Te midden van een jaar van opvallende stakingen hebben weinigen meer aandacht getrokken dan de aanhoudende staking van de United Auto Workers (UAW) tegen de Grote Drie autofabrikanten, die op 14 september werd gelanceerd. gerichte stakingen die de druk op de bedrijven geleidelijk opvoeren, hebben de bedrijven in het ongewisse gehouden en tegelijkertijd de publieke steun versterkt. Omdat leidinggevenden van autobedrijven zich in de lastige positie bevinden waarin ze royale aandeleninkopen en exorbitante beloningen moeten verdedigen, blijkt uit beschikbare opiniepeilingen dat het publiek de stakers met meer dan twee tegen één steunt.

Nu de verrassende aankondiging van deze week 87.000 extra werknemers bij de Ford Kentucky Truck Plant oproept, is ongeveer een kwart van de 150.000 autoarbeiders onder de Big Three-contracten nu in staking. Hoewel een alomvattend akkoord nog ver weg is, heeft de doelgerichte aanpak van de UAW al grote winsten opgeleverd bij alle drie de autofabrikanten, waaronder het elimineren van een aantal niveaus, het opnieuw invoeren van loonaanpassingen op het gebied van de kosten van levensonderhoud (COLA), het verwerven van het recht om te staken vanwege fabriekssluitingen, en misschien wel het meest indrukwekkend, omdat de toekomstige productie van elektrische voertuigen (EV) bij General Motors (GM) onder de raamovereenkomst wordt gebracht.

De aanpak van de vakbond op het gebied van onderhandelen en staken wijkt scherp af van de UAW van de afgelopen decennia. In plaats van de bedrijven toe te staan ​​concessies te dicteren en de leden tijdens de onderhandelingen in het ongewisse te laten, heeft de leiding van de UAW een wat zij heeft beschreven als een gedurfde, ambitieuze agenda opgesteld die tot doel heeft de historische rol van de vakbond als normbepaler voor de hele werkende wereld terug te winnen. klas. Het heeft de leden actief betrokken bij de contractcampagne en de staking, en heeft de creativiteit van de leden aan de piketlijn en in de fabrieken aangemoedigd en omarmd, aangezien autoarbeiders die nog niet tot staking zijn opgeroepen, onafhankelijk vrijwillig overwerk hebben geweigerd en zich bezig hebben gehouden met ‘werk-naar-werk’. rule”-campagnes om de productie te vertragen.

De leiding is ook veel opener geweest over het onderhandelingsproces, met regelmatige updates op sociale media, via sms-berichten en e-mails, over de piketlijnen en in de fabrieken over de voortgang in de onderhandelingen (of het gebrek daaraan).

Veel van wat deze staking zo anders maakt dan de recente UAW-stakingen heeft te maken met de aanpak van de onlangs gekozen vakbondsvoorzitter Shawn Fain, wiens leiderschap mogelijk werd gemaakt door een succesvolle hervormingsinspanning met de UAW en een breder klimaat van toegenomen arbeidsstrijd. In veel opzichten doet Fains gedurfde aanpak denken aan die van de vroege UAW-leider Walter Reuther – voordat de vakbond, en Reuther zelf, hun ambities terugschroefden.

De wekelijkse livestreams van Fain, die tienduizenden keer bekeken worden en de nieuwe “must-see TV” zijn geworden voor zowel UAW-leden als supporters, zijn emblematisch voor de nieuwe aanpak van de vakbond. In een ritueel dat doet denken aan reality-televisie, zit Fain aan zijn bureau in zijn schaarse kantoor, omringd door piketborden, recht in de camera kijkend. Hij maakt vaak van de gelegenheid gebruik om gedurfde modestatements te maken, met recente kledingkeuzes, waaronder een wit golfshirt met camouflageprint en kwartrits, een frisse rode hoodie met rits die Fain heeft gekregen van de Italiaanse Federatie van Metaalarbeiders (FIOM), en een op maat gemaakt ‘Eat the Rich’ T-shirt — perfect getimed voor de dag na de New York Times publiceerde een Fain-profiel onder de kop “Nieuwe UAW-chef heeft een niet-onderhandelbare eis: eet de rijken.”

Fain begint met het begroeten van zijn UAW-familie en begint altijd niet met een update over de autoonderhandelingen over de Grote Drie, maar door te praten over stakingen en het organiseren van overwinningen elders in de vakbond, waarbij hij de verbanden tussen deze verschillende vormen van strijd expliciet maakt. Vervolgens gaat hij verder met het bespreken van de autobesprekingen, waarbij hij uiteenzet waar de bedrijven actie hebben ondernomen met betrekking tot vakbondsvoorstellen en waar ze tekort zijn geschoten. De updates zijn zowel informatief als motiverend, aangezien Fain de onderhandelingen kadert als onderdeel van een bredere strijd voor sociale en economische rechtvaardigheid, en bedrijfsleiders straft voor hun hebzucht en het gebrek aan respect dat zij jegens werknemers hebben getoond.

Dan komt het moment waarop iedereen heeft gekeken: de aankondiging van wie zal worden opgeroepen om ‘op te staan’ en zich die week bij de staking aan te sluiten. Fain heeft het van week tot week door elkaar gehaald, waarbij hij soms werknemers van alle drie de bedrijven opriep, soms een bedrijf spaarde dat die week vooruitgang had geboekt bij de onderhandelingen, en soms een schouderklopje gaf. Meest recentelijk, bij de Ford Kentucky Truck Plant, wachtte Fain niet op zijn wekelijkse update om de staking te laten escaleren, maar organiseerde hij in plaats daarvan een staking op woensdag. De daaropvolgende vrijdag kondigde Fain aan dat de UAW niet langer potentiële stakingsescalaties zou plannen die zouden samenvallen met de livestreams van vrijdag.

De publieke en onvoorspelbare aanpak van Fain heeft de leidinggevenden van bedrijven in paniek gebracht, waarbij CEO’s verklaringen aflegden waarin ze Fain bekritiseerden omdat ze zich bezighielden met ‘theatraal’ en een overeenkomst gegijzeld hielden. Maar zelfs terwijl ze klagen, zijn de bedrijven gedwongen te verhuizen. De livestreams van vrijdag hebben een deadline opgeleverd die de hoofden van de bedrijfsonderhandelaars heeft geconcentreerd. De livestream is al drie keer uitgesteld, niet vanwege technische problemen, maar doordat onderhandelaars van bedrijven op het laatste moment concessies deden in de hoop dat hun bedrijf die week gespaard zou blijven van een stakingsescalatie.

Sommige aspecten van de aanpak van de UAW, zoals de uitgebreide aanwezigheid op sociale media, zijn beslist nieuw. En sommige, zoals de herdefinitie van piketline chic door de president met zijn livestream-outfits, zijn uniek voor Fain zelf. Maar zoals veel waarnemers hebben opgemerkt, leunt de huidige staking zwaar op de vroegere geschiedenis van de vakbond, voordat deze het slachtoffer werd van corruptie en concessieonderhandelingen.

Tactisch gezien doet de stand-up staking van 2023 doelbewust een beroep op de sit-down staking van 1936-1937, die voor het eerst de UAW oprichtte. Maar op een dieper niveau markeert de huidige staking een terugkeer naar de UAW als een kracht die strijdt voor de hele arbeidersklasse en een bredere sociale visie.

Sommigen merken hierin op dat Fain elementen lijkt te kanaliseren van de laatste UAW-president die zo’n nationale bekendheid heeft verworven: Walter Reuther. Het was Reuther die, eerst als GM-directeur van UAW en daarna als president, de patroonovereenkomsten in de auto-industrie opstelde die de standaard vormden voor banen in de arbeidersklasse in de naoorlogse periode. Hij probeerde die contracten ook te koppelen aan een bredere sociaal-democratische visie waarin vakbonden als de UAW een veel grotere rol zouden spelen bij het vormgeven van het sociale, politieke en economische leven.

Reuther schoot op dat punt tekort, wat resulteerde in een onderhandelingsregime met de Grote Drie dat tot echte verbeteringen voor de autoarbeiders leidde en tegelijkertijd de weg vrijmaakte voor de crises waarmee de vakbond vandaag de dag wordt geconfronteerd. Met de huidige aanval neemt Shawn Fain aanwijzingen uit het oude Reuther-playbook – maar deze keer vecht hij voor een andere uitkomst.

We kunnen dit zien als we de klok terugdraaien naar de GM-onderhandelingen van 1945. Tijdens die onderhandelingsronde vocht Reuther voor een bredere visie, die onder meer inhield dat de vakbond controle zou uitoefenen over de investeringsbeslissingen van bedrijven. Hij onderhandelde niet alleen over de lonen en arbeidsvoorwaarden van autoarbeiders, maar ook over vragen als hoeveel auto’s zouden kosten. De belangrijkste eis van de vakbond, geformuleerd onder de slogan ‘Koopkracht voor welvaart’, was een loonsverhoging van 30 procent voor autoarbeiders zonder hogere autoprijzen – een expliciete poging om bedrijfswinsten van kapitaal naar arbeid te verleggen.

Net als Fain vandaag beschouwde Reuther de onderhandelingen van 1945 als politiek, waarbij hij de eisen van autoarbeiders koppelde aan pogingen om ‘een meer realistische verdeling van de Amerikaanse rijkdom te krijgen’, zoals hij het uitdrukte. Hij eiste dat GM “zijn boeken zou openen” om aan te tonen dat het de verhoging kon betalen. Naast de lonen koppelde Reuther de onderhandelingen ook aan een bredere visie op de sociaal-democratie, die onder meer de strijd voor publieke sociale voordelen omvatte, zoals nationale gezondheidszorg, pensioenen, verbeterde vakantie- en verlofregelingen voor alle werknemers, uitgebreide werkloosheidsuitkeringen en meer.

Omdat hij een bredere strijd voerde en deze politiek maakte, maakte Reuther van de onderhandelingen van 1945 ook een meer publieke confrontatie. Hij opende de onderhandelingen in 1945 niet alleen voor de leden, maar ook voor de pers, waarbij hij letterlijk een stenograaf in de gesprekken bracht, zodat de onderhandelingsgesprekken in de media konden worden herdrukt.

Het was voorspelbaar dat GM niets van de brede visie van Reuther wilde, wat leidde tot een staking van 113 dagen die tot in 1946 duurde en die het bedrijf volledig platlegde. Het was een zwaar bevochten strijd en onderdeel van de grootste stakingsgolf in de geschiedenis van de VS, waarbij maar liefst 11 procent van de niet-agrarische beroepsbevolking in één jaar tijd in staking ging.

De resulterende schikking was in veel opzichten een overwinning voor de UAW. Maar het was, zo stelde historicus en Reuther-biograaf Nelson Lichtenstein, een ‘pyrrusoverwinning’, aangezien de vakbond loonsverhogingen binnenhaalde, maar er niet in slaagde controle uit te oefenen op de prijsvorming. De ongebreidelde naoorlogse inflatie heeft de substantiële verhogingen die tijdens de onderhandelingen tot stand zijn gekomen, grotendeels tenietgedaan.

De stakingsregeling markeerde ook het begin van een politiek verzet, dat leidde tot de Republikeinse overname van het Congres in 1946 en culmineerde in de Taft-Hartley Act van 1947, die de arbeid ernstig belemmerde. Tegelijkertijd faalde sociaal-democratische wetgeving zoals het Wagner-Murray-Dingell-wetsvoorstel, dat tot doel had een nationaal gezondheidszorgsysteem in te voeren.

Dit betekende dat Reuther zich in een heel andere positie bevond toen de onderhandelingen met GM in 1950 werden hervat. Hij had nog steeds de bredere sociale visie die hem in 1945 bezielde, maar de vleugels waren geknipt. En dat heeft de reikwijdte en de onderhandelingsstijl van de UAW fundamenteel veranderd. Omdat hij deze grotere doelen niet kon bereiken, besloot Reuther om te winnen wat in wezen neerkwam op een particuliere verzorgingsstaat voor autoarbeiders. En omdat hij geen controle kon uitoefenen over de investerings- en productiebeslissingen van het management, besloot hij te onderhandelen over de voorwaarden voor de uitbuiting van autoarbeiders.

Het resultaat was wat bekend werd als het ‘Verdrag van Detroit’. In tegenstelling tot 1945 vonden de onderhandelingen grotendeels in het geheim plaats tussen topfunctionarissen van vakbonden en bedrijven. Het zorgde voor een ongekende stijging van hun algemene levensstandaard voor autoarbeiders. Het garandeerde niet alleen regelmatige loonsverhogingen bovenop een automatische COLA, maar ook pensioen- en ziektekostenuitkeringen.

In ruil daarvoor kreeg GM stabiliteit en controle. In tegenstelling tot eerdere contracten duurde de overeenkomst uit 1950 een toen ongekende vijf jaar. Bovendien gaf de vakbond GM volledige controle over management- en productiebeslissingen.

Destijds bekende socioloog Daniel Bell, destijds werkzaam als arbeidsredacteur voor Fortuin magazine publiceerde een analyse van de overeenkomst die de kern raakte van waar het Verdrag van Detroit over ging. Bell schreef dat “GM misschien een miljard heeft betaald voor vrede. Maar het leverde een koopje op. . . General Motors heeft de controle teruggekregen over een van de cruciale managementfuncties: de productieplanning op lange termijn, modelwijzigingen en investeringen in gereedschappen en fabrieken.”

Reuther van zijn kant zag het Verdrag van Detroit als een basis waarop hij kon voortbouwen op zijn ambitieuzere visie. Maar het werd uiteindelijk een hoogtepunt dat de actieradius van de arbeid beperkte. Het leidde de vakbonden weg van bredere sociale doelen en richtte zich op het opbouwen van particuliere verzorgingsstaten voor hun eigen leden. Dit maakte het niet alleen moeilijker om bredere beleidshervormingen door te voeren, maar het droeg ook bij aan het creëren van een beeld van arbeid als een beperkte ‘speciale interesse’ die alleen op de eigen leden uit was.

Het is ook de oorsprong van wat bekend werd als de “legacy-kosten” van het feit dat individuele bedrijven pensioen- en gezondheidszorguitkeringen financieren. Toen de kosten voor de gezondheidszorg enorm stegen en sommige bedrijven uiteindelijk meer gepensioneerden dan werknemers kregen, raakten deze particuliere verzorgingsstaten in verval.

Dus hoewel het Verdrag van Detroit de basis legde voor de economisch rechtvaardiger en welvarender naoorlogse decennia in de Verenigde Staten, legde het ook de kiem voor de achteruitgang van de arbeidsmarkt – vooral die van de UAW.

Wat verfrissend en hoopgevend is aan de huidige strijd van de UAW is dat Fain probeert meer van Reuther rond 1945 en minder van Reuther rond 1950 te kanaliseren. Hij maakt de onderhandelingen politieker, koppelt de lonen van werknemers aan bedrijfswinsten en verwoordt een breder sociaal ideaal door eisen zoals een kortere werkweek zonder loonsverlaging. Fain gaat ook verder dan Reuther door de retoriek van de klassenoorlog te omarmen, de klasse van de miljardairs aan de kaak te stellen en de arbeiders op te roepen de agenten van hun eigen bevrijding te zijn.

Het is een onstuimige, ambitieuze visie, die deze keer misschien tekortschiet. Maar het is de eerste keer in decennia dat we zien dat een cruciaal deel van de Amerikaanse arbeidersbeweging een fundamenteel ander pad probeert in te slaan.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter