Vorige maand heeft de British Columbia Labour Relations Board (BCLRB) zijn jaarverslag voor 2022 vrijgegeven. Dergelijke berichten zijn meestal droge lectuur, alleen interessant voor experts en een klein aantal geïnteresseerde partijen. Maar dit jaar is anders. Nu de regels onlangs zijn gewijzigd om het voor werknemers gemakkelijker te maken lid te worden van een vakbond, biedt het rapport van 2022 de gelegenheid om de impact van de hervorming van het arbeidsrecht te beoordelen. Zoals uit het rapport van de raad blijkt, sluiten werknemers zich onder het nieuwe “kaartcontrole”-model inderdaad tegen hogere tarieven aan bij vakbonden.

Zowel in de Verenigde Staten als in Canada vertoont de vakbondsdichtheid al tientallen jaren een neerwaartse trend. De laatste cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics geven aan dat de vakbondsdichtheid tussen 1983 en 2022 met de helft is gedaald. Begin jaren tachtig was meer dan 20 procent van de Amerikaanse arbeiders lid van een vakbond. Vorig jaar, ondanks het feit dat vakbonden 273.000 nieuwe leden toevoegden, zette de dichtheid haar steile daling voort, van 10,3 naar 10,1 procent.

De Canadese vakbondsdichtheid daarentegen is gedaald van 38 procent in 1981 tot 29 procent vorig jaar. De relatief hogere dichtheid van Canada wordt in stand gehouden door werknemers in de publieke sector, waar 77 procent vakbondslid is. In de particuliere sector is slechts 15 procent van de werknemers lid van een vakbond. Als alleen voltijdse werknemers in de steekproef worden opgenomen, vertoont de Canadese vakbondsdichtheid zelfs een grotere daling dan in de Verenigde Staten (meer dan elf procentpunten).

Uit opiniepeilingen blijkt dat de dalende vakbondsdichtheid geen weerspiegeling is van de voorkeuren van de werknemers. De steun voor vakbonden is veel groter en veel niet-vakbondswerkers geven aan dat ze lid zouden worden van een vakbond als ze de kans kregen. De vakbondsdichtheid is gedaald omdat werkgevers als een gek vechten om arbeiders ongeorganiseerd te houden, en de wetten die de toegang tot collectieve onderhandelingen regelen, zijn tegen arbeiders.

Het gemakkelijker maken om lid te worden van een vakbond door middel van een “kaartcontrole”-model is daarom een ​​centraal onderdeel van veel agenda’s voor hervorming van het arbeidsrecht. Het is een belangrijk voorstel in de Protecting the Right to Organize (PRO) Act, net als in de Employee Free Choice Act (EFCA) van 2009. Dit proces in één stap stelt werknemers in staat om gemakkelijker vakbonden te vormen wanneer een meerderheid kaarten heeft ondertekend . Zonder de aanvullende vereiste van een stemplicht hebben werkgevers minder tijd om werknemers te intimideren en georganiseerde acties de kop in te drukken. Ooit was kaartcontrole gebruikelijk in veel Canadese provincies, maar eind jaren negentig hadden rechtse provinciale regeringen er grotendeels een einde aan gemaakt.

In juni 2022 keurde de regering van de Nieuwe Democratische Partij in British Columbia Bill 10 goed, die de vakbondsorganisatie voor kaartcontrole in de provincie opnieuw introduceerde. Een belangrijke overwinning voor de provinciale arbeidersbeweging, het wetsvoorstel wijzigde de arbeidsrelatiecode van de provincie om werknemers in staat te stellen vakbonden te vormen wanneer 55 procent de kaarten heeft ondertekend.

Voorafgaand aan Bill 10 moesten vakbonden in British Columbia, net als in de meeste andere Canadese provincies, een verplichte verkiezing winnen na het indienen van ondertekende kaarten. Onder dit oude model moesten vakbonden steun betuigen van minimaal 45 procent van de werknemers op een werklocatie en vervolgens een meerderheid behalen in een stemming onder toezicht van de arbeidsraad. Vakbonden kunnen volgens het wetsvoorstel nog steeds kiezen voor een stemming met 45 procent steun, als ze daarvoor kiezen.

De British Columbia Federation of Labour heeft hard campagne gevoerd voor deze hervorming, en met 70 procent steun stond de publieke opinie stevig aan haar kant. Tegelijkertijd bleef het een open vraag hoe impactvolle kaartcontrole uiteindelijk zou kunnen zijn. Het verval van vakbonden is tenslotte het resultaat van vele factoren: onder andere industriële herstructurering, zwakke handhaving van de arbeidswetgeving en een gebrek aan vakbondsorganisatie. Zou kaartcontrole de dalende vakbondsdichtheid kunnen omkeren?

Het BCLRB-rapport uit 2022 laat zien dat kaartcontrole inderdaad een verschil maakt. Over het algemeen stegen de aanvragen voor vakbondscertificering in de provincie met 59,3 procent – van 108 ingediend in 2021 tot 172 ingediend in 2022. Met name meer dan 66 procent van de aanvragen voor nieuwe onderhandelingseenheden vond plaats nadat de kaartcontrole in juni van kracht werd.

Van de 155 aanvragen die het bestuur eind vorig jaar had afgerond, resulteerden er 135 in nieuwe vakbondsonderhandelingseenheden. De wet lijkt dus ook het slagingspercentage van vakbonden te verbeteren. In 2021 resulteerde iets meer dan 79 procent van de aanvragen in een vakbondscertificering. Vorig jaar resulteerde 87 procent van de aanvragen in een nieuwe onderhandelingseenheid. Het totale aantal werknemers in nieuwe onderhandelingseenheden groeide ook met 52,6 procent. In 2021 hebben certificeringen geleid tot 2.766 nieuwe vakbondsleden. Voor 2022 is dat aantal 4.222. Met andere woorden, ondanks dat het pas van kracht is voor de laatste zeven maanden van 2022, is kaartcontrole duidelijk positief geweest voor werknemers en vakbonden.

Kaartcontrole heeft ook de efficiëntie van de provinciale arbeidsraad aanzienlijk vergroot. Nu de meeste certificeringsaanvragen niet langer de extra stap van een verplichte verkiezing vereisen, kunnen aanvragen veel sneller worden verwerkt – en vakbonden worden gecertificeerd. In 2021 kostte het bestuur gemiddeld zesenveertig dagen om een ​​certificeringsaanvraag te verwerken – om ondertekende kaarten te verifiëren, een verkiezing te houden en de resultaten te certificeren. Na Bill 10 duurde het gemiddeld slechts acht dagen. Het kan niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk het versnellen van het certificeringsproces is, vooral voor werknemers van wie de werkgever vijandig staat tegenover hun organisatie-inspanningen.

Sommigen zullen misschien tegenwerpen dat de vergelijking met 2021 oneerlijk is, omdat de COVID-19-pandemie het voor vakbonden mogelijk moeilijker heeft gemaakt om certificeringsaanvragen te organiseren en in te dienen. Als dit waar zou zijn, zou het basisjaar van vergelijking de cijfers voor 2022 minder indrukwekkend en minder nauwkeurig maken. We moeten echter niet vergeten dat veel vakbonden in 2020 en 2021 een toegenomen belangstelling van werknemers meldden.

Misschien nog belangrijker is dat arbeidsraden in heel Canada elektronisch stemmen hebben geïntroduceerd en uitgebreid om het voor werknemers gemakkelijker te maken om te stemmen bij verkiezingen tijdens de pandemie. Met name de BCLRB kondigde in juni 2021 aan door te gaan met elektronisch stemmen. Waarschijnlijk mede door dit beleid is er in 2021 geen noemenswaardige daling van de certificeringsaanvragen ten opzichte van de jaren voor de pandemie. Bovendien was de online opkomst bij verkiezingen voor vakbondscertificering constant hoog, gemiddeld 86 procent in 2020 en 84 procent in 2021.

Een veelgehoord refrein van werkgevers en de bedrijfslobby is dat kaartcontrole het moeilijker maakt om vakbondssteun te verifiëren. Volgens dit argument zijn ondertekende vakbondskaarten niet zo betrouwbaar als een geheime stemming. Zoals verwacht blijkt dit helemaal niet waar te zijn. Functionarissen van de BCLRB voerden willekeurige lidmaatschapscontroles uit op 65 procent van de aanvragen die werden ingediend nadat de kaartcontrole van kracht werd. Slechts vier werknemers van de 569 gecontacteerde werknemers gaven aan dat ze geen vakbondskaart hadden ondertekend of niet zeker wisten of ze dat wel hadden gedaan. Dat is maar liefst 0,7 procent van de ondervraagden.

Aan de andere kant vroegen vakbonden certificering aan met een indrukwekkend gemiddelde van 74 procent steun nadat de kaartcontrole was geslaagd. Voor 2021 worden geen vergelijkbare cijfers gerapporteerd, dus we weten niet of dit een verbetering is ten opzichte van het voorgaande jaar. Toch lijkt het te bevestigen wat we al wisten: veel arbeiders willen vakbondslid worden en melden zich enthousiast aan als dat veiliger is.

Al met al zijn de cijfers van de BCLRB voor 2022 veelbelovend, vooral omdat de kaartcontrole pas vanaf juni van kracht was. Een heel kalenderjaar met dit beleid zou nog betere resultaten kunnen opleveren. Deze vakbondsaantallen zijn vooral goed nieuws omdat British Columbia de grootste vakbondsdaling in Canada heeft geleden. Terwijl alle provincies – met uitzondering van New Brunswick en Nova Scotia – het lidmaatschap van een vakbond tussen 1997 en 2022 met ongeveer 2 tot 3 procent zagen dalen, kelderde het vakbondspercentage van British Columbia met 6,8 procent.

Tegelijkertijd is kaartcontrole geen wondermiddel. Hoewel het certificeren van 135 nieuwe onderhandelingseenheden in 2022 onmiskenbaar goed nieuws is – en een verbetering ten opzichte van de afgelopen jaren – staat het nog steeds ver af van het aantal jaarlijkse vakbondscertificeringen dat een paar decennia geleden in British Columbia werd geregistreerd. In 1996, ’97 en ’98 vormden vakbonden respectievelijk 430, 409 en 348 nieuwe onderhandelingseenheden. Met andere woorden, 2022 mag dan de neerwaartse trend van de provincie in vakbondsaanvragen en certificeringen hebben omgebogen, maar het is minder duidelijk dat kaartcontrole alleen het tij volledig kan keren.

Bovendien zal een echte test voor vakbonden het aandeel van deze nieuwe onderhandelingseenheden zijn dat in staat is om goede eerste contracten te onderhandelen en zichzelf te handhaven tijdens de vaak moeilijke eerste jaren. De ‘eerste contractarbitrage’-bepaling in British Columbia zal gelukkig voorkomen dat werkgevers weigeren te onderhandelen of het proces uitstellen, zoals gebruikelijk is in de Verenigde Staten. Uiteindelijk is het aan de arbeidersbeweging in British Columbia om goed gebruik te blijven maken van kaartcontrole, nieuwe vakbondsleden te mobiliseren en winst te behalen voor de arbeidersklasse van de provincie.

Kaartcontrole was een geweldige eerste stap. De data laten dit duidelijk zien. Maar het organiseren stopt niet nadat de kaarten zijn ondertekend.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter