Raúl Sanchez Cedillo

Het verwijst op een zeer fundamentele manier naar de inzet van een vriend-vijanddivisie bij regeringsoperaties, zowel nationaal als internationaal. Met andere woorden, het oorlogsregime wordt toegepast op relaties tussen partijen en politieke krachten, tussen regeringen en politieke en sociale strijd – in de media en sociale netwerken, en op het gebied van vrijheid van meningsuiting, recht op vergadering en politieke demonstratie.

Bij regerings- en politieke activiteiten impliceert deze vriend-vijandverdeling de uitwerking en verspreiding van verhalen die een geconstrueerde vijand ervan beschuldigen verantwoordelijk te zijn voor de verergering van een sociale crisis en de gevolgen daarvan. Deze “vijand” wordt zelfs verantwoordelijk gesteld voor harde beleidsmaatregelen die hele bevolkingsgroepen treffen, variërend van bezuinigingen en loonsverlagingen tot het opschorten van klimaatdoelstellingen, verhogingen van militaire financiering en zelfs militaire interventie.

In het geval van Rusland heeft het minder zin om op deze manier over een oorlogsregime te spreken. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de staatsgreep van Boris Jeltsin heeft de lange oorlog in Tsjetsjenië ertoe geleid dat de macht van de oligarchen en siloviki (ex-leden van Sovjet-veiligheids- en defensietroepen). Sinds de annexatie van de Krim en de steun aan de “Volksrepublieken” in de Donbass, is het juister om te spreken van aanpassingen aan een bestaand autoritair en gemilitariseerd regime dat steeds machtiger wordt.

Voor de EU-landen daarentegen doorbreekt de instelling van een oorlogsregime een periode van onzekerheid met betrekking tot de heersende orde. Dit gebeurde in de loop van de pandemie en in het licht van de dreigende klimaatcrisis, maar ook in relatie tot bepaalde politieke bewegingen in de Verenigde Staten, waaronder Black Lives Matter, de feministische golf die in 2018 begon, en vakbondsbewegingen tussen multiraciale coalities van arbeiders in retail-, service- en platformlogistieke bedrijven. In zekere zin kan deze recente conjunctuur worden vergeleken met de jaren na de crisis van 2008. Het neoliberalisme en zijn regime van financialisering en het creëren van winst uit de groeiende schuldenlast van de middenklasse en de arbeidersklasse leken niet langer onvermijdelijk.

Maar in vergelijking met de jaren na 2008 is de situatie vandaag nijpender. De economische, sociale en psychologische gevolgen van de pandemie; de criminele vertragingen bij het koolstofarm maken; en, niet minder belangrijk, de groei van racistisch en nationalistisch rechts in de EU-lidstaten bedreigt niet alleen de EU-instellingen, maar ook het hele bestaan ​​van de EU. En dit alles gaf een impuls aan sociaal welzijnsgericht beleid zoals de Europese Green Deal, de Recovery and Resilience Facility en de NextGenerationEU-fondsen, evenals regelgeving op EU-niveau voor tijdelijke arbeidscontracten, minimumlonen en schijnzelfstandigheid (de registratie van de status van freelancer voor mensen die de facto in dienst zijn van bedrijven, een gangbare praktijk in de logistiek en de dienstverlenende sector).

Er is een verband tussen de pro-militaire, pro-confrontatie houding van NAVO-staten en nieuwe aankondigingen van oplossingen “van bovenaf” voor sociale tegenstellingen. Als we dit verband niet erkennen, zullen we geen stand kunnen houden tegen de nieuwe golf van bezuinigingen en autoritarisme die wordt gepromoot in naam van een Europees project dat is overgenomen door financiële, zakelijke, politieke en media-oligarchen. Deze actoren geven voorrang aan de oorlog en een permanente uitzonderingstoestand boven een New Deal voor het heden, boven elke poging tot hervormingsgezinde dialectiek tussen vakbonds-, feministische, migranten-, milieu- en LGBTQ-bewegingen waarvoor de accumulatie van financieel kapitaal zou moeten worden opgegeven.

De militaristische reactie van de EU op de Russische invasie van Oekraïne heeft de kans op een echt hervormingsgezind pad in de EU tot bijna nul gereduceerd. Integendeel, we zien een proces van fiscale, economische, militaire en diplomatieke federalisering [i.e. tightening integration] in de EU. Dit verandert niets aan de structuur van de financiële en zakelijke macht. Integendeel, het gebruikt de Europese Commissie om die macht op een gecentraliseerde manier te coördineren tegen centrifugale tendensen die zijn ontketend door een nieuwe golf van bezuinigingen, zelf een gevolg van de renteverhogingen door de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. Dit laatste kan alleen worden opgevat als een oligarchische zet om een ​​einde te maken aan alle post-neoliberale en socialistische dwaasheden die aan kracht wonnen tijdens de post-pandemische depressie en met de noodzaak van koolstofarm maken.

In die zin mogen we de langetermijnstrategie van het Kremlin niet onderschatten. Er is een duidelijke affiniteit tussen de reactionaire imperialisten van het Kremlin en een deel van het racistische en suprematische rechts in Europa en de Verenigde Staten. Dit suggereert dat rechts zal profiteren van de explosie van tegenstellingen die gaande is, en dit zal niet worden voorkomen door de hypocriete waarden die door de EU worden hooggehouden. Zoals we weten, heeft de EU er geen probleem mee om samen te werken met Pools rechts – wiens standpunt over gender en LHBTQ-rechten niet verschilt van haar Russische tegenhanger, ondanks haar historische rol als tegenstander van het Kremlin – of met mensen als de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter