Noord-Korea wordt sinds 1948 geleid door één enkele familie. De internationale fascinatie voor het interne reilen en zeilen van het ‘heremietenkoninkrijk’ kan meedogenloos zijn. De wereldwijde media hebben belangstelling getoond voor de politieke bekendheid van Kim Yo-jong, de zus van de huidige opperste leider, Kim Jong Un. Elke keer dat Kim Yo-jong een spraakmakende diplomatieke top bijwoont, de Verenigde Staten bedreigt of belooft de Stille Oceaan in een schietbaan te veranderen, reageren de wereldwijde media met speculaties dat zij de aanstaande opvolger van haar ziekelijke broer is.

Twee commentatoren hebben onlangs geprobeerd om al dit giswerk te begrijpen. Yoshihiro Makino, voormalig bureauchef van de Japanners in Seoul Asahi Shimbunuitgegeven Kim Jong-un naar Kim Yo-jong in december vorig jaar. Tufts University-professor en voormalig adviseur van de Amerikaanse regering, Sung-Yoon Lee, mengde zich deze week in het debat De zus.

Geen van beide boeken veronderstelt veel voorkennis over Noord-Korea. Ondanks de inspanningen van historici zoals Suzy Kim en experts zoals die op de Terugslag podcast, is er weinig kennis van Noord-Korea in het Westen. Om in te kunnen gaan op de argumenten van Makino en Lee, is enige basiscontext cruciaal.

Het moderne beeld dat de meeste commentatoren van Noord-Korea hebben – een tot de tanden bewapende mix van dictatuur, ondernemers op de grijze markt en ondervoede arbeiders – is in feite relatief nieuw. Noord-Korea werd tijdens de oorlog van 1950 tot 1953 door Amerikaanse bommen tot bijna pre-industrieel puin herleid. Maar de wederopbouw na de oorlog, aanvankelijk gestimuleerd door hulp van het Sovjetblok, was getuige van de snelle ontwikkeling van steden, zware industrie en landbouw. Eerder onderbenutte arbeid en land waren efficiënt georganiseerd, en verbluffende groeipercentages – 36,6 procent van 1957 tot 1960 – lieten zijn door armoede geteisterde Zuid-Koreaanse buurman in ieder geval tijdelijk in het stof achter, zoals ademloze economen zoals Joan Robinson zich verwonderden.

Deze naoorlogse hausse bereikte zijn grenzen in de jaren zestig, deels als gevolg van een vermindering van buitenlandse hulp, een kleine binnenlandse markt, een tekort aan arbeidskrachten, beperkte buitenlandse handel en astronomische niveaus van militaire uitgaven. Een moderniseringsdrang in de jaren zeventig – waarbij meer fabrieken en technologie uit het Westen en Japan werden gekocht – verhoogde de groei enigszins, maar kwam niet in de buurt van die aanvankelijke naoorlogse niveaus. Alle technologische vooruitgang die Noord-Korea boekte door de toegenomen buitenlandse handel was ook simpelweg niet voldoende om het chronische tekort aan arbeidskrachten aan te pakken en droeg bij aan het explosieve handelstekort.

Deze economische hoogte- en dieptepunten werden aangestuurd door de Arbeiderspartij van Korea, een hypergecentraliseerde organisatie die opereerde onder het meedogenloze leiderschap van de ‘guerrilla’-factie van Kim Il Sung sinds ze in de jaren vijftig zegevierde over alle interne rivalen.

Het communisme had in de jaren veertig en vijftig massale steun op het Koreaanse schiereiland. Maar hoewel het de Noord-Koreaanse staat niet ontbrak aan steun van het volk, ontbrak het wel aan de wil om de volksraden om te vormen tot echte democratische fundamenten. Dit, in combinatie met de vooroorlogse nationalistische attributen – en de absolute overheersing van de naoorlogse macht door het leger – betekent dat de arbeidersklasse daar nooit enige betekenisvolle controle heeft gehad.

In de jaren 1990 viel de val van de Sovjet-Unie – die zelden schuldaflossingen had geëist – samen met een reeks catastrofale overstromingen die het beperkte bouwland van Noord-Korea decimeerden. Miljoenen kwamen om van de honger en honderdduizenden vluchtten naar het buitenland. Als reactie hierop ontstond een getolereerde particuliere schaduweconomie, waarvan de natie nu afhankelijk is om zichzelf te voeden en van stroom te voorzien.

De kwestie van de hedendaagse politieke macht staat voorop in de boeken van Makino en Lee, hoewel ze verschillen in de nadruk die ze leggen.

Lee’s argument, enigszins verborgen tussen schunnige details, is dat de macht in Korea een soort draaikolk is. In Noord-Korea is de macht in handen van de persoon die het vaandel van de Kim-familie draagt. Kim Yo-jong is ‘machtig’ in de zin dat ze dicht bij het centrum van deze draaikolk bestaat – een vertrouwde assistent en vertrouwelinge die Supreme Leader Kim Jong Un met oprechte genegenheid beschouwt. De overheid heeft zeker andere belanghebbenden, die worden gedreven door de noodzaak om hun bestaande privileges te behouden. Maar voor Lee lijken deze belanghebbenden perifeer. Lee heeft eerder gesuggereerd dat de controle van de Kims op de lange termijn gedoemd is te mislukken. Dit is voornamelijk te danken aan de fundamentele dynamiek in het hart van de Koreaanse politiek: twee rivaliserende staten die dicht bij elkaar staan ​​strijden om de hegemonie over het schiereiland.

De nadruk in het betoog van Makino ligt anders. Hij stelt dat de macht in Noord-Korea een brutale en delicate evenwichtsoefening is. De Kim-familie is vrijwel onaantastbaar, tenzij de leden besluiten elkaar te vermoorden. Maar door hun isolement zijn ze hopeloos afhankelijk van een bredere elite die haar eigen plannen heeft.

De macht van deze elite bestaat in twee afzonderlijke (hoewel met elkaar verweven) sferen. De economische macht berust bij de zgn de onderkant – degenen die fortuinen hebben opgebouwd in de grijze economie op gebieden als privévervoer, bankieren en handel. Meer expliciete politieke macht wordt volgens Makino uitgeoefend op de derde verdieping van het Centraal Partijgebouw. “Rode edelen” (afstammelingen van de guerrilla-factie) die in dit kantoor zijn gevestigd, spelen de rol van informatiepoortwachters voor de Kims. Makino stelt bijvoorbeeld dat minister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui tijdens de top met de Verenigde Staten in 2019 informatie achterhield voor Kim Jong Un, omdat een snelle verbetering van de betrekkingen tussen de twee naties niet in het belang zou zijn geweest van de nieuwe welvarende klasse. Hoewel deze elite duidelijk niet onaantastbaar is – Kim Yo-jong zou Choe hebben gestraft voor haar truc – stelt Makino behoorlijk dat hun invloed enorm is. De grens tussen deze politieke en economische machtssferen is natuurlijk troebel.

Een tweede thema dat door beide teksten loopt, is of een volledig kapitalistisch herstel op het spel staat, en hoe Kim Yo-jongs politieke fortuinen verband houden met een dergelijke verandering. Het is relatief goed bekend dat er in de grondwet van 1998 enkele officiële kapitalistische hervormingen zijn doorgevoerd (rond dezelfde tijd dat Milton Friedman blijkbaar verplichte lectuur werd aan de Kim Il Sung University). Maar hoe ver gaat dit waarschijnlijk gaan?

Makino zegt dat het onmiskenbaar is dat er in Noord-Korea burgerlijke en kleinburgerlijke klassen bestaan ​​(hij noemt ze respectievelijk ‘de rijke klasse’ en ‘handelaars’). Er zijn, zo betoogt hij, ongeveer een miljoen kooplieden. De rijke klasse ontstond aan het einde van het bewind van Kim Jong Il en loopt in de duizenden. Ze huren arbeiders in, maken winst en zijn actief in de bouw, handel, transport en andere industrieën. Ze runnen zowel grijze entiteiten als officiële ondernemingen – nadat de verplichte quota zijn gehaald, kunnen staatsbedrijven producten vrij op de markt verkopen.

Gewone mensen, benadrukt Makino, worden door dit systeem leeggezogen. Ze moeten exorbitante steekpenningen betalen – dit zijn functionele belastingen – op elk niveau van het systeem. Maar ze worden ook gedwongen om uitbuitende deeltijdbanen aan te nemen, zoals waterbezorgers in flatgebouwen waar de pompen niet werken, om de eindjes aan elkaar te knopen. Omdat inwoners nu gemakkelijk online informatie kunnen vinden over wie waar de goedkoopste boodschappen aanbiedt, moeten vrouwen die als handelaar werken om de schamele staatsinkomens aan te vullen, behoorlijk venijnig strijden om marktaandeel.

Makino suggereert voorzichtig dat Kim Yo-jong sympathiek staat tegenover verdere liberalisering van de markt. Het was haar idee, zo beweert hij, om haar vader te overtuigen om 3G-gsm-diensten in het land uit te rollen, in een joint venture met de Egyptische Orascom Group. Maar haar persoonlijke verlangens, benadrukt hij, zijn ondergeschikt aan wat er werkelijk gebeurt. Elke ernstig destabiliserende economische verandering zal van de Kims vereisen dat ze de zetel van de macht voorgoed verlaten.

Over dit laatste punt lijkt Lee het eens te zijn. Een periode van “hervorming en openstelling” zou te destabiliserend zijn voor de staat. De Kims zijn ook doodsbang voor, en zullen niet accepteren, het vooruitzicht van een Duitse hereniging, waarbij de rijkere natie de armere absorbeert – in dit geval het zuiden dat het noorden absorbeert. Lee bagatelliseert de andere door Makino beschreven economische ontwikkelingen, vermoedelijk omdat hij twijfelt aan de betekenis ervan.

Over de opvolgingskwestie dekken beide boeken wijselijk af.

Makino benadrukt dat geen enkele Noord-Koreaanse opperste leider ooit een opvolger heeft of zal benoemen. Dit zou betekenen dat ze hun eigen macht uithollen door een aantrekkingspool voor plannen te creëren de onderkant en “derde verdieping” kaders. Hij legt bijvoorbeeld uit dat Kim Jong Il de beweging van het Koreaanse Volksleger stopte met het prijzen van Ko Yong-hui, de moeder van Kim Jong Un, om precies zo’n fenomeen te vermijden. Dit lijkt logisch genoeg. Makino valt echter ook terug op het idee dat vrouwen simpelweg niet aan de macht kunnen komen in Noord-Korea. Hij haalt Kim Jong Il’s afkeer aan van de machtsstrijd tussen zijn stiefmoeder Kim Song-ae en zijn zus Kim Kyong-hui, en zijn goedkeuring van het oude Joseon-gezegde: “wanneer een kip kraait, is de familie geruïneerd.” Kim Yo-jong, concludeert hij, is geen opvolger; ze is gewoon een stuk op een steeds complexer schaakbord.

Lee is het ermee eens dat het recente debuut van zijn dochter door Kim Jong Un niet zozeer een aankondiging van een opvolger was, maar meer een algemeen genoegen voor de wereld dat de dynastieke rode monarchie van de Kim een ​​blijvertje is. Maar hij denkt wel dat de verschillende posities van officiële verantwoordelijkheid van Kim Yo-jong bewijzen dat ze in wezen een back-up is voor het geval haar broer arbeidsongeschikt is. Voor nu, zo betoogt hij, spelen de broers en zussen van Kim een ​​spelletje ‘slechte agent, slechtere agent’, waarbij de zus de laatste rol op zich neemt. Wat de langetermijnvooruitzichten van hun regering betreft, is Lee’s perspectief veranderd. Terwijl hij in een eerder commentaar de Noord-Koreaanse regering nog hooguit tien jaar gaf voor de onvermijdelijke ineenstorting, in De zus hij suggereert dat Kim Yo-jong “de komende decennia” krachtig zou kunnen zijn.

Beide boeken spelen in op stereotypen over de historische rol van vrouwen in Noord-Korea. Ze benadrukken de patriarchale en confucianistische achtergrond van de natie en markeren de nieuwheid van de nieuwe ondernemersklasse die wordt gedomineerd door vrouwen. Deze nadruk op de zeldzaamheid van vrouwen in de politiek verschilt niet veel van de meeste commentaren over Kim Yo-jong. Niemand zou de moeite nemen om te ontkennen dat vrouwen politiek ondervertegenwoordigd zijn op elk niveau van de samenleving in Noord-Korea. Maar dit gerecycleerde thema verdoezelt het feit dat er van de jaren veertig tot de jaren tachtig verhoudingsgewijs veel meer vrouwen in de regering, prominente politieke rollen en organisatorisch leiderschap waren in Noord-Korea dan in de Verenigde Staten, het VK, Canada of Australië. Onderdrukt zijn ze zeker. Historisch gezien afwezig in de politiek, zijn Noord-Koreaanse vrouwen dat niet.

Het Noord-Koreaanse volk vocht tegen het Japanse kolonialisme onder een socialistische vlag, maar werd bestempeld als “lager dan barbaren”, massaal vermoord door de Verenigde Staten en hun bondgenoten. Ze bouwden een nieuwe natie op uit de ruïnes, maar hun wonder viel in de handen van een meedogenloze autoritaire kliek.

De wereldwijde obsessie met een cartoonesk Kim-opvolgingsdrama dient om de strijd van gewone Noord-Koreanen naar de achtergrond te degraderen. Het is een grimmig verhaal dat veel meer aandacht verdient dan de spelletjes van de ‘rode adel’.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter