In juni 2021, de onderzoeksrapportage ProPublica begon met het publiceren van “The Secret IRS Files”, een reeks artikelen waarin een gelekte cache van de belastingdocumenten van de rijkste Amerikanen werd geanalyseerd.

De serie was schokkend. In de loop van meer dan een jaar heeft het tot in detail de methoden uiteengezet waarmee de superrijken – met hun legers van accountants, advocaten en bevriende politici – de belastingwet in hun voordeel manipuleren. In veel gevallen, zo blijkt uit de documenten, betalen miljardairs een lager effectief belastingtarief dan hun werknemers uit de arbeidersklasse, of betalen ze helemaal geen belasting.

In een functionerende democratie zouden deze onthullingen tot betekenisvolle veranderingen in de belastingwetgeving leiden, en de persoon die verantwoordelijk is voor de lekken zou worden geprezen als een held omdat hij het publiek heeft gewaarschuwd voor het massale disfunctioneren van de overheid. In plaats daarvan koos het ministerie van Justitie van president Joe Biden, geplaagd door de Republikeinen in het Congres, ervoor om de klokkenluider te vervolgen.

Na zijn aanklacht vorige maand pleitte Charles Littlejohn, voormalig contractant van de Internal Revenue Service (IRS), donderdag voor de federale rechtbank schuldig aan het zonder toestemming openbaar maken van belastinginformatie aan twee nieuwsmedia. Hoewel de verkooppunten niet met naam worden genoemd, lijkt de aanklacht Littlejohn verantwoordelijk te houden voor de ProPublica lek en een afzonderlijk lek van de belastingaangiften van voormalig president Donald Trump naar de New York Times uit gerechtelijke documenten blijkt dat hij waarschijnlijk tussen de acht en veertien maanden gevangenisstraf riskeert, hoewel zijn straf wel vijf jaar kan duren.

Het besluit om de leker te vervolgen terwijl onze zeef van een belastingwet onopgehelderd blijft, is schandelijk en legt de manier bloot waarop onze regering prioriteit blijft geven aan de behoeften van de rijken boven die van het grote publiek.

De vervolging van Littlejohn is beschamend, maar niet verrassend. De afgelopen twintig jaar heeft de Amerikaanse regering een tweeledige oorlog gevoerd tegen klokkenluiders.

Voor lekken op het gebied van de nationale veiligheid is het gebruikelijk geworden om klokkenluiders te vervolgen op grond van de Spionage Act, een wet uit de Eerste Wereldoorlog die bedoeld was om spionnen aan te pakken die informatie verstrekken aan buitenlandse regeringen. Daniel Ellsberg en Anthony Russo, wier lek van de Pentagon Papers een cruciale inkijk gaf in decennia van beleidsfalen in Vietnam, waren de eerste klokkenluiders die volgens de wet werden vervolgd en die de mogelijkheid van een gevangenisstraf van 115 jaar riskeerden.

De vervolging van leken nam toe onder het ministerie van Justitie van voormalig president Barack Obama, dat – ondanks dat het aan de macht kwam en beloofde de “meest transparante” regering in de geschiedenis te zijn – de Spionage Act meer tegen klokkenluiders gebruikte dan al zijn voorgangers bij elkaar. Trump, nooit een fan van de vrije pers, escaleerde verder en vervolgde klokkenluiders Reality Winner, Terry Albury, Daniel Hale en journalist Julian Assange. (Ironisch genoeg wordt Trump nu zelf vervolgd op grond van de Spionage Act vanwege het verkeerd omgaan met geheime documenten.)

Tijdens de pleidooihoorzitting van Littlejohn waarschuwde rechter Ana Reyes van het Amerikaanse districtsgerechtshof donderdag de daden van de beklaagde. “Als er iemand is die je vertelt dat het acceptabel is omdat het doel de middelen heiligt en zij denken dat het doel gepast is, dan hebben ze het mis”, zei ze tegen de rechtbank.

Hoewel Littlejohn niet wordt vervolgd op grond van de Spionage Act, weerspiegelt de verklaring van Reyes de logica die wordt gebruikt in zaken van de Spionage Act. Tijdens het proces tegen Ellsberg werd het hem verboden de verdediging te gebruiken dat hij de Pentagon Papers had gelekt in het algemeen belang. In de ogen van de rechtbank was het argument niet relevant; het doel heiligde niet de middelen.

Het is dezelfde redenering die klokkenluiders vandaag de dag dwingt om pleidooiovereenkomsten te sluiten in zaken van de Spionagewet, in plaats van hun zaak tijdens de rechtszaak te bepleiten. Chelsea Manning, wiens lekken de duistere realiteit onthulden van het Amerikaanse geweld tegen burgers tijdens de oorlogen in Irak en Afghanistan, werd gedwongen schuld te bekennen aan de aanklachten van de Spionage Act. Ze bracht uiteindelijk meer dan zeven jaar in de gevangenis door zonder een reële kans te hebben zich te verdedigen. Edward Snowden, wiens lekken het Amerikaanse publiek lieten zien dat de regering een verraderlijk en illegaal surveillanceprogramma uitvoerde, blijft verbannen naar Rusland. Snowden heeft gezegd dat hij, als hij kon beargumenteren dat zijn lekken in het algemeen belang waren, naar de Verenigde Staten zou terugkeren en terecht zou staan. Maar in de ogen van de wet heiligt het doel niet de middelen.

Vóór zijn dood in juni bleef Ellsberg ervoor pleiten dat klokkenluiders zichzelf mogen verdedigen door te stellen dat zij in het algemeen belang handelden. ‘We hebben meer klokkenluiders nodig, niet minder’, zei hij.

Natuurlijk zijn er momenten waarop het doel de middelen heiligt. De acties van klokkenluiders als Ellsberg, Snowden, Manning en Littlejohn hebben een beter geïnformeerd Amerikaans publiek gecreëerd, dat beter in staat is om deel te nemen aan het democratische proces. Veel van deze lekken hebben tot positieve beleidswijzigingen geleid. En veel rampzalig beleid had voorkomen kunnen worden als meer mensen zich op hun gemak hadden gevoeld om de klok te luiden zonder angst voor draconische gevangenisstraffen.

We weten niets over de motivaties van Charles Littlejohn. Hij heeft sinds zijn aanklacht geen openbare verklaring meer afgelegd, en zijn advocaat Lisa Manning weigerde commentaar te geven op dit artikel. Als je bedenkt hoe de gevestigde media Snowden, Manning, Assange en zelfs Ellsberg over de streep trokken in de nasleep van hun lekken, is het logisch dat hij zich onopvallend wil houden. Ongeacht zijn bedoelingen staat buiten kijf dat de lekken in het algemeen belang waren.

“The Secret IRS Files” bevatte vele verbluffende en weerzinwekkende onthullingen – waaronder dat eigenaren van Kentucky Derby-paarden erin slaagden om in totaal $600 miljoen aan belastingafschrijvingen op hun race-activiteiten te incasseren, dat de miljardair verantwoordelijk was voor de langstlopende olieramp in de geschiedenis gedwongen opruiminspanningen gebruikte om haar belastingaanslag tot nul terug te brengen, en dat een stadionmedewerker uit LA Clippers die $ 45.000 per jaar verdiende, belastingen betaalde tegen een hoger effectief tarief dan teameigenaar Steve Ballmer, om er maar een paar te noemen.

Het allerbelangrijkste was dat de serie de manier blootlegde waarop geld in ons politieke systeem functioneert. Het is natuurlijk geen geheim dat geld politici en gunstig beleid kan kopen, maar het lek trok het gordijn open en liet zien hoe politieke uitgaven kunnen resulteren in directe financiële voordelen voor de superrijken. Het onthulde hoe miljardairs onze democratie in wezen kunnen gebruiken als investeringsvehikel – een instrument dat behoorlijk lucratief kan zijn.

Neem de campagne van miljardair Ken Griffin tegen een stemvoorstel uit 2022 dat de belastingen voor de rijkste inwoners van Illinois met 3 procent zou hebben verhoogd. Griffin – ja, degene die Nick Offerman speelt Stom geld die mogelijk hebben samengespannen met het Robinhood-platform om Reddit Gamestop-investeerders te misleiden – hebben 54 miljoen dollar in misleidende advertenties tegen het voorstel gepompt. Die inspanningen waren succesvol en de maatregel werd in de stembus weggestemd. Uit de gelekte documenten bleek dat Griffin in één jaar tijd maar liefst $ 80 miljoen heeft bespaard als gevolg van het stopzetten van de belasting, wat betekent dat hij zijn investering vrijwel onmiddellijk met rente terugverdiende. (Griffin is nu een kracht geworden die aandringt op een harde reactie op het lek en heeft een rechtszaak aangespannen tegen de IRS vanwege het incident.)

Of neem het geval van de Republikeinse senator Ron Johnson, die op dramatische wijze weigerde te stemmen over het belastingverlagingspakket van Donald Trump in 2017, totdat het wetsvoorstel extra pauzes voorzag voor een klasse bedrijven die “pass-through”-bedrijven worden genoemd, zo genoemd omdat de winsten worden doorgegeven aan de eigenaren. De uitstel was succesvol en toen het wetsvoorstel werd aangenomen, werd er een extra belastingvoordeel voor deze bedrijven ingevoerd.

Onder de grootste begunstigden van de doorberekeningsbelastingwijzigingen bevonden zich, niet verrassend, enkele van de belangrijkste financiers van Johnson. Dick en Liz Uihlein van het doorgeefbedrijf Uline en dakdekkersmiljardair Diane Hendricks hebben ongeveer 20 miljoen dollar bijgedragen aan groepen die de herverkiezingscampagne van Johnson in 2016 steunden. Uit de IRS-documenten blijkt dat de veranderingen waar Johnson op aandrong het trio naar verwachting meer dan een half jaar zullen opleveren. miljard dollar gedurende de looptijd van het programma.

Hoewel de informatie in de lekken van Littlejohn misschien minder diepgeworteld is dan sommige onthullingen van militaire klokkenluiders, onthullen ze een schade die niet minder relevant is voor het publiek.

Begrotingen zijn een nulsomspel, en alle belastingen die miljardairs vermijden moeten worden gecompenseerd door te bezuinigen op de sociale voorzieningen of door de belastingen voor de arbeidersklasse te verhogen. De nederlaag van het stemvoorstel in Illinois leidde tot bezuinigingsmaatregelen, waardoor de toch al in moeilijkheden verkerende openbare scholen werden getroffen. Volgens het Center on Budget and Policy Priorities kost de pass-through-aftrek de overheid 50 miljard dollar per jaar – voordelen die in overweldigende mate naar de rijken gaan – terwijl er “geen waarneembaar economisch voordeel” mee gepaard gaat. Ondertussen probeert het Congres centen te besparen door mensen van de sociale voorzieningen te ontslaan.

Sommigen hebben betoogd dat Littlejohn door het lekken van de belastingaangiften de privacyrechten van miljardairs heeft geschonden. Maar de fiscale machinaties van de superrijken hebben publieke gevolgen, en er is geen legitieme reden om ze privé te houden, laat staan ​​degenen die ze openbaar maken gevangen te zetten.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter