Verdeeldheid binnen de Veiligheidsraad belemmerde de reactie van de VN op Israëlisch-Palestijns geweld

Rusland en China pleitten voor een echt vredesproces in het Midden-Oosten tijdens een zondagse bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad, bedoeld om de recente aanvallen van de Palestijnse militante groepering Hamas in Israël te bespreken, de ergste die het land in decennia heeft gezien.

“Mijn boodschap is: het is belangrijk om de gevechten onmiddellijk te stoppen, om tot een staakt-het-vuren te komen en tot zinvolle onderhandelingen, die tientallen jaren vastzaten”, Vassily Nebenzia, de Russische permanente vertegenwoordiger bij de VN, zei dit zondag tegen journalisten na een spoedzitting van de Veiligheidsraad.

Nebenzia benadrukte dat Rusland alle aanvallen op burgers veroordeelde. De Chinese ambassadeur Zhang Jun verwoordde voorafgaand aan de bijeenkomst een soortgelijk standpunt en drong er bij de wereld op aan “Om terug te komen op de tweestatenoplossing.”

De Veiligheidsraad heeft echter geen gezamenlijke verklaring over deze kwestie afgelegd vanwege meningsverschillen tussen de leden.

Van hun kant eisten de Verenigde Staten dat alle vijftien leden zouden worden veroordeeld “Deze gruwelijke terroristische aanslagen gepleegd door Hamas.” Dat zei de Amerikaanse vice-ambassadeur Robert Wood na de zitting “een flink aantal landen” gaven gehoor aan de oproep van Washington, maar niet aan allemaal, en voegde eraan toe dat verslaggevers konden raden op wie hij doelde.


Israëlische gezant belooft ‘wilden’ van Hamas uit te roeien

Moskou omschreef de crisis eerder als: “een uiterst gevaarlijke manifestatie van de vicieuze cirkel van geweld die rechtstreeks voortkomt uit het niet uitvoeren van de relevante resoluties” door de VN-Veiligheidsraad. Het zei dat westerse landen effectief het werk van het Kwartet voor het Midden-Oosten hebben geblokkeerd, een internationale groep die belast is met het bemiddelen in het Israëlisch-Palestijnse vredesproces waartoe ook Rusland, de VS, de EU en de VN behoren.

De permanente VN-vertegenwoordiger van Israël, Gilad Erdan, verklaarde dat dit het doel van zijn land was “uitwissen” Hamas’ “terroristische infrastructuur.” Hij belde leden van de militante groep “wilden” En “dierachtige terroristen,” hen ervan beschuldigt “flagrante gedocumenteerde oorlogsmisdaden” tijdens de aanval op Zuid-Israël.

Naast het aanvallen van Israëlische militaire bases en personeel, hebben Hamas-strijders ook burgers aangevallen en gijzelaars gevangengenomen, zo blijkt uit beelden van hun aanvallen die online circuleren. Israël heeft de oorlog verklaard aan de organisatie en vergeldingsaanvallen gelanceerd op Gaza.

Ondertussen noemde Riyad Mansour, de Palestijnse ambassadeur, de Israëlische blokkade van Gaza en de regelmatige aanvallen in het dichtbevolkte gebied als het aanwakkeren van het geweld. Hij drong er bij Israël op aan dat niet te doen “verdubbel de vreselijke keuzes.”

LEES VERDER:
Israëli’s smeken om hulp nadat familie is geïdentificeerd onder Hamas-gijzelaars

De afgelopen jaren stond Israël onder leiding van een reeks rechtse regeringen die een verzoenend en escalerend beleid voerden. Het land heeft met succes zijn diplomatieke betrekkingen met verschillende Arabische landen nieuw leven ingeblazen en had plannen om banden met Saoedi-Arabië aan te knopen via een trilaterale overeenkomst waarbij de VS betrokken waren. Deze diplomatieke prestaties zijn echter gepaard gegaan met toenemende kritiek van vooraanstaande mensenrechtenorganisaties, waaronder B’Tselem en Human Rights Watch, die beweren dat de Israëlische behandeling van Palestijnen een vorm van apartheid is.

Van hun kant hebben de Arabische landen verklaringen afgelegd over de aanhoudende escalatie, waarin wordt gesuggereerd dat Israël op zijn minst gedeeltelijk de verantwoordelijkheid draagt ​​voor de situatie en wordt opgeroepen tot een heropleving van het vredesproces.
Bron: www.rt.comLaat een antwoord achter