In de Roemeense Jiu-vallei zijn ooit machtige industriële complexen tegenwoordig tot ruïnes gereduceerd. Als sommige gebouwen met de sluiting van de mijnen werden gesloopt, werden andere structuren aan de elementen overgelaten – en aan berooide mensen die op zoek waren naar schroot. Niet alleen zijn de werkgelegenheid schaars, maar de straten zelf zijn vrijwel verlaten. Toch was dit nog niet zo lang geleden een bastion van arbeidersverzet, het broeinest van de mijnwerkers die een regering omverwierpen, in botsing kwamen met vreedzame demonstranten – en zelfs politieagenten gijzelden.

De geschiedenis van de mijnwerkers in de Jiu-vallei is indicatief voor de rol die vakbonden speelden in de postcommunistische Roemeense transitie, waarbij ze de facto optraden tegen de massale privatiseringen en het verscheuren van het sociale model dat bekend werd als ‘shocktherapie’. Kortom, dit was een soortgelijke overgangsrite naar het vrijemarktkapitalisme waaraan andere Oost-Europese landen in dit tijdperk ten prooi vielen. Hier toonden de vakbonden wellicht meer industriële slagkracht. Maar te midden van de turbulente jaren negentig van de vorige eeuw konden ze de andere trend van die tijd niet tegenhouden: arbeiders werden slaven van de speelautomaten.

Met het sluiten van de mijnen en de toenemende massale werkloosheid sloop de gokindustrie binnen, met als doel te profiteren van de wanhoop van de arbeiders. De invloed van deze industrie is de afgelopen jaren inderdaad exponentieel gegroeid: ze sponsort sportcompetities, lobbyt agressief bij de overheid en onderdrukt afwijkende meningen met alle beschikbare middelen. Eind vorig jaar werden journalisten van de vooraanstaande krant Libertatea zelfs ontslagen, nadat ze weigerden om vóór publicatie conceptartikelen over de gokindustrie in te leveren.

Maar als de gokindustrie tot de verbeelding van deze arbeiders sprak, hoe gebeurde dat dan? Bovenal beloofde deze opkomende industrie, naarmate het oude beroepsleven van de mijnwerkers onzekerder werd, gemakkelijke rendementen in ruil voor hun ‘speeltijd’.

Op 25 december 1989 keken Roemenen live op televisie hoe Nicolae en Elena Ceaușescu werden geëxecuteerd. De dictator en zijn vrouw werden door een geïmproviseerde rechtbank ter dood veroordeeld na botsingen tussen het leger en burgers waarbij meer dan duizend mensen omkwamen. Het Roemenië dat volgde ontbeerde een duidelijk gedefinieerd ideaal, afgezien van het verlangen om zich aan te sluiten bij een westers vrijemarktparadigma. Duizenden stierven, de twee Ceaușescus werden gedood – maar de oude heersende klasse bleef, met een paar veranderingen, de leiding behouden na de regimewissel.

De overgang naar het vrijemarktkapitalisme vond niet onmiddellijk plaats. Arbeiders die voorheen het zwijgen hadden opgelegd door het bewind van Ceaușescu, namen nu het heft in eigen handen. Ze organiseerden zich snel en vormden onafhankelijke vakbonden die gedurende het eerste decennium van het postcommunistische Roemenië bastions van politieke strijdbaarheid zouden vertegenwoordigen. In tegenstelling tot Polen of het voormalige Tsjechoslowakije, waar vakbonden met de regering samenwerkten bij het faciliteren van de shockdoctrine van massaprivatiseringen, waren ze in Roemenië tegen – en verwikkeld in directe, gewelddadige conflicten.

Tegen het einde van 1990 organiseerden de arbeiders stakingen tegen het management van bedrijven, beleidsvoorstellen van de ogenschijnlijk linkse regeringen van de “nationale eenheid” van Roemenië, en veroordeelden ze de verslechterende levensstandaard. De daaropvolgende jaren volgden stakingen en vaak werden de arbeiders gewelddadig, waarbij ze zelfs de eisen van de vakbonden negeerden om te gaan onderhandelen met de werkgevers. In 1999 bestormden de arbeiders van de tractorfabriek in Brașov (in de jaren vijftig bekend als Stalin-stad) het stadhuis, gooiden molotovcocktails naar het gebouw en eisten dat beloofde loonsverhogingen zouden worden betaald.

Een van de belangrijkste groepen die niet bang waren voor direct geweld waren de mijnwerkers uit de Jiu-vallei, ooit een economische en industriële grootmacht. De overgang van het communisme ging gepaard met verschillende hervormingen die werden opgelegd door het Internationale Monetaire Fonds, de Wereldbank en andere internationale organisaties, gericht op het verminderen van de greep van de staat op de economie en het openstellen van de markt voor particuliere ondernemingen.

De kolenmijnen in de regio waren, gezien hun hoge vervuilingsgraad en de lagere calorische kwaliteit van het bitumineuze materiaal, een duidelijk doelwit van de regering. Gevoed door de noodzaak om de lucht beter ademend te maken en de afhankelijkheid van Roemenië van steenkool te verminderen – maar ook door de doctrine van het bezuinigen op de overheidsuitgaven – moesten mijnen worden gesloten en arbeiders worden ontslagen.

Terwijl er in 1990 ruim vijftigduizend arbeiders in de mijnen werkten, werken er vandaag de dag nog steeds minder dan 1.700 mensen in het gebied met steenkool. De trend De trend is landelijk; het Nationaal Instituut voor de Statistiek telt ongeveer tienduizend mensen die werkzaam zijn in de Roemeense kolenindustrie, vergeleken met ruim tweehonderdduizend in 1990.

Ontslagen en sluitingen van staatsfabrieken waren gebruikelijk tijdens de overgangsperiode en werden gezien als een noodzaak bij de overgang naar een nieuw vrijemarktparadigma. Het jaarlijkse werkloosheidspercentage in de Jiu-vallei schoot tussen 1998 en 2000 omhoog naar 30 tot 40 procent, wat leidde tot een toename van het geweld van de mijnwerkers. Ze lanceerden hongerstakingen, marcheerden langs de spoorlijnen naar Boekarest en dreigden zelfs zichzelf in brand te steken.

Niet alleen betekende de sluiting van de mijnen banenverlies, maar de getroffen arbeiders konden nergens anders heen. De Jiu-vallei was immers een mono-industrieel gebied geweest. Natuurlijk waren er af en toe kruidenierswinkels, bakkerijen en enkele kleine productieactiviteiten – maar lang niet genoeg om de meerderheid van de ontslagen mijnwerkers op te vangen.

Zoals onderzoekers Jan Barbu, Delia Ionescu en Byeongju Jeong opmerken in een onderzoek waarin de postcommunistische transitie in de Jiu-vallei en de Tsjechische mijnstreek Ostrava werd vergeleken, begonnen de ontslagen in de Roemeense mijnen zeven jaar later, in 1997, en werden ze in een kortere periode afgerond. , met nachtelijke mijnsluitingen en ontslagen. Arbeiders verzetten zich met hun vuisten en daalden met duizenden af ​​naar Boekarest om te vechten voor het behoud van hun banen.

Toch was dat niet het enige waar ze voor vochten. In 1990 raakten anticommunistische activisten en studenten gedesillusioneerd door de belofte van de dominante partijen over een overgang naar een nieuw regime. De oude heersende klasse was nog steeds aan de macht, zij het onder andere politieke kleuren en met meer vrijheid van politieke meningsuiting. De protesten tegen de regering begonnen gewelddadig te worden. Interim-president Ion Iliescu vroeg de mijnwerkers uit de Jiu-vallei om naar Boekarest te komen en ‘de orde te herstellen’. De mijnwerkers kwamen binnen, gewapend met pijpen en knuppels, en ‘ruimden’ het plein op, waarbij honderden onschuldige mensen gewond raakten en daarbij zes mensen omkwamen. Deze “mineriade” – de naam die wordt toegeschreven aan de bloedige gebeurtenissen die het imago van de mijnwerkers zo besmeurden – zou deel uitmaken van de collectieve verbeelding die leidde tot de ontbinding van de op klassen gebaseerde solidariteit.

Toch konden deze mijnwerkers zeker strijdlustig zijn: in 1991 vochten ze zich onder leiding van hun vakbond een weg naar Boekarest, bezetten de vergaderzaal van de parlementsleden en eisten het aftreden van premier Petre Roman. Hij kwam uit een gezin met een sterke communistische traditie; zijn vader had zich vrijwillig aangemeld in de Spaanse Burgeroorlog. Maar Roman was ook verantwoordelijk voor het privatiseren van het land, het teruggeven aan de vorige eigenaren en het voorbereiden van de overgang naar het vrijemarktkapitalisme.

Toen mijnwerkers het Overwinningsplein in Boekarest overnamen, brak er geweld uit op straat. Ze vielen het regeringsgebouw aan en stonden erop dat ze niet zouden vertrekken voordat aan al hun eisen was voldaan. Aanvankelijk wilden ze beter brood en een vleessalami krijgen in plaats van het soja-alternatief. Maar de aanvankelijke eisen werden al snel vergeten. Geconfronteerd met de macht van de regering eisten ze een verandering van premier en een transitie waarbij de arbeiders centraal stonden. Zij kregen de eerste – maar de bredere transitie bleek bitter voor de arbeidersklasse.

Het geweld dat de mijnwerkers gebruikten bij hun protesten was niet alleen maar een kwestie van geweld. Mijnwerkers waren bang dat de transitie en de shocktherapie waarover begin jaren negentig al werd gesproken, hen ernstige schade zouden berokkenen. Door de jaren heen ontwikkelden ze een sterke collectieve identiteit. Zoals antropoloog David Kideckel betoogt:

de mystiek en de omstandigheden van het mijnwerk – de scherpe grens tussen de ondergrond en het aardoppervlak die de mijn creëert, de harde omstandigheden van mijnarbeid, de verwachting van een plotselinge dood – bevorderen een natuurlijke solidariteit en een gemeenschappelijke identiteit.

Mijnwerkers zwoegden onder barre omstandigheden en beschouwden hun werk als een opoffering, waardoor het functioneren van de samenleving op hun met kolenstof bedekte ruggen verzekerd was. In feite hielden ze al lang vóór de definitieve ineenstorting van het bewind van Ceaușescu in 1977 een massale staking, nadat de autoriteiten hadden gedreigd de pensioenleeftijd te verhogen en hun pensioen te verlagen. Er brak een bezetting van de werkplaatsen uit die een week duurde voordat Ceaușescu persoonlijk kwam om met de mijnwerkers te praten. De arbeiders wonnen, hun pensioenen bleven intact, de werkdag werd ingekort en er moesten warme maaltijden worden verstrekt.

De strijdlustige geest was al vóór de Tweede Wereldoorlog ontstaan, toen de mijnwerkers in 1929 een van hun meest dramatische aanvallen uitvoerden. De regering schakelde het leger in en doodde ter plekke dertig mensen; zo’n tweehonderd werden later dood verklaard. De arbeidsomstandigheden waren verschrikkelijk, en het kolenstof dat ze inademden leidde tot kortere levens en wredere sterfgevallen. Om te strijden voor betere arbeidsomstandigheden en om banen te verdedigen, moesten ze geweld met geweld bestrijden. De mijnwerkers zagen geen ander alternatief. Toen ze in 1991 de regering omverwierpen, vochten ze niet alleen tegen de politie, maar gijzelden ze een aantal van hen en gebruikten ze die als menselijk schild. Hetzelfde gebeurde tijdens de mijnwerkersstaking van 1999.

De erfenis van de mijnwerkers wordt nu gedragen door de kleine minderheid van hen die nog steeds in het gebied werkt. Wat wel duidelijk is, is dat de strijdbaarheid van de jaren negentig al lang verloren is gegaan. Verschillende vakbonden zijn actief geweest in de regio, maar ondanks enkele protesten door de jaren heen over de veiligheid van werknemers en adequate salarissen, is het oude bastion van strijdbaarheid voor de meesten een verre herinnering geworden.

De industriële en winningsgebieden hadden, net als vele andere in Roemenië, te lijden onder sluitingen waardoor de werkende armen werden blootgesteld aan erbarmelijke levensomstandigheden. Zonder werk en geconfronteerd met een inflatie van honderden procentpunten, hadden geen enkele uitkering van de ter ziele gegane staatsbedrijven genoeg brood op tafel kunnen brengen.

Sinds de jaren negentig zijn de algemene omstandigheden voor Roemenen zeker verbeterd. Het reële inkomen van een gemiddelde werknemer is nu 2,2 maal hoger dan vlak voor de transitie. Toch zijn de ongelijkheden zeer zichtbaar: maar liefst 32 procent van de Roemenen loopt het risico op armoede en sociale uitsluiting. En hoewel het gemiddelde salaris netto ongeveer $1.000 per maand bedraagt, ligt de realiteit voor de middenverdienende werknemer dichter bij het minimumloon, op ongeveer de helft van dit niveau.

(Radu Stochita)

Degenen die het gebied konden verlaten, deden dat ook – een deel van de vier miljoen Roemenen die zijn geëmigreerd sinds de ineenstorting van het communisme (hoewel de cijfers misschien onvolledig zijn en geen rekening houden met degenen die op irreguliere wijze vertrokken). Anderen zochten een andere baan, terwijl voor velen gokken en riskante investeringsplannen de enige weg leken. Een beroemde lobbyist uit de gokindustrie heeft herhaaldelijk beweerd dat hij in de branche terechtkwam door speelautomaten in de Jiu-vallei te plaatsen. Werkloosheid, contant geld in de vorm van uitkeringen en wanhoop bleken zijn recept voor succes te zijn.

Als je vandaag de dag door de steden van de Jiu-vallei rijdt, kun je niet anders dan de enorme hoeveelheid goklocaties opmerken, die vaak snel achter elkaar passeren – en die elk een groot rendement beloven. De symbolen van gokbedrijven zijn overal aanwezig – op reclameborden, in tv-advertenties, zelfs in het sponsoren van kranten of het kopen van ambulances voor ziekenhuizen.

Een agressieve industrie die druk uitoefent op journalisten en haar hand diep in de zakken van politici steekt, waarbij het gokken profiteerde van de wanhoop van de arbeiders. Terwijl de mijnwerkers, gedragen door de vurigheid van de jaren negentig, op straat aan politiek deden, waren de eigenaren van gokautomaten al begonnen met het verzilveren van hun cheques.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter