Australië wordt geconfronteerd met een regelrechte noodsituatie op het gebied van huisvesting. De huizenprijzen zijn geweest al tientallen jaren sneller stijgen dan de lonenwat betekent dat voor veel mensen het vooruitzicht om ooit een huis te bezitten nu ver weg is.

Tussen 2001 en 2022 is de gemiddelde tijd die nodig is om te sparen voor een inleg van 20 procent van de woningwaarde gestegen van zes naar elf jaar; de verhouding tussen de gemiddelde woningwaarde en het gemiddelde gezinsinkomen ging van 4,5 naar 8,5. Arbeiders die op de markt willen doorbreken, worden steeds verder weggedreven van binnenstedelijke gebieden waar banen en diensten geconcentreerd zijn, naar de zielloze woestenijen van de zich steeds verder uitbreidende wildgroei.

Velen hebben het helemaal opgegeven. Ten tijde van de laatste volkstelling in 2021, 66 procent van de huishoudens had een huis: 31 procent in het bezit van een huis en 35 procent met een hypotheek. Dit cijfer is de afgelopen 30 jaar gestaag gedaald, van 71 procent – met 42 procent volledig eigendom – in 1994. Omgekeerd is het aandeel huurders gestegen. In 1994 huurde 18 procent van de huishoudens van een particuliere verhuurder; vandaag is dat 26 procent. Voor steeds meer mensen is huren, met alle onzekerheden van dien, nu een levenslang vooruitzicht.

In deze context is het niet verwonderlijk dat steeds meer mensen gedwongen worden op snel groeiende wachtlijsten voor volkshuisvesting, of zich bij de daklozen voegen. Dat meldt het Australische bureau voor de statistiekgroeide het aantal mensen dat “dakloosheid ervaart” van 89.733 in 2006 tot 122.494 in 2021.

De oplossingen voor deze crisis die worden geboden door de Labour Party – die momenteel federaal aan de macht is en in elke staat en territorium behalve Tasmanië – zijn belachelijk ontoereikend. Federal Labour’s voorgestelde $ 10 miljard “huisvesting toekomstfonds” belooft de bouw van slechts 30.000 nieuwe “sociale en betaalbare” woningen over vijf jaar. Vanaf 2021, het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijnstonden er 163.500 huishoudens op wachtlijsten voor volkshuisvesting.

De Victoriaanse deelstaatregering heeft veel van de $ 5,3 miljard “grote woningbouw” dat het in 2020 aankondigde. Dit belooft de bouw van slechts 12.000 nieuwe woningen in vier jaar, waarvan slechts 9.300 sociale woningen. Zoals de zaken nu gaan, is het twijfelachtig of zelfs dit magere doel zal worden gehaald. Volgens de eigen cijfers van de regering waren er op 30 juni 2022 86.887 sociale huurwoningen in heel Victoria, een stijging van slechts 74 ten opzichte van vier jaar eerder. In dezelfde periode groeide de wachtlijst voor huisvesting met ruim 20.000, van 44.000 naar 64.168.

De crisis zal zich de komende jaren verder verdiepen. Kapitalisme wordt verondersteld een systeem te zijn waarin “vraag en aanbod” tot een natuurlijk evenwicht komen. Dit is niet wat er gebeurt met huisvesting. Vandaag, precies op het moment dat de vraag naar nieuwbouwwoningen piekt, stort het aanbod in. Verbazingwekkend genoeg, als je bedenkt hoe het systeem zou moeten werken, wordt 2023 een recordjaar, niet voor bouwers die “bankieren”, maar voor bouwvakkers die failliet gaan.

De redenen zijn complex. De stijgende rente is een factor. Zo ook de piek erin de prijs van bouwmaterialen. Maar aan dit alles ligt de irrationele en chaotische aard van de woningmarkt ten grondslag, waarin een puinhoop van banken, grondbezitters, ontwikkelaars, investeerders en bouwers allemaal met elkaar wedijveren om voor zichzelf het grootst mogelijke deel van de winst veilig te stellen die wordt geperst van mensen die de fundamentele menselijke behoefte aan onderdak.

Niets hiervan is normaal. Het feit dat het zo kan lijken – alsof het falen van dit systeem om iets zo essentieels als huisvesting te leveren vergelijkbaar is met een natuurramp waarover we weinig of geen controle hebben – weerspiegelt het succes van de kapitalistische klasse en hun bedienden in het parlement bij het presenteren van hun ‘vrije markt’-ideologie als politiek gezond verstand.

In een socialistische samenleving, waar de productie gericht zou zijn op menselijke behoeften, in plaats van op winst, zou de huisvestingscrisis gemakkelijk en relatief snel kunnen worden opgelost.

Als economische prioriteiten op democratische wijze zouden zijn vastgesteld door de massa van arbeiders en armen, is het zeer onwaarschijnlijk dat we bijvoorbeeld zoveel huizen zouden blijven toestaan ​​- meer dan 1 miljoen, volgens de volkstelling van 2021-om voor langere tijd leeg te zitten. Evenmin, als velen worstelen om een ​​dak boven hun hoofd te houden, zouden we nog steeds luxe appartementen bouwen voor de rijken, of winkelcentra, casino’s, dure sportstadions, nucleaire onderzeeërs en dergelijke.

Onder het socialisme zouden de middelen van de samenleving, zowel natuurlijke als menselijke, worden gebruikt voor de snelle productie van miljoenen nieuwe woningen van hoge kwaliteit, evenals de gemeenschapsinfrastructuur en -diensten, mogelijkheden voor openbaar vervoer, parken enzovoort die nodig zijn om nieuwe ontwikkelingen leefbaar.

Deze hoeven ook niet allemaal op ‘greenfields’-locaties in de buitenwijken te worden gebouwd. Bij gebrek aan het soort prikkels dat eigenaren van binnenstedelijke eigendommen aanmoedigt om koste wat het kost hun land te behouden en zelfs maar kleine veranderingen in het omliggende stedelijke landschap heftig te verzetten, zou er in deze gebieden een aanzienlijke hoeveelheid ruimte kunnen worden gevonden voor nieuwe medium- dichtheid residentiële ontwikkeling.

Als u betwijfelt of werknemers, als ze de kans krijgen, op deze manier prioriteit zouden geven aan zaken, overweeg het voorbeeld van de “groene verboden” van de Bouwvakkersfederatie (BLF) begin jaren zeventig. In januari 1972 legde NSW BLF-secretaris Jack Mundey het als volgt uit:

“Ja, we willen bouwen. We bouwen echter liever ziekenhuizen, scholen, andere openbare voorzieningen, hoogwaardige flats, units en huizen die dringend nodig zijn, op voorwaarde dat ze ontworpen zijn met voldoende zorg voor het milieu … Hoewel we al onze leden in dienst willen hebben, zullen we niet word gewoon robots die worden geleid door ontwikkelaars-bouwers die de dollar waarderen ten koste van het milieu.

Het is natuurlijk waar dat we niet kunnen “wachten op revolutie” om de huisvestingscrisis op te lossen. Maar zelfs onder het kapitalisme is er veel dat gedaan zou kunnen worden, als regeringen maar bereid waren om direct en krachtig in te grijpen in het heilige ‘functioneren’ van de kapitalistische markt. Tegenwoordig zijn ze daar niet toe bereid. Er zijn echter tijden geweest in de geschiedenis van het kapitalisme dat ze dat wel deden.

Een voorbeeld komt uit Wenen, Oostenrijk, tijdens de decennia tussen de twee wereldoorlogen. Na de Eerste Wereldoorlog werd heel Europa overspoeld door een golf van opstand, beginnend met de revolutie in Rusland in 1917 en zich uitbreidend naar het westen. Oostenrijk was geen uitzondering. Net als in Duitsland bracht het revolutionaire tumult van 1918 en 1919 de sociaal-democraten (reformistische socialisten) aan de macht, en in ‘rood Wenen’ – het belangrijkste centrum van de Oostenrijkse arbeidersklasse – regeerden ze onafgebroken van 1919 tot 1934.

In een poging de revolutionaire arbeidersbeweging te temmen en de samenleving te restabiliseren, begon het stadsbestuur aan een ambitieus hervormingsprogramma. Centraal hierin stond de bouw van 61.175 nieuwe sociale woningen in 42 grote ontwikkelingen.

Dit waren niet het soort saaie torenflats die in de jaren vijftig en zestig in Australische steden werden gebouwd door de regering-Menzies. Integendeel, zoals Meagan Day schrijft in een artikel voor Jacobijn“het waren high-concept, meesterlijk gebouwde gebouwen … [which] kenmerkte lommerrijke binnenplaatsen, overvloedige open ruimte en veel natuurlijke lichtinval. Ze hadden goed uitgeruste gedeelde wasserettes en gemeenschappelijke ultramoderne keukenfaciliteiten. Ze waren verbonden met openbare scholen en coöperatieve winkels en zaten daar soms in. Velen hadden zelfs badhuizen en zwembaden, gezondheids- en kinderopvangcentra, apotheken, postkantoren en bibliotheken op het terrein”.

Ga vandaag naar Wenen en je zult zien dat deze “meesterlijke bouwwerken” nog steeds staanen dat de arbeidersgemeenschappen die erin wonen, een levensstandaard blijven genieten waar Australische huurders van volkshuisvesting alleen maar van kunnen dromen.

Die 61.175 wooneenheden lijken misschien niet veel, maar je moet ze in ogenschouw nemen in het licht van de relatief kleine bevolking van Wenen in die tijd. In 1930 waren dat er 1,8 miljoen. Als er vandaag in Melbourne een gelijk aantal nieuwe wooneenheden zou worden gebouwd (5 miljoen inwoners), dan zou dat meer dan 160.000 zijn. Een equivalente woningbouw in heel Australië (26 miljoen inwoners) zou ongeveer 850.000 nieuwe wooneenheden opleveren.

Je moet ook bedenken dat Australië en andere westerse landen tegenwoordig veel rijker en productiever zijn dan Oostenrijk in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.

Om echt een idee te krijgen van de betekenis van wat ze hebben gedaan, moet je het equivalent per hoofd van de bevolking van wooneenheden nog verder vermenigvuldigen. Je zou denken dat het niet al te veel moeite zou kosten om het te verdubbelen en de komende anderhalf jaar 1,7 miljoen nieuwe wooneenheden te bouwen in heel Australië.

Dat zou veel geld kosten. Uitgaande van $ 300.000 per eenheid (wat aan de hoge kant is van de kostenramingen beschreven in een recent rapport door het Grattan Institute) zou het uitkomen op ongeveer 500 miljard dollar. Bedenk echter dat de geplande fase 3-belastingverlagingen van Labour nu zijn naar verwachting 313 miljard dollar kosten over 10 jaar. Gooi die weg en je hebt 470 miljard dollar over 15 jaar. Verlaag ook de honderden miljarden die volgens de AUKUS-deal aan nucleaire onderzeeërs zullen worden uitgegeven, en u hebt uw $ 500 miljard met voldoende over.

Het kan gedaan worden. Het feit dat wat ons in plaats daarvan wordt aangeboden door de Australische Labour-regeringen neerkomt op een paar kleine kruimels, weerspiegelt de realiteit dat ze onder zeer weinig druk staan ​​om anders te doen. Onder de ‘business as usual’ van het kapitalisme handelen regeringen, zoals Marx het formuleerde Communistisch Manifest, als “een commissie voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken van de hele bourgeoisie”. En vanuit het perspectief van de kapitalistische klasse in Australië is de toestand van de huizenmarkt over het algemeen zeer goed nieuws.

De markt blijft steeds meer welvaart brengen aan de top. Het verwachte woningtekort in de komende jaren zal dit nog versterken. En het zijn niet alleen grote banken, ontwikkelaars, vastgoedbeleggers en anderen met een direct aandeel in de huizenmarkt die hiervan profiteren. Het soort verlammende rentestijgingen en huurverhogingen dat we nu zien, zal waarschijnlijk, bij gebrek aan enige serieuze strijd van de vakbonden, ook zorgen voor een soepeler personeelsbestand.

De loyale dienaren van het kapitaal in de Labour Party laten deze ‘goede tijden’ maar al te graag voorbijgaan. Als het niet genoeg was om te zien dat hun maatjes uit de heersende klasse het goed deden, denk er dan ook aan dat de huidige lichting Labour-parlementsleden eigenaar zijn, volgens gegevens verzameld door Jeetjeelk gemiddeld 2,3 eigendommen.

Als we meer willen winnen dan de schrootjes die ze aanbieden, moeten we het soort revolutionaire hot poker toepassen dat de sociaal-democraten in plaatsen als Wenen ertoe aanzette om hun ‘big build’ uit de jaren 1920 en 1930 op te voeren. En als we zo ver komen, laten we dan niet de fout herhalen die arbeiders in Oostenrijk destijds maakten door ons tevreden te stellen met een paar hervormingen. Laten we ons voorgoed ontdoen van de onmenselijke irrationaliteit van de kapitalistische markt voor woningen en al het andere.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter