Dit verhaal is oorspronkelijk gepubliceerd door Leisteen en verschijnt hier als onderdeel van de Klimaatbureau samenwerking.

De winter tussen 1917 en 1918 waren een moeilijke periode voor de gasindustrie. Dat jaar hadden gaslekken in huishoudens naar verluidt meer dan 300 New Yorkers het leven gekost – als gevolg van hun eigen onzorgvuldigheid, zo betoogden de gasbedrijven. Maar niet iedereen was overtuigd. Consumenten waren ook boos over tariefverhogingen, ongelijke toegang en inconsistente levering; zij dienden ruim duizend klachten in over de gaskwaliteit en -druk.

Te midden van deze veldslagen, in juni 1918, werd de American Gas Association geboren. Gelanceerd door gasbedrijven en fabrikanten van apparaten, stelde de branchebrede handelsgroep al snel een reclametak voor. Betere informatie, zo luidde de zaak, zou ‘onverdiende kritiek’ helpen tegengaan.

Tegenwoordig zijn de meeste gasbedrijven in de VS die eigendom zijn van investeerders, samen met veel overheidsbedrijven, lid van de AGA, en de handelsgroep heeft zich ingespannen om gasvergiftigingen veel zeldzamer te maken. De groep merkt op dat het coördineren van veiligheidsinspanningen tussen Amerikaanse nutsbedrijven een van de belangrijkste prioriteiten is. Maar de afgelopen honderd jaar heeft de AGA – in samenwerking met haar leden en andere industriële handelsgroepen – ook aanzienlijke middelen besteed aan marketingideeën zoals Gas is beter om te koken; Gasfornuizen hebben geen significante invloed op de gezondheid; En Aardgas is een belangrijk instrument voor klimaatvooruitgang.

Die marketing heeft het afgelopen jaar aan relevantie gewonnen, omdat het debat over gasfornuizen op stoom is gekomen. Voor het geval je een opfriscursus nodig hebt: afgelopen december schatte een door het Rocky Mountain Institute en het National Cancer Institute gefinancierde studie dat gasfornuizen een risicofactor zijn voor astma bij kinderen, ongeveer vergelijkbaar met blootstelling aan passief roken. Kort daarna zei een commissaris van de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission in een interview dat “producten die niet veilig kunnen worden gemaakt, kunnen worden verboden.” De voorzitter van de commissie verduidelijkte later dat de commissie niet streefde naar een verbod op gasfornuizen, maar dat alleen al het schrikbeeld ervan genoeg was om veel ‘raak mijn keuken niet aan’-verontwaardiging te ontketenen – en de kwestie veranderde al snel in een politieke kwestie. maalstroom. (Met als hoogtepunt onder andere het aannemen van de ‘Gas Stove Protection and Freedom Act’ door het Huis van Afgevaardigden.)

Deze hele cultuuroorlog-puinhoop heeft er redelijk goed in geslaagd een vrij eenvoudige waarheid te verdraaien: gas is niet de beste optie voor onze gezondheid, en het is vooral niet de beste optie voor de planeet. Vorige week nog kwamen afgevaardigden op de COP28-conferentie van de VN uiteindelijk overeen om in 2050 over te stappen van fossiele brandstoffen zoals gas. Ze waren het niet over alle details eens, maar om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden, aldus het Internationaal Energieagentschap. de vraag naar aardgas moet tegen 2050 met meer dan de helft zijn gedaald. De routekaart van het IEA om dit te bereiken gaat uit van een verschuiving van huishoudelijk gas, wat fundamenteel is voor het bedrijfsmodel van gasbedrijven – het bedrijfsmodel dat gashandelsgroepen als de AGA tot taak hebben met beschermen.

Handelsgroepen beïnvloeden uiteraard de publieke opinie en de wetgeving in vrijwel elke sector, dus op het eerste gezicht is er niets verrassends aan de inspanningen van de AGA. Maar hoewel consumenten ervoor kunnen kiezen merken waar ze het niet mee eens zijn niet te steunen, is het moeilijker om te stoppen met het betalen van uw gasrekening. Wat veel Amerikanen misschien niet weten, is dat een deel van de belastingbetalers vaak wordt besteed aan de financiering van energiehandelsgroepen – wat betekent dat als je je huis verwarmt of met gas kookt, je rekeningen mogelijk de inspanningen financieren om de vraag naar gas hoog te houden.

Om te begrijpen hoe, laten we een stapje terug doen. Volgens de AGA haalt 96 procent van de Amerikaanse gasklanten hun gas van bij de AGA aangesloten nutsbedrijven. Deze nutsbedrijven hebben aandeelhouders – particuliere investeerders of het publiek – en ze hebben belastingbetalers: gebonden klanten die hun gas niet gemakkelijk ergens anders kunnen krijgen. Als gereguleerde monopolies zijn Amerikaanse nutsbedrijven bedoeld om in het algemeen belang te handelen (misschien… een leefbare planeet?). Dit betekent dat ze het geld van de belastingbetaler niet legaal kunnen uitgeven aan specifieke vormen van lobbyen (in plaats daarvan gebruiken ze daarvoor aandeelhoudersgeld). Maar ze kunnen de inkomsten uit energierekeningen ook besteden aan andere tactieken die bedoeld zijn om het aardgasmarktaandeel te behouden.

Dit doen zij onder meer door contributie te betalen aan de AGA. De afgelopen jaren telde de AGA ongeveer 200 leden en jaarlijkse budgetten tussen de $30 en $60 miljoen. Het heeft onder andere influencers ingehuurd om poëtisch te worden over #cookingwithgas, verzette zich tegen lokale wetgeving die gasaansluitingen bij nieuwe ontwikkelingen zou beperken, en financierde onderzoek om twijfel te zaaien over de gezondheids- en milieueffecten van zijn product.

Een van de bijzonder belangrijke invloedsgebieden van de AGA ligt op het gebied van de regelgeving: het wankele proces waar veel op het spel staat, waarbij overheidsinstanties alles reguleren, van Energy Star-labels tot schone lucht. In mei betoogde de AGA bijvoorbeeld dat er nieuwe energie-efficiëntienormen werden opgestapeld tegen gasfornuizen, waardoor de haren over de waterhoeveelheid en de pandiameters gingen splijten. Dit lijken misschien alledaagse details, maar ze bepalen de resultaten die het consumentengedrag bepalen en de AGA-commentaren op honderden vergelijkbare regelgeving. In augustus pleitte de groep tegen ‘geavanceerde lekdetectie’ voor pijpleidinglekken, en merkte op dat ze ‘zeer bezorgd’ was over de manier waarop de federale pijpleidingtoezichthouder ‘prioriteit gaf aan klimaatproblemen om op één lijn te staan ​​met de veiligheid van pijpleidingen’.

De AGA heeft op soortgelijke wijze geïnvesteerd in het beïnvloeden van de wetgeving. Notulen van de AGA-vergadering uit 2020, verkregen door het Climate Investigations Center (en eerder gerapporteerd door Vox en NPR), merkte op dat de PR-campagnes van lokale gasbedrijven destijds te lijden hadden onder een ‘leiderschapskloof’. De brancheorganisatie beloofde haar coördinerende rol te intensiveren. Er werd ook eer geclaimd voor de in Arizona aangenomen wetgeving die lokale overheden verbood gasaansluitingen in nieuwbouw te verbieden. Sindsdien zijn in twintig staten wetsvoorstellen tegen het gasverbod aangenomen. Eerder dit jaar, toen gaskachels in het nieuws verschenen, kwam de AGA in actie. Naast andere reacties huurde de organisatie een wetenschapper in om commentaar te leveren op een resolutie van de American Medical Association waarin artsen werden aangespoord hun patiënten voor te lichten over de gezondheidsrisico’s van gaskachels.

Eén van de tactieken van de gaslobby is het groenwassen van aardgas door zich te concentreren op de gezondheids- en milieunadelen van andere brandstoffen, zonder de gezondheids- en milieunadelen van gas te noemen. De AGA noemt aardgas “de schoonste traditionele brandstof ter wereld” – zoals in: Het is beter dan kolen en olie! Maar aardgas, dat voornamelijk uit methaan bestaat, is ‘natuurlijk’ in dezelfde zin als steenkool; in een recente rechtszaak betoogde de staat Californië dat een soortgelijke “schone of schonere” framing valse reclame vormde. (Hoewel aardgas minder koolstofdioxide uitstoot dan steenkool, komt er meer methaan vrij dat de planeet opwarmt, en de klimaatvergelijkingen variëren afhankelijk van de omstandigheden, inclusief de omvang en frequentie van gaslekken.)

Nu klimaatproblemen het momentum van aardgas dreigen te verdrijven, dekt de AGA haar weddenschappen af. De organisatie is druk bezig geweest met het promoten van vloeibaar aardgas, of LNG, voor de export, wat ervoor zou kunnen zorgen dat Amerikaans gas nog ergens heen kan als de binnenlandse vraag naar gas daalt. Op het thuisfront promoot het potentieel koolstofarme vervangingen die mogelijk nog steeds door de bestaande leidingen van AGA-leden kunnen stromen. Daartoe behoren ‘hernieuwbaar aardgas’ (biomethaan uit bronnen zoals stortplaatsen en mest) en waterstof. Beide bieden de sociale licentie en financiële gronden voor voortdurende investeringen in de gasinfrastructuur. Maar beide hebben nadelen: RNG kan slechts een klein deel van het aardgas vervangen, en waterstof is nog steeds niet op schaal haalbaar. Afhankelijk van de manier waarop ze worden gemaakt, kunnen beide een breed scala aan broeikasgassen uitstoten.

Alles bij elkaar hebben de inspanningen van de AGA ertoe bijgedragen dat gaskachels in huizen blijven, en heeft de vraag naar gas een belangrijke weg naar klimaatvooruitgang afgeremd. Eerlijk gezegd zijn veel klimaatexperts van mening dat aardgas nog steeds nodig is – alleen niet in de woon- en zakengemeenschappen die AGA-leden voornamelijk bedienen. In plaats daarvan, zegt Tina Swanson, gastonderzoeker bij de klimaatbeleidsgroep Project Drawdown, zou aardgas moeten worden gereserveerd voor zaken als vliegtuigbrandstof en vrachtschipbrandstof, die moeilijker van energie te voorzien zijn met hernieuwbare energiebronnen. (Toegegeven, #cargoshippingwithgas is onhandiger dan #cookingwithgas.)

Ondanks dit alles hebben de nutsbedrijven voor het grootste deel achter hun handelsgroep gestaan. Maar in augustus verliet een openbaar nutsbedrijf voor het eerst de American Gas Association: WBUR Boston meldde dat Eversource Energy zijn lidmaatschap opzegde om prioriteit te geven aan het koolstofvrij maken – met andere woorden, om minder afhankelijk te worden van gas. Eversource-woordvoerder Tricia Taskey Modifica vertelde me dat het nutsbedrijf in plaats daarvan zijn contributies zou omleiden naar andere partnerschappen die zich richten op “een doordachte transitie naar een schone energietoekomst.”

Na het vertrek van Eversource hebben milieugroeperingen – en een paar bedrijven op het gebied van schone energie – andere nutsbedrijven verzocht om ook te vertrekken, waarbij ze contact opnamen met Pacific Gas & Electric uit Californië, het energiebedrijf Avista uit Oregon en Puget Sound Energy Corporation uit Washington. Geen van deze nutsbedrijven heeft gehoor gegeven aan de pleidooien van activisten, maar Eversource blijft een voorbeeld van hoe dingen anders zouden kunnen zijn.

Nutsbedrijven vragen om de gashandelsgroepen te verlaten is niet de enige manier om het geld van de belastingbetaler weg te houden van de PR-budgetten voor gas. New York, Maine, Connecticut en Colorado hebben allemaal wetten die het überhaupt verbieden dat inkomsten uit energierekeningen bedrijfsverenigingen financieren. Vorig jaar vroegen zes senatoren de Federal Energy Regulatory Commission om het voorbeeld van die staten te volgen. “Te lang hebben nutsbedrijven de politieke activiteiten van beroepsverenigingen gefinancierd met geld van belastingbetalers”, schreven ze. “Deze handelsverenigingen lobbyen vervolgens voor beleid dat vaak in strijd is met de belangen van de belastingbetalers.” Milieugroeperingen hebben de FERC ondertussen ook gevraagd om belastingbetalerfinanciering te verbieden voor PR die de belangen van de belastingbetaler niet dient. En negen staten stelden voor dat nutsbedrijven verplicht zouden worden openbaar te maken hoe hun brancheverenigingen het geld van de belastingbetalers uitgeven. De FERC heeft vervolgactie beloofd in 2024.

Als u als belastingbetaler in de tussentijd niet wilt dat uw gasrekening gas-PR financiert, kunt u uw eigen energiebedrijf onder druk zetten om de AGA te verlaten of uw stad aanmoedigen om te voorkomen dat aardgas in haar energieplanning wordt vastgelegd. U kunt ook gasapparaten vervangen door elektrische apparaten. Mogelijk komt u daarvoor in aanmerking voor een korting. Als u een fornuis of oven niet kunt vervangen, kunt u in ieder geval uw gasverbruik verlagen: waterkokers, inductiebranders, heteluchtfriteuses, broodroosterovens en elektrische dekens zijn allemaal leuke cadeaus voor de feestdagen. (Natuurlijk kunnen brancheverenigingen in de elektriciteitssector ook tegen de belangen van hun belastingbetalers ingaan.)

Toen de AGA iets meer dan een eeuw geleden voor het eerst haar PR-afdeling voorstelde, verbaasde ze zich erover dat net iets meer dan 100 jaar daarvoor gas zo zeldzaam was “dat het enige verkooppunt in een museum was ingesloten en er een toegangsprijs werd aangerekend zie het branden.” Zelfs in optimistische energietransitiescenario’s zal gas niet snel terug naar musea worden gedegradeerd. Maar de vraag moet wel snel afnemen. In plaats van dat er een handelsgroep is die strijdt om gas in de huizen te houden, hebben we een groep nodig die strijdt voor iets heel anders toekomst.

Future Tense is een samenwerkingsverband van Leisteen, Nieuw AmerikaEn Staatsuniversiteit van Arizona waarin opkomende technologieën, het overheidsbeleid en de samenleving worden onderzocht.
Bron: www.motherjones.comLaat een antwoord achter