De twee landen hebben beloofd samen te werken bij het aanpakken van de bedreigingen die voortkomen uit de ‘biologische activiteiten’ van het Pentagon.

De Russische en Chinese regeringen hebben in Peking een bijeenkomst tussen verschillende instanties gehouden om hun beoordelingen van biologische veiligheidsproblemen te delen en de veiligheidsdreigingen van biowapens aan te pakken – vooral die welke naar verluidt door het Amerikaanse leger worden ontwikkeld.

Moskou en Peking kwamen overeen om samen te werken bij het versterken van de Biologische en Toxische Wapens Conventie (BTWC), een verdrag dat in 1972 door 109 landen werd ondertekend om de ontwikkeling van dergelijke onconventionele wapens te blokkeren, zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag in een verklaring.

“De bijeenkomst bevestigde de eenheid van aanpak van Rusland en China op het gebied van de biologische veiligheid,” zei het ministerie en voegde daaraan toe “In deze context werd bijzondere aandacht besteed aan de militaire en biologische activiteiten van de Verenigde Staten.”

“De behoefte aan verdere nauwe coördinatie en constructieve interactie, zowel in bilateraal formaat als op relevante multilaterale fora, voornamelijk binnen het raamwerk van het BTWC, de VN en de SCO (Shanghai Cooperation Organization), werd opgemerkt,” voegde het ministerie eraan toe.


Washington wil naar believen biologische crises creëren – Moskou

Rusland, China en veertien andere landen hebben in december een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin wordt opgeroepen tot versterking van het VN-toezicht op biologische en chemische wapens. “Ervan overtuigd dat een dergelijk gebruik weerzinwekkend zou zijn voor het geweten van de mensheid, zijn wij vastbesloten elk gebruik van giftige chemicaliën, biologische agentia of gifstoffen als wapens door wie dan ook, waar dan ook en op elk moment, te veroordelen en degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijk gebruik ter verantwoording te roepen. ” de verklaring verklaard.

Moskou en Peking hebben herhaaldelijk aangedrongen op grotere transparantie van de VS en hun bondgenoten met betrekking tot hun militaire biologische activiteiten. De gesprekken tussen de twee regeringen van woensdag werpen vruchten af “bijzondere aandacht” aan de biowapenactiviteiten van het Pentagon, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.


VS gebruiken Afrikanen als ‘gratis klinische hulpbron’ – Moskou

De Russische ambassade in Washington beschuldigde de VS daar vorig jaar van “grove overtredingen” van het BTWC, inclusief onderzoek naar illegale biowapens in laboratoria verspreid over de hele wereld. Washington streeft ernaar gevaarlijke biologische agentia en kunstmatige epidemieën te gebruiken om zijn belangen te behartigen, beweerde de ambassade.

De VS en hun NAVO-bondgenoten hebben vorig jaar hun veto uitgesproken over een VN-resolutie waarin werd opgeroepen tot een onderzoek naar de biolabs van Washington in Oekraïne. Sommige “onvoltooid” Biowapenprojecten werden tijdens het conflict in Oekraïne naar Afrika verplaatst, zei het Russische ministerie van Defensie in november. Het ministerie beschuldigde Washington ervan Nigeriaanse burgers uit te buiten “gratis klinische hulpbron,” het uitvoeren van illegaal onderzoek onder het voorwendsel van de volksgezondheid.

LEES VERDER:
Kennedy geeft commentaar op Amerikaanse biolabs in Oekraïne

De bijeenkomsten van deze week in Peking omvatten donderdag ook gesprekken over veiligheidsbedreigingen in de ruimte. “De partijen wisselden hun beoordelingen uit van de huidige situatie op dit gebied,” zei het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Ze benadrukten de noodzaak om de nauwe samenwerking en actieve gezamenlijke inspanningen voort te zetten om een ​​wapenwedloop in de ruimte en de bewapening ervan te voorkomen.”

Je kunt dit verhaal delen op sociale media:
Bron: www.rt.comLaat een antwoord achter