Vorige week was opnieuw een prachtig blijk van solidariteit aan de Universiteit van Melbourne, toen de NTEU aan onze tweede staking van een week in evenveel maanden begon. Terwijl de vorige vakbondsactie beperkt was tot vijf werkgebieden, bracht deze staking personeel uit de hele universiteit op de been.

Er werd over de staking gestemd en vervolgens opnieuw bevestigd tijdens de grootste bijeenkomsten die de vakbond ooit op de campus heeft gehouden, met respectievelijk meer dan 400 en 450 aanwezigen. De druk op de kosten van levensonderhoud, de verslechterende arbeidsomstandigheden en het gebrek aan bewegingsvrijheid aan de onderhandelingstafel overtuigden velen ervan dat actie noodzakelijk was. Het succes en de inspiratie van de vorige staking in augustus – die de universiteit voor het eerst dwong te reageren op onze beweringen over werkzekerheid, hoe beperkt het aanbod ook was – was een andere beslissende factor. Het werd duidelijk dat ernstige stakingen als geen ander het universiteitsbestuur onder druk zetten.

We vertrokken op maandag 2 oktober om 12.00 uur en begonnen de week met een bijeenkomst buiten een van Duncan Maskells ‘Vice-Chancellor’s Roadshow’-evenementen op de Faculteit Wetenschappen. Honderden verzamelden zich in de foyer van het gebouw, waar onze gezangen weergalmden en de gebeurtenis van buitenaf verstoorden, terwijl het personeel in de collegezaal het podium betrad om Maskell rechtstreeks uit te dagen. Het was een geweldig begin van de week.

Elke ochtend werden er piketlijnen opgezet langs de ingangen van de campus in Swanston Street. We hielden de lijn vast, benaderden studenten, personeel en andere campusmedewerkers om de redenen voor de staking uit te leggen en drongen er bij hen op aan onze campagne te steunen en de campus niet te betreden.

Velen bleven even staan ​​om onze folders te pakken en waren bereid naar ons te luisteren. Er waren echter een paar vastberaden mensen die erop stonden de grens te doorbreken. De hoofdonderhandelaar van de universiteit, Martin Bower, dreigde donderdagochtend met zijn motor door ons piket te rijden.

Bower bewijst dat zelfs bazen hun CV’s overdrijven en beschrijft zichzelf op zijn LinkedIn als een “zeer effectieve communicator” wiens “ruime ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen een solide basis biedt voor het opbouwen van relaties met vakbonden en andere externe partijen”.

Deze weinig geverifieerde charmeur trok zich terug nadat verontwaardigde personeelsleden stand hielden. Toen hij uiteindelijk wegreed, mogelijk om aan zijn communicatieve vaardigheden te werken, barstte de piketlijn los. “De verenigde arbeiders zullen nooit verslagen worden!” zou nog een tijdje in zijn oren hebben geklonken.

Tussen regenbuien en zonnestralen door zongen en zongen stakers en studentensolidariteitsactivisten met hart en ziel. Vrijdagavond had ik drie afzonderlijke liedbladen met de tekst van de vakbondsklassiekers ‘Union meid’, ‘Aan welke kant sta je’ en ‘Aan de piketlijn’, die we de hele week keer op keer hadden gezongen.

Medewerkers van verschillende werkgebieden en faculteiten wisselden ook verhalen uit over hun ervaringen op de universiteit. Details over de druk van onredelijke werkdruk, de stress van voortdurende herstructureringen, het gebrek aan transparantie en de wreedheid van het management, werden op hun beurt beantwoord met verhalen over collectieve organisatie.

De campagne kan worden toegeschreven aan het aantrekken van een nieuwe laag van vakbondsactivisten die bereid zijn zich te organiseren en te debatteren over de weg vooruit. Er was bijvoorbeeld een bloei van activiteit op de School voor Wiskunde en Statistiek, met tientallen docenten die staakten en meer dan 100 bijlessen geannuleerd. De docenten bleven de staking gebruiken om de vakbond op te bouwen. Ze gingen naar klassen die nog liepen om aankondigingen te doen over de staking en te praten met personeel dat nog niet betrokken was, en slaagden erin nog een paar personeelsleden voor de vakbond te werven.

De bijeenkomsten van de vakbonden en het stakingscomité werden de hele week goed bezocht, waarbij leden uit de hele branche allemaal de volgende stappen van de campagne bespraken. We worden geconfronteerd met universiteitsmanagers die consequent onze belangrijkste beweringen hebben gebagatelliseerd of genegeerd, een reeks anti-vakbondswetten die zijn ontworpen om effectieve acties in te perken, evenals de beperkingen van onze eigen vakbondsleiders – die maar al te vaak hebben toegegeven in plaats van serieuze campagnes te organiseren, laat staan alleen bereid zijn de wetten te confronteren.

Ondanks deze uitdagingen was de stemming aan het eind van de week hoopvol. Een volledige band voegde zich bij ons in de pub voor een laatste vertolking van ‘Solidarity forever’, terwijl onze stemmen – zingend en plannen makend, organiserend en debatterend – van de bar op het dak de straten van Carlton in zweefden toen de staking ten einde liep.

Voor alle betrokkenen was het een week om nooit te vergeten. Het was voor velen de eerste staking van een week, voor sommigen de tweede. We hebben meer dan 500 klassen gesloten, belangrijke administratieve functies en studentenvoorzieningen ontwricht, stand gehouden en de toegang tot universiteiten geblokkeerd, en opnieuw de kwestie van onze eisen aan de campus en aan het management opgedrongen.

De campagne is nog lang niet gewonnen. Maar we hebben serieuze vooruitgang geboekt op het gebied van rekrutering, het opnieuw opbouwen van vakbondstradities op de campus en het helpen stellen van een voorbeeld voor effectieve ondernemingscampagnes in de sector.

De Leeftijd onlangs beschreven onze campagne als “een van de ernstigste onrust op de werkplek in de geschiedenis van de instelling”. Daarom mogen we allemaal enorm trots zijn.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter