De meedogenloze aanval van Israël over de Gazastrook begint het Midden-Oosten in een breder regionaal conflict te storten. De afgelopen week kwamen de Houthi’s in Jemen naar voren als een onwaarschijnlijke machtsspeler, die met succes de mondiale scheepvaart ontwrichtte in naam van de Palestijnen in Gaza en de VS ertoe aanzette een reeks luchtaanvallen te lanceren in een mislukte poging tot afschrikking.

De afgelopen drie maanden hebben de Houthi’s koopvaardijschepen aangevallen die door de Rode Zee varen, een onverwachte militaire interventie die erop gericht is Israël te dwingen zijn door de VS gesteunde offensief in Gaza te beëindigen en hulp toe te staan ​​in het belegerde gebied.

De druk van de Houthi’s op de cruciale handelsroute heeft nu al gevolgen voor de wereldeconomie: geschrokken rederijen hebben schepen omgeleid naar duurdere routes, waarbij de premies voor risicoverzekeringen en de mondiale scheepvaartprijzen stijgen. De effecten van de poging tot blokkade waren al snel zichtbaar in de kosten van olie en consumptiegoederen wereldwijd.

De Amerikaanse marine, die wordt beschouwd als de veiligheidsgarantie van maritieme scheepvaartroutes in een groot deel van de wereld, werd uiteindelijk onder druk gezet om in actie te komen. Sinds vorige week lanceerden de VS vijf luchtaanvallen op Houthi-posities. De Houthi’s verdubbelden. Ze schoten op passerende schepen met nog een aantal raketten en drones. Tot de doelwitten behoorden onder meer Amerikaanse commerciële schepen en een oorlogsschip van de Amerikaanse marine – tekenen dat de rebellen alleen maar werden aangemoedigd door het Amerikaanse salvo.

Tijdens een persconferentie van het Witte Huis op donderdag erkende president Joe Biden dat de luchtaanvallen de Houthi’s niet zouden tegenhouden, maar zei dat de VS zich toch op de groep zouden blijven richten.

Met haar besluit om aan te vallen lijkt de regering-Biden zich te hebben opengesteld voor een geopolitieke schaakmat van de Houthi’s. Het escaleren van de aanvallen tegen de rebellen zal waarschijnlijk tot meer verstoringen van de scheepvaart leiden – mogelijk contraproductief voor het verzachten van de economische gevolgen – en het risico lopen op een regelrechte regionale oorlog. Onderhandelen over of zich onderwerpen aan de eisen van een niet-statelijke militiegroep uit een van de armste landen ter wereld zou door velen worden gezien als een Amerikaanse overgave en zou de nieuwe populariteit van de Houthi’s vergroten.

De Houthi’s zijn verhard in een meedogenloze burgeroorlog met een door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering in ballingschap en lijken niet bereid zich terug te trekken. Ze nodigen zelfs uit tot een breder conflict.

“De Houthi’s willen dit conflict absoluut”, zegt Iona Craig, een journalist en politiek specialist gericht op Jemen. “Het maakt deel uit van hun ideologie, waarvan het anti-Amerikaanse element werd gevormd tijdens de periode van de Amerikaanse invasie in Irak. Ze zien zichzelf nu heel erg als de verdedigers van de Palestijnen en het volk van Gaza.”

“De Houthi’s willen dit conflict absoluut. … Ze zien zichzelf nu heel erg als de verdedigers van de Palestijnen en het volk van Gaza.”

Omdat de Houthi’s zich niet lieten afschrikken, koos het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag voor een andere aanpak en bestempelde de militie als een Specially Designated Global Terrorist-groep, een gedeeltelijke terugtrekking van haar besluit uit 2021 om de Houthi’s van de strengere lijst van de Buitenlandse Terroristische Organisatie te verwijderen. De nieuwe benaming maakt de Houthi’s onderworpen aan economische en politieke sancties, maar vermijdt de strengere regels van de FTO-lijst. Humanitaire groeperingen zeiden dat strengere maatregelen de hulp aan gebieden in Jemen die tijdens de burgeroorlog onder controle kwamen van de Houthi’s, zouden belemmeren.

Twee uur nadat ze in de VS opnieuw waren aangewezen als terreurgroep, richtten de Houthi’s zich op een Amerikaans vliegdekschip, en de VS reageerden met een nieuwe reeks aanvallen.

“De regering-Biden lijkt te hopen dat de vernederende Houthi-capaciteiten hen zullen dwingen te stoppen, maar dat lijkt niet te werken”, vertelde Daniel DePetris, een collega bij Defense Priorities, een denktank voor buitenlands beleid gevestigd in Washington, aan The Intercept . ‘Iedereen is afschrikbaar, en de Houthi’s zijn geen gekken. Maar het probleem bij de omgang met niet-statelijke actoren is dat er meer kracht nodig is om hen ertoe te bewegen hun strategische analyse te veranderen.”

Hij voegde eraan toe: “De Saoedi’s dachten ook dat ze de Houthi’s militair konden verslaan zonder aan de politieke eisen te hoeven voldoen die ze stelden.”

Ragtag komt in opstand tegen regionale ambities

De Houthi’s, ooit een klein, onhandig leger, leerden terug te slaan tegen veel machtigere legers door jaren van burgeroorlog en buitenlandse interventie – en verwierven kennis die ze tegen de VS in de praktijk leken te brengen

De Houthi’s, officieel bekend als Ansarallah, ontstonden tientallen jaren geleden als een beweging die zich verzette tegen de vermeende corruptie van de Jemenitische regering. De groep is de afgelopen jaren in oorlog geweest met de door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen en voert momenteel vredesonderhandelingen om het conflict te beëindigen. De VS speelden een sleutelrol in de burgeroorlog, door zwaar te bewapenen – en een tijdlang directe hulp te verlenen aan – een luchtcampagne van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, waarbij enorme burgerslachtoffers vielen. De aanval slaagde er niet in de Houthi’s te verslaan.

De burgeroorlog werd een oefenterrein waar de Houthi’s leerden om enorm superieure Amerikaanse wapens – vooral luchtmacht – te slim af te zijn tijdens hun huidige operatie in de Rode Zee. De rebellen gebruiken goedkope anti-scheepsraketten en kleine boten om de scheepvaartschepen aan te vallen, waarbij ze gebruik maken van het voordeel van lichte en mobiele strijdkrachten die de kosten opdrijven en de effectiviteit van vijandelijke aanvallen vanuit de lucht verzwakken.

“De Houthi’s hebben een grote macht, maar ze vertrouwen erop hun macht breed te verdelen over het gebied dat ze controleren. Ze zijn meer afhankelijk van hun mobiliteit dan van een zware infrastructuur”, zegt Baraa Shiban, een politiek analist voor Jemen en associate fellow bij het Royal United Services Institute. “Ze hebben een lange luchtcampagne van twee van de sterkere legers in de regio, Saoedi-Arabië en de VAE, overleefd en hebben de manier waarop ze hun troepen moeten verplaatsen en opereren dienovereenkomstig aangepast.”

De Houthi’s worden vaak afgedaan als louter proxy’s van Iran, als onderdeel van een groep groepen die de ‘As van het Verzet’ wordt genoemd, waartoe ook Hezbollah in Libanon en de Palestijnse militanten van Hamas behoren. Analisten zeggen echter dat Iran de Houthi’s wel voorziet van geld, wapens en militaire training, maar dat de Houthi’s relatief politiek onafhankelijk opereren.

“Het berooft hen van hun keuzevrijheid als we zeggen dat de Houthi’s slechts handlangers van Iran zijn”, vertelde Hisham Al-Omeisy, senior adviseur voor Jemen bij het European Institute of Peace, aan The Intercept. “Ze hebben hun eigen mentaliteit, agenda en ideologie.”

De burgeroorlog werd een oefenterrein waar de Houthi’s leerden om veel superieure Amerikaanse wapens te slim af te zijn.

In hun meest dramatische blijk van onafhankelijkheid hebben de Houthi’s naar verluidt de Iraanse pogingen afgewezen om hen ervan te weerhouden de Jemenitische hoofdstad Sanaa in 2015 in te nemen, zo blijkt uit rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

De Houthi’s hebben de confrontatie met de VS en Israël lange tijd tot een belangrijk onderdeel van hun ideologie gemaakt, uitgedrukt als een mengeling van islamisme, anti-imperialisme en openlijk antisemitisme. Samen met andere door Iran gesteunde groepen verwerpen de Houthi’s de meeste aspecten van de door de VS gesteunde politieke orde in de regio en hebben ze ernstige bedreigingen geuit voor de stabiliteit van aan de VS geallieerde regimes zoals Saoedi-Arabië en de VAE.

“Een van de belangrijkste dingen die mensen missen aan de Houthi’s is dat hun einddoel niet alleen Jemen is. Dit is een expansionistische groep met regionale ambities”, aldus Al-Omeisy. “Dit conflict is een perfecte gelegenheid voor hen om te zeggen dat zij de echte voorhoede van de Arabische natie zijn, terwijl andere leiders medeplichtig zijn aan het lijden van de Palestijnen.”

Harten en geesten winnen

Centraal in de onrust in de Rode Zee staat de crisis in Gaza, die sinds het offensief van Hamas van 7 oktober verwoest is door Israëlische aanvallen. Hoewel Israëlische troepen de oorlog voeren die meer dan 24.000 Palestijnen heeft gedood, zijn de VS de beschermheer en facilitator. De regering-Biden blijft Israël onafgebroken financiële en diplomatieke steun bieden, ondanks de toenemende beschuldigingen aan het adres van de VS van medeplichtigheid aan genocide.

De Houthi’s mengden zich vrijwel onmiddellijk in de strijd. In de dagen nadat Israël zijn vergeldingsaanval had gelanceerd, stuurden de Houthi’s ballistische raketten naar Israël en begonnen ze met aanvallen op de scheepvaartroutes van de Rode Zee.

De Houthi’s zijn lange tijd een polariserende kracht geweest in de Jemenitische politiek, maar ze hebben het anti-Amerikaanse sentiment in de Arabische wereld en de schijnbare onverschilligheid van pro-Amerikaanse regimes voor het lijden in Gaza aangegrepen om hun geopolitieke status te verhogen. Niet alleen onderscheiden de Houthi’s zichzelf als voorvechters van de Palestijnse zaak, maar ze herstellen ook hun reputatie in eigen land, waar ze moeite hebben gehad om een ​​functionele regering op te zetten te midden van een burgeroorlog. Houthi-woordvoerders zijn vaste waarden geworden op Arabischtalige televisiestations, waar ze genieten van hun rol in het uitdagen van het Westen over het lot van de Palestijnen.

Niet alleen onderscheiden de Houthi’s zichzelf als voorvechters van de Palestijnse zaak, maar ze herstellen ook hun reputatie in eigen land.

Het lijkt waarschijnlijk dat de woede jegens de VS in de regio zal toenemen, nu de regering-Biden bij haar aanvallen op de Houthi’s de wereldeconomie boven Palestijnse levens lijkt te stellen.

“De VS moeten bedenken dat deze acties in Gaza mensen in de hele regio woedend maken”, zei Al-Omeisy. “De lokale perceptie is dat niemand er last van had toen er de afgelopen drie maanden Palestijns bloed werd vergoten, maar toen de economische belangen van het Westen werden bedreigd, kwamen ze onmiddellijk in actie. Deze boodschap past precies in de Houthi-retoriek en vindt zeer sterke weerklank in de regio.”

Hun bod werkt. In plaats van de Houthi’s te verzwakken, lijken de Amerikaanse luchtaanvallen de politieke positie van de Houthi’s in het hele Midden-Oosten te versterken, waar analisten zeggen dat de publieke opinie over de VS een dieptepunt heeft bereikt dat sinds de Amerikaanse invasie van Irak in 2003 niet meer is gezien. Uit opiniepeilingen onder Arabieren in de regio blijkt dat er sinds het begin van de Gaza-oorlog wijdverbreide woede en desillusie jegens de VS bestaat, terwijl de opvattingen van rivaliserende landen als China en Rusland veel gunstiger zijn.

“De regering-Biden en de Amerikaanse beleidsmakers hebben nog niet begrepen hoe hoog het anti-Amerikanisme in de regio is, waar het zich op een niveau bevindt dat we sinds de oorlog in Irak niet meer hebben gezien”, zei Shiban van het Royal United Services Institute. “Zelfs als ze beweren dat dit een Israëlische operatie is en dat wij er niets mee te maken hebben, gelooft het Arabische publiek dit niet.”

Nu het Amerikaanse leger vastzit in een aanvalswisseling met de Houthi’s, zeggen experts dat de regering-Biden geen goede opties heeft.

“Ik denk niet dat de VS een regimeverandering in Jemen proberen te bewerkstelligen,” zegt DePetris, medewerker van Defensie Priorities, “maar als dit blijft sneeuwballen, kan dat uiteindelijk iets zijn waar de regering over zou kunnen nadenken. ”
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter