Voor veel moslims is het vieren van de Ramadan dit jaar onmogelijk geworden; de aanhoudende genocide in Gaza heeft ons ervan weerhouden daartoe in staat te zijn. In plaats daarvan moeten we een ijzeren vastberadenheid ontwikkelen om op te komen voor de vrijheid van het Palestijnse volk.

Deze maand moeten we de hopeloosheid verwerpen en ons inzetten voor het stichten van een hel in het hart van het Amerikaanse imperium dat de oorlog van Israël mogelijk maakt. Moslims, en mensen van alle geloofsovertuigingen die solidair zijn met Palestina, moeten onze gebedsmatten vervangen door het beton van de straten in ons land om ervoor te zorgen dat niemand in onze heersende klasse vrede kent totdat de genocide is beëindigd.

We moeten de apolitieke spiritualiteit verwerpen die vaak onze gemeenschappen doordringt en die mensen aanmoedigt zich te concentreren op gebed en besloten rituelen in plaats van actie te ondernemen op straat en in de machtshallen. Hier kunnen we onszelf herinneren aan de woorden van Martin Luther King Jr., die een vorm van tekstuele toewijding verwierp die losstaat van de realiteit waarmee de mensheid in het hier en nu wordt geconfronteerd:

Het is prima om te praten over ‘lange witte gewaden daarginds’, in al zijn symboliek. Maar uiteindelijk willen mensen dat er pakken, jurken en schoenen gedragen worden. Het is prima om te praten over ‘straten die overvloeien van melk en honing’, maar God heeft ons geboden om bezorgd te zijn over de sloppenwijken hier, en over zijn kinderen die niet drie keer per dag kunnen eten.

Samen met onze gemeenten opkomen tegen het imperialisme is niet slechts een verplichting. Het is ook een taak waarvoor geloofsgemeenschappen zich in een unieke positie bevinden.

Geloofsgemeenschappen zijn historisch gezien een cruciaal onderdeel geweest van de anti-oorlogsbeweging. Dit komt omdat onze strijd om een ​​einde te maken aan het imperialisme vereist dat we miljoenen mensen motiveren om actie te ondernemen en onze heersende elites te dwingen hun koers te veranderen.

Geloofsgemeenschappen bieden veel mensen een cruciale bron van morele begeleiding. In North Carolina stonden ruim tweehonderd predikanten uit zwarte kerken op om een ​​staakt-het-vuren te steunen, waarbij sommigen hun steun aan Joe Biden onthouden bij gebrek aan een permanent staakt-het-vuren. In New York City ondertekenden ruim zeventig geloofsleiders een brief waarin ze de New Yorkse wetgevers opriepen een staakt-het-vuren te steunen.

De standpunten die de geloofsleiders hier innemen, zijn verre van ceremonieel. Ze vertegenwoordigen een afwijzing van de Amerikaanse imperialistische logica door instellingen uit de arbeidersklasse in het hele land. Voor te veel Amerikanen in het tijdperk na 11 september was steun aan een imperiale oorlog in het buitenland om de veiligheid thuis te garanderen een morele afweging die ze bereid waren te maken, een afweging die hun geloofsgemeenschappen vaak ook maakten. Tegenwoordig is die calculus aan het verschuiven, omdat het anti-militaire sentiment is gegroeid naast de enorme ongelijkheid in eigen land, waar een disfunctioneel sociaal vangnet en de recente herinneringen aan Afghanistan en Irak blijven hangen.

De Ramadan is een tijd om onszelf te herinneren aan het vertrouwen dat we niet alleen in onze hogere macht hebben, maar ook in elkaar. Dit is een voorbeeld van wat filosoof Martin Hägglund ‘seculier geloof’ zou kunnen noemen – een geloof dat erkent dat elke instelling die we proberen op te bouwen en in stand te houden, zal ophouden te bestaan ​​zonder er duurzame toewijding aan te hebben.

Door het dagelijks ontberen van onze behoeften herinnert Ramadan ons aan de kortstondigheid van waargenomen consistenties en hoe deze waargenomen consistenties constante toewijding vereisen om intact te blijven. Ongeacht ons geloof (of het gebrek daaraan) in een hogere macht of religieuze traditie, weten we dat het opbouwen van de beweging voor Palestijnse vrijheid in dit land een duurzame inzet en een dramatische omwenteling van ons politieke systeem zal vereisen. We weten dat we een massale, georganiseerde beweging nodig hebben van mensen die het beëindigen van het imperialisme als een prioriteit zien, en die bereid zijn actie te ondernemen op straat, in overheidskantoren, op het werk en bij de stembus.

Het is een uitdaging om erop te vertrouwen dat dit mogelijk is, vooral wanneer de genocide al een vijfde maand voortduurt. Het voelt als een uitdaging om mensen te motiveren om zich zorgen te maken, vooral wanneer zovelen zich nog steeds niet bewust zijn van wat er in Gaza gebeurt – uit een recente peiling van Pew Research wist slechts 52 procent van de ondervraagden dat het Palestijnse dodental in Gaza hoger was dan dat in de Gazastrook. Israëliërs.

Hägglund noemt het seculiere geloof inherent kwetsbaar, aangezien het object van geloof op elk moment kan ophouden te bestaan. We weten dat de Palestijnse solidariteitsbeweging in Amerika nog in de kinderschoenen staat, ook al is ze de afgelopen vier maanden exponentieel gegroeid. We weten dat politieke repressie een obstakel is geweest, en dat het risico van nog grotere politieke repressie in de toekomst onder een tweede regering van Donald Trump een ernstige bedreiging vormt voor de voortdurende groei van de beweging.

Maar het erkennen van de kwetsbaarheid van onze beweging kan ons er ook toe aanzetten onze inspanningen te verdubbelen om haar te laten groeien en haar uit te bouwen tot een kracht die duurzame politieke macht kan verwerven. We weten dat het bewegen van de Amerikaanse regering om de steun aan Israël stop te zetten cruciaal is voor de Palestijnse bevrijding, zelfs als het doel moeilijk is en ver weg lijkt. We weten dat het mogelijk is dat onze beweging op straat kracht verliest, of dat nadat een staakt-het-vuren is bereikt, de energie achter de beweging om de belegering van Gaza te beëindigen en heel Palestina te bevrijden, zal verdwijnen.

Ons geloof in elkaar en in de eindigheid van onze beweging motiveert ons om politieke organisaties op te bouwen die zich kunnen blijven organiseren voor de Palestijnse bevrijding in de machtshallen, zelfs als de straatprotesten afnemen. Dit betekent het kiezen van meer vertegenwoordigers die tegen hulp aan Israël zullen stemmen, het veranderen van ons kiesstelsel om de impact van lobbyisten te verminderen en het gemakkelijker te maken voor principiële anti-imperialisten als Rashida Tlaib en Cori Bush om een ​​verkozen ambt te winnen, en het bouwen van krachtige politieke machines die dit kunnen bewerkstelligen. houd deze vertegenwoordigers aan de macht.

Deze maand moeten moslims en mensen van andere religieuze tradities ons specifieke geloof en onze wens om een ​​einde te maken aan de onderdrukking in dienst van een hogere macht, verbinden met een universeel geloof in het vermogen van de Palestijnse solidariteitsbeweging om de oorlog en de bezetting te beëindigen. We moeten weigeren de creatie van de hel op aarde nog langer te subsidiëren. Het Palestijnse volk verzet zich, en wij hebben de plicht om hen te steunen totdat zij hun onderdrukker hebben verslagen.

In de Koran wordt Abraham door boze stamgenoten in het vuur geplaatst, en God instrueert dat het vuur ‘een koelte en vrede voor Abraham’ moet zijn. Net zoals God vuur transformeerde in een verfrissende koelte voor Abraham, hebben wij het vertrouwen dat we Palestina kunnen transformeren van een plaats van genocide terug in een plaats van vrede, waar boomgaarden met olijven en sinaasappels gedijen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter