De Palestijnse stad Jenin is nog steeds aan het bijkomen van de verwoesting die is aangericht door de recente meedogenloze aanval van Israël, waarbij ten minste dertien Palestijnen om het leven kwamen (inclusief vrouwen en kinderen), honderd gewond raakten en duizenden anderen ontheemd raakten. Twee dagen lang bestookten Israëlische troepen Jenin met luchtaanvallen en drones, gesteund door militaire konvooien en bulldozers.

Aangeprezen als de grootste militaire operatie in Jenin sinds de Tweede Intifada, maakte de grootschalige inval de stad tot een spookland in puin. Na lange uren van onophoudelijk geweld leek Jenin op een verlaten slagveld in rook gehuld.

Een jongen controleert de schade in een huis in het bezette vluchtelingenkamp Jenin op de Westelijke Jordaanoever op 6 juli 2023, na een grootschalige Israëlische militaire operatie die twee dagen duurde. (Zain Jaafar / AFP via Getty Images)

Maar Jenin is geen staat die in oorlog is met Israël. Het is een vluchtelingenkamp in een bezette stad.

Het kamp, ​​dat dit jaar zeventig wordt, werd door Jordanië opgericht om Palestijnse vluchtelingen op te vangen die door de oorlog van 1948 ontheemd waren geraakt. Tegenwoordig zitten zo’n zeventienduizend vluchtelingen samengeperst in een kwart vierkante mijl, bekend als het vluchtelingenkamp van Jenin.

Israël heeft Jenin begeerd sinds de oorlog van 1948, toen zijn troepen er niet in slaagden de stad in te nemen. De ligging aan de Jordaanse grens bood een aantrekkelijke bufferzone voor de opkomende staat. Jenin, verdedigd door het Iraakse leger, was een van de weinige Palestijnse steden waar de Arabieren dapper vochten en fel verzet toonden. (Aan de rand van Jenin bevindt zich nog steeds een oorlogsbegraafplaats voor Iraakse soldaten.)

Door het voortbestaan ​​van Jenin kon het dienen als toevluchtsoord voor ontheemde Palestijnen uit Haifa en andere delen van Palestina. In een tragische ironie bombardeert Israël nu de vluchtelingenpopulatie die het vijfenzeventig jaar geleden verdreef.

Het Israëlische leiderschap was verbijsterd door de nederlaag in Jenin, wiens heldhaftige overleving Israël nog tientallen jaren zou achtervolgen. Als Israël dat jaar Jenin had ingenomen, Haaretz opgemerkt, zou het Arabische front aan de Jordaanse grens zijn ingestort, zou het Iraakse leger zich hebben teruggetrokken, zou Oost-Jeruzalem zijn ingenomen en zou de rivier de Jordaan de grens van Israël zijn geworden.

In 1967 viel Jenin samen met de rest van de Westelijke Jordaanoever onder Israëlische bezetting, waardoor het een tweede Gaza werd, een bezette stad opgezwollen door vluchtelingen. Israël bezette Jenin maar heeft het nooit echt veroverd. De Israëlische leiders wisten dat Jenin geen sinecure was. De stad had een lange geschiedenis van verzet tegen buitenlandse bezetting.

Tijdens de Palestijnse Opstand (1936-1939) werd Jenin een kerkhof voor Britse soldaten, die begonnen aan “een geïntensiveerde campagne van intimidatie en sabotage” die de Britse regering “ernstige bezorgdheid” baarde, om een ​​officieel Brits rapport te citeren. Fawzi al-Qawuqji, de legendarische Arabische veldcommandant van het Arabische Bevrijdingsleger in 1948, gebruikte de stad als zijn militaire basis in het noorden van Palestina, waar hij zijn eerste aanval uitvoerde op zionistische troepen nabij de strategische weg tussen Haifa en Jenin.

Vanwege zijn vluchtelingengeschiedenis werd Jenin een centrum voor Palestijnse militanten, en bijgevolg de plaats van Israëls collectieve bestraffing van Palestijnen. Het diende als een militant bolwerk voor Palestijnse islamistische groeperingen zoals de Alquds Brigade en de Al-Aqsa Martelarenbrigade, maar ook voor meer seculiere groepen zoals de Black Panthers of Fatah en de Red Eagles van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP).

Hierdoor werd Jenin een symbool van Palestijns verzet tegen de bezetting. De jonge Palestijnse militanten die vandaag vechten tegen de Israëlische bezetting in Jenin, inclusief de ontluikende Jenin Brigades, vertegenwoordigen een nieuwe generatie Palestijnen die opgroeiden in vluchtelingenkampen onder het juk van de Israëlische apartheid, en die tientallen jaren van kolonistengeweld hebben geleden.

Het Jenin-kamp is lange tijd het doelwit geweest van Israëls herhaalde invasies, invallen en bombardementen, uitgaansverboden en gerichte moorden, massa-arrestaties en vernielingen van huizen. Tijdens de eerste Intifada was het kamp het doelwit van verschillende Israëlische invallen en militaire invallen.

Tijdens zijn gekwelde geschiedenis heeft het Jenin-kamp heel weinig vrede gekend. De Oslo-akkoorden van 1993, die Israël dwongen de administratieve controle over Jenin over te dragen aan de Palestijnse Autoriteit, hebben er alleen maar voor gezorgd dat Israëlische invallen in het kamp steeds constanter werden.

Het Jenin-kamp was een Israëlische creatie, ontstaan ​​door Israël in de nasleep van de oorlog. Achtervolgd door zijn vluchtelingengeschiedenis blijft Israël het verarmde en machteloze kamp zien als een veiligheidsdreiging van “existentiële” proporties die buitengewone en onevenredige maatregelen vereist.

Twee decennia geleden nam Israël zijn meest wrede maatregel tegen Jenin: apartheid. Het begon met de Tweede Intifada, toen Jenin een belangrijk slagveld werd voor de Palestijnse bevrijding. De opstand begon als een volksopstand, maar werd al snel gemilitariseerd. Jenin werd bij de Palestijnen bekend als ‘de hoofdstad van de martelaar’.

In april 2002 lanceerde Israël een grote inval in Jenin als onderdeel van Operatie Defensive Shield, onder de Palestijnen bekend als de Slag om Jenin. De vernietiging was snel en totaal.

Palestijnse bronnen schatten het Palestijnse dodental in de honderden, van wie de meesten burgers waren. De strijd, die tien dagen duurde, liet vierhonderd huizen verwoest en honderden zwaar beschadigd. De BBC meldde dat 10 procent van het kamp “vrijwel werd weggevaagd door een dozijn gepantserde Israëlische bulldozers”. Een VN-gezant vergeleek het kamp met een aardbevingsgebied.

Israëlische bulldozers verwoestten huizen met familieleden erin. Ongeveer vierduizend bewoners, een kwart van de bevolking van het kamp, ​​werden dakloos en twee keer ontheemd. Militaire vernietiging van stad en kamp en het Palestijnse verhaal van de strijd is gedocumenteerd in de film van Mohammad Bakri Jenin, Jenin.

In mei 2002 keurde de Israëlische regering onder leiding van Ariel Sharon een plan goed om een ​​scheidingsmuur te bouwen tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever. Israël voegde zout toe aan de wond en koos Jenin als de bouwsteen van de muur.

In juni bestormden Israëlische troepen Jenin, verwoestten huizen, maakten velden met de grond gelijk en namen Palestijns privéland in beslag voor het eerste deel van de muur. De bouw begon in de buurt van het dorp Salem ten westen van Jenin en breidde zich in fasen uit naar Jeruzalem in het zuiden.

Wat ooit een vruchtbaar Palestijns land was, werd een opdringerig netwerk van elektrische hekken en betonnen muren van vijfentwintig meter hoog, met rollen prikkeldraad en diepe schotels, militaire loopgraven, bemande checkpoints en bewakingstorens – allemaal geflankeerd door militaire wegen en voertuigen aan Israëlische kant. Van de ene op de andere dag werd Jenin ingesloten door gigantische betonnen muren met daarop militaire wachttorens en Israëlische sluipschutters. Jenin was in opkomst als de kern van de Israëlische apartheid.

Een bulldozer ruimt het puin langs een straat in het vluchtelingenkamp Jenin op 6 juli 2023, na de Israëlische militaire operatie. (Zain Jaafar / AFP via Getty Images)

Tegen de tijd dat de muur voltooid was, was Jenins apartheidsrealiteit bezegeld: het was nu een bezette, belegerde stad, afgescheiden door een apartheidsmuur en vol met vluchtelingen. Het was een prelude voor de apartheid in Palestina.

Tegenwoordig wonen zo’n 3,5 miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, de meeste in gescheiden kantons achter Israëls ‘apartheidsmuur’ en de nieuw aangelegde ‘Apartheidsweg’, en in dorpen en steden tussen Joodse nederzettingsblokken en achter een netwerk van gescheiden wegen. , veiligheidsbarrières en militaire installaties. De muur, die diep in Palestijns land doorloopt, Palestijnse gemeenschappen verdringt en hun steden en dorpen van elkaar afsnijdt, heeft een tweeledig systeem gecreëerd dat volledige grondwettelijke rechten en privileges biedt aan Israëlische kolonisten, terwijl Palestijnen hun fundamentele mensenrechten worden ontnomen.

Voor de Palestijnen die daar wonen, betekent apartheid niet alleen segregatie, maar ook de onmenselijkheid van het leven onder bezetting: afranselingen, schietpartijen, moorden, moorden, lynchpartijen, uitgaansverboden, militaire checkpoints, sloop van huizen, gedwongen uitzettingen en deportaties, gedwongen verdwijningen, ontworteling van bomen , massa-arrestaties, verlengde gevangenisstraffen en detenties zonder proces.

Het aanhoudende geweld tegen Palestijnen in Jenin en elders is de lelijke realiteit van de Israëlische apartheid, het hoogtepunt van decennia van bezetting en onteigening van een staatloos volk dat beroofd is van fundamentele mensenrechten en vrijheden. Het kamp had nooit mogen bestaan.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter