Aantasting van het zeewater door de stijgende zeespiegel op het eiland Funafuti, Tuvalu.Kyodo Nieuws/AP

Dit verhaal werd oorspronkelijk gepubliceerd door de Voogd en wordt hier weergegeven als onderdeel van de Klimaatbureau samenwerking.

In een historische hoorzittingnemen kleine eilandstaten die onevenredig getroffen zijn door de klimaatcrisis het op tegen landen met een hoge uitstoot voor een rechtbank in Hamburg, Duitsland, in wat wordt gezien als de eerste klimaatrechtvaardigheidszaak gericht op de bescherming van de oceaan.

Tijdens de tweedaagse hoorzitting, die maandag begon, zullen de landen – waaronder onder meer de Bahama’s, Tuvalu, Vanuatu, Antigua en Barbuda – het Internationale Tribunaal voor het Recht van de Zee vragen om vast te stellen of de uitstoot van broeikasgassen die door de zee wordt geabsorbeerd het milieu moet als vervuiling worden beschouwd.

Als een van de grootste koolstofputten ter wereld absorbeert de oceaan 25 procent van de kooldioxide-uitstoot, vangt hij 90 procent van de hitte op die door die uitstoot wordt veroorzaakt, en produceert hij de helft van de zuurstof in de wereld. De meeste landen hebben op grond van het juridisch bindende VN-verdrag inzake het recht van de zee verplichtingen om maatregelen te nemen om de vervuiling van de zee te voorkomen, te verminderen en te beheersen.

Als de zaak, aangespannen door de Commissie van Kleine Eilandstaten voor Klimaatverandering en Internationaal Recht (COSIS), succesvol is, zouden deze verplichtingen onder meer de vermindering van de CO2-uitstoot en de bescherming van het mariene milieu dat al is beschadigd door CO2-vervuiling omvatten.

De staten hopen dat het landen richtlijnen zal geven over de emissiereducties die nodig zijn om te voldoen aan hun verplichtingen in het kader van het klimaatakkoord van Parijs om te voorkomen dat de temperatuur 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau stijgt. In mei waarschuwden wetenschappers dat de wereld waarschijnlijk de doelstelling van 1,5 graden Celsius in 2027 zal overschrijden.

De zeespiegel stijgt snel en dreigt ons land onder de oceaan te laten zinken”, zei Kausea Natano, de premier van Tuvalu, in een verklaring. “Extreme weersomstandigheden, die elk jaar in aantal en intensiteit toenemen, doden onze mensen en vernietigen onze infrastructuur. Hele mariene en kustecosystemen sterven uit in wateren die warmer en zuurder worden.”

Zijn volk lijdt onder een “kennelijk onrecht” als gevolg van de klimaatverandering, zei hij. “Wij hebben er vertrouwen in dat internationale hoven en tribunalen dit onrecht niet ongecontroleerd zullen laten voortduren.”

Volgens schattingen zal de helft van de hoofdstad van Tuvalu, Funafuti, tegen 2050 onder water staan.

Hoewel het Akkoord van Parijs een juridisch bindend verdrag is dat landen verplicht de uitstoot te verminderen en het doel bevestigt om de mondiale temperatuurstijging tot onder de 2 graden Celsius te beperken, staat het landen toe hun eigen actieplannen op te stellen. “Er zijn geen verplichtingen om de temperatuurstijging binnen de 1,5 graden Celsius te houden, waarboven de kans op catastrofale klimaatverandering groot is”, zegt Payam Akhavan, hoofdadvocaat en voorzitter van de commissie van juridische experts van COSIS.

In de zaak zal gebruik worden gemaakt van het principe van grensoverschrijdende schade, zei Akhavan. “Wat is het verschil tussen het hebben van een giftige schoorsteen die over de grens spuwt en de uitstoot van kooldioxide?”

“Sommige van deze staten zullen binnen een generatie onbewoonbaar worden en vele zullen onder de zee verdwijnen”, voegde Akhavan eraan toe. “Dit is een poging om alle beschikbare instrumenten te gebruiken om grote vervuilers te dwingen hun koers te veranderen nu het nog kan.”
Bron: www.motherjones.comLaat een antwoord achter