Ezequiel Adamovski

Ik denk dat er veel factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het analyseren van het schokkende politieke succes van Milei. Sommige zijn indirect en specifiek voor de Argentijnse context, terwijl andere meer mondiaal en systemisch van aard zijn.

Met betrekking tot de kortetermijn- en specifiek Argentijnse context moet één ding worden benadrukt: we zitten midden in een perfecte storm. We komen aan het einde van de regering van Alberto Fernández, die eerlijk gezegd heel slecht is geweest. We zitten midden in een economische crisis die begon onder de vorige regering, maar onder de huidige regering in veel opzichten nog erger is geworden. Er kan niet genoeg benadrukt worden hoe ernstig de huidige inflatiecrisis is.

Bovendien heeft de erfenis van de pandemie diepe wonden achtergelaten op subjectief niveau. De quarantainemaatregelen waren zeer streng in Argentinië, en dat soort hardhandige staatsinterventie liet een ongunstige indruk achter in de hoofden van de mensen. Ten slotte heeft een enorme droogte het land beroofd van bijna een kwart van de exportinkomsten die het normaal gesproken ontvangt. Al deze factoren komen samen om de opkomst van een figuur als Milei mogelijk te maken.

Tegelijkertijd zijn er een aantal middellangetermijnfactoren. Een van de belangrijkste kwesties is dat we getuige zijn van de uitputting van het Kirchneristische project, dat wil zeggen de politieke beweging die geassocieerd wordt met Néstor en Cristina Fernández de Kirchner.

Dat project genereerde veel enthousiasme en domineerde de Argentijnse politiek gedurende de eerste twee decennia van de 21e eeuw. Mensen hadden veel hoop in die beweging, met haar progressieve slogans als “la patria es el otro” (het thuisland zijn andere mensen).

Maar dat project is naar mijn mening opraken. Het bewijs is dat deze meest recente presidentsverkiezingen de derde verkiezing op rij waren waarin de Kirchneristen er niet in slaagden een kandidaat van hun keuze naar voren te brengen.

Nu verwacht ik dat het Kirchnerisme opnieuw zal worden opgenomen in de bredere paraplu van het Peronisme, dat een veel heterogenere formatie is dan het Kirchnerisme. De beweging kent nog steeds enkele sterke figuren, zoals Axel Kicillof in de provincie Buenos Aires. Maar de Kirchneristische leiding lijkt uiteen te vallen en zichzelf opnieuw op te nemen in de Justitiële Partij (de Peronistische partij). Waar dat het substantiële aantal Kirchneristische kiezers overhoudt die diepgaandere veranderingen willen dan wat het peronisme te bieden heeft, is een raadsel.

Met andere woorden: het valt mij op dat het huidige moment deel uitmaakt van een verzet tegen het Kirchneristische project, dat had beloofd het project opnieuw vorm te geven. patria in een progressieve richting. Het falen ervan lijkt het enige andere beschikbare alternatief te hebben versterkt, namelijk het idee dat er niets anders is dan individueel belang en ieder voor zich.

Ten slotte zijn er, gerelateerd aan dat individualisme, een reeks langetermijnfactoren die niet alleen Argentinië, maar de hele wereld beïnvloeden. De opkomst van extreemrechts is een mondiaal fenomeen dat ik associeer met de huidige ‘implosieve’ fase van het kapitalisme. Het kapitalisme heeft elke centimeter van de planeet bedekt en kan niet langer naar buiten groeien. Het kan de winstvoet alleen op peil houden door meer druk uit te oefenen op de bevolking, rechten weg te nemen, onze vrije tijd te gelde te maken en te beperken, minder belastingen te betalen en het weinige dat nog van de staat overblijft over te nemen.

In die context wordt de illusie onthuld dat iedereen een autonoom individu kan zijn dat zijn of haar eigen levensproject ontwikkelt zonder last te hebben van anderen: een illusie. We worden steeds meer tegen elkaar aangedrukt naarmate de ruimte schaarser wordt, en de eisen en behoeften van anderen – vooral als het de collectieve eisen zijn van feministen, de LGBTQ-beweging, antiracisten of vakbonden – inbreuk maken op de ruimte waarvan we dachten dat die de onze was. eigen onvervreemdbare eigendom.

In dat scenario ontstaat een nieuwe subjectiviteit, die ik in mijn boek ‘autoritair individualisme’ noem. Autoritaire individuen geloven dat ze het recht hebben om hun leefruimte te verdedigen tegen hun buren, die zij als een bedreiging beschouwen, desnoods met het geweer in de hand. En ze zoeken naar gezagsdragers zoals [Donald] Troef, [Jair] Bolsonaro, of Milei, die beloven die persoonlijke ruimte te herstellen door geweld te gebruiken en, indien nodig, verder te gaan dan de wet.

Deze subjectieve transformatie heeft ook een materieel substraat. In Argentinië wordt de inkomensherverdeling voor overheidssteun bijvoorbeeld steeds vaker niet door de rijken betaald, maar door gewone werkende mensen. Er is beleid gevoerd om de pensioenen te verhogen, zodat alle mensen over een pensioenfonds kunnen beschikken – zoals het hoort. Maar dit vindt plaats in een kader waarin slechts de helft van de beroepsbevolking in de boeken staat; dat wil zeggen dat, in concrete materiële termen, de helft van de bevolking een lager pensioen zal ontvangen omdat de bijdragen worden herverdeeld onder de andere helft van de bevolking die, omdat zij niet formeel wordt erkend als werknemer, niet heeft bijgedragen.

Met andere woorden: de staat verdeelt de middelen in een volledig horizontale richting, over één enkele klasse, terwijl de rijkste Argentijnen steeds minder belastingen betalen. Wanneer de kosten van de verzorgingsstaat het zwaarst op de werkende mensen neerkomen, heeft dit de neiging om haat en wrok onder de buren te kweken, vooral wanneer de ene persoon een kleine staatsuitkering ontvangt en de andere niet. Die wrok verandert vervolgens in geweld tegen de buurman en de eis van een leider om een ​​einde te maken aan wat lijkt als buitensporig ‘politiek privilege’.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter