Op maandag, De Californische gouverneur Gavin Newsom benoemde EMILY’s List-president Laphonza Butler tot lid van de Amerikaanse Senaat. Butler zal de zetel vervullen van de voormalige Democratische senator Dianne Feinstein, die vrijdag overleed. Het nieuws kwam minder dan een maand nadat Butlers organisatie, EMILY’s List, acht mensen had ontslagen, onder verwijzing naar begrotingstekorten in de aanloop naar een belangrijk verkiezingsjaar.

In september, iets meer dan een jaar vóór de verkiezingen van 2024, werden ontslagen aangekondigd. De invloedrijke organisatie van de Democratische Partij schrapte vijf personeelsleden uit het trainings- en gemeenschapsbetrokkenheidsteam, dat de basiskandidaten en kiezers bereikte; twee mensen uit het digitale team; en nog een persoon in het staats- en lokale campagneteam. Verschillende personeelsleden die ontslagen waren en geen deel uitmaakten van de vakbond, werd gevraagd een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen om ontslag te krijgen. Vorige week sloot EMILY’s List Run to Win, haar nationale rekruterings- en trainingsprogramma, af.

“Personeelstrainingen zoals die van EMILY’s List al jaren worden gegeven, zijn essentieel voor campagnes van hoge kwaliteit.”

Een bron met kennis van de ontslagen, die om anonimiteit vroeg om hun professionele relaties te beschermen, zei dat Butler de ontslagen factureerde als onderdeel van een verandering in de reikwijdte en schaal van de organisatie, maar dat ze een belangrijke verschuiving in de prioriteiten signaleerden, weg van outreach naar basiskandidaten. in de aanloop naar een cruciaal verkiezingsjaar.

“Personeelstrainingen zoals die welke EMILY’s List al jaren geeft, zijn essentieel voor campagnes van hoge kwaliteit”, zegt Gabe Tobias, medeoprichter van Movement School, een zusterorganisatie van Justice Democrats. “Als we deze terugschroeven in een cruciaal verkiezingsjaar, zou dat een groot verlies zijn voor de Democratische kandidaten, zowel in de verkiezingsfase als in de verdere verkiezingen.”

De ontslagen volgden op een bredere organisatorische herstructurering in het voorjaar. EMILY’s List schrapte de positie van vice-president onderzoek en splitste de afdeling in tweeën. Een andere bron met kennis van de herstructurering, die om dezelfde reden om anonimiteit vroeg, zei dat het personeel ten tijde van de herstructurering te horen kreeg dat er geen ontslagen zouden plaatsvinden.

Bij ontslagen in september zijn mensen ontslagen die geen geld inzamelden of niet met een goedgekeurde kandidaat werkten.

Twee maanden voor de ontslagen kondigde EMILY’s List een van zijn grootste prioriteiten voor 2024 aan: een plan om tientallen miljoenen dollars uit te geven ter ondersteuning van de herverkiezing van vice-president Kamala Harris, een nauwe bondgenoot van Butler. Een deel van de beperkte middelen van de groep zal gaan naar het stimuleren van Harris, aangezien haar goedkeuringscijfers onder die van haar voorgangers dalen.

EMILY’s List heeft ook een apart Twitter-account, ‘Madam Vice President’, bedoeld om Harris’ imago op te fleuren. Butler, die in september 2021 lid werd van EMILY’s List, was senior adviseur van Harris ‘presidentiële campagne in 2020. EMILY’s List heeft $ 10 miljoen uitgegeven om Harris te steunen na haar vice-presidentiële nominatie dat jaar.

“Op dit moment geven we prioriteit aan onze middelen voor de inspanningen die het meest centraal staan ​​in de missie van de EMILYs List: het kiezen van een diverse groep Democratische pro-choice vrouwen in gerichte zetels”, aldus EMILY’s List-woordvoerder Christina Reynolds. “Dit vereiste een nieuwe kijk op ons budget voor de cyclus, het opnieuw bekijken van onze focus en reikwijdte en het maken van een aantal moeilijke keuzes, waaronder het schrappen van specifieke functies en het ontslaan van een aantal gewaardeerde collega’s.”

De tweede bron zei dat ze verbaasd waren over andere financiële beslissingen in de aanloop naar ontslagen, die voor het eerst werden gerapporteerd door HuffPost kort nadat The Intercept een personderzoek had ingesteld. De bron zei dat er vragen waren over de uitgaven aan conferenties en consultants. Ze zeiden dat Butler en voormalig uitvoerend directeur Emily Cain, die in april vertrokken, moeite hadden om grote donoren aan te trekken tijdens een wijdverbreide democratische inzinking van fondsenwerving, maar dat de organisatie succes had geboekt door via Harris een beroep te doen op oudere en meer gematigde kiezers.

In een tijd waarin medewerkers binnen het democratische fondsenwervingsspectrum moeite hebben om in contact te komen met donoren, speelt de rol van Harris als eerste vrouwelijke vice-president goed, zeiden ze. Consultants met een contract voor EMILY’s List werkten aan het merk van Harris en plaatsten regelmatig inhoud waarin ze haar prees, zowel op de pro-Harris-accounts als op de belangrijkste Twitter-accounts van de organisatie.

“Alle Kamala-dingen doen het echt heel goed”, zeiden ze. “Ik denk dat een deel ervan is dat de basis alle Kamala-graphics die we uitbrengen opvreet.”

“Heeft ons overrompeld”

De herstructurering van EMILY’s List begon in het voorjaar. Twaalf afdelingen werden samengevoegd tot vijf om het aantal geïsoleerde functies binnen de organisatie te verminderen. In april vertrok Cain en werden vice-president campagnes Jessica Mackler en Reynolds, de vice-president communicatie, gepromoveerd tot senior vice-presidenten op hun afdelingen. (Cain startte in juli een adviesbureau.)

De rol van vice-president onderzoek werd vervangen door een senior directeur onderzoek, en de voormalige vice-president onderzoek vertrok in maart. De afdeling was verdeeld over twee andere: campagne- en oppositieonderzoek, en communicatie- en feitencontroleonderzoek. Verschillende onderzoeksmedewerkers vertrokken later op eigen gelegenheid. De organisatie nam ook een nieuwe senior vice-president en stafchef aan, Michelle White, die in juli toetrad.

Butlers achtergrond als vakbondsleider maakte haar omgang met de herstructurering van de organisatie en het latere nieuws over ontslagen teleurstellender, zei een voormalig medewerker van EMILY’s List, die sprak op voorwaarde van anonimiteit om persoonlijke relaties te beschermen. Voordat hij bij EMILY’s List kwam, was Butler directeur openbaar beleid en campagnes bij Airbnb. Ze was voorheen voorzitter van zowel de SEIU California State Council als de grootste vakbond van de staat, SEIU Local 2015, die thuiszorg- en verpleeghuispersoneel vertegenwoordigt.

De voormalige werknemer was het niet eens met Butlers aanpak van de herstructurering en vertrouwde op externe adviseurs in plaats van op de werknemers die het werk van de organisatie deden.

“Het heeft ons zeker overrompeld”, aldus de bron. “Ze heeft zo’n prominente arbeidsachtergrond, ik en mijn teamleden hadden absoluut meer van haar verwacht.”

Sinds de herstructurering heeft de groep meer tijd besteed aan het praten over Harris. In juni vertelde Butler aan Politico dat EMILY’s List erop gericht was de kiezers eraan te herinneren waarom ze de vice-president zouden moeten steunen.

“We gaan het verhaal vertellen over wie ze is, wat ze heeft gedaan, haar bij elke gelegenheid steunen en ons echt verzetten tegen de enorme desinformatie en desinformatie die tegen haar is gericht sinds ze is verkozen”, zei Butler.

Het stimuleren van Harris is logisch voor een fondsenwervende organisatie die zich inzet voor de verkiezing van vrouwen, aldus de tweede bron. Het kwam hen nog steeds vreemd voor hoeveel middelen er werden besteed aan het steunen van Harris in een positie die voor veel kiezers een bijzaak is.

‘EMILY’s List doet veel dingen voor de vice-president, wat ik altijd raar vond’, zeiden ze. “Ik weet dat de vice-president een gekozen functie is, maar zo bekijk ik het alleen niet.”
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter