen’ bouwt Washington aan een verhaal dat precies bereikt waar het buitenlandse tegenstanders de schuld van geeft. Door te stellen dat de verkiezingen gemanipuleerd kunnen en zullen worden, delegitimeren federale agentschappen het uiterst effectieve en veilige kiesstelsel, en bevestigen ze de opvatting van te veel Amerikanen dat de stemming niet te vertrouwen is.

Uit peilingen blijkt dat conservatieve kiezers nog steeds wantrouwig staan ​​tegenover het Amerikaanse kiesstelsel. De mening van het electoraat in het algemeen is duisterder om te beoordelen, maar sommige Democraten zijn ook in de verkiezingsontkenning gewaad.

Vorige maand getuigde FBI-directeur Christopher Wray voor het Congres dat verkiezingsinmenging de komende maanden een belangrijke prioriteit is. Als bewijs van het werk van het Bureau op dit gebied haalde Wray een FBI-onderzoek aan naar twee Iraanse hackers die kiezerslijsten hadden gebruikt om verkeerde informatie te verspreiden over illegale stembiljetten die in het buitenland werden uitgebracht.

In zijn getuigenis combineert Wray de dreiging die uitgaat van cyberaanvallen met gerichte desinformatiecampagnes. Er is overvloedig bewijs dat buitenlandse regeringen zoals Rusland zich hebben ingespannen om de verkiezingen van 2016 en 2020 te beïnvloeden. Maar er zijn geen voorbeelden van succesvolle cyberaanvallen op het verkiezingssysteem zelf.

Meer recentelijk rapporteerden de FBI, het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid eind december dat buitenlandse tegenstanders, ondanks onophoudelijk handwringen over de verkiezingsveiligheid, geen invloed hadden op de tussentijdse verkiezingen van 2022. Deze week meldden ze dat er geen geloofwaardige bedreigingen waren tegen de voorverkiezingen op Super Tuesday.

“Hoewel de regering een aantal aan de buitenlandse overheid gelieerde en criminele cyberactiviteiten heeft ontdekt die zich richten op de verkiezingsinfrastructuur, waaronder activiteiten van vermoedelijke cyberactoren uit de Volksrepubliek China en activiteiten die worden geclaimd door pro-Russische hacktivisten, is er geen bewijs dat deze activiteit het stemmen verhinderde, stemmen veranderde, of het vermogen om stemmen te tellen of verkiezingsresultaten tijdig door te geven, heeft verstoord; enig technisch aspect van het stemproces gewijzigd; of anderszins de integriteit van de kiezersregistratie-informatie of de uitgebrachte stembiljetten tijdens de federale verkiezingen van 2022 in gevaar heeft gebracht”, aldus het rapport.

“Bijkomende geïdentificeerde activiteiten betroffen Russische, Iraanse en Chinese overheidsgelieerde cyberactoren die de infrastructuur van politieke campagnes scannen en, in sommige gevallen, toegang verkrijgen tot de infrastructuur van politieke campagnes, dat wil zeggen informatie- en communicatietechnologie en systemen die worden gebruikt door, namens of nauw verbonden zijn met een politieke partij. organisatie, campagne of kandidaat. Er is echter geen bewijs dat de via dergelijke activiteiten verkregen informatie werd gebruikt bij een buitenlandse invloedsoperatie of anderszins werd ingezet, gewijzigd of vernietigd.”

Geen van deze conclusies heeft het inmiddels krachtige verkiezingsbeschermingsapparaat van de federale regering ervan weerhouden hun werk te versnellen. Na de cyberaanval van het Democratic National Committee in 2016 nam het Department of Homeland Security een groot deel van het voortouw, door verkiezingssystemen aan te wijzen als kritieke infrastructuur en de cyberveiligheid te stimuleren. Het DHS kreeg niet alleen meer macht over het Amerikaanse stemsysteem, maar wakkerde ook de angst aan dat het gedecentraliseerde en zeer eclectische staats- en stemsysteem zwak was.

Eerder deze maand vertelde voormalig DHS-inlichtingenchef John Cohen aan ABC News dat Amerika “op weg is naar een zeer gevaarlijke, perfecte storm” nu de verkiezingen van 2024 naderen. Voormalig adjunct-secretaris van het DHS, Elizabeth Neumann, voegde eraan toe dat “er een spervuur ​​van dreigingen is die afkomstig zijn van meerdere vectoren – en meerdere componenten van de verkiezingsinfrastructuur. Het is niet alleen de stemmachine.”

Volgens een DHS-bulletin verkregen door ABC luidt Homeland Security vandaag de alarmbel met betrekking tot buitenlandse invloedsoperaties, waarvan zij zeggen dat ze “bedoeld zijn om de democratische “processen en instellingen te ondermijnen”, het beleid te sturen, de publieke opinie te beïnvloeden of verdeeldheid te zaaien.”

De Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, gehuisvest binnen het DHS, verspreidt ook informatie onder kiezers in een poging om wat zij bestempelt als ‘desinformatie’ te bestrijden, waarvan zij beweert dat het een ongekende bedreiging voor de democratie is. Eerder deze maand kondigde CISA de oprichting aan van een nieuw programma voor verkiezingsinmenging: #Protect2024, waarmee werd gesuggereerd dat het de plicht van Amerikaanse burgers is om een ​​binnenlandse oorlog voor verkiezingsveiligheid te voeren.

Naast tientallen materialen die waarschuwen voor mogelijke bedreigingen en er bij staats- en lokale teams op aandringen om ‘noodplannen’ in de praktijk te brengen, heeft de CISA ook haar aanbod uitgebreid om fysieke en cyberveiligheidsbeoordelingen uit te voeren, verwijzend naar het idee dat verkiezingen niet veilig kunnen zijn zonder de federale overheid. de helpende hand van de overheid. Een FBI-rapport waarin de verantwoordelijkheden van federale agentschappen voor verkiezingsveiligheid worden beschreven, beschrijft verder de rol van CISA als het bieden van “verkiezingsinfrastructuurpartners zonder kosten voor fysieke beveiligingsbeoordelingen om kwetsbaarheden te identificeren en aanbevolen mitigatiemaatregelen te bieden.”

Buiten de FBI en het DHS houdt de directeur van de nationale inlichtingendienst ook toezicht op een overheidsbrede poging om het schrikbeeld van buitenlandse verkiezingsinmenging op te wekken. In een vraag- en antwoordsessie met DNI’s verkiezingsdreigingsmanager Shelby Pierson – een functie die in 2019 werd gecreëerd – schetste het hoogste hoofd van de verkiezingsinlichtingendienst haar wens om de federale regering verder te zien doordringen in de lokale verkiezingsinfrastructuur.

“We zijn gefocust op hoe de IC” – inlichtingengemeenschap – “de FBI en het DHS het beste kan ondersteunen. … Ik wil ons zien evolueren en doorgaan met het cultiveren van deze overheidsaanpak om onze verkiezingen veilig te stellen en onze missiepartners aan te moedigen hun grenzen te overschrijden en verder te kijken dan 2020”, zei Pierson in het interview kort na zijn benoeming, en voegde een toespeling op de inspanningen van de inlichtingengemeenschap om toezicht te houden op sociale media. “Via onze FBI- en DHS-partners deelt de IC passende informatie met staats- en lokale verkiezingsfunctionarissen en partners uit de particuliere sector, waaronder sociale en digitale mediaplatforms.”

Pierson kreeg later kritiek omdat ze haar eigen desinformatie voor het Congres had herhaald in een geheime briefing. In tegenstelling tot de getuigenis van Pierson dat Rusland eraan werkte om de verkiezingen van 2020 voor Donald Trump te laten kantelen, hebben meerdere nationale veiligheidsfunctionarissen deze verklaring tegengesproken, waarbij ze verduidelijkten dat er geen inlichtingen in die zin voorhanden waren, en alleen aangaven dat Rusland van plan was onenigheid in Amerika te zaaien.

De federale regering lijkt de boodschap te willen overbrengen dat het kiesstelsel kwetsbaar is, ondanks het feit dat het sterk verdeelde staats- en lokale kiesstelsel – gedeeltelijk beschermd door de decentralisatie en diversiteit ervan – het inherent veerkrachtig en over het geheel genomen onkwetsbaar maakt. Michael Cornfield, universitair hoofddocent aan de Graduate School of Political Management van de George Washington University, vertelde CBC: “De kans dat de daadwerkelijke stemtabel kan worden gehackt, is vrijwel nihil. … Het is bijna onmogelijk.”

Omdat de federale overheid dit weet, heeft zij de nadruk verlegd naar een veel dubbelzinnigere en onbewijsbare dreiging, namelijk dat ‘buitenlandse kwaadaardige invloed’ het probleem is. Dat Rusland of China de Amerikaanse publieke opinie proberen te beïnvloeden is niet nieuw en hoeft geen alarm te rinkelen. Martin Libicki, een expert op het gebied van cyberoorlogvoering bij de Rand Corporation, wijst erop dat alle landen regelmatig buitenlandse verkiezingen proberen te beïnvloeden, waarbij hij het bezoek van Barack Obama aan Groot-Brittannië benadrukt om te pleiten tegen het Brexit-referendum.

Het argument van de federale regering is dat Rusland en China (en zelfs Iran) – door middel van “kwaadaardige invloed” – clandestien proberen het Amerikaanse geloof in verkiezingen te ondermijnen en zelfs de Amerikaanse democratie te beschadigen. Aanvaarding van dit voorstel, en de overtuiging dat “zij” slagen, staat centraal in de grotere inspanningen van de federale overheid om desinformatie te bestrijden, wat zich uit in nieuwe pogingen om sociale media te controleren en zelfs de vrijheid van meningsuiting te reguleren. Voor lokale verkiezingsfunctionarissen is de enige oplossing die Washington ter beschikking heeft het aanbieden van geheime ‘inlichtingen’.

Om de stemming zelf te beschermen tegen inmenging of manipulatie, heeft de federale overheid cyberveiligheids-“hygiëne”-audits van staats- en lokale systemen aangeboden, terwijl ze de National Security Agency en het Cyber ​​Commando van het leger inschakelt om inkomende elektronische aanvallen te dwarsbomen. Hoewel “verkiezingsveiligheid” op het eerste gezicht zinvol is, is het algehele effect, vooral nu de bureaucraten een grotere centralisatie en gestandaardiseerde machines en procedures aandringen, dat het in feite de kwetsbaarheid kan vergroten van een systeem dat al veilig is vanwege de decentralisatie en verscheidenheid ervan. .

Niets van dit alles gaat rechtstreeks in op de “kwaadaardige invloed” of de vitaliteit van de Amerikaanse democratie, die geen van beide kunnen worden opgelost door overheidsinspanningen om informatie te beperken. En door in toenemende mate veiligheidsmachtigingen uit te delen aan staats- en lokale functionarissen, zodat zij ‘inlichtingen’ kunnen krijgen over buitenlandse beïnvloedingsinspanningen, werft de federale regering verkiezingsfunctionarissen in een verdeelde publieke en geheime wereld, een wereld die de transparantie ondermijnt en bijgevolg het vertrouwen van het publiek vermindert.
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter