De Survey of Consumer Finances (SCF) publiceerde eind vorige week de gegevens over de vermogensverdeling voor 2022. De SCF is het meest vooraanstaande welvaartsonderzoek van het land en verschijnt eens in de drie jaar. Hieronder vat ik enkele cijfers van de welvaartsverdeling samen die ik door de jaren heen heb bijgehouden en laat zien hoe die verdeling veel gelijker kan worden gemaakt.

Over het geheel genomen blijft de welvaartsongelijkheid vrij hoog. De bovenste 10 procent van de huishoudens bezit 73 procent van de rijkdom van het land, terwijl de onderste 50 procent van de huishoudens slechts 2 procent van de rijkdom van het land bezit.

Sommige mensen schijnen te denken dat de algehele ongelijkheid in welvaart alleen maar een gevolg is van het feit dat jonge volwassenen relatief weinig bezitten, terwijl oudere volwassenen veel meer bezitten. Maar dit is niet het geval, omdat we binnen elke leeftijdsgroep soortgelijke soorten welvaartsongelijkheid zien.

Wanneer we elk algemeen welvaartsdeciel ontleden naar leeftijd, zien we een patroon waarbij hoe lager het deciel is, hoe jonger het is. Maar er zijn nog steeds veel ouderen in en rond de onderkant van de welvaartsverdeling. Ongeveer 39 procent van de onderste helft, die gezamenlijk 2 procent van het vermogen van huishoudens bezit, is ouder dan vijftig.

Sommige mensen schijnen ook te denken dat de algemene ongelijkheid in rijkdom ook wordt veroorzaakt door ongelijkheid in raciale rijkdom. Maar net als met de leeftijd zien we dat de ongelijkheid in rijkdom binnen elke raciale groep de algemene ongelijkheid in rijkdom weerspiegelt.

Wanneer we elk welvaartsdeciel ontleden naar ras, zien we een patroon waarbij hoe lager het deciel is, hoe minder wit het is. Maar de onderkant van de welvaartsverdeling is nog steeds door en door multiraciaal. Ongeveer 61 procent van de onderste helft is blank.

Sommige mensen schijnen ook te denken dat onderwijsverschillen de algemene welvaartsongelijkheid aandrijven. Toch zien we, net als bij leeftijd en ras, binnen elke onderwijsgroep dezelfde soort ongelijkheid als in de samenleving als geheel.

Rijkere decielen worden doorgaans gedomineerd door mensen met een universitair diploma, maar de onderkant van de welvaartsverdeling wordt bevolkt door mensen van alle opleidingsniveaus. In feite heeft ongeveer één op de vier personen in de onderste helft van de welvaartsverdeling een universitair diploma.

Het feit dat we steeds weer dezelfde welvaartsverdeling zien, ongeacht hoe we de gegevens verdelen, is een behoorlijk solide indicator dat deze specifieke distributieve scheefheid wordt veroorzaakt door de regels van ons economisch systeem, en niet door een contingent probleem met de ene of de andere groep.

Als ik deze gegevens presenteer, zullen mensen er soms op wijzen dat daaruit blijkt dat de verdeling van de welvaart een tachtig-twintig-paretoverdeling is (80 procent van de rijkdom is in handen van de top 20 procent). Individuen die hierop wijzen lijken te denken dat dit een soort natuurwet is waartegen we ons niet kunnen verzetten, in plaats van een observatie over de verdelingen die onvermijdelijk voortkomen uit bepaalde systemen, en die uiteraard veranderd kunnen worden.

In een komende paper laat ik zien dat er een manier is om deze tachtig-twintigverdeling te doorbreken door een deel van de rijkdom in collectief, publiek bezit te brengen. De staat Alaska heeft dit de afgelopen halve eeuw gedaan door de oprichting en kapitalisatie van het Alaska Permanent Fund (APF). Wanneer APF-activa gelijkelijk aan elk huishouden worden toegerekend, daalt het welvaartsaandeel van de bovenste 20 procent van de inwoners van Alaska van 82 procent naar 62 procent.

Dit soort egalisatiebeleid zou op nationaal niveau kunnen worden geïmplementeerd en veel verder kunnen worden opgeschaald dan Alaska zijn APF heeft opgeschaald. In Noorwegen, dat ook een grote hoeveelheid collectief, publiek bezit heeft, daalt het welvaartsaandeel van de bovenste 20 procent van 71 procent naar 40 procent zodra de collectieve rijkdom correct wordt geteld.

Het niveau van welvaartsongelijkheid dat we nu hebben, is dus geen onvermijdelijkheid van de menselijke samenleving. Het is een onvermijdelijkheid van een bepaald soort economisch systeem dat is gebouwd op het particuliere bezit van rendementgenererende activa. Maar dat systeem is niet het enige systeem, en zelfs geleidelijke invallen in dat systeem, zoals in Alaska en Noorwegen, zijn succesvol gebleken in het doorbreken van de ongelijkheidspatronen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter