Naarmate het kapitalisme opkwam en groeide, deden ook steden dat – de grote centra waarin het productieve leven van menselijke samenlevingen steeds meer is geconcentreerd. In Australië, 72 procent van de mensen wonen in grote steden. Over de hele wereld is het 56 procent, een cijfer de voorspellingen van de Verenigde Naties zal toenemen tot 68 procent in 2050.

In de Communistisch ManifestKarl Marx benadrukte dat “voortdurende revoluties in de productie, ononderbroken verstoring van alle sociale omstandigheden, eeuwige onzekerheid en onrust onderscheiden het burgerlijke tijdperk van alle vroegere”. Steden zijn de plaatsen waar de “ononderbroken onrust” en de “eeuwige onzekerheid en agitatie” van het kapitalisme geconcentreerd zijn. Daarin zijn alle intensiteiten en diepe tegenstellingen van dit chaotische, door crisis geteisterde systeem vervat.

Aan de ene kant zijn ze steunpunten van creativiteit en innovatie, smeltkroes van verschillende culturen en levensstijlen, en bakermat van nieuwe ideeën en sociale praktijken. Aan de andere kant zijn ze de plaatsen van de meest barbaarse extremen van het kapitalisme – van staatsrepressie en toezicht, van dakloosheid en armoede, van lucht, land en water vergiftigd door vervuiling, van uitbuiting en vervreemding.

Het zijn ook centra van klassenstrijd, waar bazen en arbeiders hun “ononderbroken, nu eens verborgen, dan weer openlijke strijd” voeren. Als er revoluties uitbreken, breken ze uit in steden. Als de reactie komt, is het in de ‘zetels van de macht’ in de grote steden dat het zijn thuis maakt. Voor beter of slechter, het lot van de hele mensheid op onze fragiele planeet is verbonden met het lot van onze steden.

Vanuit het perspectief van de kapitalistische klasse zijn steden in de eerste plaats gigantische machines om meerwaarde uit de arbeid van arbeiders te persen. In de begindagen van het systeem woonden de eigenaren van de ‘donkere satanische molens’ van de industriële revolutie ver genoeg van de fabriekswijken om ervoor te zorgen dat hun gezinsleven niet werd aangetast door de armoede en vervuiling waartoe de activiteiten van hun bedrijven bijdroegen.

Tegenwoordig zijn deze geografische scheidslijnen minder sterk, maar ze blijven bestaan. Je zult niet veel industriële faciliteiten vinden in de buurt van buitenwijken zoals Toorak in Melbourne of Sydney’s Point Piper. In steden over de hele wereld is het hetzelfde: de rijkere inwoners wonen in de best onderhouden, visueel aantrekkelijkste en groenste gebieden, terwijl werknemers en de minst bedeelden worden verwezen naar meer vervuilde gebieden met minder voorzieningen.

Politici en bedrijfseigenaren kunnen van tijd tot tijd retoriek uiten over het belang van ‘leefbaarheid’. In de praktijk strekt dit zich echter over het algemeen alleen uit tot kwesties die de rijkste inwoners van een stad rechtstreeks raken. Zolang de rest van ons voldoende gezond en gemotiveerd blijft om op het werk te blijven verschijnen, geven ze weinig om de omstandigheden waarmee we te maken kunnen krijgen als we van de kantoren, magazijnen, fabrieken en andere uitbuitingslocaties naar huis gaan.

Voor veel delen van de kapitalistische klasse zijn de ellende van de massa gewone mensen die in steden wonen een directe bron van winst. Denk bijvoorbeeld aan de autocultuur en aanverwante problemen van stadsuitbreiding en verkeersopstoppingen die alomtegenwoordig zijn in veel steden. Vanaf de eerste dagen van de auto-industrie in de VS in het begin van de twintigste eeuw, kapitalisten zagen een kans bij het beperken van de toegang tot alternatieve vormen van vervoer, zoals treinen en trams, en bij het bouwen van nieuwe woonwijken op een zodanige manier dat autobezit een noodzaak wordt.

De eindeloze wildgroei en files zijn gezondheidsrisico’s voor degenen die ze moeten doorstaan. Maar voor de kapitalistische klasse zijn ze zeer winstgevend. Denk aan alle grondbezitters en ontwikkelaars die geld verdienen telkens wanneer er nieuwe percelen grond aan de stadsrand beschikbaar komen voor woningbouw. Denk aan de autobedrijven, de wereldwijde oliereuzen en tolwegbeheerders die er baat bij hebben dat mensen uren per dag doorbrengen met steeds langere woon-werkverkeer.

Huisvesting is een ander voorbeeld. De vergelijking hier is simpel: hoe moeilijker het is voor mensen om een ​​plek te vinden om te wonen, en hoe lager de kwaliteit van de huisvesting die door de overheid wordt toegestaan, hoe meer winstpotentieel er is voor ontwikkelaars, bouwers, banken en vastgoedbeleggers.

Geen van de grote spelers in de woningbouw heeft er belang bij mensen een veilig dak boven hun hoofd te bieden. Waar ze in geïnteresseerd zijn, is geld verdienen. Als ze meer van dat kunnen doen door het aanbod kunstmatig tegen te houden, door nieuwe appartementsgebouwen te bouwen met een maximaal aantal nauwelijks bewoonbare hondenhokken, of op een aantal andere manieren die min of meer direct in strijd zijn met het menselijk welzijn, dan zullen ze dat doen.

Zelfs het soort atomisering en sociaal isolement dat gepaard gaat met het leven in de voorsteden, kan worden gezien als onderdeel van het winstmechanisme van een stad. Openbare voorzieningen en ontmoetingsplaatsen worden aan verval overgelaten – in hun plaats verrijzen winkelcentra en andere centra van commerciële activiteit. Met name in buitenstedelijke gebieden zijn dit enkele van de weinige ruimtes waar grote aantallen mensen kunnen samenkomen.

Mensen smeden sociale verbindingen ondanks het gebrek aan openbare ruimtes. Groepen jonge mensen maken van de winkelcentra, treinstations en andere bars en kloven in de voorsteden een thuis weg van huis. Dit wordt echter algemeen als een bedreiging beschouwd – als “asociaal gedrag” in plaats van een tegen de verwachting in gerichte daad van gemeenschapsvorming. Verschillende maatregelen worden gebruikt om het te ontmoedigen apparaten die onaangename hoge tonen producerenom campagnes af te schrikken over straatbendes en de inzet van beveiligers of politie om mensen lastig te vallen.

Zolang onze steden worden gevormd door de onverzadigbare honger naar winst van degenen aan de top, in plaats van te worden gepland en bestuurd voor menselijke behoeften, zullen de diepgewortelde problemen van het stadsleven waarschijnlijk erger worden. Er wordt simpelweg te veel geld verdiend met de bestaande opzet, en er wordt te weinig aangeboden, vanuit kapitalistisch perspectief, met dingen die het leven van arbeiders zouden verbeteren.

Het kan moeilijk zijn om een ​​uitweg te zien. “Het is gemakkelijker om je het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van het kapitalisme”, schreef Fredric Jameson – en dit is met name het geval, aantoonbaar, in de schaduw van de immense gebouwen van kapitalistische economische en politieke macht die onze steden vandaag domineren.

We weten echter dat concentraties van kapitalistische macht altijd ook concentraties van potentiële arbeidersmacht zijn. “Met de ontwikkeling van de industrie”, schreef Marx, “neemt de arbeidersklasse niet alleen toe in aantal; het wordt geconcentreerd in grotere massa’s, zijn kracht groeit en het voelt die kracht meer”. Vandaag de dag staat de organisatie van de arbeidersklasse in Australië op een laag pitje, grotendeels dankzij de nietsdoende houding van de op de Labour-partij aangesloten vakbondsbureaucratie. Deze periode van onderdrukt verzet zal echter niet eeuwig duren.

Elke stap vooruit die het kapitalisme zet, gaat gepaard met de groei van de instabiliteiten en kwellingen van het systeem. In steden is deze dynamiek het duidelijkst zichtbaar. Hoe effectiever een stad wordt als een winstmakende machine voor haar rijkste inwoners, hoe meer alle anderen onder druk komen te staan. De uitbuiting van arbeiders staat hierbij centraal, maar de hierboven besproken problemen – zoals stadsuitbreiding, schaarste en slechte kwaliteit van woningen, vervuiling enzovoort – maken er ook deel van uit.

Dit is in tijden dat het systeem soepel functioneert. Als er een crisis uitbreekt, neemt de ellende van de arbeidersklasse nog meer toe.

In Australië zien we al tekenen van woede die onder de oppervlakte wegborrelt: mensen die harder werken dan ooit, maar zien dat de waarde van hun loon wordt uitgehold door inflatie; mensen strekken zich uit tot het uiterste door scherpe stijgingen van huren en hypotheekbetalingen en mensen die worstelen om überhaupt een dak boven hun hoofd te houden; mensen die ook kunnen zien hoe goed degenen aan de andere kant van de klassenscheiding het doen: de grote banken die onverwachte winsten maken, de vastgoedinvesteerders, projectontwikkelaars en verhuurders die overspoeld worden met contant geld, de bloeiende markt voor luxegoederen. Er is maar zoveel dat mensen aankunnen voordat ze terugvechten.

Stel je nu eens voor hoe radicaal anders de dingen zouden zijn als er een echte arbeidersrevolutie zou plaatsvinden. Het is de grote massa van de arbeidersklasse die onze steden laat draaien, niet de politici en bestuursleden. Als we die macht maar beseffen en ons organiseren om die te grijpen, kunnen we de stad op een veel betere manier besturen. In plaats van dat de kleine minderheid aan de top de touwtjes in handen heeft – mensen die alleen geïnteresseerd zijn in het vergaren van rijkdom voor zichzelf – zou het economische leven collectief en democratisch kunnen worden bestuurd door de mensen die eigenlijk al het werk doen.

Onder zo’n socialistisch systeem zouden we de middelen en energie van de samenleving kunnen gebruiken om de vele problemen op te lossen waarmee arbeiders en armen in onze steden tegenwoordig worden geconfronteerd. Het is niet zo dat er op dit vlak een tekort aan ideeën is. We hebben er eeuwenoude voorbeelden van om uit te putten, en ook veel praktische voorbeelden.

Planners weten welke soorten stedelijke omgevingen bevorderlijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Architecten en bouwers weten hoe ze duurzame, leefbare en mooie woningen moeten bouwen. Tuinmannen, landschapsarchitecten, hydrologen en anderen met vaardigheden die verband houden met de menselijke en natuurlijke wereld, weten hoe ze omgevingen kunnen creëren waarin beide zijden van die interface kunnen gedijen. Onder het kapitalisme, waar het streven naar winst de boventoon voert, wordt deze expertise over het algemeen alleen gebruikt in het kader van projecten voor de superrijken. In een socialistische samenleving zou iedereen er baat bij kunnen hebben.

Er zijn verschillende voor de hand liggende dingen waarmee we kunnen beginnen. Een grote uitbreiding van het openbaar vervoersysteem zou er één zijn: uitbreiding van trein-, tram- en buslijnen en toenemende frequenties in elke hoek van de stad. Een andere mogelijkheid zou zijn om de eindeloze wildgroei een halt toe te roepen door ongebruikte of onderbenutte grond in bestaande stedelijke gebieden te identificeren waar aanzienlijke hoeveelheden nieuwe woningen van hoge kwaliteit met een gemiddelde dichtheid zouden kunnen worden gebouwd. In de context van een snel opwarmende wereld zou het ook belangrijk zijn om de hoeveelheid groen en bomen in stedelijke gebieden te vergroten.

Op de langere termijn zouden we kunnen overwegen om de zaken nog radicaler te transformeren, bijvoorbeeld door over te stappen op een meer ‘gedecentraliseerd’ model van de stad waarin de economische activiteit gelijkmatiger is verdeeld in plaats van geconcentreerd te zijn in slechts een paar gebieden. Door verbeteringen in het openbaar vervoer kunnen op termijn veel wegen overbodig worden. De ruimte die hierdoor vrijkomt, kan dan worden gebruikt voor meer woningbouw, als park of een combinatie van beide. Waar de noodzaak was om te plannen en te bouwen in overeenstemming met de menselijke basisbehoeften, in plaats van wat winstgevend is, zouden de mogelijkheden eindeloos zijn!

In de hit van de Amerikaanse rapper Jay-Z uit 2009 “Empire gemoedstoestand”zingt Alicia Keys over New York als de “concrete jungle waar dromen van gemaakt zijn”, een stad waarvan “de grote lichten je zullen inspireren”. Socialisten delen dit gevoel, maar waarschijnlijk niet op de manier waarop het lied bedoeld was.

Kapitalistische steden zijn waar, voor de meeste mensen, alle dromen die we hebben over een betere toekomst voor de samenleving, langzaam sterven. Om ze nieuw leven in te blazen en opnieuw inspiratie op te doen in de ‘grote lichten’ van het stadsleven, moeten we de grotendeels ondergrondse stad van verzet aanboren: van mensen die vechten tegen de talloze verschrikkingen en onrechtvaardigheden van het kapitalisme en de collectieve macht en organisatie opbouwen die nodig zijn om de systeem ten goede. In deze vruchtbare grond kunnen onze dromen over de socialistische stad van de toekomst wortel schieten en groeien.

FOTOCREDIT: Thomas Hawk (Flickr)
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter