De stemming van woensdag kwam na maandenlange organisatie door Palestijnse en anti-oorlogsactivisten in Chicago, de thuisbasis van de grootste Palestijnse bevolking van het land en de locatie van wekelijkse protesten tegen de Israëlische oorlog. De dag vóór de gemeenteraadsvergadering voerden honderden studenten uit Chicago, verdeeld over meer dan vijftien scholen, een staking uit en marcheerden naar het stadhuis, waarbij ze een staakt-het-vuren eisten. beschuldigend de president die een genocide steunde, en op een gegeven moment buiten op de weg zat. De zondag daarvoor demonstreerden honderden demonstranten langs Michigan Avenue in het centrum van de stad, waar de organisatoren er bij de aanwezigen op aandrongen het stadhuis in te pakken voor de stemming.

Zeker, de aanhangers van de resolutie kwamen gisterochtend massaal opdagen en stonden urenlang in de rij om de stadskamers te bereiken. Ze arriveerden in zulke grote aantallen dat de kronkelende rij, die de deuren uitging en de straat in liep, amper een halfuur na de raadsvergadering was gekomen. De overwegend pro-Palestijnse menigte verstopte het stadhuis met gezangen van “Staakt-het-vuren nu!” en ‘Vrij, vrij Palestina’, waarbij ze af en toe de kop opstaken met een kleine groep pro-Israëlische aanwezigen die ingeklemd zaten binnen de opgerolde lijn.

De massale pro-Palestijnse opkomst zorgde voor een soms lastige bijeenkomst, waarbij toeschouwers soms uitgejouwd, uitgelachen en gelachen om de argumenten van tegenstanders van het staakt-het-vuren, wat Johnson ertoe aanzette hen te waarschuwen dat hij de kamer zou ontruimen. ‘Dat wil ik niet doen, maar je laat mij geen keus’, zei hij, waarmee hij uiteindelijk zijn dreigement waarmaakte. Ondanks dat ze eruit werden gezet, bleef de overvolle menigte urenlang in de lobby van het stadhuis, totdat uiteindelijk over het lot van de resolutie werd beslist.

De stemming was voorafgegaan door een massale drukcampagne, georganiseerd door een coalitie van groepen, waaronder lokale afdelingen van de Jewish Voice for Peace (JVP) en Students for Justice in Palestine, die de inwoners van Chicago organiseerden om contact op te nemen met hun wethouders. Ook betrokken was de Rainbow PUSH Coalition, die wethouders stuurde brief hen aansporen om ja te stemmen, en wiens oprichter, ds. Jesse Jackson, gisteren naar de bijeenkomst kwam dragen een keffiyeh.

De campagne had duidelijk effect. “Een overweldigend aantal van mijn kiezers heeft mij over deze kwestie benaderd, omdat ze wanhopig op zoek waren naar een staakt-het-vuren”, zei wethouder Nicole Lee, en legde uit waarom zij de resolutie zou steunen, ondanks wat zij als de tekortkomingen ervan beschouwde. Misschien wel de meest verrassende stem ten gunste was de door schandalen geplaagde Jim Gardiner, die een conservatief georiënteerde wijk vertegenwoordigde, die zich maanden geleden voor de raad had uitgesproken tegen een pro-Israël resolutie, omdat ‘als Palestijnse leden van onze gemeenschap geen steun verlenen aan , ik kan niet steunen.”

“Ik wil niet alleen de Palestijnen prijzen die contact met mij hebben opgenomen, en de moslims in het algemeen, maar ook het Joodse volk”, zei hij gisteren. “Ik geef mijn waardering voor het aantal Joodse mensen dat contact met mij heeft opgenomen om te zeggen: ‘Stem hiervoor.’ Wij willen dat dit stopt.’”

“Helaas weet ik waar de stemming naartoe gaat”, klaagde wethouder Nicholas Sposato, die tegen de maatregel stemde. “We raakten overwerkt. Ze hebben ons verslagen.”

Toch gingen de pro-Palestijnse krachten bergopwaarts. Het stadhuis is sinds het begin van de Israëlische oorlog duidelijk een onvriendelijke plek geweest voor anti-oorlogsstemmen, waarbij de raad op 13 oktober een resolutie goedkeurde die de Israëlische oorlogsinspanningen steunde, waarvan het dodental het aantal levens dat bij de wreedheden van Hamas was geëist al had overschaduwd. Een eerdere versie van de maatregel was naar de regelcommissie gestuurd om weg te kwijnen, en een stemming in de gemeenteraad over de resolutie die gisteren werd aangenomen had eigenlijk vorige week moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld. De Chicago Tribune De redactie beweerde dat de resolutie ‘antisemitisme aanmoedigt’.

Enkele weken daarvoor was Rodriguez-Sanchez onder vuur komen te liggen omdat hij de uitdrukking ‘van de rivier naar de zee’ in een tweet gebruikte. Eén deelnemer sprak gisteren in de openbare commentaarperiode over hoe een baanaanbieding bij haar was ingetrokken vanwege haar pro-Palestijnse activisme, en sprak zich onder meer uit tegen de maatregel van 13 oktober.

Volgens wethouder Carlos Ramirez-Rosa, een van de belangrijkste ondersteuners van de resolutie die hielp bij het opstellen van de tekst, werd er achter de schermen ook woedend gelobbyd tegen de maatregel, onder meer door de Chicago hedge fund manager Michael Sacks, een belangrijke Democratische donor, en Illinois. gouverneur JB Pritzker. “Je had ook Palestijnse activisten die contact opnamen met de raad, met duizenden e-mails waarin stond: ‘Stem alstublieft voor een staakt-het-vuren’”, zegt Ramirez-Rosa, die Rodriguez-Sanchez crediteert voor het “24 uur per dag bellen van mensen” voorafgaand aan de verkiezingen. stemmen. Ondertussen speelde burgemeester Johnson een cruciale rol bij het naar verluidt overtuigen van twee bondgenoten om “een wandeling te maken” als ze niet achter de resolutie konden staan; zij behoorden tot de vier afwezige raadsleden bij de eindtelling.

Tegenstanders noemden een litanie van klachten, zowel bekend als niet. Ze vroegen zich af waarom de Raad zich bezighield met een kwestie waar hij geen controle over had, drongen erop aan dat Israël het recht had zichzelf te verdedigen, beschuldigden Hamas ervan zijn aanvallen nooit te zullen stoppen, en klaagden dat de resolutie Hamas niet veroordeelde en eiste dat het het geweld te stoppen, of medeleven te betuigen met Israëlische gijzelaars. (De tekst van de resolutie vermeldt expliciet de Israëli’s die zijn gedood en gegijzeld en concludeert dat “een duurzaam staakt-het-vuren van cruciaal belang is voor de vrijlating van alle gijzelaars.”) Anderen maakten bezwaar tegen het feit dat de resolutie in tegenspraak was met het Amerikaanse buitenlandse beleid en de regering-Biden ondermijnde. zou de onderhandelingen over een staakt-het-vuren laten ontsporen, en impliceerde, misschien wel het meest cynisch, dat dit werd ingegeven door antisemitisme.

Degenen die vóór stemden wezen op de gruwel die de Palestijnen in Gaza al hadden geleden, met een dodental van ongeveer de helft van de bevolking van de gemiddelde wijk in Chicago. JVP-lid Martin Levine, voormalig CEO van Jewish Community Centers of Chicago, zei dat het juist vanwege zijn joodse afkomst en de lessen van de Holocaust was dat hij een staakt-het-vuren steunde. “Nooit meer is niet voor sommige mensen, maar voor iedereen”, zei hij.

Terwijl sommige tegenstanders van het staakt-het-vuren beweerden dat de raad zich moest concentreren op de problemen van Chicago in plaats van op verre conflicten, zagen de voorstanders de twee als onderling verbonden. “Socialisten hebben al lang begrepen dat al onze strijd met elkaar verbonden is”, zegt Ramirez-Rosa. “Dat wanneer we vechten voor de bevrijding van één onderdrukt volk, we voor hen allemaal vechten.

Een publieke commentator, Jennifer Husbands, klaagde dat overheidsgeld werd gebruikt om “burgers te bombarderen en Palestijnen uit hun huizen te verdrijven”, terwijl huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en preventie van wapengeweld in de stad ondergefinancierd bleven. Ze citeerde een van de middelbare scholieren die de dag ervoor was weggelopen: ‘We zien nu hoeveel geld onze regering uitgeeft aan oorlog en we zijn allemaal bang voor de studieschulden, en we zijn bang voor de gezondheidszorg, en Wij vinden dat de overheid ons moet helpen.”

De voorstanders van het staakt-het-vuren van de raad, die grotendeels bestaan ​​uit de coalitie van socialisten en progressieven die de afgelopen jaren overwinningen hebben geboekt op gemeentelijk niveau, hadden geen enkele illusie dat de resolutie een einde aan de oorlog zou maken. Maar zij beschouwden de maatregel als een daad van solidariteit, en als een manier om de regering-Biden ertoe aan te zetten de immense Amerikaanse invloed op Israël te gebruiken om het land zijn campagne te laten stopzetten. De resolutie, aldus wethouder Byron Sigcho-Lopez, zou “president Biden aanmoedigen om te werken aan een verbintenis om tot een staakt-het-vuren te komen.”

“De enige manier om iets te bereiken [a cease-fire] is het aantonen van consensus in dit land”, aldus Rodriguez-Sanchez. “Ik wil niet dat deze stad waar ik zo diep van houd de geschiedenis ingaat als een van de steden die stilzwijgen terwijl een hele natie van mensen werd vernietigd en onschuldige mensen werden gebombardeerd.”

Het is onwaarschijnlijk dat de oorlog zal eindigen zonder dat de president zijn voet op de grond zet. Een van de extreemrechtse coalitiepartners van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft onlangs gedreigd de steun voor zijn regering in te trekken als er een staakt-het-vuren wordt bereikt – waardoor Netanyahu in zowel politiek als juridisch gevaar wordt gestort – en veel andere leden van Netanyahu’s kabinet zijn op soortgelijke wijze persoonlijk betrokken. bij het gaande houden van de oorlog.

Maar de stemming in Chicago zou voor Biden een voorteken kunnen zijn over het politieke gevaar dat ook hij kan lopen als hij oproepen blijft afwijzen om de oorlog niet langer te ondersteunen. Chicago is de gastheer van de Democratische Nationale Conventie van dit jaar, en wat woensdag plaatsvond zal de bezorgdheid verder vergroten dat de gebeurtenis zou kunnen uitmonden in een debacle in 1968-stijl dat de president in een verkiezingsjaar in verlegenheid brengt, waarbij boze pro-Palestijnse demonstranten al herhaaldelijk de president hebben onderbroken. Biden-campagnegebeurtenissen van de afgelopen weken. Tegenstanders van het staakt-het-vuren hadden het niet helemaal bij het verkeerde eind toen ze beweerden dat de resolutie de president zou ondermijnen: de succesvolle stemming, hoe smal die ook was, duidt op de groeiende kloof tussen de opvattingen van zijn eigen partijbasis over deze kwestie en het standpunt dat zijn regering vasthoudt naar.

Dat de resolutie zegevierde ondanks de krachtige druk in een door de Democraten geleide stad om de president te steunen, getuigt van de politieke verschuivingen die door de bewegingsopbouw in Chicago teweeg zijn gebracht. Maar ondanks deze overwinning zal links in het hele land zich moeten blijven organiseren om een ​​Witte Huis te stimuleren dat vastbesloten lijkt zich te verzetten tegen de morele en politieke logica van het stopzetten van de oorlog.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter