In een strategische zet koos het in Tokio gevestigde bedrijf Metaplanet ervoor om bitcoin (BTC) als reserve in zijn portefeuille te integreren, als reactie op de groeiende Japanse staatsschuld en de daaropvolgende instabiliteit van de yen. Het bedrijf maakte afgelopen maandag bekend dat dit initiatief tot doel heeft de economische risico’s te beperken die worden verergerd door de begrotingssituatie van het land. “Metaplanet heeft bitcoin aangenomen als zijn strategische reserve. Deze stap is een directe reactie op de aanhoudende economische druk in Japan, met name de hoge staatsschulden, langdurige perioden van negatieve reële rentetarieven en de daaruit voortvloeiende zwakke yen”, aldus het bedrijf.

Sinds april dit jaar heeft Metaplanet in totaal 117,7 BTC verworven, wat overeenkomt met ongeveer $7,19 miljoen, volgens een strategie die vergelijkbaar is met die van MicroStrategy, een Amerikaans bedrijf dat ook aanzienlijke investeringen in bitcoin heeft gedaan. Momenteel heeft Metaplanet zijn inspanningen geconcentreerd op bitcoin en investeringen in commercieel onroerend goed, waarbij hij afstand neemt van alle initiatieven met betrekking tot Web3.

De economische context van Japan is bijzonder zorgwekkend, met een bruto schuldquote van meer dan 254%, de hoogste van de ontwikkelde landen, volgens gegevens van het Internationale Monetaire Fonds. Deze delicate begrotingssituatie heeft de Bank of Japan (BOJ) ervan weerhouden de rentetarieven te verhogen in lijn met de Amerikaanse Federal Reserve en andere centrale banken, omdat hogere rentetarieven de kosten van de staatsschuld verder zouden kunnen verhogen.

De yen, een van de belangrijkste mondiale reservevaluta’s, heeft een aanzienlijke devaluatie ondergaan en is sinds begin 2021 met 50% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Onlangs bereikte de Japanse munt de laagste prijs in 34 jaar, met een notering van ruim 155 yen per jaar. US dollar. De devaluatie bracht de BOJ ertoe om in te grijpen op de valutamarkt en dollars te verkopen in een poging de munt te stabiliseren.

Metaplanet is van plan bitcoin aan te houden als onderdeel van zijn langetermijnreserve, op zoek naar minimaal gerealiseerde belastingwinsten en mogelijk zijn bitcoinpositie te vergroten door in yen luidende langlopende schulden uit te geven.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/metaplanet-adota-bitcoin-como-reserva-de-valor-frente-a-crescente-divida-japonesa/Laat een antwoord achter